Reserabatter

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Som närvarande grundexamensstuderande har du rätt till reserabatter både inom huvudstadsregionens närtrafik mellan städerna och i fjärrtrafiken.

Rabatt i huvudstadsregionens kollektivtrafik

Grundexamensstuderande bosatta i Helsingfors, Esbo och Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo och Kyrkslätt är i regel berättigade till reserabatter. För studeranderabatten behöver du ett giltigt studentkort. Vid sidan av det traditionella studentkortet kan du även använda det digitala studentkortet Frank App. Om du inte ännu har ett studentkort behöver du för att få rabatten en ifylld ansökan om rabattbiljetter hos HRT (pdf) som förses med universitetets stämpel.

Du kan också köpa studerandebiljetten via HRT-appen. Var god och kontrollera på HRTs instruktioner vad som förutsätts för att köpa en studerandebiljett på HRT-appen.

Mer information om resekort och om priserna inom huvudstadstraktens trafik finns på HRT:s webbplats.

Rabatt på fjärrtrafikens tåg och i bussar

Matkahuolto och VR beviljar studierabatt för alla som avlägger grundexamen vid universitetet. När du köper biljett ska du uppvisa giltigt traditionellt eller digitalt studentkort.

Om du inte ännu har universitetets studentkort och om du inte lyckas ladda ner Frank App kan du även be studentservicen om ett studieintyg för att få rabatten.

Mer information om studentrabatterna finns på VR:s och Matkahuoltos webbplatser.