Service för doktorander

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Hjälpen är nära när du har frågor om dina avhandlingsarbete eller doktorsstudier. Såväl fakulteternas forskarstudieärenden och för doktorandprogrammen som experterna och koordinatorerna vid forskarskola är beredda att ge råd. Vid Undervisnings- och studentservicens informationsdiskar får du allmän information och studierelaterade intyg. Handledaren för doktorsavhandlingen är doktorandens stöd och trygghet under arbetet med doktorsavhandlingen och vid planeringen av studierna.

Vem ska jag vända mig till?

  • Fakulteternas forskarstudieärenden hjälper dig i frågor som rör din studierätt. Kontakta din fakultets forskarstudieärenden, om du glömde anmäla dig, om du vill fortsätta dina avbrutna doktorsstudier eller om du vill byta doktorandprogram. När din doktorsavhandling är klar att förhandsgranskas leder fakultetens forskarstudieärenden dig igenom granskningsprocessen steg för steg.
  • Planerarna för doktorandprogrammen ansvarar för den dagliga verksamheten inom doktorandprogrammen. Kontakta planeraren för ditt doktorandprogram om du har frågor om undervisningen inom programmet, om du vill ha mer information om doktorandanställningar eller om du till exempel vill bilda en studiecirkel.
  • Forskarskolas personal samordnar den undervisning som forskarskolan ordnar och som är gemensam för alla studerande vid forskarskolan. Personalen samordnar även ansökningar om finansiering. Du kan vända dig till experterna och koordinatorerna vid forskarskolan exempelvis när du har frågor som rör stipendier för slutförande av doktorsexamen, forskarskolans resebidrag eller allmänna färdighetskurser.
  • Har du önskemål eller idéer som gäller ditt doktorandprogram? Förutom en egen planerare har ledningsgruppen för varje doktorandprogram också studentrepresentanter. Via dem kan du meddela ledningsgruppen dina önskemål. Uppgifterna om studentrepresentanterna inom ditt doktorandprogram hittar du på programmets webbplats.
  • Din handledare och din ansvariga person vägleder dig med att planera och genomföra doktorsavhandlingsprojektet och de studier som ingår i examen samt med integreringen i forskarsamhället. I synnerhet när du har innehållsrelaterade frågor kan du alltid börja med att kontakta handledaren.
  • Via den allmänna studentservicen får du vid behov bland annat studieintyg eller ett officiellt studieutdrag. Studentservicen hjälper dig bland annat i frågor som gäller läsårsanmälan och namn- och adressändringar.

Är de osäker på vem du ska fråga? Du kan alltid vända dig till din fakultets forskarstudieärenden, planerarna för doktorandprogrammen och alla vid forskarskolan – vi finns här för dig. Om vi inte själva kan svara på dina frågor, hjälper vi dig att hitta rätt person att tala med.

Fakulteternas forskarstudieärenden

Forskarstudieärenden för agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
E-post: viikki-phd@helsinki.fi

Forskarstudieärenden för bio- och miljövetenskapliga fakulteten
E-post: viikki-phd@helsinki.fi

Forskarstudieärenden för farmaceutiska fakulteten
E-post: viikki-phd@helsinki.fi

Forskarstudieärenden för humanistiska fakulteten
E-post: hum-postgrad@helsinki.fi
tel. 02941 22351 eller 02941 21610
Mottagningar: måndag kl. 13.00–14.00 och torsdag 10.00–11.00
Besökningsadress: Vi arbetar hemifrån, mottagningar tillsvidare bara per telefon.

Forskarstudieärenden för juridiska fakulteten
E-post: oik-jatkokoulutus@helsinki.fi

Forskarstudieärenden för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
E-post: kumpula-phd@helsinki.fi

Forskarstudieärenden för medicinska fakulteten
E-post: meilahti-phd@helsinki.fi
tel. 02941 26617 eller 02941 26718

Forskarstudieärenden för pedagogiska fakulteten
E-post: edu-research@helsinki.fi
tel. 02941 20657

Forskarstudieärenden för statsvetenskapliga fakulteten
E-post: valt-postgrad@helsinki.fi

Forskarstudieärenden för teologiska fakulteten
E-post: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi
tel. 02941 22351 eller 02941 21610
Mottagningar: måndag kl. 13.00–14.00 och torsdag 10.00–11.00
Besökningsadress: Vi arbetar hemifrån, mottagningar tillsvidare bara per telefon.

Forskarstudieärenden för veterinärmedicinska fakulteten
E-post: viikki-phd@helsinki.fi