Sisu-instruktion: Begäran om sammanställning av studiehelheter

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Före du begär sammanställning av en studiehelhet i Sisu ska du noggrant läsa igenom instruktionerna på sidan Sammanställning av studiehelheter. 

Observera att sammanställda studiehelheter inte plockas isär. Om du inte är helt säker på om det ännu kommer att ske ändringar i helhetens innehåll lönar det sig att sammanställa helheten först i samband med utexamineringen. I samband med utexaminering registreras dina studiemoduler automatiskt och du behöver inte göra separata ansökningar.

Du kan ansöka om sammanställning av en studiehelhet i Sisu på sidan Studiestruktur. Du kan be om sammanställning efter att du avlagt alla studieavsnitt som krävs för studiehelheten. Då är studiehelhetens status i studieplanen ’Delarna är utförda'.  

Att begära sammanställning

 1. Klicka på koden under studiehelhetens namn.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Klicka på begär helhetsvitsord-knappen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Att återkalla begäran om sammanställning

Att återkalla begäran om sammanställning är möjligt så länge som begäran inte har godkänts och registrerats i studentservicen. En helhetsanteckning som registrerats i Sisu kan inte plockas isär.

 1. Klicka på Min profil i huvudmenyn i Sisu.
 2. Öppna fliken Ansökningar och beslut.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Klicka på namnet på begäran om helhetsanteckning.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 4. Klicka på Återkalla bedömningsbegäran-knappen. 

Länkar till andra Sisu-instruktioner

Du hittar alla bruksanvisningar om Sisu sammanställda på sidan Sisus systeminstruktioner.

Du hittar svar på vanliga problem och frågor på sidan Vanliga frågor om Sisu.