Språkängslan och olika inlärningsstilar

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Olika slag av inlärningssvårigheter och rädslor kan försvåra språkstudierna. Om du har dåliga erfarenheter eller frågor, är du välkommen att diskutera med oss.

Följande kurser i engelska och svenska vid Språkcentrum ordnas speciellt med tanke på studerande med olika inlärningsstilar och särskilda behov:

Under mottagningstiderna ger Språkcentrums tutorer i olika språk handledning i frågor som gäller språktest, kursernas innehåll och studieprestationer.

Tutorn i engelska Fergal Bradley och lektorn i svenska Tiina Mäenpää har specialiserat sig på studerande med olika inlärningsstilar och särskilda behov.