Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS)

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Under dina universitetsstudier är Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ditt stöd för välbefinnande och hälsa. Studenternas hälsovårdsstiftelse är sakkunnig inom studerandehälsovården: vi erbjuder tjänster i allmän, oral och mental hälsa samt stöder välbefinnandet för studiegemenskaper. Du kan använda Studenthälsans tjänster när du som grundexamenstuderande har betalt hälsovårdsavgiften till FPA. Se FSHS:s video på YouTube! Studenthälsans tjänster omfattar inte studerande som genomför utbytesstudier vid Helsingfors universitet eller doktorander.

OBS! Läs om SHVS instruktioner om hur du sköter dina ärenden under coronavirusepidemin.

 

Webbtjänsten Self

Self är studerandes egen webbtjänst för att sköta hälsoärenden i SHVS. Där kan du bl.a. uppdatera din kontaktinformation, hantera dina mottagningstider, kommunicera med SHVS via ett kontaktformulär eller chatt och gå till distansmottagningen. Ta i bruk Self.

Kontaktuppgifter

SHVS betjänar på vardagarna vanligtvis kl. 8-15, beroende av servicestället. Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning i SelfChat (kräver inloggning) eller per telefon. Kontaktuppgifterna för alla serviceställen finns på SHVS kontaktsida.

Be för säkerhets skull om ett läkarintyg om du besöker en läkare. Du kan behöva intyget t.ex. för FPA om din sjukdom blir långvarig. Läs mer om sjukledighet och sjukdagpenning för studerande på FPA:s webbsida.

Välfärdsområdenas hälsovårdstjänster

Välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster betjänar dygnet runt. Kontakta din egen välfärdsområde:

Tjänster för mental hälsa

Om tjänster för mental hälsa kan du läsa mera på sidan Psykiskt välbefinnande.