Tips för informationssökning och -hantering

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Här hittar du instruktioner för att hantera källhänvisningar, söka information och använda bilder i en avhandling. 

Mer information och stöd för informationssökning får du på universitetets bibliotek

Sök vetenskaplig information

Du måste godkänna kakorna för marknadsföring för att se videon.

Du kommer i gång med sökningen i Helka.  

Via sökning i samlingar kan du söka tryckta böcker, e-böcker, tidskrifter och databaser som har skaffats till Helka-biblioteken.  

Via artikelsökning hittar du dessutom internationella vetenskapliga artiklar.  

Allt material som Helsingfors universitets bibliotek skaffat för studenterna finns inte i Helka. Via guiden ResearchGuides kan du söka databaser som är centrala för just ditt vetenskapsområde.  

Du kan repetera grunderna i informationssökning med hjälp av webbmaterialet Studentens digitalkompetens.  

Läs e-material på distans

Helsingfors universitets bibliotek har skaffat behörigheter till en omfattande samling elektroniska böcker, tidningar och databaser. Instruktioner om att använda e-böcker finns i E-boksguiden. E-tidningarna och e-böckerna är tillgängliga inom universitetets nätverk. Studenter vid Helsingfors universitet har också möjlighet att fjärranvända e-tidningar och e-böcker. För fjärranslutning krävs it-behörighet för universitetets nätverk. 

Lär dig informationssökning och -hantering

Kurser och workshoppar erbjuds på campus och på nätet för att effektivera informationssökning som behövs för avhandlingar och stödja användningen av referenshanteringsprogram. Kurserna ges oftast endast på finska och engelska.

Du kan se bibliotekets kursutbud.

Kan du finska kan vi rekommendera Datanhallinnan perusopas, där du lär dig effektiv datahantering av ditt material.

Nätkursen Informationssökning för avhandlingsförfattare

Kursen Informationssökning för avhandlingsförfattare (på svenska) är planerat för att framför allt stödja kandidat- eller magisterstudier vid Helsingfors universitet. 

Mer information om innehållet och anmälan till kursen finns på nätkursens hemsida.

Handledning i informationssökning

Kommer du inte vidare med informationssökningen som behövs för arbetet med din avhandling? Behöver du hjälp med att hitta källor du kan använda i ditt examensarbete?

Mer information om bibliotekets handledning och evenemang finns i avsnittet "Handledning, tips och evenemang i informationssökning" på sidan Kurser på biblioteket

Referenshanteringsprogram

Behöver du verktyg för att organisera källhänvisningarna i din avhandling eller forskning?

Du kan med hjälp av referenshanteringsprogram spara hänvisningar, skapa källhänvisningar och källförteckningar samt byta typen av källhänvisningar enligt olika krav.

Det finns många olika sorters referenshanteringsprogram.

 • Helsingfors universitet har köpt licens till Endnote. På universitetets datorer installeras dessa via Software Center och på privata datorer via programmens egna webbplatser.
 • På nätet finns också andra referenshanteringsprogram, och det finns till exempel gratisversioner av Mendeley och Zotero.

Information om olika referenshanteringsprogram samt anvisningar för hur man använder dem.

Låna en graduvagn

om Helsingfors universitets studerande kan du låna en graduvagn av biblioteket. Med hjälp av vagnen kan man smidigt förvara och flytta de tillbehör och material man behöver i biblioteks lokaler.

Det finns graduvagnar i alla bibliotekets enheter samt i lärocentren Aleksandria. Nycklar till graduvagnarna i Aleksandria och Kajsahuset lånar man från kundtjänsten i huvudbiblioteket i Kajsahuset.

Graduvagnarna hittas i biblioteksdatabasen Helka med sökordet “gradukärry”.  Graduvagnarna har en lånetid på 28 dygn. 

Det är inte tillåtet att förvara material i graduvagnarna som inte är tillgängligt för hemlån eller inte är lånat. Bibliotekspersonalen har rätt att vid behov öppna utlånade graduvagnar och kontrollera innehållet.

Forskningsmetoder och källmaterial

Användning av bilder i avhandlingar

Tillåten användning av bilder i avhandlingar 

Du kan använda andras bilder i din avhandling i följande fall: 

 • Bildens upphovsrätt eller skyddstid har löpt ut. För vanliga fotografier som är tagna i Finland är skyddstiden 50 år från utgången av året då fotografiet framställdes. För fotografier som uppnår verkshöjd gäller skyddstiden till och med utgången av det sjuttionde året efter upphovspersonens dödsår. 
 • I anslutning till bilden finns en licens, t.ex. CC-licens som tillåter användning av bilden. Mer information om licenser finns på Creative Commons webbplats. 
 • Du har fått tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (upphovsman eller förläggare) att använda bilden. 
 • Att citera en bild En publicerad bild kan citeras i en vetenskaplig text om du skriver om bilden i texten och bilden illustrerar det som du behandlar. Om du inte är säker på om det är tillåtet att citera bilden be om tillstånd att använda den. 

Ta hänsyn till den goda vetenskapliga praxisen inom ditt område. Nämn alltid bildens källuppgifter även efter att upphovsrätten har löpt ut. 

Mer information finns i ImagOA-guiden (på finska). 

Om du är osäker fråga din handledare. 

Att hänvisa till en bild 

Hänvisa till bilder i enlighet med instruktionerna för den hänvisningsteknik som du valt. Exempel på hur man gör en hänvisning till olika typer av bilder enligt APA-standard finns i ImagOA-guiden. 

Filhantering av bilder 

Namnge dina bilder konsekvent och spara bakgrundsinformation som hör till bilden. Du kan spara informationen till exempel i ett ordbehandlings- eller referenshanteringsprogram eller göra en bildplan i en excel-tabell. Detta gör det lättare att skriva källförteckningen för din avhandling och i planen kan du senare kontrollera uppgifter som hör till bilden. 

Spara åtminstone följande information: 

 • upphovsman 
 • plats 
 • år 
 • personer på bilden och därtill hörande kommentarer 
 • användningsändamål: analys/hänvisning eller illustrering
 • kommersiell publikation eller en publikation utgiven av en högskola, en forskningsinstitution eller ett vetenskapligt samfund
 • varifrån bilden har skaffats och med vilka rättigheter 

(Källa guiden ImagOA-opas

Hur får du tillstånd att använda en bild? 

Kontrollera först om upphovsmannen redan har godkänt att bilden får användas. Vissa vetenskapliga artiklar är licensierade med en CC-licens, vilket innebär att du inte behöver be upphovsmannen om tillstånd, utan det räcker med en korrekt hänvisning.

Man ber oftast förläggaren, inte författaren, om tillstånd att använda bilder i artiklar och böcker. I anslutning till artikeln kan det finnas en länk (t.ex. Request Permission, Get rights and content) som till exempel tar dig till tjänsten RightsLink och där kan du be om tillstånd att återanvända bilder. Vi rekommenderar att du använder den tjänst som står i anslutning till artikeln. 

Om du ber om tillstånd direkt av upphovsmannen, ange åtminstone följande information i din begäran: information om vilken bild som ska användas, titeln på din avhandling, utbildningsprogram, fakultet och universitet, om avhandlingen kommer att publiceras på nätet eller om den endast kommer att finnas tillgänglig på bibliotek. Det lönar sig att be om tillstånd skriftligen till exempel via Helsingfors universitets e-postadress. 

Mer information on upphovsrätt: