Kurser på biblioteket

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vill du lära dig effektivare sätt att hitta böcker och artiklar till ditt seminariearbete? Har du tillräckligt djup kunskap om olika databaser och deras sökfunktioner? Funderar du på att spara och ordna källhänvisningar med hjälp av ett referenshanteringsprogram?

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder kurser som hjälper dig att utveckla de kunskaper i informationssökning och -hantering  som du behöver för dina studier och din forskning. 

Biblioteket erbjuder kurser både på nätet och som kontaktundervisning.

Kurser år 2022–2023

Nätkurser

Studentens digitalkompetens: Informationssökning. Kursens material. Instruktioner för studerande

Informationssökning för avhandlingsförfattare. Instruktioner för studerande.

Helka-webbinarium. Anmälan och tidtabeller. Kursbeskrivning.

Informationssökningskurser: Informationssökning för humanister, pedagoger och statsvetare. Anmälan och tidtabeller. Kursbeskrivning.

 

Referenshantering: Zotero. Anmälan och tidtabeller. Kursbeskrivning

  • ons 14.12.2022 kl. 14.15-15.45 Zoomwebbinarium

Kursutbudet uppdateras löpande. Kurser läggs till efterhand enligt överenskommelse med de svenska utbildningsprogrammen, så hela utbudet syns inte genast i början av terminen.

Det finns mera kurser på finska och engelska.

I vil­ket ske­de är det bäst att del­ta i kur­ser­na?

Det lönar sig att gå en informationssökningskurs redan innan du påbörjar ditt första självständiga arbete. När du är bekant med att använda databaser och utvärdera källor har du bättre färdigheter för din uppsats.

Hur an­mä­ler jag mig till kur­ser­na?

I allmänhet ska studenter registrera sig på kurserna via en e-blankett. Du hittar kurserna under Ilmoittautuminen / Anmälning / Registration (rullgardinsmeny).

Undantag: 

Kursbeskrivningar finns under Kurser år 2021-2022

Får jag stu­die­po­äng för kur­ser­na?

Om du studerar vid Helsingfors universitet kan du kontrollera med ditt utbildningsprogram om du kan använda någon av bibliotekets kurser i din examen. För de flesta av kurserna får Helsingfors universitets studerande inga direkta studiepoäng.  

Handledning, tips och evenemang i in­for­ma­tions­sök­ning

Kanske du har gått en av bibliotekets kurser i informationssökning, men känner att du behöver mera hjälp? Studenter vid Helsingfors universitet som skriver en avhandling kan boka distanshandledning i informationssökning

Läs tips om hur du hittar och hanterar information

Biblioteket anordnar regelbundet aktiviteter om informationssökning i Handledningshörnan. Mer information om programmet

Biblioteksrundturer

Välkommen på rundur på Helsingfors universitets bibliotek! 

Under de guidade rundturerna får du bekanta dig med Kajsahuset och campusbiblioteket i Vik och får tips om hur du kan använda bibliotekets utrymmen och tjänster i dina studier.  

Biblioteksrundturerna är följande:  

Kajsahusets rundturer (träff i Handledningshörnan på 3 våningen i Kajsa) 

  • Måndagen den 6 oktober kl. 14.15-15 (guidning på finska) 
  • Måndagen den 10 oktober kl. 14.15-15 (guidning på engelska) 

Campusbiblioteket i Vik (träff i Viks Infocenter, Handledningshörnan på första våningen) 

  • Torsdagen den 6 oktober kl. 14.00-14.30 (guidning på finska) 

Varmt välkommen att bekanta dig med biblioteket! 

Annan utbildning på biblioteket

Biblioteket anordnar dessutom regelbundna kurser och föreläsningar om frågor som datahantering och öppen vetenskap. Mer information finns på bibliotekets webbplats

An­norlun­da in­lär­nings­sätt på bib­li­o­te­ket

Biblioteket erbjuder särskilt stöd för de av Helsingfors universitets studerande som på grund av inlärningssvårigheter eller någon annan anledning behöver hjälp med att hitta informationskällor. Särskilt stöd kan till exempel vara individuell handledning (1 timme) i informationssökning för att främja studieframgången.

  • Kontakta biblioteket för att få särskilt stöd. Berätta vad du behöver handledning i och föreslå tider som passar dig.
  • Bibliotekets expert kontaktar dig och ber vid behov om mer information.

Kontakta biblioteket för att komma överens om särskilt stöd

Hellre lyssna än läsa? Biblioteket Celias tjänster för högskolestuderande

Specialarrangemang för studier vid Helsingfors universitet

Har du frå­gor om kur­ser­na?

Kontakta bibliotekets utbildare med e-blankett om du har frågor angående kurserna. 

Tag kontakt via e-blanketten.