Kurser på biblioteket

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vill du lära dig effektivare sätt att hitta böcker och artiklar till ditt seminariearbete? Har du tillräckligt djup kunskap om olika databaser och deras sökfunktioner? Funderar du på att spara och ordna källhänvisningar med hjälp av ett referenshanteringsprogram?

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder kurser som hjälper dig att utveckla de kunskaper i informationssökning och -hantering  som du behöver för dina studier och din forskning.

Biblioteket erbjuder kurser både på nätet och som kontaktundervisning.

Kurser år 2023–2024

uppkommande

Kurser år 2022–2023

Studentens digitalkompetens: Informationssökning. Kursens material. Instruktioner för studerande

Informationssökning för avhandlingsförfattare. Instruktioner för studerande.

Helka-webbinarium. Anmälan och tidtabeller. Kursbeskrivning.

Informationssökningskurser: Informationssökning för humanister, pedagoger och statsvetare. Anmälan och tidtabeller. Kursbeskrivning.

  • Inga flera inprickade under våren, men kom gärna på workshop onsdagen den 7 juni kl. 17.00-19. (Mera info nedan).

Referenshantering: Zotero. Anmälan och tidtabeller. Kursbeskrivning.

  • Tisdagen den 30 maj kl. 10-12 Kajsahuset adb 4060

Kursutbudet uppdateras löpande. Kurser läggs till efterhand enligt överenskommelse med de svenska utbildningsprogrammen, så hela utbudet syns inte genast i början av terminen.

Det finns mera kurser på finska och engelska.

I vil­ket ske­de är det bäst att del­ta i kur­ser­na?

Det lönar sig att gå en informationssökningskurs redan innan du påbörjar ditt första självständiga arbete. När du är bekant med att använda databaser och utvärdera källor har du bättre färdigheter för din uppsats.

Hur an­mä­ler jag mig till kur­ser­na?

I allmänhet ska studenter registrera sig på kurserna via en e-blankett. Du hittar kurserna under Ilmoittautuminen / Anmälning / Registration (rullgardinsmeny).

Undantag: 

Kursbeskrivningar finns under Kurser år 2021-2022

Får jag stu­die­po­äng för kur­ser­na?

Om du studerar vid Helsingfors universitet kan du kontrollera med ditt utbildningsprogram om du kan använda någon av bibliotekets kurser i din examen. För de flesta av kurserna får Helsingfors universitets studerande inga direkta studiepoäng.  

Handledning, tips och evenemang i in­for­ma­tions­sök­ning

Kanske du har gått en av bibliotekets kurser i informationssökning, men känner att du behöver mera hjälp? Studenter vid Helsingfors universitet som skriver en avhandling kan boka distanshandledning i informationssökning. Rådgivningen inte är tillgänglig under sommaruppehållet 19.6-11.8.2023.

Biblioteket erbjuder rådgivning i informationssökning och användning av biblioteksmaterial åt studerande och personal vid Helsingfors universitet utan förhandsregistrering.

Biblioteket ordnar också ibland aktiviteter med låg tröskel för att stödja ditt välbefinnande.  Du hittar datum för evenemang och mer information på sidan Evenemang för välbefinnande

Läs tips om hur du hittar och hanterar information

 

Workshop i informationssökning 

Onsdag 7.6.2023 kl. 17.00 - 19.00 

Kajsahuset, 4. vån., datorsal 4060 

Skriver du din avhandling på sommaren? Behover du hjälp med att söka källor, hantera referenser eller hantera data? Välkommen till workshoppen i informationssökning! I början är en kort presentation (på finska) med tips om informationssökning, referenshantering och datahantering. Du kan fråga och få personlig handledning på svenska. Du kan använda din egen laptop eller datorerna i datorsalen. Anmälan med e-blankett 

Informationskvart

Bibliotekets informationskvartar är korta informationssnuttar där vi tar upp informationssökning från olika synvinklar. Efter informationstillfället kan du ställa frågor till bibliotekets experter om informationssökning.  

Behöver du tips om informationssökning? Vet du inte var du ska hitta källor, eller har du problem med hänvisningarna?   

Välkommen till bibliotekets informationskvart.  

Informationskvartarna ordnas på Zoom måndagar kl. 14.00-14.15 mellan 6.2-24.4.2023. Du behöver inte anmäla dig i förväg. Informationskvartarna hålls på finska.  

Informationskvartarnas Zoom länk

Datum och ämnen hittar du på den finska sidan Kirjaston kurssitarjonta.  

Biblioteksrundturer

Biblioteket ordnar rundturer i biblioteken under läsåret. Du får bekanta dig med olika campusbibliotek tillsammans med vår personal. Du får tips om hur du kan utnyttja bibliotekets utrymmen och tjänster i dina studier.

Rundtur i Kajsahuset 

Välkommen på rundtur på Helsingfors universitets bibliotek!   

Under den guidade rundturen får du bekanta dig med Kajsahuset och får tips om hur du kan använda bibliotekets utrymmen och tjänster i dina studier.    

Biblioteksrundturen är följande:    

Kajsahusets rundtur (träff i Handledningshörnan på 3 våningen i Kajsa)   

  • Onsdagen den 20 september kl. 15-16 (guidning på finska)
  • Onsdagen den 27 september kl. 15-16 (guidning på engelska)   

Varmt välkommen att bekanta dig med biblioteket!  

Spela bibliotekets virtuella flyktspel

Du måste godkänna kakorna för marknadsföring för att se videon.

Spelet finns tillgängligt på finska och engelska. Spelet pågår 1.2– 29.12.2023.    

För mer information: ändra språket till finska eller engelska. 

Annan utbildning på biblioteket

Biblioteket anordnar dessutom regelbundna kurser och föreläsningar om frågor som datahantering och öppen vetenskap. Mer information finns på bibliotekets webbplats

An­norlun­da in­lär­nings­sätt på bib­li­o­te­ket

Biblioteket erbjuder särskilt stöd för de av Helsingfors universitets studerande som på grund av inlärningssvårigheter eller någon annan anledning behöver hjälp med att hitta informationskällor. Särskilt stöd kan till exempel vara individuell handledning (1 timme) i informationssökning för att främja studieframgången.

  • Kontakta biblioteket för att få särskilt stöd. Berätta vad du behöver handledning i och föreslå tider som passar dig.
  • Bibliotekets expert kontaktar dig och ber vid behov om mer information.

Kontakta biblioteket för att komma överens om särskilt stöd

Hellre lyssna än läsa? Biblioteket Celias tjänster för högskolestuderande

Specialarrangemang för studier vid Helsingfors universitet

Har du frå­gor om kur­ser­na?

Kontakta bibliotekets utbildare med e-blankett om du har frågor angående kurserna. 

Tag kontakt via e-blanketten.