Tuhat och universitetets forskningsportal

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Alla doktorander vid universitetet får automatiskt en forskarprofil i universitetets offentliga forskningsportal när de beviljas rätt att avlägga doktorsexamen. Profilsidan fungerar som en meritförteckning som följer med en vart man än går. Den ger dina publikationer och övriga vetenskapliga verksamhet synlighet, samtidigt som den bidrar till att universitetets publikationer ökar i antal, vilket påverkar universitetets finansiering.

Börja uppdatera din profil genast då du inleder dina doktorsstudier. Via profilen får du behändigt synlighet för dina publikationer, projekt och övriga forskningsverksamhet. Det lönar sig också att publicera andra meritförteckningsuppgifter på profilens första sida – på så sätt får du ett ständigt utökande forskar-cv som är lätt att hitta på nätet.

Tuhat

Du uppdaterar din profil i Tuhat-systemet. Personprofilen och användarrättigheterna baserar sig på det avtal som har sparats i personalsystemet, eller om du inte är anställd vid universitetet, på informationen om studierätten för doktorsutbildning.

Närmare anvisningar om hur du hanterar din profil finns på Flamma.

Forskningsportalen

Universitetets offentliga forskningsportal visar de uppgifter som har sparats i Tuhat-systemet och som är offentliga. Du kan dela din profil i den offentliga forskningsportalen t.ex. i samband med finansieringsansökningar eller för andra lämpliga ändamål.

Parallellpublicering

Samtidigt som du uppdaterar dina publiceringsuppgifter i din profil kan du också parallellpublicera dina publikationer i universitetets öppna digitala arkiv. Universitetet förutsätter att alla anställda forskare parallellpublicerar sina publikationer, och rekommenderar även starkt att alla doktorander gör detsamma. Genom att parallellpublicera försäkrar du dig om att dina publikationer är öppna för alla och enkla att få tag på.

Läs mer i anvisningarna om publicering, öppen vetenskap och parallellpublicering.