Undervisningsutbudet och kursanmälningen för doktorander

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det finns många olika sätt att genomföra de studier som ingår i doktorsexamen, och ofta består bara en liten del av studierna av traditionell kursformad undervisning. Det finns emellertid kurser även för doktorander och doktoranderna kan ofta delta i kurser inom magisterprogrammen, om kurserna passar in i doktorsexamen.

Sök undervisning

I Studieutbud-servicen du kan bläddra bland doktorandprogrammets undervisningsutbud eller söka vissa kurser t.ex. med studieavsnittets kod.

När du har hittat en lämplig kurs kan du anmäla dig till kursen i Sisu. Läs mer: Anmälning till undervisning och tentamen i Sisu.

Undervisning för doktorander

Doktorandprogram ordnar studier inom vetenskapsområdet. En del program kan ha också ha mer av egen undervisning. Du hittar information om kommande kurser i Sisu och Studieutbud-servicen. Håll också ett öga på din e-post – information om kommande kurser sprids oftast per e-post.

Forskarskolan ordnar allmänna färdighetskurser för doktorander inom alla doktorandprogram. Via Sisu och Studieutbudet hittar du också uppgifter om forskarskolans kurser.

Forskarskolan ordnar regelbundet kurser i forskningsetik, eftersom forskningsetik är en del av varje doktorandprograms examensfordringar. Vi rekommenderar att du deltar i en kurs tidigt i studierna, eftersom det är viktigt att veta hur praktiken och principerna fungerar när man utför forskning.

Magisterprogrammens kurser

Vissa doktorandprogram ordnar gemensam undervisning med magisterprogrammen inom samma vetenskapsområde. Uppgifter om kurserna hittar du i studiehandboken för ditt doktorandprogram. En del av magisterprogrammen har dessutom öppnat valfria studiehelheter också för studerande inom andra utbildningsprogram. Även doktorander kan genomföra dessa studier. I enlighet med ditt doktorandprograms praxis ska du och exempelvis din handledare eller den ansvarsperson som godkänner studierna komma överens om huruvida valfria kurser på magisternivå passar in i examen. Ytterligare information om magisterprogrammens valfria studiehelheter även för studerande inom andra utbildningsprogram och om reglerna för dem hittar du bland instruktionerna för grundexamensstuderande. Om ett magisterprogram erbjuder en helhet för studerande inom andra utbildningsprogram, innebär det inte att du måste genomföra hela helheten. Du kan mycket väl genomföra någon enskild kurs som intresserar dig och som ingår i helheten.

Övrig undervisning

Helsingfors universitets bibliotek ordnar kurser om bl.a. informationssökning och hänvisningsteknik. Mer information om kommande kurser hittar du på bibliotekets webbplats.

Universitetets Språkcentrum erbjuder undervisning i mer än tio olika språk. Mer information om undervisningsutbudet vid Språkcentrum hittar du bland instruktionerna för grundexamensstuderande.

Du kan studera vetenskapskommunikation inom vetenskapsområdet medier och kommunikation. Inom ramen för studiehelheten vetenskapskommunikation erbjuder vetenskapsområdet föreläsningskurser i vetenskapskommunikation som är öppna även för alla doktorander.