Utbytesmöjligheter i Latinamerika

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan ansöka om att åka på utbyte till Latinamerika och studera vid något av Helsingfors universitets partneruniversitet i Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Mexiko, Peru och Uruguay. Utbytesplatserna är antingen för studenter vid alla fakulteter eller för studerande i en eller två fakulteter. Se närmare begränsningar separat för varje universitet.

Om du bland dessa alternativ inte hittar något som passar dig så kan du åka på utbyte självständigt.

Observera att ansökningstiden för destinationer utanför Europa kan vara t.o.m.1½ år innan utbytets början. Var alltså ute i god tid!

För att åka på utbyte till Latinamerika krävs goda kunskaper i spanska eller portugisiska. Goda kunskaper i spanska eller portugisiska avser språkkunskaper på nivån B1/B2 enligt CEFR-skalan. Läs mer på sidan Språkkunskapskrav.

Studenten står själv för boende- och levnadskostnader under utbytet samt för rese-, försäkrings- och visumkostnader.

Läsåret i en del utbytesuniversitet i Latinamerika börjar i februari–mars. Höstterminen börjar vid månadsskiftet juli–augusti. Utbytestiden kan inte fördelas mellan utbytesuniversitetets två olika läsår, dvs. för ett helt läsårs studier i de flesta destinationer i Latinamerika måste du åka i januari-mars.

 

Brasilien

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio

PUC-Rios hemsidor

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Portugisiska

Vid PUC-Rio måste alla utbytesstudenter genast i början av studierna (första kursdagen) göra ett språktest i portugisiska, ett s.k. Placement test, för att visa att de har de språkkunskaper som krävs för kurserna.

En del kurser erbjuds även på engelska (se nedan). Alla utbytesstudenten ska dock också delta i undervisningen på portugisiska.

Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid PUC-Rio

Kurser:

 • Horário das Disciplinas
 • Välj Nivel (Graduação eller Pós-Graduação) och område Nome de Disciplina, klicka på Buscar

Kurser på kandidatnivå med anknytning till Brasilien och Latinamerika erbjuds till en del på engelska, t.ex. Culture, Literature, Business, Design, Civilization and History. OBS! “Disciplines in English are not necessarily offered every semester”.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 16 PUC-Rio studiepoäng
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 PUC Rio studiepoäng = 1,5 ECTS
Kostnader och boende Här hittar du information om levnadskostnader i Rio de Janeiro.
 

PUC-Rio har inga studenthem, mera information om Home stay-boende, som PUC-Rio erbjuder

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Tre platser för höstterminen 2023, vårterminen 2024 eller läsåret 2024 (januari-december).

 

Universidade de São Paolo (USP)

USPs hemsidor

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Portugisiska
Kursutbudet för utbytesstudenter USP har åtta campusområden i olika städer som kan ligga t.o.m. över 300 km från Säo Paulo

Fakulteter vid USP

Kurser:

 • Enligt område: Disciplinas
 • eller på söksidan, skriv utbildningsområdets namn under punkten Parte do Nome
 • Kursbeskrivningar på engelska
 • Graduação – kurser på kandidatnivå
 • Pós-Graduação – kurser på magisternivå. Om du söker till kurser på magisternivå, måste du vara magisterstuderande vid Helsingfors universitet.

Du kan söka till studier på kandidatnivå (graduação) eller magisternivå (pósgraduação).

En kandidatstuderande kan välja pósgraduação-studier förutsatt att de tidigare studierna som krävs för kurserna har genomförts.

En magisterstuderande kan välja graduação-studier.

Begränsningar:

 • Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Kliniska studier i medicin och veterinärmedicin.
 • Fakulteter som det är svårt att bli antagen till: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEA.

 

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 12 USP studiepoäng per termin

 

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 USP studiepoäng = 2 ECTS
Kostnader och boende Kostnader varierar beroende på campus,  tannukset vaihtelevat kampuksesta riippuen, här kan du jämföra priser i olika städer där det finns campus
 

USP har inga studenthem, de rekommenderar att utbytesstuderande ansluter sig till USP ifriends -programmet för att underlätta letandet av boendet. Här hittar du mera information om boende

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Tre platser till höstterminen 2023 eller vårterminen 2024.

Faculdades Est, São Leopoldo

Faculdades Ests hemsidor

Utbytesavtal på fakultetsnivå: Teologiska fakultet

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Inget specifikt krav
Språkkrav Portugisiska
Enligt partner, kan man klara sig också med väldigt goda kunskaper i spanskan. Ansökanden som fyller språkkraven in portugisiska är prioriterade på HUs urval.
Kursutbudet för utbytesstudenter Avtalet är till för studier inom teologi:
Här hittar du kurslistan
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 8-10 EST studiepoäng / semester
 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 20-26 EST credits = 60 ECTS
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser TBA

 

Chile

Universidad de Chile, Santiago de Chile

UChiles hemsidor

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå. Du måste ha avlagt minst två års högskolestudier då du åker i utbyte.
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid UChile: du hittar fakulteterna under punkten Cuerpo académico de la Universidad

Mera information on kursutbudet för utbytesstuderanden hittar du här

För magisterstudier krävs att du har avlagt kandidatexamen.
Antagning till studier på magisternivå avgörs från fall till fall. Institutionen och magisterprogrammet vid U Chile gör en bedömning av den sökandes akademiska förutsättningar för studier på magisternivå.

Begränsningar:

Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Medicine, Health Sciences

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 30 UChiles studiepoäng
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Universidad de Chiles studiepoäng = 0,8 ECTS
Kostnader och boende Uppskattining av månatliga kostnader (mat och boende) ca US$ 800 - US$ 1000. Universidad de Chilellä har inga studenthem, men de hjälper utbytesstudenter med letande av boende.
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser 2 platser till höstterminen 2023 (juli-december) och vårterminen 2024 (mars-juli) eller läsåret 2024 (mars-december)

 

Pontificia Universidad Católica de Chile

UCs hemsidor

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid UC

Här hittar du kursinformation

Huvudsakligen endast för studier på kandidatnivå.

En kandidatstuderande kan endast välja studier på kandidatnivå.

Begränsningar:

 • Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Marine Biology, Communication: Publicity courses
 • Följande utbildningsområden har begränsningar för vilka kurser studenter kan antas till:
  • Music: Only theory courses.
  • Medicine: Only certain theoretical courses of public health and clinical rotations.
  • Economics and Administrative Sciences: Courses restricted to applicants who fulfill the requirements of each course.
  • Psychology Courses: Students in their second to fourth year in the major may apply.
  • Art Courses: Art courses are available just to Art major applicants.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 40 UC studiepoäng
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Pontificia Universidad Catolica de Chilen studiepoäng = 0,6 ECTS
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser 2 platser till höstterminen 2023 (juli-december) och vårterminen 2024 (mars-juli) eller läsåret 2024 (mars-december)

Colombia

Universidad de los Andes, Bogota

UniAndes hemsidor

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Uniandes

Här hittar du kursinformation:

Begränsningar:

 • Till följande utbildningsområden kan du inte ansöka: School of Management courses at Master level, School of Medicine
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Minimikrav 12 créditos/termin,

Rekommendation 17 créditos/termin

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 UniAndes  credit = 1,8 ECTS
Kostnader och boende Uppskattning av kostnader: mat 70-140 $/mn, enkelbiljett i kollektivtrafik 0.9 $, fritidskostnader ca 75 $/mn
Boende i studenthem Torre Seneca asuntolassa ca 2400 $/ termin i en etta, 1700 $ i tvårumslägenhet (med en annan person) eller 1400 $ i en fyrarumslägenhet med tre andra personer. Man kan även leta efter en lägenhet självständigt.
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Fem platser till höstterminen 2023 och vårterminen 2024 eller fem för läsår 2024 (mars-december).

 

Universidad de Nacional de Colombia

UNALs hemsidor

Utbytesavtal på enhetsnivå: Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Spanska 
Kursutbudet för utbytesstudenter Här hittar du kursinformation
 

Du kan söka till kurser vid Facultad de Ciencias.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Minimikrav 12 créditos/termin,

Rekommendation 17 créditos/termin

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 UNC credit = 1,8 ECTS
Utbytestid Termin 
Lediga utbytesplatser Inga platser för 2023-24

 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogota

Javerianas hemsidor

Utbytesavtal på enhetsnivå: Statsvetenskapliga fakulteten

 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter Kurser -> Klicka  Programas por Facultad Ciencias Sociales, klicka fackområde och klicka Plan de estudios

Några kurser erbjuds även på engelska, se List of Courses in English

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Minimikrav 12 créditos/termin,

Rekommendation 17 créditos/termin

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Pontificia Universidad Javeriana credit = 1,8 ECTS
Kostnader och boende Boende 200-500 USD/mn, mera infomation om boende
 

Mat 180 USD/mn, kollektivtrafik, kursmaterial osv ca. 70 USD/mn

Utbytestid Termin / Läsår
Lediga utbytesplatser Två platser för hösttermin 2023 eller vårtermin 2024.

 

Universidad Externado de Colombia, Bogota

UExternados hemsidor

Utbytesavtal på enhetsnivå: Statsvetenskapliga fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter Kurser: Du kan söka till kurser vid Ciencias Sociales y Humanas –fakultet.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Minimikrav 18 créditos/termin (UExternados krav)
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 UExternado studiepoäng  = 1,8 ECTS
Kostnader och boende Boende 200-400 USD/mn, UExternado har inga studenthem men de samarbetar med två privata bygnader som erbjuder studenthem service till universitet: LivinnX och CityU Viviendas
Utbytestid Termin 
Lediga utbytesplatser Inga platser for 2023-24

Costa Rica

Universidad de Costa Rica, San José

UCRs hemsidor

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,5 (alla studier)
Språkkrav Spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter Här hittar du UCRs fakulteter samt kursinformation

Begränsningar:

 • Till följande utbildningsområden kan du inte söka: områden inom hälsa: Medicine and Dentistry (School of Health) are not available for exchange students due to limited space.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 12 UCR studiepoäng per termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Universidad de Costa Rica studiepoäng = 2 ECTS
Boende och kostnader UCR erbjuder Home Stay boende för 700 USD / mn som innehåller två måltider per dag. Utbytesstuderande kan även leta efter en lägenhet självständigt.
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Inga platser i ansökan i oktober 2022.

Ecuador

Universidad San Francisco de Quito

USFQs hemsida

Utbytesprogrammens brocshyr

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Spanska /OBS! För det avgiftsbelagda Galápagos-programmet krävs inga kunskaper i spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter I USFQ finns två utbytesprogram att välja mellan. OBS! Galápagos-programmet är avgiftsbelagt. Du hittar information on programmen och deras kurser genom länkarna nedan
1) Utbyten i Quito i Cumbaya-programmet, kursinformation kan du hitta här

2) Avgiftsbelagda Galápagos-programmet

Avgifter varierar mellan US$ 12 600 - 14 450. Se mera information om avgifter här. OBS! Som HU's student betalar du endast Track avgiften, inte tuition fee.

Students select courses from one of four Academic Tracks in the biological and social sciences: (1) Evolution, Ecology and Conservation, (2) Marine Ecology; (3) People, Politics and the Environment and (4) Sustainable Tourism. Each academic track consists of five intensive 3-credit courses taught in 3-week modules. The first module takes place at USFQ’s main campus in Cumbayá valley, located just outside of Quito, followed by three modules that will take place in San Cristobal Island, Galápagos and then come back to the mainland where they will have an excursion to Tiputini research station in the Amazon Basin. All courses are taught in English. Please note courses are subject to change. Students can take up to two courses from different tracks, assuming they meet any necessary prerequisites and spaces are available (see Academic Tracks). Students in all tracks also take a required Spanish conversation class (1 credit). Volunteer placements (non-credit) in San Cristobal are also available to interested students.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 12 USFQ studiepoäng
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 USFQ credit for international students = 2 ECTS
Boende och kostnader Administrativ engångsavgift 275 $ som innehåller även ett sim-kort

Kursmaterial 50 $/termin, andra kostnader ca 1500-2000 $/ termin. 

Boende: USFQ erbjuder Home Stay -boende för 25 $ /dag som innehåller två dagliga måltider.  Studerande kan också med HUs lov bo självständigt, men då ansvarar studerandet själv för alla arrangemang.

Utbytestid Termin eller läsår. OBS! Läsår vid USFQ är augusti-maj
Lediga utbytesplatser Tre platser för höstterminen 2023, vårterminen 2024 eller läsåret 2023-24 (augusti-maj). 

 

Mexiko

Vad kan du studera under utbytet? Inom ramen för bilaterala utbyten kan du under studentutbytet ta kurser i ditt huvudämne, i ett biämne, i ett nytt biämne, eller bedriva valfria studier som ingår i din examen. Utbytesuniversitetet kan begränsa utbytet till att omfatta endast vissa utbildningsområden. Läs mer i presentationerna av utbytesuniversiteten.

Den som söker förutsätts vara en god student, dvs. studentens medeltal (alla studier) ska vara minst 3, så att studenten har möjlighet att placeras vid ett universitet i Mexiko genom bilateralt avtal mellan universiteten.

Kuser: 4-5 kurser i termin. Mera information i universitetspresentationen.

I Mexiko listas också underkända kurser och inställda kurser på studieprestationsutdraget.

 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

UNAMs hemsidor

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid UNAM
Här hittari du kurser enligt fakultet och här kurser enligt område

Huvudsakligen för kandidatstuderande.

En magisterstuderande kan antas, om syftet är att genomföra en fritt vald helhet.

I undantagsfall kan UNAM överväga att anta en studerande till magisterstudier. Förutsätter godkännande av fakulteten vid UNAM samt avlagd kandidatexamen.

Begränsningar: 

Placering mycket osäker: medicin, odontologi och veterinärmedicin.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna  

30 UNAM studiepoäng per termin

 

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng
 

 

1 UNAM studiepoäng = 0,75 ECTS
Kostnader och boende Uppskattning av månatliga kostnader:
 

Boende 150-300 USD, mat ca 200 USD, kollektivtrafik 40 USD, fritid 80-160 USD ock kursmaterial beroende av disciplin.

OBS! UNAM har inga studenthem, boende kan hittas via CEPEN  (sidan kräver registrering)

Utbytestid Läsår eller termin. OBS! Läsår vid UNAM är augusti-juni
Lediga utbytesplatser Fem platser för höstterminen 2023 och vårterminen 2024 eller läsåret 2023-24 (augusti-juni).

Peru

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima

PUCPs hemsidor

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid PUCP: klicka på Facultades y departementos

Här hittar du kursinformation: välj fakultet under  Unidad academica, och under punkten Ciclo de dictado välj kommande läsår

Begränsning: 

Till följande kurser kan du inte söka: Centrum Graduate Business School.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 10 PUCP studiepoäng
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 PUCP studiepoäng = 2 ECTS
Kostnader och boende Månatliga boendekostnader beroende på boendet:
Home stay 300 - 450 USD (innehåller måltider)

Studenthem 150-250 USD

PUCP har inga egna studenthem men de skickar utbytesstuderanden en lista på antingen Home Stay alternativen eller studenthem alternaticen enligt studerandes önskemål.

Privat boende 300-600 USD (ska arrangeras självständigt)

Mat 150 USD, kollektivtrafik 150 USD, kursmaterial 50 USD, personliga kostnader ca 100 USD

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Fem platser för hösttermin 2023 och vårtermin 2024 eller läsår 2024 (mars-december)

Uruguay

Universidad de la República Uruguay, Udelar

Udelars hemsidor

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå. OBS! Udelar erbjuder utbytesstudier närmast på kandidatnivå. Magisterstudier erbjuds endast en begränsat antal och en del magisterkurser är avgiftsbelagda. Magisterstuderande kan delta i kurser på kandidatnivå.
Krav på medeltal Minst 3 (alla studier)
Språkkrav Spanska
Kursutbudet för utbytesstudenter Du kan bläddra kursutbud via examensintroduktionerna här

Olika program presenterar sina kursutbud på olika sätt. Kurserna ska väljas från ett campus och från en och samma fakultet/skola.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna  Terminernas längd varierar lite fakultet för fakultet och är vanligtvis mellan 4-5 månader. Minimikravet är 10 Udelar créditos per utbytesmånad alltså minimikraven är mellan 40-50 créditos.

 

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Udelar credit = 0.5 ECTS
Kostnader och boende Udelar har inga egna studenthem, men de erbjuder en lista på lediga boendemöjligheter för sökande .
Kostnadsinformation är inte ännu tillgänglig
Utbytestid Termin eller läsåri (februari-december)
Lediga utbytesplatse Fem platser för hösttermin 2023, vårtermin 2024 eller läsår 2024 (februari/mark-december). Max två studerande per samma fakultet vid Udelar per termin