Utbytesmöjligheter i Mellanöstern och Afrika

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan åka på utbyte till t.ex. Jordanien, Israel, Namibia, Zambia eller Sydafrika.

På denna sida hittar du information om de universitet som Helsingfors universitet har avtal med på universitets- eller enhetsnivå. Om du inte hittar något tilltalande mål bland dem, så kan du åka utomlands självständigt.

Observera att läsåret i Afrika börjar vid en annan tidpunkt än i Helsingfors. För alla utbytesdestinationer i Mellanöstern och i Afrika förbinder sig studenten att på egen bekostnad skaffa sig en heltäckande försäkring för hela utbytestiden.

Antalet utbytesplatser hittar du i denna anvisning senast två veckor innan ansökningstiden börjar.

Observera att ansökningstiden för destinationer utanför Europa kan vara t.o.m.1½ år innan utbytets början. Var alltså ute i god tid!

Jordanien

University of Jordan, Amman
www.ju.edu.jo

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter
 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå.
Språkkrav Arabiska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Du hittar kursinformation och närmare information om utbytesdestinationen här
 • Anvisningar för hur man söker kurser 
 • På University of Jordan kan man studera enbart på den examensnivå där man befinner sig när man söker. Till exempel om du vill studera på magisternivå vid University of Jordan behövs kandidatexamensbeviset senast vid University of Jordans egen deadline för ansökan dvs. senast 4 månader innan utbytet börjar.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • Studenter som genomför undergraduate-kurser: 12 credit hours/termin
 • För de som endast studerar arabiska som främmande språk: full mängd språkkurser/termin
 • Målet för utbytesstudenter 30 ECTS/termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng
 • För de som endast studerar arabiska som främmande språk: 20 teaching hours per week for one term = 25 ECTS
 • undergraduate-kurser på kandidatnivå på engelska: 3 University of Jordan credits = 6 ECTS
Terminer Läsåret: september–maj

 • Höstterminen: september–januari
 • Vårterminen: februari–maj
Utbytestid Obs! Utbytesstudenten bör anlända en vecka innan terminsstarten.
Utbytesplatser  Antagningen i oktober 2021: 1 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 2 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023). Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023.

 

Libanon

Lebanese American University, Beirut och Byblos 

https://www.lau.edu.lb/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Om du blir antagen till det här universitetet, kommer du att få Erasmus+ stipendiet för global mobilitet.

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå.
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 12 Lebanese American University credits / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 3 Lebanese American University Credit Hours = 5 ECTS
Terminer 23.8.-18.12., 6.1.-13.5.  
Utbytestid Termin
Utbytesplatser  Man kan inte söka om platser för läsåret 2023–2024

Egypten

The American University in Cairo

https://www.aucegypt.edu/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter
 

Om du blir antagen till det här universitetet, kommer du att få Erasmus+ stipendiet för global mobilitet.

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå.
Språkkrav Engelska

Obs! Se också krav för språkkunskap av AUC.

Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 American University in Cairo credit = 2 ECTS
Terminer 26.8.-20.12.; 27.1.-24.5.
Utbytestid termin
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: Man kan inte söka om platser för läsåret 2022–2023

 

 

Israel

Tel Aviv University, Tel Aviv

english.tau.ac.il

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter
 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Kursutbudet för utbytesstudenter
 • "Hebrew and Arabic language courses are not included in the exchange program and offered with an additional fee before or during semester, pending availability"
 • Tel Avivs universitets juridiska fakultets anvisningar: Det har varit möjligt att ansöka till juridiska fakulteten utifrån det universitetsövergripande utbytesavtalet trots att det inte finns ett avtal på fakultetsnivån.
 • Innan utbytet börjar kan man, om man vill, gå en 1–2 månader lång Ulpan-språkkurs i modern hebreiska. Kursen är frivillig och avgiftsbelagd. Studenten ansvarar själv för kostnaderna. Mer information om Ulpan hittar du här.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 10 studiepoäng/termin
 • Målet är 15 studiepoäng/termin
 • Kursernas omfattning i Tel Aviv är vanligen 3 Tel Aviv-studiepoäng Om omfattningen är en annan meddelas det i kursinformationen.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Tel Aviv credit = 2 ECTS.
Terminer Läsåret: oktober–juni. Se terminskalendern här

 • Höstterminen: oktober–januari
 • Vårterminen: mars–juni
Annat viktigt Tel Aviv universitet har inga bostäder till utbytesstuderande. "The cost of a shared room in a rented apartment is approximately $800 per month."
Utbytestid Termin
Utbytesplatser  Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023). Platser fylls jämnt för hösten och vårterminen. Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

 

 

Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem

www.huji.ac.il/huji/eng/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter
 

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Se undervisningsutbudet på engelska här. Välj "undergraduate" eller "graduate" -kurser ur undervisningsutbudet beroende på om du avlagt kandidatexamen. Kontrollera ämnenas undervisningsspråk.
 • Innan utbytet börjar kan man, om man vill, gå en 1–2 månader lång Ulpan-språkkurs i modern hebreiska. Kursen är frivillig och avgiftsbelagd. Studenten ansvarar själv för kostnaderna. Mer information om Ulpan här.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 10 studiepoäng/termin
 • Målet är 15–16 studiepoäng/termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng
 • 1 Hebrew University of Jerusalem credits = 2 ECTS.
 • Obs. Eftersom Hebrew University of Jerusalem's eget omvandlingskoefficient inte  tar i hänsyn andelen självständigt arbete, skiljer sig UH:s rekommendation från HUJI:s.
Terminer Observera att terminens längd i den engelskspråkiga undervisningen är kortare än i den hebreiskspråkiga. I den engelskspråkiga undervisningen är terminen oftast 11 veckor, i den hebreiska undervisningen 14 veckor.
Annat viktigt
 • Studenten förbinder sig att på egen bekostnad göra ett TOEFL- eller IELTS-test före utbytet om hen blir antagen.
 • Obs! TOEFL- och IELTS-test krävs även när studenten vill gå kurser enbart på hebreiska. För att delta i den normala hebreiskspråkiga undervisningen krävs kunskaper i modern hebreiska på nivån Dalet.
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser  Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023). Platser fylls jämnt för hösten och vårterminen. Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

 

 

Namibia

University of Namibia (UNAM), Windhoek

www.unam.na

 

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivåObs! Som utbytesstudent kan du endast delta i kurser på kandidatnivå. Om du söker till utbyte under magisterstudierna ska du försäkra dig om att kurser på kandidatnivå kan tillgodoräknas i din examen.
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Du hittar kursinformation på UNAM:s fakulteters webbplatser här. Välj önskad fakultet på "Faculties". Du kommer då till fakultetens egen webbplats. Klicka på ”Faculty Prospectus” i sidbalken till vänster så får du fram kursinformationen.
 • UNAM har flera olika campus runt om i Namibia. När du ansöker ska du kontrollera på vilket campus ditt utbildningsområde ligger. Välj alla dina kurser från en fakultet
 • En del av kurserna räcker hela läsåret. Välj endast kurser som tar en termin (se punkten Utbytestid). Kursens längd framgår av kursens kod: "All full year courses modules codes end with 0, students who arrive in January or February are only allowed to take courses that end with 1".
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng/kurser 5 kurser/termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng Denna destinations arbetsmängd per studiepoäng varierar enligt fakultet/årskurs. Därför har inte  HU:s mobilitetsservice en rekommendation för omvandling av studiepoäng utan minimikraven är märkta som en mängd kurser, inte som studiepoäng. Mobilitetsservicen rekommenderar att tillgodoräkningar görs enligt den verkliga arbetsmängden.
Terminer Läsåret: januari – november

 • Termin 1: slutet av januari–slutet av juni
 • Termin 2: slutet av juli–slutet av november
Annat viktigt
 • Boende: i utbytesavtalet ingår gratis logi i studentboende.
 • Studentens uppehållstillstånd till Namibia inklusive nödvändiga bilagor kostar sammanlagt ungefär 200 euro.
Utbytestid Termin eller läsårPå grund av UNAM:s undervisningsutbud förutsätter vi att utbytet alltid börjar i början av första terminen dvs. i januari–februari, även för dem som söker för en termin.
Utbytesplatser  I ansökan oktober 2021: 2 platser för en termin/läsår . Utbytet börjar i januari 2023 dvs. utbytesperioden är UNAMs termin 1. För hösten 2022 finns inga utbytesplatser. Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023.

 

Sambia

University of Zambia (UNZA), Lusaka

www.unza.zm

 

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Välj i din studieplan ett utbildningsprogram och år som du vill delta i ocxh var dessa studier passa i din HU examen.  Lista på utbildningsprogram vid UNZA
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng/kurser 4 kurser/läsår
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng Denna destinations arbetsmängd per studiepoäng varierar enligt fakultet/årskurs. Därför har inte  HU:s mobilitetsservice en rekommendation för omvandling av studiepoäng utan minimikraven är märkta som en mängd kurser, inte som studiepoäng. Mobilitetsservicen rekommenderar att tillgodoräkningar görs enligt den verkliga arbetsmängden.
Terminer Läsåret 2020-2021 startar januari 2021, datum för termins och akademiskt år har dock varierat från år till år.
Annat viktigt
 • I utbytesavtalet ingår gratis logi i studentboende.
 • Information om UNZA som utbytesdestination finns här.
 • OBS. University of Zambia kan inte garantera undervisning i de följande discipliner: Human Medicine, Health Sciences, Nursing Sciences och Public Health. Det här påverkar inte undervisning i andra discipliner.
Utbytestid En termin / läsårUr undervisningsutbudets synpunkt är det lättare att ordna ett utbyte för hela läsåret. University of Zambia har ett läsår på tre perioder. En del av kurserna räcker hela läsåret dvs. alla utbildningsområden har inte två perioder långa kurser.
Utbytesplatser I ansökan oktober 2021: 2 platser för en termin/läsår. Utbytet börjar i januari 2023. Vi rekommenderar utbyten för ett läsår. Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023. 

 

Sydafrika

University of Stellenbosch, Stellenbosch

www.sun.ac.za

 

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Undervisningsspråken är engelska och afrikaans. Stellenbosch erbjuder undervisning på engelska inom de flesta ämnesområden. Kontrollera alltid ämnenas undervisningsspråk.
 • Information om undervisningsutbudet hittar du här och här. Kursbeskrivningar finns på fakulteternas webbplatser.
 • Utbytesstudenterna har blivit befriade från GEP (previously IPSU)-kursernas avgift, om kurserna kan tillgodoräknas i examen vid Helsingfors universitet. 
 • Utbytesstudenterna kan välja både mainstream-kurser avsedda för de lokala examensstuderandena och GEP (previously IPSU)-kurser för utbytesstudenter.
 • Det är numera också möjligt att studera juridik, vilket tidigare inte ingick i avtalet.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 50 studiepoäng/termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 2 Stellenbosch credits = 1 ECTS
Terminer
 • Termin 1: januari–juni
 • Termin 2: juli–mitten av december
 • Se introduktionsdagar här.
Annat viktigt
 • Den som blir antagen till utbyte förbinder sig att skaffa en heltäckande försäkring för utbytestiden samt själv betala Exchange Administrative Fee-avgiften till Stellenbosch (t.ex. 2020 var avgiften ca 450€/termin, 900€/läsår).
 • Gratis inkvartering i Stellenbosch studentboende tillhöras till utbyte.
Utbytestid Termin
Utbytesplatser I ansökan oktober 2021: 5 platser för en termin. Utbytet börjar i januari 2023 dvs. utbytesperioden är Stellenboschs termin 1. För hösten 2022 finns inga utbytesplatser. Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023.

 

University of Cape Town, Cape Town

NY DESTINATION

https://www.uct.ac.za

Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande på magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,5 (alla studier)
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Information om kursutbudet hittar du här.  Välj Faculty of Law
 • Studerande kan välja både undergraduate- och graduate-nivå kurser.
 • Studenten skall ha avklarat sin notarie examen före början av utbytet
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 72 NQF credits / termin (max 4 kurser)
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng
 • 72 NQF credits är 30 ECTS
Terminer
 • Termin 1: februari–juni
 • Termin 2: juli–mitten av december
 • Se introduktionsdagar här.
Annat viktigt  
Utbytestid Termin
Utbytesplatser I ansökan oktober 2021: 2 platser för en termin. Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: möjligtvis 1 plats, bekräftas innan ansökan öppnas. 

 

Marocko

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fez 

http://www.usmba.ac.ma/~usmba2/

Utbytesavtal på enhetsnivå: matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
 

Om du blir antagen till det här universitetet, kommer du att få Erasmus+ stipendiet för global mobilitet.

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå.
Språkkrav Kurser: Franska

Avhandling: Franska eller engelska

Kursutbudet för utbytesstudenter Kursutbudet
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng USMBA använder inte studiepoäng. 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng Rekommendation för omvandling har ännu inte fastställts.
Terminer
 • Höstterminen: september–januari
 • Vårterminen: februari–juni
Utbytestid 3 - 5 månader
Utbytesplatser  Antagningen i oktober 2021: Man kan inte söka om platser för läsåret 2022–2023

Benin

University of Abomey-Calavi  * ny utbytesdestination!

https://uac.bj

Utbytesavtal på enhetsnivå: Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Om du blir antagen till det här universitetet, kommer du att få Erasmus+ stipendiet för global mobilitet.

 

Studienivå under utbytet Studerande på magisternivå
Språkkrav Kurser: Franska

Avhandling: Franska eller engelska

 

Kursutbudet för utbytesstudenter Länk till kursutbud 
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 20 studiepoäng/termin
 • Målet är 30 studiepoäng/termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Abomey-Calavi sp = 1 ECTS sp
Terminer Första terminen: september - mars
Andra terminen: mars - augusti
Utbytestid 3 - 5 månader
Utbytesplatser  Man kan inte söka om platser för läsåret 2023–2024

.