Utbytesuniversitet i Asien

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan åka på utbyte till Asien om du studerar för kandidat- eller magisterexamen. När du väljer utbytesuniversitet ska du beakta språkkraven, studienivån (är utbytesuniversitetet avsett för studenter på din examensnivå), undervisningsutbudet vid utbytesuniversitetet och eventuella minimikrav på medelvitsord. Vilken språkfärdighetsnivå som krävs och hur du visar dina språkkunskaper kan du läsa om på sidan Språkkrav. På samma sida hittar du också en lista på de utbytesuniversitet i Asien där du kan studera på engelska.

På denna sida hittar du information om de universitet som Helsingfors universitet har avtal med på universitets- eller enhetsnivå. Om du bland dessa alternativ inte hittar något som passar dig, så kan du åka på utbyte självständigt.

Antalet lediga utbytesplatser meddelas på den här sidan senast två veckor före utlysningen öppnas. Ansökningstiderna och anvisningarna hittar du här: Ansökan

Observera att ansökningstiden för destinationer utanför Europa kan vara t.o.m.1½ år innan utbytets början. Var alltså ute i god tid!

Japan

Från Helsingfors universitet kan du åka på utbyte till följande universitet i Japan:

 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå (alla fakulteters studenter): University of Tokyo, Waseda University, Osaka University, Nagoya University, Kyoto University, Doshisha University, Ritsumeikan University, Hokkaido University, Ritsumeikan Asia-Pacific University
 • Utbytesavtal på enhetsnivå: Kanagawa University (Humanistiska fakulteten), Kobe University (Humanistiska fakulteten)

Studenter som blir antagna till utbytesuniversitet i Japan kan utöver Helsingfors universitets mobilitetsstipendium söka stipendium från JASSO (Japan Student Services Organization), och huvudämnesstuderande i japanska kan söka MEXT-stipendium. JASSO- och MEXT-stipendierna ingår inte i de bilaterala avtalen. Varje japanskt universitet meddelar årligen om det är möjligt att söka JASSO- eller MEXT-stipendium och informerar hur man söker stipendiet. JASSO och MEX via utbytesdestinationen är inte desamma som MEXT-applikationer via Japans ambassad. Vi hoppas att du inte kommer att ansöka om University of Helsinkis bilaterala studentutbyte och MEXT via Japans ambassad för samma tiden, eftersom du kan inte ta emot båda stipendier för samma tid.

Observera att utbyten till Japan inte följer det japanska läsåret, utan utbyten som räcker ett helt år börjar i september–oktober.

University of Tokyo, Tokyo

www.u-tokyo.ac.jp

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet
 • Kandidatstuderande
 • Minst 2 års studier före utbytets början.
 • Studenten måste vara på kandidatstadiet under hela utbytet.
 • Magisterstuderande
 • Den sökande måste ha examensbevis över kandidatexamen senast vid utgången av januari före utbytet.
Helsingfors universitets språkkrav japanska (minst 10 studiepoäng) japanska JLPT N1
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,0 Minst 3,0
Kursutbudet för utbytesstudenter Studielinje: TYPE U ->courses and academic calendar

Global Japan Studies studielinjes kurser

Studielinje: TYPE G ->courses and academic calendar. Kurserna ska väljas från en Graduate School; för att delta i en kurs vid en annan Graduate School krävs båda enheters tillstånd.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser 12 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Tokyo University credit = 2 ECTS
Annat viktigt
 • Helsingfors universitets utbytesstudenter har special auditor-status. Helsingfors universitet skickar inte studenter på utbyte med statusen special research student.
 • Kurserna i japanska som främmande språk: Studenter från båda studielinjerna får delta i språkkurserna. Klicka på länkarna ovan för kursinformation. Studieprestationens minimikrav kan också omfatta språkkurser. För språkkurserna ges ett särskilt intyg.
 • Studenten förbinder sig att på egen bekostnad avlägga ett TOEFL- eller IELTS-prov som krävs för linjen TYPE U om hen blir antagen. Provet krävs också för att få delta i engelskspråkiga kurser på linjen TYPE G.
Kostnader och avgifter
 • Tokyo University: "The average monthly expense for UTokyo Graduate Students is JPY 145,000. This will include an average rent of JPY 53,200 (for a single person) and an average cost of food JPY 32,200 (for a single person)"
Terminer början av september – mitten av februari / slutet av mars – slutet av juli.
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 3 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 6 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 4 studenter för en termin (våren 2023)

 

Waseda University, Tokyo

www.waseda.jp/top/en

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet
 • Kandidat- eller magisterstuderande
 • En kandidatstuderande som åker på utbyte måste vara i kandidatstadiet under hela utbytet.
Helsingfors universitets språkkrav japanska minst 10 studiepoäng. Kravnivån beror på programmet, kontrollera i programbeskrivningen (se ”Kursutbudet för utbytesstudenter”).
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,8
Kursutbudet för utbytesstudenter Det finns tre olika studieprogram för utbytesstudenter, och den sökande måste välja ett av programmen redan i ansökningsskedet.

1.    Undergraduate Program

2.    Graduate Program

3.    Japanese Language Program

Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng 12 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Waseda credit = 2 ECTS
Annat viktigt  

 • Studenten förbinder sig att på egen bekostnad avlägga ett avgiftsbelagt IELTS- eller TOEFL-prov som krävs av Waseda University om hen blir antagen till ett program vid Waseda som kräver språkprovet.
Kostnader och avgifter
 • Waseda University: "Living costs differ depending on the individual life style, but the average monthly cost is 80,000 yen for housing, and 80,000 yen for living expenses (food, transportation and daily necessities)."
 • Feedback about living costs from previous exchange students from the University of Helsinki: "Waseda sent me a Housing Questionnaire, through which I got a dorm. I had a international student dorm room about 7 minutes away from campus by walking. The room was about 660 euros/month." 
 • Feedback about living costs from previous exchange students from the University of Helsinki: "I lived in a shared house, which I found on the private market and payed around 600 euros per month. This included cleaning fees and furniture".
Terminer Mitten av september – slutet av juli
Utbytestid Helårsutbyte (början av september – slutet av juli)
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 5 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

Osaka University, Osaka

www.osaka-u.ac.jp/en

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande Kandidat- eller magisterstuderande 3:e eller 4:e årets kandidatstuderande Kandidat- eller magisterstuderande
Helsingfors universitets språkkrav japanska JLPT N1

 • Se även språkkraven hos den fakultet som intresserar dig här.
japanska minst 10 studiepoäng  

engelska

 

engelska

 • Kunskaper i japanska förutsätts inte om den sökande hittar en forskningsgrupp som passar hens språkkunskaper
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,0 Minst 3,0 Minst 3,0 Minst 3,0
Kursutbudet för utbytesstudenter iExPO (Immersion Exchange Program Osaka) Maple Program OUSSEP (Osaka University Short-term Student Exchange Program) FrontierLab@OsakaU

 • Via programmet kan man komma till forskningslaboratorier
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng 14 studiepoäng / termin.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Osaka credit = 1,8 ECTS. 
Annat viktigt
 • Helsingfors universitets studenter har i regel special auditor-status i Osaka, dvs. de deltar i kurser under utbytet.
Kostnader och avgifter Osaka University: "Estimated expenses regarding daily necessities are about ¥100,000 per month. Estimated expenses for students participating in exchange programs at Osaka University: Dormitory ¥16,000 ~ ¥40,000 per month, Food Approximately  ¥30,000 per month"
Terminer Mitten av september – februari / april – början av augusti
Utbytestid termin eller läsår
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 5 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

Nagoya University, Nagoya

http://en.nagoya-u.ac.jp/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet
 • Kandidat- eller magisterstuderande
 • En kandidatstuderande som åker på utbyte måste vara i kandidatstadiet under hela utbytet.
Helsingfors universitets språkkrav engelska
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,8
Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 15 studiepoäng / termin. Please note: University of Helsinki's minimum requirement is higher than for other exchange destinations in Japan because this exchange destinations requires: "Minimum 15 (30 ECTS) credits per semester, or 30 (60 ECTS) per academic year"
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Nagoya credit = 2 ECTS
Annat viktigt
 • recommended for exchange students wishing to take English-taught courses in biological sciences, chemistry, physics, mathematics, law, political science, Japanese studies, linguistics, environmental sciences
 • Nagoya University’s International Language Centre has also opened its Intensive Programme in Advanced Japanese (AJ) to undergraduate exchange students majoring in Japanese or Japan Area Studies. This one-year programme is designed for students possessing at least level N2 of the JLPT, who wish to pursue an academic or professional career using the language.
 • General restrictions are applied to Medicine: the School of Medicine requires reciprocity vis-à-vis clerkships
Kostnader och avgifter Nagoya University: "Living expenses for students residing in Nagoya University accommodation:
Rent/Utilities:                      ¥20,000 ~ ¥40,000 per month
Food:                                  ¥30,000 per month
Personal Expenses:          ¥30,000 per month"
Terminer Academic calender
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023). Platser fylls jämnt för hösten och vårterminen. Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

Kyoto University, Kioto

www.kyoto-u.ac.jp/en

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidatstuderande

 • Studenten måste vara på kandidatstadiet under hela utbytet och får ta ut kandidatexamen först efter utbytet.
Kandidat- eller magisterstuderande
Helsingfors universitets språkkrav engelska

 • Proficiency in Japanese is not required if the applicant finds enough English-taught courses.
japanska JLPT N1
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,0 Minst 3,0
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Normal undervisning på japanska
 • Den som söker till undervisning på japanska ska välja kurser från en fakultet/graduate school 
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng 12 Kyoto University credits / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Kyoto University credit = 2 ECTS
Kostnader och avgifter Housing
Terminer Mitten av september – februari / april – början av augusti
Utbytestid Termin eller läsår
 Utbytesplatser
 
Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

Doshisha University, Kioto

www.doshisha.ac.jp/en

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande Kandidat- eller magisterstuderande
Helsingfors universitets språkkrav engelska japanska minst 10 studiepoäng
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,0 Minst 3,0
Kursutbudet för utbytesstudenter
 
 • Undervisningsutbudet för utbytesstudenter: Center for Global Education (CGE)
 • Kurser på engelska på temat Japanese Culture, Society, and Nature, som även har japanska examensstuderande bland deltagarna. 
 • Studenten kan dessutom också välja kurser i japanska språket i begränsad utsträckning.
 • Se kurserna.
 • Undervisningsutbudet för utbytesstudenter: Center for Japanese
 • Language (Nichibun-programmet)
 • Kurser i japanska språket och kulturen
 • Se Doshishas kurserna.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 13 studiepoäng/ termin
 • maximiantal: 20 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Doshisha credit = 2 ECTS
Annat viktigt  
Kostnader och avgifter Doshisha: "The average monthly living expenses in Kyoto are approximately 100,000 yen per month."
Terminer Academic calender
Utbytestid Läsår (september – början av augusti) eller termin
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 3 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 6 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023). Platser fylls jämnt för hösten och vårterminen. Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023 

Ritsumeikan University, Kioto

http://en.ritsumei.ac.jp/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande Kandidat- eller magisterstuderande Kandidat- eller magisterstuderande
Helsingfors universitets språkkrav japanska minst 10 studiepoäng engelska japanska JLPT N1
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,0 Minst 3,0 Minst 3,0
Kursutbudet för utbytesstudenter Intensive Japanese Language (IJL) Regular Courses in English (RCE) Regular courses in Japanese (RCJ)
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 13 studiepoäng / termin
 • maximiantal: 20 studiepoäng / termin.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Ritsumeikan credit = 2 ECTS
Annat viktigt Campus chart
Kostnader och avgifter Cost of living
Terminer Program schedule
Utbytestid Mitten av september – februari / april – början av augusti
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

Hokkaido University, Sapporo

www.global.hokudai.ac.jp

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidatstuderande Kandidatstuderande

Utbytesuniversitetet är endast för huvudämnesstuderande i japanska som är högst 29 år gamla.

Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,8 Minst 3,0
Helsingfors universitets språkkrav engelska japanska minst JLPT 3 eller motsvarande kunskaper
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Undervisningsutbudet på engelska
 • Exchange Programs in English (HUSTEP)
 • Undervisningsutbudet på japanska
 • Exchange Programs in Japanese (JLCSP)
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng 12 studiepoäng / termin 300 class hours/ termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Hokkaido credit = 2 ECTS
Annat viktigt HUSTEP: Studenten förbinder sig att avlägga det obligatoriska avgiftsbelagda TOEFL- eller IELTS-provet på egen bekostnad om hen blir antagen.
Kostnader och avgifter Hokkaido University: "Both Sapporo as well as Hakodate provide an excellent quality of life and the cost of living is more reasonable compared to other major cities in Japan. Housing: ¥30,000 / month, food ¥30,000 / month.
Terminer Läsår (september – början av augusti) eller termin (april – början av augusti)
Utbytestid
 • HUSTEP: termin eller läsår
 • JLCSP: termin eller läsår
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021:

 • HUSTEP: 1 student för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 2 studenter för en termin (våren 2023) Alla HUSTEP-utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023
 • JLCSP: 1 student för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 2 studenter för en termin (våren 2023) Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 2 JLCSP-studenter för en termin (våren 2023)
 • Please note that HUSTEP and JLCSP only accepts half-year for Spring 2023 season

Ritsumeikan Asia-Pacific University (APU), Beppu

www.apu.ac.jp/home

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidatstuderande

 • Studenten måste vara på kandidatstadiet under hela utbytet och får ta ut kandidatexamen först efter utbytet.
Helsingfors universitets språkkrav engelska
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,0
Kursutbudet för utbytesstudenter
 
 • Mer än 40 % av universitetets kursutbud är på engelska, och kunskaper i japanska krävs inte för studierna.
 • Fakulteter öppna för utbytesstudenter: College of Asia Pacific Studies och College of International Management. Läs mer: Fact Sheet: General Course List: List of Restricted Courses.
 • Vi rekommenderar detta utbytesuniversitet för studenter som är intresserade av t.ex. miljöförändring och miljöpolitik eller engelskspråkiga kurser om Asiens och Stillahavsområdets politik och samhällen, företagsekonomi eller turismforskning.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng  

 • Obs. denna utbytesdestination har ett högre krav: 14 studiepoäng/ termin, "the exchange students who will enroll in APU in 2019 Spring and after, they are required to take the minimum of 14 credits throughout the entire semester and AND weekly class hours must be at least 10 hours"
 • maximiantal: 16-18 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 APU-studiepoäng = 1,9230 ECTS
Kostnader och avgifter Ritsumeikan APU: "you will live in Beppu as an APU student, you will have the advantage of a low living expenses while enjoying the same level of convenience and services that exist in big cities. Here is a sample of a monthly budget for a student living in downtown Beppu:
Rent 30,000-45,000 JPY
Utilities 6,000 JPY
Food 30,000JPY
Transportation 6,000 JPY
Miscellaneous 8,000JPY"
Terminer Mitten av september – februari / april – början av augusti
Utbytestid termin eller läsår
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

Kanagawa University, Kanagawa

www.kanagawa-u.ac.jp/english

Utbytesavtal på enhetsnivå: Humanistiska fakulteten

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Helsingfors universitets språkkrav japanska minst 10 studiepoäng
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,0
Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng 12 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Kanagawa credits = 2 ECTS
Kostnader och avgifter Life expenses
Terminer September – januari / april – början av augusti
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

Kobe University, Kobe

web.cla.kobe-u.ac.jp/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Humanistiska fakulteten

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Helsingfors universitets språkkrav japanska minst 10 studiepoäng
Helsingfors universitets krav på medelvitsord Minst 3,0
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Vid Kobe University kan man beroende på studienivån studera antingen vid Faculty of Intercultural Studies (kandidatstudier) eller Graduate School of Intercultural Studies (magisterstudier; vid tidpunkten för ansökan måste kandidatexamen vara avlagd). Dessutom kan man gå kurser i japanska.
 • Kurser öppna för utbytesstudenter
 • Om du har nivån N2 i JLPT-testet kan du delta i undervisning på japanska.
 • Fact Sheet
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng  12 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Kobe credits = 2 ECTS
Terminer September – februari / april – början av augusti
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023). Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023

Kina

Från Helsingfors universitet kan du åka på utbyte till följande universitet i Kina:

 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå (alla fakulteters studenter): Peking University, Renmin University, Fudan University, Wuhan University
 • Utbytesavtal på enhetsnivå: Beijing Foreign Studies University (Humanistiska fakulteten), Beijing Forestry University (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten), Nanjing Forestry University (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten), Sichuan Agricultural University (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten), Zhejiang Agriculture and Forestry University (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten), Peking University Law School (Juridiska fakulteten), Renmin University Law School (Juridiska fakulteten), China University of Political Science and Law (Juridiska fakulteten och Statsvetenskapliga fakulteten), Fudan University Law School (Juridiska fakulteten), Shanghai JiaoTong University KoGuan Law School (Juridiska fakulteten), Xi'an Jiaotong University (Juridiska fakulteten), Beijing Normal University (Pedagogiska fakulteten).

Kraven varierar beroende på om du läser kinesiska som främmande språk på heltid eller om du studerar på engelskspråkiga kurser på heltid.

OBS! Utbytesuniversiteten i Fastlandskina godkänner inte kinesiska medborgare som utbytesstudenter.

Peking University, Peking

www.pku.edu.cn/

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten
Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande Studerande för rättsnotarie- eller magisterexamen
Språkkrav kinesiska (minst 10 studiepoäng) engelska
Krav på medelvitsord   Minst 3,8
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Heltidsstudier i kinesiska språket. I början av läsåret ordnas ett nivåtest för att placera studenterna på en lämplig kursnivå. Course list.
 • Om både de skriftliga och muntliga kunskaperna i kinesiska redan vid avresan är mycket goda kan studenten delta i kurser som undervisas på kinesiska. Det beror dock på Peking University och lyckas i regel inte förrän studenten har gått språkkurser där, eller om studenten redan vid ankomsten har genomfört det nuvarande HSK-testet på nivå 6 " (with each item over 70 points)".
Annat viktigt
 • Peking University has an age limit: "Applicants should be above 18 of age and under 45"
 • På basis av det bilaterala utbytesavtalet på universitetsnivå erbjuder Peking University utbytesstudenten gratis logi i dubbelrum på studenthem.
 • Peking University betalar utbytesstudenten ett månatligt stipendium på ca RMB 1000-1100.
 • Studenter som anländer med utbytesavtalet av juridiska fakulteten krävs att betala boendekostnader själv.
 • Peking Universitets monatligt stipendium tillhör inte för det här avtalet.

 

Terminer Läsåret: slutet av augusti (ca 26.8) – slutet av juni

 • Höstterminen: september – januari/februari (då är det lov pga. det kinesiska nyåret)
 • Vårterminen: ca februari – slutet av juni
Juridisk fakultetens undervisning i engelska:

 • Höstterminen: september – januari/februari
 • Vårterminen: ca februari – slutet av juni.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser
 • Heltidsstudier i kinesiska som främmande språk: minst 300 h språkundervisning per termin vid utbytesuniversitetet.
 • Studier på engelskspråkiga kurser: minst 10 Peking University credits per termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng
 • Heltidsstudier i kinesiska som främmande språk: 320 h språkundervisning vid utbytesuniversitetet = 25 ECTS
 • Studier på engelskspråkiga kurser: 1 Peking University credit = 2 ECTS 
 • Studerande vif juridiska fakultet i Peking kan välja max 4 kurser
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser
 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå, Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023
   
 • Utbytesavtal på enhetsnivå (Juridiska fakulteten): Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för en termin. Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 2 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) 

Renmin University, Peking

https://www.ruc.edu.cn/en

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten
Studienivå under utbytet
 • Heltidsstudier i kinesiska språket: Kandidat- eller magisterstuderande
 • Företagsekonomi: Kandidatstuderande
Studerande för rättsnotarie- eller magisterexamen
Språkkrav
 • Heltidsstudier i kinesiska språket: kinesiska (minst 10 studiepoäng)
 • Företagsekonomi: engelska
engelska
Krav på medelvitsord   Minst 3,8
Kursutbudet för utbytesstudenter Utbytesstudenter kan välja mellan två studielinjer:

 1.  Heltidsstudier i kinesiska språket vid enheten ”School of Teaching Chinese as a Foreign Language”
 2. Företagsekonomi
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser
 • Heltidsstudier i kinesiska som främmande språk: minst 300 h språkundervisning per termin vid utbytesuniversitetet.
 • Studier på engelskspråkiga kurser: minst 10 Renmin University credits per termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng
 • Heltidsstudier i kinesiska som främmande språk: 320 h språkundervisning vid utbytesuniversitetet = 25 ECTS
 • Studier på engelskspråkiga kurser: 1 Renmin University credit = 2 ECTS 
Terminer
 • Läsåret: början av september (ca 5.9) – slutet av juni
 • Höstterminen: september – januari/februari (då är det lov pga. det kinesiska nyåret)
 • Vårterminen: ca februari – slutet av
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser
 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023)
   
 • Utbytesavtal på enhetsnivå (Juridiska fakulteten): Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) eller 1 student för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023). Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 2 studerande för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) eller 1 student för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023)

Beijing Foreign Studies University, Peking

global.bfsu.edu.cn/fi/

Utbytesavtal på enhetsnivå: humanistiska fakulteten

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav kinesiska (minst 10 studiepoäng)
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Som utbytesstudent studerar du kinesiska på heltid.
 • Beijing Foreign Studies University har specialiserat sig på språkundervisning.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser Heltidsstudier i kinesiska som främmande språk: minst 300 h språkundervisning per termin vid utbytesuniversitetet.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Beijing Foreign Studies University credit = 2 ECTS
Annat viktigt Vid Beijing Foreign Studies University kan man också läsa finska som huvudämne, och de lokala studenterna i finska lär gärna känna finländska utbytesstudenter.
Terminer
 • Läsåret: början av september – slutet av juni
 • Höstterminen: september – januari/februari (då är det lov pga. det kinesiska nyåret)
 •  Vårterminen: ca februari – slutet av juni
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) 

Beijing Forestry University, Peking

http://international.bjfu.edu.cn/eng_index/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Studienivå under utbytet Kandidat-, magisterstuderande eller doktorander
Språkkrav engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser 10 Beijing credits per termin
 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Beijing credit = 2 ECTS
Terminer
 • Läsåret: början av september – slutet av juni
 • Höstterminen: september – januari/februari (då är det lov pga. det kinesiska nyåret)
 • Vårterminen: ca februari – slutet av juni
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023)

China University of Political Science and Law, Peking

http://sis.cupl.edu.cn/English/Home.htm

Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten och Statsvetenskapliga fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande för rättsnotarie-/kandidat- eller magisterexamen
Språkkrav engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter CUPL:s egelspråkiga kursutbud  vid juridiska fakultetet. Utbudet konsentrerar sig på International law and Comparative law (Focus on Chinese law) och det är möjligt at ta en språkkurs i kinesiska.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser 10 CUPL credits per termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 CUPL credit = 2 ECTS
Terminer
 • Läsåret: början av september – slutet av juni
 • Höstterminen: september – januari/februari (då det är lov pga. det kinesiska nyåret)
 • Vårterminen: ca februari – slutet av juni
Utbytestid termin
Utbytesplatser I februari 2021 kan du ansöka om följande platser: Juridiska fakulteten: 2 studenter för en termin. Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: Juridiska fakulteten: 2 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) 

Fudan University, Shanghai

www.fudan.edu.cn/

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten
Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande Studerande för rättsnotarie- eller magisterexamen
 
Språkkrav
 • Heltidsstudier i kinesiska språket: kinesiska (minst 10 studiepoäng)
 • Kurser på engelska: engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Som utbytesstudent kan du

 • Studera kinesiska på heltid (20 h/vecka) eller
 • Delta i kurser på engelska och dessutom, om du vill, läsa kinesiska ungefär 4 h/vecka
 • Fact Sheet: information om kurserna.
 • Du som studerar kinesiska på heltid: Baserat på ett nivåprov, ger Fudan dig ett färdigt schema med ca 20 timmar i veckan. Studerande kan inte välja kurser sjöv och det finns inget lista att se på förrhand. Om du vill studera kinesiska på heltid, fyll i ditt HU Learning Agreement så här: Course title at the host institution: full-time Chinese language studies, credits at the host institution 320, Course title at home instutition: kinesiska, credits at home institution 25 ECTS. 
 • Om dina muntliga och skriftliga kunskaper i kinesiska är mycket goda redan vid avresan kan du få möjlighet att studera andra ämnen än kinesiska, tillsammans med kinesiska studenter. Det beror dock på Fudan och brukar i regel gå att göra först efter att studenten har deltagit i språkkurser vid Fudan.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser
 • minst 10 Fudan credits per termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Fudan credit = 2 ECTS
Terminer Läsåret: början av september – slutet av juni
 
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser
 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå, Antagningen i oktober 2021: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023) Alla utbytesplatser för detta universitet har redan fyllts för 2022-2023
   
 • Utbytesavtal på enhetsnivå (Juridiska fakulteten), Antagningen i oktober 2021: 2 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023). Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 1 student för en termin (hösten 2022 eller våren 2023)
   

   

Shanghai JiaoTong University, KoGuan Law School, Shanghai

law.sjtu.edu.cn/En/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande för rättsnotarie- eller magisterexamen
Språkkrav engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Undervisningsutbudet på engelska ser du här.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser minst 10 Shanghai Jiaotong credits per termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Shanghai Jiaotong credit = 2 ECTS
Terminer  
Utbytestid termin eller läsår
Utbytesplatser
Utbyteansökan oktober 2021: inga platser.

Wuhan University, Wuhan

en.whu.edu.cn/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande Magisterstuderande

 • Studenten måste ha examensbevis för kandidatexamen senast fyra månader före utbytets början.
Språkkrav kinesiska (minst 10 studiepoäng) engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Kurser i företagsekonomi och/eller juridik
 • Under utbytet går det bara att studera ett ämnesområde avgiftsfritt (t.ex. kurser i juridik).
 •  De flesta kurser på engelska har omfattningen 2 WHU credits.
 • Fact Sheet
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser
 • Heltidsstudier i kinesiska som främmande språk: minst 300 h språkundervisning per termin vid utbytesuniversitetet.
 • Studier på engelskspråkiga kurser: minst 10 Wuhan University credits per termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Wuhan University credit = 2 ECTS
Terminer Läsåret: början av september – slutet av juni
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023)

Nanjing Forestry University, Nanjing

https://eng.njfu.edu.cn/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Studienivå under utbytet Kandidat- och magisterstuderande, doktorander
Språkkrav engelska

kinesiska

Kursutbudet för utbytesstudenter Vid utbytesuniversitetet kan du

 • delta kurser på kinesiska.
 • Se kort sommer kurserna här.
 • studera kinesiska
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser 10 Nanjing credits per termin
 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Nanjing credit = 2 ECTS
Terminer Läsåret: början av september – slutet av juni

 • Höstterminen: september – januari/februari (då är det lov pga. det kinesiska nyåret)
 • Vårterminen: ca februari – slutet av juni
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 2 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 4 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023)

Sichuan Agricultural University, Sichuan

english.sicau.edu.cn/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Studienivå under utbytet Kandidat- och magisterstuderande, doktorander
Språkkrav engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Vid utbytesuniversitetet kan du

Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser 10 Sichuan credits per termin
 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Sichuan credit = 2 ECTS
Terminer Läsåret: början av september – slutet av juni

 • Höstterminen: september – januari/februari (då är det lov pga. det kinesiska nyåret)
 • Vårterminen: ca februari – slutet av juni
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES är inte öppen i februari 2022

Zhejiang Agriculture and Forestry University, Lin'an City

en.zafu.edu.cn/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Studienivå under utbytet Kandidat- och magisterstuderande, doktorander
Språkkrav kinesiska eller engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Vid utbytesuniversitetet kan du

 • delta i kurser på engelska (se kurserna här)
 • studera kinesiska
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng / kurser 10 Zhejiang credits per termin
 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Zhejiang credit = 2 ECTS
Terminer Höstterminen: september – december, Vårterminen: mars – juni
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 5 studerande för ett läsår (hösten 2022 och våren 2023) eller 10 studenter för en termin (hösten 2022 eller våren 2023)

Taiwan

National Taiwan University (NTU), Taipei

https://www.ntu.edu.tw/english/index.html

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska

*If you want to take regular courses in your own academic field which are taught in Chinese, the University of Helsinki requires you to have B2 level Chinese language skills already when you apply.  

Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Vid universitetet går det att studera endast på engelska. Läs information om kursutbudet. Begränsningar för utbytesstuderande: College of Medicine does not accept graduate exchange students, Department of Veterinary Medicine does not accept undergraduate exchange students, no courses in English at the Department of Anthropology". 
 • "It is possible to receive credits for lab work at NTU in addition to course participation." 
 • Utöver kurserna på engelska kan du studera kinesiska som främmande språk om du vill. Den möjliga mängden studier i kinesiska är ca 4–10 h/vecka. Det går inte att studera kinesiska som främmande språk på heltid, utan du måste också välja andra kurser.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 13 studiepoäng / termin
 • Målet är 15 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 National Taiwan University credit = 2 ECTS
Terminer
 • Läsåret: september – slutet av juni. Se kalender.
 • Höstterminen: september – januari
 • Vårterminen: ca februari – slutet av juni.
Annat viktigt
 • Utbytesuniversitetet har begränsningar som gäller kinesiska medborgares möjligheter att söka till utbyte. Se NTU:s webbplats för närmare information.
 • Studenter från många olika vetenskapsområden har åkt på utbyte till NTU – även veterinärmedicinare och medicinare. Observera dock att alla kursbegränsningar (t.ex. om kursen är avsedd bara för doktorander) inte syns på NTU:s webbplats, enligt veterinärmedicinare och medicinare som tidigare har åkt dit på utbyte. Var förberedd på att göra ändringar i dina kursval.
Utbytestid Läsår eller termin
Utbytesplatser  Ansökan i oktober 2022: Meddelas senare.
 

National Tsing Hua University (NTHU), Hsinchu

https://nthu-en.site.nthu.edu.tw/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Vid universitetet går det att studera endast på engelska, information om kursutbuder finns här.
 • Utöver kurserna på engelska kan du studera kinesiska som främmande språk om du vill. Den möjliga mängden studier i kinesiska är ca 4–10 h/vecka. Det går inte att studera kinesiska som främmande språk på heltid, utan du måste också välja andra kurser.
 • "Students may take both undergraduate and graduate courses. Only courses of the EMBA program courses are not open to the exchange students. There are two campuses and students are allowed to take courses from both campuses as long as there is no time conflict with the class schedule". 
 • "Students who will graduate during Spring semester cannot apply for the Fall semester exchange program".
 • Mer information om utbytesprogrammet
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 13 studiepoäng / termin
 • Målet är 15 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 National Tsing Hua University credit = 2 ECTS
Terminer
 • Läsåret: september – slutet av juni.
 • Höstterminen: september – januari
 • Vårterminen: ca februari – slutet av juni.
Annat viktigt "Especially recommended for students of science and life sciences at UH. In addition to science and life sciences, there are courses taught in English available in social sciences, humanities and education"
Utbytestid Läsår eller termin
Utbytesplatser  Ansökan i oktober 2022: 3 studerande för ett läsår eller 6 studerande för en termin.
 

National Taiwan Normal University, College of Liberal Arts, Taipei

https://www.cla.ntnu.edu.tw/index.php/en/index_en/

Utbytesavtal på enhetsnivå: humanistiska fakulteten

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 13 studiepoäng / termin
 • Målet är 15 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 National Taiwan Normal University credit = 2 ECTS
Terminer
 • Läsåret: september – slutet av juni. 
 • Höstterminen: september – januari
 • Vårterminen: ca februari – slutet av juni.
Utbytestid Läsår eller termin
Utbytesplatser läsåret 2022–2023 nsökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES i februari 2022: 2 studerande för en termin (hösten 2022)

Hong Kong

Från Helsingfors universitet kan du åka på utbyte till följande universitet i Hongkong:

 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå (alla fakulteters studenter): University of Hong Kong, Chinese University of Hong Kong, City University of Hong Kong, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Utbytesavtal på enhetsnivå: University of Hong Kong (Juridiska fakulteten)

University of Hong Kong (HKU)

www.hku.hk/

 

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten
 
Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande Studerande för rättsnotarie- eller magisterexamen
Språkkrav engelska engelska
Krav på medelvitsord
 • Minst 3
 • Följande fakulteter har högre krav på medelvitsord: Faculty of Law, Faculty of Business and Economics.
 • Se utbytesuniversitetets ansökningskriterier (se Step 1 - Check Entry Requirements)

 

Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Utbytesstudenter får endast delta i kurser på undergraduate-nivå. Magisterstuderande får också delta i kurser på undergraduate-nivå om kurserna går att räkna till godo i examen. Se undervisningsutbudet här.
 • Följande fakulteter vid HKU är inte öppna för utbytesstudenter: Faculty of Architecture, BSc (Exercise and Health) Programme, Faculty of Dentistry, Li Kai Shing Faculty of Medicine. Courses offered by the Faculty of Business and Economics (HKU Business School) are highly competitive.
 • HKU:s anvisningar för hur man väljer kurser: "Within each semester's full load of 30 credits, more than half of them must come from one single faculty. That means you should pick three courses from one faculty while the remaining can be chosen from other faculties."
 • Språkkurser: det går att genomföra kurser i kantonesiska och mandarin vid sidan av de övriga kurserna, men en utbytesstudent kan inte studera bara kinesiska.
 • Courses at the Faculty of Law: please apply based on the Faculty-level agreement.
 • Fact sheet
 • Fakulteten vid utbytesuniversitetet: Faculty of Law
   
 • Utbytesstudenter får endast delta i kurser på undergraduate-nivå. Magisterstuderande får också delta i kurser på undergraduate-nivå om kurserna går att räkna till godo i examen. Se undervisningsutbudet.
   
 • Fact sheet
   
 • Akademisk kalender
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 24 studiepoäng / termin
 • Målet är 30 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Hong Kong credit = 1 ECTS. HKU:s anvisningar om hur studiepoängen omvandlas: "HKU credit system is based on the ECTS model, credits from ECTS compliant institutions are considered similar value"
Terminer Se läsårets kalender (Dates of semesters)
Annat viktigt
 • Studenten förbinder sig att på egen bekostnad avlägga ett TOEFL- eller IELTS-prov före utbytet om hen blir antagen.
 • HKU försöker ordna avgiftsbelagd inkvartering för utbytesstudenter i studenthem. Studentbostäderna är i regel dubbelrum, i vissa studenthem ingår måltider i priset.
 • Studenter från HU som tidigare har åkt på utbyte till University of Hong Kong beskriver universitetet så här: ”Mycket mångsidiga undervisningsmetoder: i så gott som varje kurs ingick såväl prov och essäer som grupparbete.” ”Urbant läge i alltings mitt.”
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser
 • Ansökan i oktober 2022: Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: 4 studerande för ett läsår eller 9 studerande för en termin.
   
 • Ansökan i oktober 2022: Utbytesavtal på enhetsnivå (Juridiska fakulteten): Meddelas senare.

Chinese University of Hong Kong (CUHK)

www.cuhk.edu.hk/english

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Krav på medelvitsord Minst 3
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Se undervisningsutbudet för utbytesstudenter.
 • Begränsningar för utbytesstuderande: t.ex. följande fakulteter har begränsningar Faculty of Medicine, Faculty of Education.
 • När det gäller CUHK:s juridiska fakultet kan utbytesstudenter endast välja kurser som är på studentens aktuella studienivå vid tidpunkten för ansökan (dvs. om studenten inte har avlagt rättsnotarieexamen kan hen endast välja undergraduate-kurser, och om hen har avlagt rättsnotarieexamen kan hen endast välja postgraduate-kurser).
 • Det går att genomföra kurser i kantonesiska och mandarin vid sidan av de övriga kurserna, men en utbytesstudent kan inte studera bara kinesiska. Språkkurserna i kinesiska är avgiftsfria för utbytesstudenter med status undergraduate exchange student. För utbytesstudenter som har avlagt kandidatexamen (graduate exchange student) är språkkurserna i kinesiska avgiftsbelagda.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 12 studiepoäng / termin
 • Målet är 15 studiepoäng / termin, maximiantalet är 18 studiepoäng / termin.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Chinese University of Hong Kong credit = 2 ECTS
Terminer Läsåret: september – slutet av maj. Se läsårets kalender (Programme dates)

 • Höstterminen: september – början av januari
 • Vårterminen: januari – slutet av maj
Annat viktigt
 • Om studenten söker till en fakultet vid CUHK (t.ex. juridiska) som förutsätter ett TOEFL- eller IELTS-prov, förbinder sig studenten att på egen bekostnad avlägga provet före utbytet.
 • CUHK försöker ordna avgiftsbelagd inkvartering i dubbelrum på studenthem (undergraduate exchange students) eller i eget rum om studenten har avlagt kandidatexamen före ansökan (graduate exchange students).
 • Studenten förbinder sig att före utbytet själv betala administrativa och andra kostnader som fastställs av CUHK, om hen blir antagen. Kostnaderna som betalas före utbytet har varit ca 1700 HKD, dessutom ska studenten efter ankomsten betala olika slags pantavgifter. Läs mer information (fees).
 • Tidigare utbytesstudenters respons på CUHK: ”CUHK har satsat på undervisningen och i synnerhet på att inkludera studenterna och på interaktionen.” ”Läget är bra: campus är lugnt och grönt, det är kort väg till storstadens brus men på campus har man lugn och ro.”
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Ansökan i oktober 2022: 4 studerande för en läsår eller 8 studerande för en termin. Utbytesplatserna fördelas jämnt mellan höst- och vårtermin.

City University of Hong Kong (CityU)

www.cityu.edu.hk/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Krav på medelvitsord Minst 3

Högre medelvitsordskrav vid följande fakultet: School of Law

Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Se undervisningsutbudet på undergraduate-nivå här.
 • För att delta i kurser på magister- dvs. graduate-nivå krävs det att studenten har avlagt kandidat-/rättsnotarieexamen innan utbytesuniversitetets egen ansökningsperiod går ut, dvs. minst ca 4 månader innan utbytet börjar. Se magisterkurserna här.
 • Utbudet på undergraduate-kurser är större och de kan genomföras också av magisterstuderande, förutsatt att de går att räknas till godo i examen.
 • Fact sheet
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 12 studiepoäng / termin
 • Målet är 16 studiepoäng / termin, maximiantalet är 18 studiepoäng / termin.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 City University of Hong Kong credit = 2 ECTS
Terminer
 • Höstterminen: slutet av augusti – december
 • Vårterminen: januari – maj
Annat viktigt
 • Studenter som söker till juridiska fakulteten vid utbytesuniversitetet visar sina språkkunskaper så här: Studenten förbinder sig att på egen bekostnad avlägga ett TOEFL- eller IELTS-prov före utbytet om hen blir antagen.
 • CityU hjälper studenten hitta avgiftsbelagd inkvartering på studenthem. De flesta undergraduate-studenters inkvartering är i dubbelrum.
 • Tidigare utbytesstudenters respons på City U: ”Läget var bra, med metro kom man behändigt till många ställen och själva universitetet tyckte jag var ganska modernt.” ”Kursuppgifterna var i regel intressanta till ämnet.”
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser  Ansökan i oktober 2022: 4 studerande för en läsår eller 8 studerande för en termin.

 

The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) * ny utbytesdestination!

https://hkust.edu.hk/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Krav på medelvitsord Minst 3
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Utbytesstudenter får endast delta i kurser på undergraduate-nivå. Magisterstuderande får också delta i kurser på undergraduate-nivå om kurserna går att räkna till godo i examen. Se undervisningsutbudet.
 • Begränsningar för utbytesstudenter: “School of Business and Management: Students must be majoring in business and have completed at least one year of study. Computer science courses have high demand at HKUST, thus will be difficult for exchange students to enroll into our computer science courses.”
 • Information om utbytesprogrammet
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 12 studiepoäng / termin
 • Målet är 15 studiepoäng / termin, maximiantalet är 17-18 studiepoäng / termin.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 HKUST credit = 2 ECTS
Terminer
 • Höstterminen: augusti – december
 • Vårterminen: januari – maj
Annat viktigt
 • "Undergraduate exchange students are guaranteed accommodation in university-provided housing, subject to submission of the housing application. Students will be assigned to a double (or a triple room with double occupation) in a student hall for the program duration."
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser  Ansökan i oktober 2022: 5 studerande för en termin.

Sydkorea

Från Helsingfors universitet kan du åka på utbyte till följande universitet i Sydkorea:

 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå (alla fakulteters studenter): Yonsei University, Korea University, Seoul National University, Sungkyunkwan University

Observera att de koreanska utbytena inte följer den koreanska läsårscykeln. Utbyten som räcker ett helt läsår börjar alltid på hösten.

 

Studenter som åker på utbyte till Korea kan, utöver utbytesstipendiet som Helsingfors universitet beviljar, ansöka om ett ASEM-DUO -stipendium för utbytet, om utbytesuniversitetet öppnar ansökan.. Eftersom det råder hård konkurrens inom Europa om ASEM-DUO -stipendierna, väljer Helsingfors universitet, i samband med utbytesansökan, på basis av studieframgången, vilka sökande som får söka stipendiet (en studerande per utbytesuniversitet). Den studerande som valts får hjälp av Mobilitetsservicen att söka det extra stipendiet.

 

Yonsei University, Seoul

www.yonsei.ac.kr/en_sc/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Krav på medelvitsord Minst 3
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Se kursutbudet.  
 • Begränsningar för utbytesstuderande: Kurserna inom ämnesområdena Medicine / Dentistry / Nursing / Pharmacy, Music, Law, MBA är inte öppna för utbytesstudenter. "Business courses are restricted to business majors only"
 • Magisterstuderande, NB.: “Korean universities cannot accept graduate students who are enrolled in the first semester of the Master’s program at their application stage. Applicants must have completed a full semester after their Bachelor’s degree graduation before applying." (Med ansökningsskedet (application stage) avses det koreanska universitetets ansökningprocess.)
 • Utbytesstudenter kan avgiftsfritt genomföra max. 6 Yonsei-studiepoäng koreanska som främmande språk inom ramen för sitt utbyte. De övriga kurserna ska väljas bland det engelskspråkiga undervisningsutbudet.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 12 studiepoäng / termin
 • För den som bedriver kandidatstudier är maximiantalet 18 studiepoäng / termin
 • För den som bedriver endast magisterstudier är maximiantalet 15 studiepoäng / termin.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Yonsei credit = 2 ECTS
Terminer Se läsårets kalender.

 • Höstterminen: september – december
 • Vårterminen: mars – juni
Annat viktigt
 • Studenten förbinder sig att på egen bekostnad avlägga ett TOEFL- eller IELTS-prov före utbytet om hen blir antagen.
 • Tidigare utbytesstudenters respons på Yonsei: ”För att trivas vid Yonsei gäller det att vara flexibel i sina kursval och i fråga om undervisningen.” ”Campus läge är bra.” ”Landet är absolut värt att uppleva och det är lätt att bo och leva där."  
Utbytestid Termin eller läsår
Ubytesplatser  Ansökan i oktober 2022: 2 studerande för en läsår eller 4 studerande för en termin. Utbytesplatserna fördelas jämnt mellan höst och vårtermin.

 

Korea University (KU), Seoul

www.korea.edu/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Krav på medelvitsord Minst 3
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Se kursutbudet här (välj ”English” uppe till vänster; du får upp kursuppgifterna under menyerna i balken till vänster). " Choose Major subject or General subject, academic year and term. You can access course information without registering"
 • Begränsningar för utbytesstudenter: ”Medicine, Nursing, Pharmacy, Law, Teacher Education, Division of Information Security, Art & Design, all courses at Sejong Campus and all graduate programs at the business school". Det kan vara mycket svårt att rymmas med på kurserna i företagsekonomi.
 • Magisterstuderande, NB.: “Korean universities cannot accept graduate students who are enrolled in the first semester of the Master’s program at their application stage. Applicants must have completed a full semester after their Bachelor’s degree graduation before applying." (Med ansökningsskedet (application stage) avses det koreanska universitetets ansökningprocess.)
 • "Students who have a major or a minor in Korean language at the University of Helsinki can take Korean Language Center's Korean language courses (full time course load) without course fees starting from 2018-19." Korea Language Center's Regular Programme's workload is equal to 12 Korea University credits. 
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 12 studiepoäng / termin
 • Maximiantalet är 19 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Korea University credit = 2 ECTS
Terminer Läsåret: september – juni.

 • Höstterminen: september – december
 • Vårterminen: mars – juni
Annat viktigt Tidigare utbytesstudenters respons på KU: ”Korea University hade intressanta kurser och landet är verkligen annorlunda, på gott och ont. Rekommenderas för den som gillar äventyr!” ”Undervisningen var inte lika självstyrd som i Finland och vissa kurser var mycket lärarstyrda.” ”KU var verkligen bra på att ta hand om sina utbytesstudenter och de satsar mycket på tutorverksamheten.”
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser  Ansökan i oktober 2022: 4 studerande för en läsår eller 8 studerande för en termin.

 

Seoul National University (SNU), Seoul

https://en.snu.ac.kr/index.html

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Krav på medelvitsord Minst 3,0 (undergraduate, this new requirement starting from autumn 2021 ) / Minst 3,8 (graduate) 
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • En lista på utbildningsprogram på kandidat- och magisternivå.
 • Se kursutbudet i SNU:s sökportal. Du får fram undervisningen på engelska genom att begränsa sökningen till det pågående läsåret, 1st semester eller 2nd semester, och välja ”English lecture”. Instructions for finding courses at SNU.
 • OBS! Gå igenom alla fakulteter som intresserar dig: t.ex. hittar du många kurser om det koreanska samhället bland utbudet vid Faculty of Liberal Education.
 • Please note: 1) Law: The School of Law, a specialized law school for graduate level students, is open to undergraduate level students, too. This status won't affect course selection for exchange students, because in principle, both undergraduate and graduate modules are open to all students, 2) College of Medicine is not available to exchange students, 3) Pharmacy, Korean History, Psychology, and Statistics: courses are taught in Korean, 4) College of Business Administration is restricted to students who are currently majoring in business or economics at home university
 • Magisterstuderande, NB.: “Korean universities cannot accept graduate students who are enrolled in the first semester of the Master’s program at their application stage. Applicants must have completed a full semester after their Bachelor’s degree graduation before applying." (Med ansökningsskedet (application stage) avses det koreanska universitetets ansökningprocess.)
 • Kurserna i koreanska vid SNUs språkcentrum är avgiftsbelagda för utbytesstudenter. SNU har brukat stödja utbytesstudenters språkstudier med att betala 50 % av språkkursavgiften. Huvudämnesstuderande i koreanska och Asien studier (Korean Culture) har befriats helt från avgiften.
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 12 studiepoäng / termin
 • Maximiantalet studiepoäng är 18 poäng / termin (kandidatstuderande).
 • Studiepoängens dimensionering: "Credits are units of courses. 1 credit is given for every 15 hours (or more) of lectures per semester". Andelen självständigt arbete har inte räknats med i SNU:s studiepoäng.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Seoul National University credit = 2 ECTS
Terminer Läsåret: september – juni.

 • Höstterminen: september – december
 • Vårterminen: mars – juni
Annat viktigt Tidigare utbytesstudenters respons på SNU: ”Mitt utbytesuniversitet hade verkligt bra språkkurser och ett jättebra Buddy Project genom vilket jag lärde mig och upplevde mycket.”
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser  Ansökan i oktober 2022: 4 studerande för en läsår eller 8 studerande för en termin. Utbytesplatserna fördelas jämnt mellan höst och vårtermin.

 

Sungkyunkwan University (SKKU), Seoul och Suwon

https://www.skku.edu/eng/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Krav på medelvitsord Minst 3,3
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Se kursutbudet.  
 • Exchange students can take Korean language courses without course fees, either A) "Students who wish to study Korean language courses full-time (Monday to Friday, 30 hours/week) must be majoring in Korean Language/Culture/Linguistics related major at their home university.", B) 6 hrs a week Basic to Advanced level Korean Language along with courses taught in English or C) 3 hrs a week Elementary Korean along with courses taught in English. See Fact Sheet.
 • Begränsningar för utbytesstudenter: "Undergraduate/Graduate School of Law, School of Medicine and School of Pharmacy do not accept exchange students."
 • Observera också: "College of Art is open for exchange students, but very few courses conduct in English. Theatre is not open for exchange students."
 • Magisterstuderande, NB.: “Korean universities cannot accept graduate students who are enrolled in the first semester of the Master’s program at their application stage. Applicants must have completed a full semester after their Bachelor’s degree graduation before applying." (Med ansökningsskedet (application stage) avses det koreanska universitetets ansökningprocess.)
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 12 SKKU studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 SKKU credit = 2 ECTS
Terminer  

 • Höstterminen: september – december
 • Vårterminen: mars – juni
Annat viktigt  
Utbytestid Termin eller läsår
Ubytesplatser  Ansökan i oktober 2022: 3 studerande för en läsår eller 6 studerande för en termin.

 

 

Singapore

Från Helsingfors universitet kan du åka på utbyte till följande universitet i Singapore:

 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå (alla fakulteters studenter): National University of Singapore, Nanyang Technological University

Studenter som åker på utbyte till Singapore kan, utöver utbytesstipendiet som Helsingfors universitet beviljar, ansöka om ett ASEM-DUO -stipendium för utbytet, om utbytesuniversitetet öppnar ansökan. Eftersom det råder hård konkurrens inom Europa om ASEM-DUO -stipendierna, väljer Helsingfors universitet, i samband med utbytesansökan, på basis av studieframgången, vilka sökande som får söka stipendiet (en studerande per utbytesuniversitet). Den studerande som valts får hjälp av Mobilitetsservicen att söka det extra stipendiet.

National University of Singapore

www.nus.edu.sg/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Krav på medelvitsord Minst 3,8
Kursutbudet för utbytesstudenter
 • Som utbytesstudent från Helsingfors universitet kan du välja kurser vid följande fakulteter: Faculty of Arts & Social Sciences, Faculty of Engineering, Faculty of Science, School of Computing, School of Design & Environment.
 • Begränsningar för utbytesstuderande: "Business and Law modules not available. Economics, Psychology and Computer Science modules are extremely oversubscribed."
 • Kursutbudet för utbytesstudenter och begränsningarna (se Step 3: Modules for Exchange Students).
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 3 moduler (12 MCs) / termin. Målet är 4 moduler (16 MCs) / termin och maximiantalet är 5 moduler (20 MCs) / termin.
 • National University of Singapores anvisningar för dimensioneringen av studiepoäng: "A workload of 20MC would typically require a student to spend an average of 50 hours of study per week over 13 weeks of classes.”
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 National University of Singapore module (4 MCs) = 7 ECTS
Annat viktigt
 • Step 5: Cost of living
 • Tidigare utbytesstudenters respons: ”Kvaliteten på undervisningen var utmärkt. Det var mycket grupparbete och inlämningsuppgifter, och även om det ibland kändes utmanande fick jag jättemycket ut av kurserna.” ”Föreläsarna var entusiastiska.” ”Det var lätt att anpassa sig till Singapore eftersom landet är mycket systematiskt uppbyggt.”
Terminer Terminskalender
Utbytestid termin
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2022: 7 studerande för en termin (hösten 2023 och våren 2024). Platser fylls jämnt för hösten och vårterminen.

 

 

Nanyang Technological University

http://www.ntu.edu.sg/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

 

Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav engelska
Krav på medelvitsord Minst 3,0. NTUs klasslärareutbildning (möjlig bara för lärarestuderanden på kandidatnivå) ordnas av National Institute of Education (NIE, en del av NTU), som har 3,6 krav på medelvitsord.
Kursutbudet för utbytesstudenter
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng
 • 12 studiepoäng / termin 
 • Målet är 16 studiepoäng/ termin
 • maximiantal: 20 studiepoäng / termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Nanyang Technological University credit = 2 ECTS
Annat viktigt
 • Information om utbytesprogrammet
 • Financial
 • NIE kan möjligtvis erbjuda skolpraktik för lärarestuderande. Om du blir vald av HU och är intresserad av skolpraktiken, arrangera saken som en del av ansökan till måluniversitetet.
Terminer Terminskalender
Utbytestid Läsår eller termin
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2022: 10 studerande för en termin (hösten 2023 och våren 2024). Platser fylls jämnt för hösten och vårterminen.

 

Indien

Från Helsingfors universitet kan du åka på utbyte till följande universitet i Indien:

 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå (alla fakulteters studenter): University of Delhi

Studenter som åker på utbyte till Indien kan, utöver utbytesstipendiet som Helsingfors universitet beviljar, om de så önskar, ansöka om ett ASEM-DUO -stipendium för utbytet. Eftersom det råder hård konkurrens inom Europa om ASEM-DUO -stipendierna, väljer Helsingfors universitet, i samband med utbytesansökan, på basis av studieframgången, vilka sökande som får söka stipendiet (en studerande per utbytesuniversitet). Den studerande som valts får hjälp av Mobilitetsservicen att söka det extra stipendiet.

University of Delhi, Delhi

http://www.du.ac.in/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på magisternivå
Språkkrav Engelska
Keskiarvovaatimus Minst 3,0
Kursutbudet för utbytesstudenter University of Delhi

Kursutbudet

Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng 12 University of Delhi credits / termin

 

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng
 • 1 University of Delhi credit = 2 ECTS
Annat viktigt
 • För att kunna väljas måste du ha genomfört kurser relaterade till Indien vid Helsingfors universitet. Om du blir vald förutsätter vi att du är flexibel.
Terminer
 • juli–december
 • januari-maj
Utbytestid  Termin eller läsår
Utbytesplatser Antagningen i oktober 2022: 2 studerande för en termin eller för ett läsår. Utbytet börjar i juli 2023.

 

 

 

 

Thailand

Från Helsingfors universitet kan du åka på utbyte till följande universitet i Thailand:

 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter Chulalongkorn University * ny utbytesdestination!
 • Utbytesavtal på enhetsnivå: Faculty of Economics, Chulalongkorn University (Statsvetenskapliga fakulteten)

Chulalongkorn University 

https://www.chula.ac.th/en/

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå Utbytesavtal på enhetsnivå: Statsvetenskapliga fakulteten
Studienivå under utbytet Kandidat- eller magisterstuderande Kandidat- eller magisterstuderande
Språkkrav
engelska
engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Please see a list of International Programs (Courses are available both undergraduate, graduate’s level).
*Please be noted that if the student is currently a undergraduate, they can not enroll for the graduate’s program. But the current graduate student can enroll for both undergraduate and graduate’s programs.

**If the students wish to enroll in a specific Faculty/Program. They are allowed to enroll in other faculty’s courses up to two courses per semester.

Terminer Fall (mid-August - mid-December),  Spring (January-May)
Helsingfors universitets minimikrav i utbytesuniversitetets studiepoäng 10 Chulalongkorn studiepoäng / termin 
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Chulalongkorn credits = 2 ECTS
Utbytestid Läsår eller termin
Utbytesplatser läsåret 2022–2023
 • Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: Man kan inte söka om platser för läsåret 2022–2023
 • Utbytesavtal på enhetsnivå (Statsvetenskapliga fakulteten), antagningen i februari 2022, 2 studerande för en termin (hösten 2022 eller våren 2023).

Laos

National University of Laos

Utbytesavtal på enhetsnivå: Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Om du blir antagen till det här universitetet, kommer du att få Erasmus+ stipendiet för global mobilitet.

Studienivå under utbytet Studerande på magisternivå
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Utbytet är för pro gradu-arbete i tropisk skogsbruk
Utbytestid 3 - 5 månader
Utbytesplatser  Man kan inte söka om platser för läsåret 2023–2024