Vad är ett studerandeintyg?

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

Studerandeintyget är ett avgiftsfritt närvaro- eller frånvarointyg som kan ges till alla examensstuderande vid Helsingfors universitet. Med studerandeintyget kan du bevisa att du studerar vid Helsingfors universitet i sådana situationer där ditt studiekort eller studieprestationsutdrag inte är tillräckligt som bevis. 

Lättast får du studerandeintyget genom att själv beställa det från WebOodi Du kan få intyget på finska, svenska eller engelska. Se instruktioner angående beställandet: elektroniskt styrkta dokument i Oodi.

Ifall du inte själv kan beställa studerandeintyget i WebOodi (t.ex. om ditt användarlösen inte är i kraft), kan du beställa intyget från Studentservicen per e-post. Skicka din beställning till studentinfo@helsinki.fi. Då skickas det elektroniskt verifierade studerandeintyget till dig per e-post. Kom ihåg att ange ditt studentnummer då du beställer intyget.