Sisu-instruktion: studieprestationsutdrag och studieintyg

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan ladda ner ett officiellt studieprestationsutdrag och studerandeintyg i Sisu på sidan Min profil. Du hittar sidan i huvudmenyn. 

Pdf-dokument med elektronisk underskrift är officiella dokument endast i elektronisk form, inte till exempel om man tar en utskrift av dem. Dokumenten kan inte ändras eller manipuleras, för då förstörs den elektroniska underskriften.

Om du behöver dokumentet i pappersform, se instruktionerna på följande sidor:

Elektronisk verifierat studieprestationsutdrag

På fliken Prestationer kan du skriva ut ett officiellt prestationsutdrag. Om du behöver ett prestationsutdrag på papper, läs mer i instruktionerna Beställ studieprestationsutdrag.

Ett inofficiellt prestationsutdrag kan du skriva ut genom att klicka på Skriv ut prestationsutdrag i rullgardinsmenyn som öppnas när du klickar på de tre punkterna uppe till höger.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Välj på vilket språk du vill ha utdraget: finska, svenska eller engelska. Du kan även välja flera om du vill skriva ut utdraget på flera språk. Genom att klicka på knappen Skriv ut börjar Sisu skapa ett prestationsutdrag.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Det tar en stund att skapa utdraget. När utdraget är färdigt och kan skrivas ut får du meddelandet ”PDF-filen är färdig. Ladda ner PDF-filen” upptill på sidan. Genom att klicka på länken i meddelandet kan du öppna eller spara filen.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Om du valde flera språk skapas en komprimerad fil som innehåller separata PDF-filer för varje språk. Filen ska först sparas på datorn och packas upp för att sedan granskas och skrivas ut. Alternativen för att spara och skriva ut filen varier beroende på din webbläsare och operativsystemet.
I början av prestationsutdraget står dina personuppgifter och aktiva studierätter. På följande sida finns en lista över avlagda examen, helheter, studieavsnitt och delprestationer. I slutet av prestationsutdraget finns studieprestationernas vitsordsskalor och förklaringar.

Ett studerandeintyg med elektronisk underskrift

Du kan ladda ner ett elektroniskt styrkt studerandeintyg, det vill säga ett intyg med en elektronisk underskrift, på fliken Min profil.

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

För att välja studerandeintygets språk, tryck på Skapa studerandeintyg.

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

 

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Välj på vilket språk du vill ha studerandeintyget: finska, svenska eller engelska. Du kan också välja flera alternativ om du vill skriva ut intyget på flera språk. När du trycker på knappen Skapa börjar Sisu skapa studerandeintyget.

Kontroll av den elektroniska underskriftens autenticitet och integritet

Du kan kontrollera en elektronisk underskrift endast från ett originaldokument i elektronisk form. Om det görs ändringar i dokumentet försvinner den elektroniska underskriften. Studenten kan skriva ut en papperskopia, men den elektroniska underskriften gäller inte för utskriften. Dokumentets mottagare ska inte godkänna pappersdokumentet utan att även ta del av originaldokumentet med den elektroniska underskriften.

Så här kontrollerar du den elektroniska underskriften i ett pdf-dokument (på svenska):

  1. Öppna pdf-filen med Adobe Acrobat Reader.
  2. Öppna dokumentets Certificate Details panel.
  3. Kontrollera uppgifterna. Ett dokument från Helsingfors universitet har en elektronisk underskrift om du hittar följande uppgifter i pdf-dokumentets Summary panel:

Signed by University of Helsinki (registrar@helsinki.fi)

Issued by:       GEANT Code Signing CA 4
                             GEANT Vereniging

Valid from:    2021/03/25 03:00:00 + 03’00’
Valid to:          2024/03/25 02:59:59 + 03’00’

Obs. Adobe meddelar att tillförlitligheten på det elektroniska certifikatet är okänd eftersom certifikatet inte finns listat bland AATL-nätverkets certifikat, ett nätverk som upprätthålls av Adobe. Det certifikat som Helsingfors universitet beviljat är trots detta tillförlitligt och genom att trycka på Certificate Details -knappen ser du följande information om certifikatet:

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

 

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Certifikatets tillförlitlighet kan också kontrolleras genom att kontakta adressen registrar@helsinki.fi.

Ytterligare information om elektroniska underskrifter

Som närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet kan du beställa ett elektroniskt styrkt officiellt studieutdrag eller studerandeintyg från Sisu. Dessa är pdf-dokument försedda med en elektronisk underskrift som styrker dokumentens autenticitet och integritet.

Elektroniska underskrifter håller på att ersätta traditionella underskrifter och stämplar i många sammanhang. Elektroniskt styrkta dokument borde vara godkända och primära alternativ i sådana situationer där man tidigare krävde pappersdokument med underskrift eller stämpel. Om en mottagare av någon anledning inte ännu godkänner ett dokument med elektronisk underskrift, kan du fortsättningsvis beställa ett officiellt dokument i pappersform från studentservicen.