Valfria juridiska studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan finns uppräknade de valfria studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande. 

Information om möjliga begränsningar till din examens valfria studier hittar du på Sisu.

Du hittar de studieavsnitt som ingår i studiehelheterna antingen på sidan Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad eller i Sisu när du lägger till studiehelheten i din studieplan.

Biämneshelhet från och med 1.8.2020

Biämneshelhet från och med 1.8.2020

Årligen antas högst 10 studerande till att genomföra biämneshelheten i juridik. Ansökan till biämneshelheten ordnas en gång per år och följande ansökningstid är 30.3.-13.4.2022. Ansökan görs med en e-blankett som öppnas när ansökningstiden börjar.

Innan ansökningstiden för biämneshelheten löper ut ska de studerande som antas till helheten ha genomfört och blivit godkända i studieavsnittet ”Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1”/”Introduktion till juridik och juridiskt tänkande 1” (2 sp) eller den tidigare prestationen AYOIK-101 Johdatus oikeustieteeseen 5 op/Introduktion till juridik 5 sp. En studerande som antas till biämneshelheten ska dessutom ha ett medeltal som är minst 4/5 av grundstudierna inom det egna utbildningsprogrammet. Om det finns fler sökande än maxantalet studerande som antas till biämneshelheten, så antas sökandena på basis av medeltalet av grundstudierna inom det egna utbildningsprogrammet. Dekanen beviljar rätten att genomföra biämnesstudier och rätten gäller från och med följande läsår. Den som har beviljats rätt att genomföra biämnesstudier ska anmäla sig till studieavsnitten via Sisu. Om deltagarantalet för ett studieavsnitt är begränsat, så kan den ansvariga läraren för studieavsnittet ge studerande vid fakulteten företräde vid uttagningen. 

Studierna inom biämneshelheten (25 sp) består av obligatoriska och valfria studier enligt följande:

OIK-500, Juridik, biämneshelhet (25sp)

Obligatoriska studier (10 sp)

 • Grundkurs i juridik och juridiskt tänkande 2 (1 sp)
 • Statsförfattningsrätt ON-J220K (4 sp: mellanförhör+frivilliga föreläsningar, därtill närvarorätt i smågruppsarbete)
 • Avtalsrätt ON-Y220K (5 sp: mellanförhör+frivilliga föreläsningar, därtill närvarorätt i smågruppsarbete)

Valfria studier (tre av fem studieavsnitt nedan, totalt 15 sp)

 • European Union Law (5 sp)
 • Principles of International Law ON-J226 (5 sp)
 • Arbetsrätt ON-P224 (5sp)
 • Kriminalrätt ON-R220E, ON-R220M (5 sp) (webbundervisning: MOOC, essä)
 • Familje- och kvarlåtenskapsrätt ON-Y226K (5 sp: mellanförhör+frivilliga föreläsningar, därtill närvarorätt i smågruppsarbete)
 • Rättshistoria ON-O220 (5 sp)
 • Rättsteori ON-0222(5 sp)

 

Biämne i folkrätt

 

I läroämnet folkrätt kan studierätter beviljas så att de utgör en studiehelhet värd 15 sp som sammanställs med koden OIK-IL515. I studiehelheten ingår det obligatoriska studieavsnittet Principles of International Law (5 sp) och därutöver ska helheten innehålla två valfria studieavsnitt i folkrätt (5 sp per studieavsnitt). Ansökningstiden för biämneshelheten i folkrätt är 30.3.-13.4.2022, ansökan görs med en e-blankett.

 

OIK-IL515 Biämne i folkrätt (15 sp)

 

Obligatoriska studier (5 sp)

 • OIK-IL500 Principles of International Law (5 sp)

 

Valfria studier (10 sp; 5 sp + 5 sp) Exempelvis dessa studieavsnitt kan inkluderas i biämnesstudierna i folkrätt:

International Environmental Law, International Criminal Law, International Human Rights Law, Law of the Sea, Law of Treaties, International Economic Law, History of International Law: Sovereignty and Property, Law of International Organizations

 

Ansöka om biämnesstudier

Ansökan till biämneshelheterna vid juridiska fakulteten ordnas en gång per år. Följande ansökningstid är 30.3.-13.4.2022. Ansökan görs med en e-blankett.

Obs. Med anledning av den nya biämneshelheten beviljas inte längre biämnesrätt till enskilda studieavsnitt, utan studerande vid andra fakulteter ska ansöka om rätt att genomföra de ovannämnda biämneshelheterna.

Eventuella frågor angående biämnet kan sändas till serviceadressen porthania-student@helsinki.fi.