Valfria statsvetenskapliga studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan finns uppräknade de valfria studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande.

Information om möjliga begränsningar till din examens valfria studier hittar du på Sisu.

Du hittar de studieavsnitt som ingår i studiehelheterna antingen på sidan Examensstruktur och examens omfattning eller i Sisu när du lägger till studiehelheten i din studieplan.

Kandidatprogrammens valfria studier

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • PVK-P515 Politik och organisationer (15 sp)
 • PVK-P525 Politik och organisationer (25 sp)
 • PVK-P535 Politik och organisationer (35 sp)
 • PVK-M515 Världspolitik (15 sp)
 • PVK-M525 Världspolitik (25 sp)
 • PVK-M535 Världspolitik (35 sp)
 • PVK-V515 Kommunikation (15 sp)
 • PVK-V525 Kommunikation (25 sp)
 • PVK-V535 Kommunikation (35 sp)

Magisterprogrammens valfria studier

Magisterprogrammet i Europa- och Nordenstudier (Master's programme in European and Nordic Studies)

 • ENS-525 EU-studiehelhet (25 cr)
 • ENS-515 EU-studiehelhet (15 cr)

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Ledarskap

OBS! Ledarskapshelheterna är öppna för studenter inom följande program: Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV), Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV), Magisterprogrammet i genusvetenskap (SPT), Kandidatprogrammet i pedagogik (KK/PeK), Magisterprogrammet i pedagogik (KM/PeM), Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning (TUM), Doktorand programmet i genus-, kultur- och samhällsforskning (SKY), samt Öppna universitetet

Migration and Ethnic Relations

 • MSV-ME515 Migration and Ethnic Relations (15 sp)
 • MSV-ME525 Migration and Ethnic Relations (25 sp) 
 • MSV-ME535 Migration and Ethnic Relations (35 sp) 

Genusstudier

 • MSV-GS515 Genusstudier (15 sp) 
 • MSV-GS525 Genusstudier (25 sp)
 • MSV-GS535 Genusstudier (35sp)

Välfärdspolitik

 • MSV-VP515 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd (15 sp)
 • MSV-VP525 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd (25 sp)

Politics of Communication

 • MSV-PC515 Politics of Communication (15 sp)

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper

Beskrivningar på finska.

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning