Valfria statsvetenskapliga studier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Nedan finns uppräknade de valfria studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande. Ytterligare information om helheterna hittar du på WebOodi.

Information om möjliga begränsningar till din examens valfria studier hittar du på WebOodi i studiehandboken för ditt eget utbildningsprogram.

Obs! Kopplingen mellan anvisningarna och WebOodi utvecklas. Om du klickar på en länk till en valfri studiehelhet och hamnar på en sida i WebOodi där det sägs att det inte finns undervisning eller tenter, kolla upp samma studiehelhet i WebOodis studiehandböcker för att få rätt information.

Magisterprogrammens valfria studier

European and Nordic Studies

Following modules are offered for students studying in other degree programmes:

 • ENS-525 EU module (25 cr)
 • ENS-515 EU module (15 cr)

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Ledarskap

 • MSV-LJ515 (15 sp)
 • MSV-LJ515 (15 sp magisternivå)
 • MSV-LJ525 (25 sp)
 • MSV-LJ525M (25 sp magisternivå)

Migration and Ethnic Relations

 • MSV-ME515 Migration and Ethnic Relations (15 sp)
 • MSV-ME525 Migration and Ethnic Relations (25 sp) 

Genusstudier

 • MSV-GS515 Genusstudier (15 sp) 
 • MSV-GS525 Genusstudier (25 sp)

Välfärdspolitik

 • MSV-VP515 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd (15 sp)
 • MSV-VP525 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd (25 sp)

Politics of Communication

 • MSV-PV515 Politics of Communication (15 sp)