Virtuella, kort- och sommarkurser utomlands

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Är flera månader av utbyte en för lång tid för dig, men vill du ändå åka utomlands för att studera? Vill du komma framåt i dina studier under sommaren och samtidigt få internationell erfarenhet? Kortkurser erbjuder dig en möjlighet för internationella studier under en kortare tid.

Det är möjligt att ansöka om stipendier för att delta i en kortkurs utomlands. Du kan ansöka om ett stipendium på 500 euro för att delta i en kortkurs du självständigt sökt till. Ansökningstiden är kontinuerlig (1.9. -31.5.) och ansökan görs elektroniskt i Mobility Online. Du kan ansöka om stipendium om du inte beviljats ett annat stipendium av universitetet för utbytet, till exempel ett Nordplus-stipendium eller ett HILIFE-stipendium.

Dessutom arrangerar mobilitetsservicen i början av februari en ansökan till ett par högskolor med vilka det redan har avtalats om studentmobilitet. Till dessa högskolor antas en förutbestämd mängd studenter och i antagningsprocessen tillämpas mobilitetsservicens allmänna antagningskriterier. Sommarskolorna som är med i ansökningsrundan i februari är listade nedan.

Una Europa virtual mobility and online courses 2020-2021

Den här sidan ska översättes senare

Who can apply?

Eight leading European research universities have come together to create a unique alliance – Una Europa. The alliance now offers its students a chance to study at each partner university online.

Students of the University of Helsinki are welcomed to apply to the courses offered by other Una Europa partner universities.

 • In order to apply to the courses, you have to meet the requirements of the host university including, for example, suitable academic background, study level, language competence.
 • There are no course fees. You cannot apply for a mobility / short course grant for these online courses.
 • After successful completion of the course, you will receive a transcript of records. You have to transfer the credits to your home university's degree.
 • You can apply up to 3 courses (among all available courses) by submitting an application in the University of Helsinki's application portal by the deadline. The University of Helsinki makes a pre-selection and nominates selected students to the host universities for the final decision. You can read detailed applications instructions below.

Available online courses

You can find detailed information on the courses on Una Europa website

Freie Universität Berlin / Germany

 • Courses offered during spring 2021 
 • Preferably for bachelor students
 • Bachelor level courses (4 ECTS per course) in European Studies, Philosophy and History
 • Application period not open (last round held in January 2021)

Jagiellonian University / Poland 

 • Courses offered during spring 2021
 • Courses available from several fields, e.g. Arts, Social Sciences, Chemistry, Geology, Computer Science, Law
 • Application period not open (last round held in January 2021)

KU Leuven / Belgium

 • Courses offered during spring 2021
 • Courses from the Faculty of Science and Faculty of Arts
 • Application period not open (last round held in January 2021)

University of Bologna / Italy

 • Courses offered during spring 2021
 • Courses offered in Humanities, Health, Sciences, Social Sciences, Technology
 • Application period not open (last round held in January 2021)

Universidad Complutense de Madrid / Spain

 • Courses offered during spring 2021
 • Application period not open (last round held in January 2021)

How to apply?

You must firstly submit an application in the University of Helsinki application portal by the deadline. In case you apply for courses in more than one university, you will need to submit a separate application to each of them. 

 • Start the application process by registering online using the Mobility Online portal 
 • You need to click on the "ISEP, NORTH2NORTH.." banner at the top of the page and select the correct programme (Tailor-made programmes). The online application will open in a new window.
 • Log in using your University of Helsinki IT user account.
 • The application form for tailor-made programmes (= Una Europa online courses) includes a question a list of the courses you are planning to take. Write the name of the course(s) you would like take at the host university, how many credits they are, which language you will use for your studies, and how the credits will be transferred to your degree at the University of Helsinki (for example as elective studies). If you apply to more than one course please list the order you wish to prioritise the courses.
 • Once you have filled in the form click on the “Send application” -button.
 • After that, you will receive an email with further instructions on how to upload your transcript of records (in English) to be submitted together with the application. You can order the transcript from Sisu. Save it on your computer and then upload it (Upload documents) to Mobility Online.
 • When you are ready, click the link "Confirm that you have uploaded all required documents". Choose tick the box. Save your confirmation with the “Create” button. This completes your application (there is no separate submit/send button).

Selection criteria

The University of Helsinki selects students to be nominated and sends their application data to the host university for the final selection. If you get selected, the host university will send you instructions on how to register to the courses.

The selection is based on the following criteria: 

 • Requirements of the host university such as suitable academic background, study level and language competence
 • Applicant’s study progress and performance at the University of Helsinki 

Contact information

Our service email address is: studentexchange@helsinki.fi

When sending an e-mail mention in the subject line Una Europa online courses.

You can also reach us by calling our phone number +358 2941 22401 on weekdays between 10:00–15:00 (EET). 

Vad är en kortkurs?

Med en kortkurs menas undervisning i kursform som arrangeras vid ett utländskt universitet. Kursen ska vara av hög kvalitet och stödja dina studier vid Helsingfors universitet. Kursernas längd varierar mellan 1 vecka och 3 månader.

Om du själv har skaffat dig en plats på en kortkurs måste du själv betala eventuella kursavgifter samt andra rese- och inkvarteringskostnader.

Helsingfors universitet beviljar stipendier till studenter som deltar i kortkurser. Studenter i kandidat-, magister- och doktorsskedet kan alla ansöka om ett stipendium och ansökningstiden är kontinuerlig under läsåret (1.9.–15.6.). Du kan kontrollera stipendiesummorna här. Du kan ansöka om stipendiet via Mobility Online. Om du är berättigad till Fpa:s studiestöd kan du ansöka om stöd även för kortkursen så länge som Fpa:s kriterier uppfylls.

Observera att det finns en begränsad mängd stipendier. Om alla stipendier har beviljats före läsårets slut är det inte längre möjligt att ansöka. Om ansökningen har gått ut meddelas detta i dessa anvisningar, och de studenter som redan lämnat in en ansökan meddelas per e-post.

Via mobilitetsservicen kan du i februari ansöka om stipendier till sommarundervisning vid samarbetsuniversiteten (sommarkurser, Summer School). Ansökningstiden meddelas med en utlysning där du hittar närmare tekniska anvisningar samt information om ansökningsobjekten. Med vissa samarbetssommarskolor har universitetet till exempel kommit överens om lägre kursavgifter. Nedan finns korta presentationer av sommarkurser vid samarbetsuniversiteten samt tekniska anvisningar om hur man söker på Mobility Online.

Hur hittar jag själv en lämplig kortkurs?

Du kan börja med att titta på våra samarbetsuniversitets webbsidor och kursutbud. Många universitet arrangerar internationell sommarundervisning (kan heta t.ex. Summer School, Summer Academy), men det kan vara möjligt att sluta sig till kurser också under läsåret. Observera dock att högskolor har olika principer för att anta studenter som stannar en kortare tid än ett läsår.

Du får självständigt söka till kurser vid vilken utländsk högskola som helst, så länge som högskolan är av hög kvalitet (gärna Helsingfors universitets samarbetspartner), undervisningen är på universitetsnivå (kandidat-, magister- eller påbyggnadstudier) och du får kursen räknad till godo i din examen vid Helsingfors universitet.

Listor på kortkurser finns till exempel på följande sidor:

Hur söker jag?

Här hittar du information om hur du ansöker om ett stipendium såväl för en kortkurs som du har sökt till självständigt (A) såsom för sommarskolplatser som man söker till under ansökningsperioden i februari (B).

Om du ansöker om stipendium för en kortkurs som du har sökt till självständigt, kan du söka när som helst, eftersom ansökningstiden är kontinuerlig under läsåret (1.9.–31.5.). Stipendium söks när antagningen till kursen är klar. Det är möjligt att börja med stipendieansökan, men stipendiet betalas först när det är säkert att du har fått en kursplats.   

Ansökningsperioden till sommarskolorna (alternativ B nedan) under sommaren 2022 är 1.2. - 15.2.2022.

 

Gör så här

1) Registrera dig som ansökande i portalen Mobility Online. (Portalen fungerar bäst med Internet Explorer)

A) Självständig kortkurssökande (freemover short courses):

 • Klicka på sidans övre kant, där står ”North2North, Erasmus (SMP,STT), Visiting Student, Freemover and Freemover short courses applications”.
 • Välj Freemover short courses
 • Logga in med ditt användarnamn vid Helsingfors universitetet
 • Kontrollera ännu att det står Freemover short courses i fältet Program.
 • Låt det stå 2020/2021 som "Academic year"
 • Fyll i den information som saknas och tryck på Send application.
 • Om du tänker att ersätta en viss obligatorisk kurs i din examen med kortkursen ska du redan när du planerar ditt utbyte ta reda på om ersättning är möjlig enligt din fakultets principer för tillgodoräknande. Anvisningarna finns på sidan Hemkomsten under ”Tillgodoräknande”. Om du planerar att kursen ska räknas till godo i de valfria studierna behövs ingen underskrift. Detta ersätter studieplanen (Learning Agreement) som nämnas i generella ansökningsinstruktioner.

B) Sommarskolanskökan under ansökningstiden i februari (Summer courses)

 • Välj från menyn: Faculty = International Exchange Services (Administration) och Academic year = 2021/2022 och tryck på Show details 
 • Välj målet, dit du vill söka till i första hand. Obs. Nordiska centres kurser sökas under "Host university": HYDERA01 (Indien) eller SHANGHAI01 (Kina).
 • Logga in med ditt användarnamn vid Helsingfors universitetet
 • Fyll i den information som saknas, bl.a. namnet på dina 2. och 3. utbytesmål samt namnen på kurserna och information om godkännande.
 • Om du tänker ersätta en viss obligatorisk kurs i din examen med kortkursen ska du redan när du planerar ditt utbyte ta reda på om ersättning är möjlig enligt din fakultets principer för tillgodoräknande. Anvisningarna finns på sidan Hemkomsten under ”Tillgodoräknande”. Om du planerar att kursen ska räknas till godo i de valfria studierna behövs ingen underskrift. Detta ersätter studieplanen (Learning Agreement) som nämnas i generella ansökningsinstruktioner.
 • Tryck på Send application

2) Du får en länk till din e-post, och via den kan du slutföra din ansökan. Logga in på din ansökan på nytt via länken.

3) Kontrollera informationen du fyllt i med "Download Application Form" och spara den på din dator. Ansökningsblanetten bifogas i din ansökan under "Upload application documents" .

4) Förbereda följande bilagor och ladda upp dem på din ansökan med "Upload application documents"

Motivationsbrev

 • Brevet kan skrivas på finska, svenska eller engelska.
 • Längd max 1 sida (400 ord)
 • Ladda upp motivationsbrevet i Mobility Online-systemet som en doc- eller docx-fil
 • Motivera varför du sökt till just denna kurs och vilket mervärde den tillför dina studier.
 • Berätta i vilken del av dina studier du tänker inkludera kursen.
 • Mer information om motivationsbrevet hittar hu här under "Ansökningsbilagor".

Inofficiellt studieutdrag från Helsingfors universitet

 • Du kan beställa ett inofficiellt studieutdrag i Sisu. Spara det på din dator och ladda sedan upp det på din ansökan.

Ansökningsformulär

 • Ladda ned ansökningsformuläret på ditt dator på "Download application form" och kolla att uppgifterna är riktigt.
 • Spara formuläret på ditt dator och uppladda det på din ansökning på Mobility Online på "Upload application documents".

Kopia på antagningsintyget från mottagaruniversitetet

 • När du får veta att du blivit antagen (t.ex. per e-post), ladda upp intyget på din ansökan.

5) När du har laddat upp dessa bilagor, klicka på "Submit application with attachments".

Din ansökan kommer nu att behandlas av Mobilitetsservicen.

 

Dina frågor besvaras av:

mobilitetsservicen

studentexchange@helsinki.fi

Nordic Center sommarkurser i Indien och Kina

Helsingfors universitet deltar i nordiskt samarbete i Indien och Kina och får årligen välja ett par studenter för sommarkurserna som arrangeras av de lokala Nordic Center-institutionerna.

De avgiftsbelagda engelskspråkiga kurserna är ungefär tre veckor långa och arrangeras i Indien och Kina i juni-juli årligen. Ansökningen till kursen görs via Mobilitetsservicen. Vänligen notera att Nordiska centren kan hittas på Mobility Online under 'Summer courses' och HYDERA01 (båda kurserna i Indien) och SHANGHAI01 - Fudan University (båda kurserna i Kina). Skriv i textfältet till vilkendera kursen du söker till, eller i fall till båda, i vilken ordning.

Nordic Center in India - inga ansökningar för sommaren 2021, bara onlinekurser

Nordic Center in China - inga ansökningar för sommaren 2021 (information updaterad 9.2.2021), bara onlinekurser

Sommarkurser i England och Norden

Helsingfors universitet har kommit överens om att skicka ett par studenter till följande sommarskolor i Europa utan kursavgifter. Lägg ändå märke till att kurserna inte är helt bekostnadsfria. Mobilitetsservices delar ut stipendier på 500 euro åt valda studenter till att hjälpa med kostnaderna.

Urval av studenterna görs så snart som mjligt efter ansökningsperioden. Det kan hända att du ändå ska söka till kursen före du vet om du får stipendiet. Kolla mottagande universitets ansökningsfrist och var beredd att söka dit i tid.

 

Leeds International Summer School, Leeds, England

Utbytestiden  3.-31.7.2021 (innehåller två moduler)
Nivån på kurserna Kurserna är på kandidatsnivå. Magisterstuderande får också söka men ta reda upp att kursen kan räknas till godo till din magister examen.
Annat att notera För att kunna söka till sommarskolan studenten ska ha medeltalet av 2.8 (UK GPA)

Språkkravet till Helsingfors universitets studerande: engelska B2 (CEFR)

Duration: two eller fyra veckor

Korta LISS reklam videos

Beräknade kostnader Av Helsingfors universitet valda studenterna är befriade från kursavgifterna. Studenterna ska ändå betala en deltagaravgift på £1,540 (fyra veckor) eller £970 (två veckor) som innehåller:

 • Inkvarteringen på kampusen
 • frukost (mån-fre)
 • Korta studiebesök
 • Utflykter
 • Social program
 • Medlemskap på ett gym

Därtill står studenten för rese- och försäkringskostnaderna.

Antal studiepoäng 10 cr
Antal studieplatser att söka för sommaren 2021  6

OBS, vi följer värduniversitets, utrikesministeriet och hälsomyndigheternas instruktioner gällande coronaviruset och förverkligande av utbytet.

Aarhus Summer School, Aarhus, Danmark

Utbytestiden 5.-23.7.2021 / 26.7.-13.8.2021 
Nivån på kurserna Kurser på kandidat- och magisternivå

För att bli antagen till magisterkurser, ska du ha avlagt kandidatexamen eller minst 180 sp tills Aarhus ansökningfrist.

Beräknade kostnader Av Helsingfors universitet valda studenterna är befriade från kursavgifterna. Studenterna står för andra kostnaderna såsom:

 • Inkvartering (ca 490 EUR)
 • Social program (ca 120 EUR)

Därtill står studenten för rese- och försäkringskostnaderna.

Antal studiepoäng 5 eller 10 ECTS
Antal studieplatser att söka för sommaren 2021 3

OBS, vi följer värduniversitets, utrikesministeriet och hälsomyndigheternas instruktioner gällande coronaviruset och förverkligande av utbytet.