Ammatillista jatkokoulutusta koskevat säädökset

Kaikkia lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisia jatkokoulutuksia koskevat Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö, Yliopistolaki (558/2009), sekä Asetus yliopistoista (770/2009). Muut omaa koulutustasi koskevat lait, asetukset ja säädökset saat näkyville valitsemalla koulutuksesi ylläolevasta valikosta.