Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen lomakkeet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.
Erikoislääkärikoulutus, 5-vuotinen
Erikoislääkärikoulutus, 6-vuotinen
Erikoishammaslääkärikoulutus
Yleislääketieteen erityiskoulutus

 

 

Koejakson lomakkeet

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koejakson lomakkeet (1.1.2019 alkaen opinto-oikeuden saaneet)

Koejakson koulutussopimus- ja arviointilomakkeet löytyvät erikoislääkärikoulutuksen valtakunnalliselta sivustolta.
Lisäajan hakeminen koejakson suorittamiseen

Lomake lisäajan hakemiseen

Terveyskeskusjakson lomakkeet

Erikoislääkärikoulutukseen sisältyvän 9 kuukauden terveyskeskusjakson lomakkeet on koottu Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston verkkosivuille.

Todistuksen hakeminen

Kun olet suorittanut kaikki erikoistumiseesi sisältyvät palvelut ja muut suoritukset, voit hakea tiedekunnasta todistusta koulutuksestasi. Täytä todistushakemuslomake, liitä siihen kahden henkilön oikeaksi todistamat kopiot tarvittavista palvelu- ja koulutustodistuksista ja toimita hakemus liitteineen Meilahden opiskelijapalveluihin joko postitse tai tuomalla hakemus opiskelijapalveluiden lukolliseen postilaatikkoon opintotoimiston sisäänkäynnillä (Biomedicum 1, 3. krs), tai halutessasi opiskelijapalveluiden asiakaspalvelupisteelle sen aukioloaikoina.

Huom! Hakemuksen liitteinä toimitettuja todistuksia ei arkistoida eikä palauteta. Ethän siis liitä hakemukseen alkuperäisiä palvelu- ja koulutustodistuksia, jos tarvitset niitä vielä jatkossa.

Todistushakemusten käsittelyaika on yleensä vähintään 1,5 kuukautta.

Erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus (Word) 
Erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus (pdf)

Sisätaudit

Sisätautien erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus (Word)
Sisätautien erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus (pdf)

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus (Word)
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus (pdf)

Yleislääketiede

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus (Word)
Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus (pdf)

Koulutustodistus: eriytyvän vaiheen terveyskeskusjakso
Koulutustodistus: muiden erikoisalojen koulutusjakso

Erikoishammaslääkärikoulutus

Erikoishammaslääkärikoulutuksen todistushakemus (Word)
Erikoishammaslääkärikoulutuksen todistushakemus (pdf)

På svenska

Ansökan om intyg, specialläkarutbildning (Word)
Ansökan om intyg, specialläkarutbildning (pdf)

Ansökan om intyg, specialisttandläkarutbildning (Word)
Ansökan om intyg, specialisttandläkarutbildning (pdf)

Lisäkoulutusohjelmat

Lisäkoulutusohjelman todistushakemus

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen todistushakemuslomakkeen löydät Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston verkkosivuilta.

Siirtyminen asetuksen 55/2020 mukaiseen EL- tai EHL-koulutukseen

Perehdythän huolellisesti siirtymisen ohjeisiin ennen kuin täytät siirtymislomakkeen.

Siirtymislomake (word)

Opinto-oikeudesta luopuminen

Voit luopua opinto-oikeudestasi luopumislomakkeella, joka toimitetaan sähköpostitse tai postitse opiskelijaneuvontaan:

meilahti-specialist@helsinki.fi

Meilahden opiskelijapalvelut/erikoislääkärikoulutus, PL 63, 00014 Helsingin yliopisto

Huomaathan, että ilmoitus opinto-oikeudesta luopumisesta on sitova.