Farmasian tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät Sisusta sekä ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Tiedekunnan tarjoamat opinnot

Farmaseutin koulutusohjelman opinnoista tarjotaan muiden koulutusohjelmien opiskelijoille alla esitetyt opintokokonaisuudet. Farmasian perusopintokokonaisuuden (vähintään 15 op) opintojaksoille voivat ilmoittautua kaikki muiden koulutusohjelmien opiskelijat. Farmasian aineopintokokonaisuuden opintojaksojen suorittamisen edellytyksenä on farmasian perusopintokokonaisuuden (vähintään 15 op) suoritusmerkintä. Kokonaisuusmerkintä opintokokonaisuudesta pyydetään Viikin opiskelijapalveluista (viikki-student(at)helsinki.fi).

FARM-501 Farmasian perusopinnot (15-25 op)

Valitse vähintään 15 op seuraavista opintojaksoista:

FARM-301 Biotieteiden perusteet farmasiassa 5 op
HNFB-111 Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op
FARM-201 Tautioppi 5 op
FARM-302 Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa A 5 op
FARM-307 Lääkeanalytiikan perusteet 5 op
FARM-207 Lääkehuolto terveydenhuollossa 3 op (kokonaisuus)
                 FARM-207A Lääkehuolto terveydenhuollossa, luennot ja ryhmätehtävä 1.5 op
                 FARM-207B Lääkehuolto terveydenhuollossa, tentti 1.5 op
FARM-308 Luonnonaineet terveydenhuollossa 2 op

Huom. Varmista soveltuvan kokonaisuuden sisältö omasta koulutusohjelmastasi. Jos olet suorittanut oman koulutusohjelman opinnoissa jonkin farmasian kursseja sisällöllisesti vastaavan kurssin, sisällytä farmasian perusopintokokonaisuuteen jokin muu vaihtoehtoisista kursseista. FARM-302 ei sovellu kemian kandiohjelmaan sisällytettävään opintokokonaisuuteen.

FARM-502 Farmasian aineopinnot (25-35 op)

Valitse vähintään 25 op seuraavista opintojaksoista:

FARM-202 Systemaattinen farmakologia 12 op
FARM-203 Toksikologia 3 op
FARM-204 Farmakokinetiikka 3 op
FARM-212 Biofarmasia 2 op
FARM-304 Farmaseuttinen kemia 5 op
FARM-206 Farmaseuttinen mikrobiologia ja immunologia 5 op
FARM-310 Biologiset lääkevalmisteet, peruskurssi 5 op
FARM-314 Lääkevalmiste I 5 op
FARM-211 Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito 5 op

Huom. Näille opintojaksoille voit ilmoittautua vasta Farmasian perusopintokokonaisuuden suoritettuasi, jolloin voit pyytää opinto-oikeutta aineopintokokonaisuuteen Viikin opiskelijapalveluista.

Muita opintojaksoja

Farmasian perus- ja aineopintokokonaisuuksien lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja farmasian koulutusohjelmien opintotarjonnasta, mikäli opintojaksoa ei ole rajattu vain farmasian koulutusohjelmien opiskelijoille. Jos näille opintojaksoille on rajoitettu sisäänotto, ovat tiedekunnan omat opiskelijat etusijalla. Ennen ilmoittautumista tulee huomioida myös kurssien esitietovaatimukset.

 • FARM-406 Farmaseuttinen etiikka (3 op)
 • PROV-206 Farmakognosian kirjatentti tai katsaus (3 op)
 • PROV-211 Introduction to molecular modelling for life science students (5 op)
 • PROV- 212 Applied mathematical tools for pharmaceutical research (2 op)
 • PROV-405 Farmaseuttisen biologian kirjatentti tai katsaus (1-10 op)
 • PROV-601 Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa B (5 op)
 • PROV-604 Modeling protein-ligand complexes (MPLC) (5 op)
 • PROV-605 Introduction to Chemoinformatics and QSAR/QSPR modeling (5 op)
 • PROV-606 Mass spectrometry in bioanalysis (5 op)
 • PROV-607 Microfluidics and nanotechnology for pharmaceutical applications (MiNaPharmA) (5 op)
 • PROV-608 Farmaseuttisen kemian kirjatentti (5 op)
 • PROV-705 Controlled Release Drug Delivery (5 op)
 • PROV-708 Solid state analysis of pharmaceutics (5 op)
 • PROV-709 Introduction to spectroscopy (5 op)