Hae tuutoriksi!

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Oletko yhteistyökykyinen, aktiivinen ja vastuuntuntoinen opiskelija, ja kiinnostunut hankkimaan kokemusta ryhmänohjaajana? Haluatko päästä käyttämään kielitaitoasi, tutustua uusiin ihmisiin ja kansainvälistyä kotiyliopistossasi? Oletko kiinnostunut uusien tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden tukemisesta opintojen alkuun?

Tuutorin tehtävä ja tuutoroinnin ajankohdat

Tuutorina sinulla on tärkeä rooli uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa ja heidän sitouttamisessaan yliopistoyhteisöömme sekä alkaviin opintoihin. Tuutorina toimit ryhmänohjaajana uusille opiskelijoille, ja yhdessä yliopiston henkilökunnan kanssa rakennat mahdollisimman sujuvaa opintojen alkua heille. Tuutoroinnista maksetaan 180 euron palkkio. Ensimmäistä kertaa tuutorina toimiessasi saat myös opintopisteitä tuutorikoulutuksesta.

Tuutoreita tarvitaan sekä kevät- että syyslukukausien alussa

  • Tammikuussa opintonsa aloittaa noin 300-400 yliopistoomme saapuvaa vaihto-opiskelijaa. Kansainvälisenä tuutorina toimiminen on hyvä keino kansainvälistyä kotimaassa ja tutustua eri kulttuureista saapuviin opiskelijoihin. Tuutoroinnin toimintakielenä on englanti. Tammikuun uusien opiskelijoiden joukossa saattaa olla myös tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat saaneet opiskelupaikan jo aiemmin, mutta aloittavat opintonsa vasta nyt.
     
  • Syyslukukauden alussa tuutoreita tarvitaan noin 5000 uudelle opiskelijalle. Heidän joukossaan on uusia kotimaisten ja kansainvälisten kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijoita, opiskelijoita, jotka suorittavat kaksikielistä kandidaatin tutkintoa (KaTu/Tvex) sekä vaihto-opiskelijoita

Millaisia tuutoreita haetaan?

Tuutoreiksi haetaan innostuneita, vastuullisia ja toimeliaita opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita ryhmän ohjaamisesta. Tuutorina tunnet jo talon tavat, mutta kaikkea sinun ei toki tarvitse etukäteen osata ja tietää, vaan koulutamme kaikki tuutorit työhönsä.

Mikäli haet kansainväliseksi tuutoriksi vaihto-opiskelijoille tai kansainvälisten kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijoille edellytämme hyvää englannin kielen taitoa. Lisäksi toivoisimme kansainvälisillä tuutoreillamme olevan omia opintoja takana ensimmäisen opintovuoden verran.

Voit myös hakea tuutoriksi kaksikielistä (suomi/ruotsi) kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille (KaTu/Tvex). Muun tuutoritoiminnan lisäksi Tvex-tuutoreilla on keskeinen rooli siinä, että uudet opiskelijat valitsevat kaksikielisen tutkinnon suorittamisen. Tvex-tuutorit ovat myös tärkeässä asemassa tutustuttamassa uusia opiskelijoita kaksikielisiin opintoihin. Käytännössä Tvex-tuutorina toimiminen tarkoittaa osallistumista Tvex-tuutorien koulutustilaisuuteen (1h), osallistumista orientoivan viikon Tvex-infoon, kaksikielisistä opinnoista tiedottamista sekä yhteisen vapaamuotoisen ohjelman järjestämistä tvexaajille. Tvex-tuutorina toimiminen on erinomainen tapa kerätä opintopisteitä ruotsiksi, sillä jos tuutorintisuunnitelma ja raportti kirjoitetaan ruotsiksi, myös opintopisteet rekisteröidään ruotsiksi. Tvex-tuutorit osallistuvat Tuutoriseikkailuun ja tiedekuntakohtaiseen tuutorikoulutukseen yhdessä muiden tuutoreiden kanssa.

Miten tuutoriksi haetaan?

Tuutorihaku elo-syyskuussa 2021 tapahtuvaan opiskelijoiden tuutorointiin on päättynyt. Tiedekuntien tuutorivastaavat tiedottavat tuutoriksi hakeneille valinnoista.

Tuutoriseikkailu 2021

Tuutoriseikkailu 2021 järjestetään Moodlessa koronavirustilanteen ja yliopiston poikkeustilan vuoksi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuutoriseikkailu on HYYn ja Opiskelijapalveluiden järjestämä pakollinen tuutorikoulutus kaikille syksyn 2021 ja tammikuun 2021 tuutoreille. Tuutoriseikkailussa oppimiasi taitoja ja tietoja voit hyödyntää syksyllä, kun opastat fukseja opintojen alkuun.

Kansainvälisten tuutoreiden koulutus

Koronavirustilanteen ja yliopiston poikkeustilan vuoksi kv-tuutorikoulutus järjestetään etäopiskeluna.