Kaksikielinen kandidaatin tutkinto

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opiskele kaksikieliseksi asiantuntijaksi! Tiesitkö, että kahdeksan koulutusohjelmaa Helsingin yliopistolla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa kaksikielisen tutkinnon (tvåspråkig examen – Tvex). Monikieliselle osaamiselle on työmarkkinoilla kysyntää ja kaksikielisellä tutkinnolla voit erottautua joukosta.

Kaksikielistä tutkintoa suorittavana opiskelijana, ns. tvexaajana suoritat opintoja suomeksi ja ruotsiksi, ja kehität kielitaitoasi ja aineosaamistasi samanaikaisesti. Sinulla ei tarvitse olla kaksikielistä taustaa eikä sinun tarvitse olla kielinero, kielitaitosi kehittyy opintojen myötä. Tvexin tavoitteena on, että saat edellytykset työskennellä oman alasi tehtävissä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Miten suoritan kaksikielisen tutkinnon?

Kaksikielisessä tutkinnossa suoritat kolmasosan opinnoistasi (vähintään 60 op) ruotsiksi ja kolmasosan (vähintään 60 op) suomeksi. Viimeisen kolmanneksen voit suorittaa valitsemallasi kielellä.
Tvex-opinnot, rakenne
Perussääntö on, että tvexaaja suorittaa opintojakson, eli kirjoittaa tentin, esseen tai muut kurssitehtävät opetuskielellä. Näin kielitaito kehittyy ja opit samalla käyttämään oman alasi terminologiaa molemmilla kielillä.

Kaksikielisen tutkinnon suorittaaksesi sinun tulee:
 • Ilmoittautua Tvex-opintoihin ennen toisen opiskeluvuoden syyslukukauden loppua*
 • Suorittaa kurssi Johdanto kaksikielisiin opintoihin (2 op)
 • Suorittaa vähintään 60 op sekä suomeksi että ruotsiksi
 • Opintojen aikana saavuttaa taso C1 toisessa kotimaisessa kielessä. Tämän osoitat kielikokeen myötä, johon sisälty  portfolio ja suullinen koe. Lisätietoa löydät "Kielituki ja kielikoe" otsikon alla.

Ilmoittautuminen ei ole sitova ja voit milloin tahansa päättää suorittaa tavallisen kandidaatin tutkinnon. Tvex ei pidennä opiskeluaikaa. Opinnot, jotka suoritat Tvexin puitteissa tulevat osaksi tutkintoasi joka tapauksessa.

*Suositus on, että ilmoittaudut heti, kun alat suorittaa opintojasi. Suositeltavaa on myös, että valitset kaikki ruotsinkieliset kurssit, joita on tarjolla ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Mitkä opinnot voivat sisältyä kaksikieliseen tutkintoon?

Tvexaajana seuraat oman kandiohjelmasi opetussuunnitelmaa. Suurin osa kursseista, joita suoritat ruotsiksi ovat siis omasta koulutusohjelmastasi. Tämän lisäksi voit laajentaa kaksikielistä osaamistasi valitsemalla ruotsinkielisiä opintoja myös muista aineista.

 • Viikin kampuksella voit opiskella ruotsiksi ympäristötieteitä (esim. kokonaisuus Hållbar utveckling), molekyylibiotieteitä, taloustiedettä, matematiikkaa ja biologiaa ruotsiksi. 
 • Kumpulan kampuksella tarjotaan ruotsinkielisiä kursseja lähinnä kemiassa ja fysiikassa, mutta myös maantieteessä. 
 • Keskustakampuksella löydät ruotsinkielistä opetusta Soc&kom:ilta (Svenska social- och kommunalhögskolan) sekä kasvatustieteellisestä ja humanistisesta tiedekunnasta. Voit suorittaa kursseja ruotsiksi esim. yhteiskuntatieteissä, sosiaalipsykologiassa, viestinnässä, kasvatustieteissä, pohjoismaisessa kirjallisuudessa ja filosofiassa.
 • Ruotsinkielisen opetustarjonnan löydät Opiskelijan ohjeista
 • Opintoihin voit sisällyttää myös kieliopintojaJOO-opintoja sekä vaihdossa suoritettuja opintoja.

Miksi suorittaa kaksikielinen tutkinto?

Kahdella kielellä opiskelusta on sinulle monenlaista hyötyä ja etua:

Olet työnantajille houkutteleva vaihtoehto

Se, että olet suorittanut kaksikielisen tutkinnon osoittaa paitsi taitosi työskennellä molemmilla kotimaisilla kielillä myös sen, että olet määrätietoinen ja kunnianhimoinen. Tämä tekee sinusta houkuttelevan työnhakijan sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla. Ethän unohda, että kaksikielisen yliopistotutkinnon voi suorittaa vain Helsingin yliopistolla. Katso Youtube-videolta mitä työnantajat sanovat kaksikielisyyden hyödyistä työelämässä! 

Pohjoismaista tulee työkenttäsi

Ruotsin ja suomen kielen hallitseminen ovat ansioita, jotka avaavat sinulle mahdollisuuden työskennellä Pohjoismaissa. Hallitessasi ruotsin kielen sinun on myös helpompi oppia muita pohjoismaisia kieliä!

Luot itsellesi monipuolisen verkoston jo opiskeluaikana

Kun opiskelet kahdella kielellä, olet tekemisissä oman alasi opiskelijoiden kanssa, joihin et ehkä muuten tutustuisi. Monet tvexaajat ovat aktiivisia sekä suomen- että ruotsinkielisissä ainejärjestöissä. Nämä tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia harjoitella toista kotimaista sekä luoda laajaa tuttavaverkostoa. Katso Youtube-videolta mitä opiskelijat sanovat Tvex-opinnoistaan.

Tvexaajana sinulla on myös hyvät edellytykset luoda yhteyksiä työelämään työnantajaverkostomme kautta. Verkosto auttaa sinua etsimään harjoittelupaikkoja ja varjostamismahdollisuuksia.

Olet oman alasi asiantuntija kahdella kielellä

Kun suoritat Tvexin opit oman alasi sanaston sekä suomeksi että ruotsiksi. Tämä on ominaista tvexaajille, jotka osoittavat osaamistaan kirjoittamalla esim. tenttejä ja esseitä molemmilla kielillä.

Saat todistuksen kielitaidoistasi

Kaksikielisen tutkinnon tavoitteena on, että toisen kotimaisen kielen taitosi on tasolla C1 suoritettuasi tutkinnon. Tavallisella kandidaatin tutkinnolla voit osoittaa kielitaitosi vain tasolla B2. Suoritettuasi kaksikielisen tutkinnon saat todistuksen kielitaidostasi.

Missä koulutusohjelmissa voin suorittaa kaksikielisen tutkinnon?

Kaksikielisen tutkinnon voit suorittaa seuraavissa kandiohjelmissa ja opintosuunnissa:

 • Biologia
 • Fysikaaliset tieteet
 • Kemia
 • Maataloustiede (maatalousekonomian opintosuunta)
 • Ympäristö- ja elintarviketalous (maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta)
 • Ympäristötieteet
 • Molekyylibiotieteet
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa ja Helsinki)

Kaikki kaksikielistä tutkintoa tarjoavien koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa Tvexin.

Mitä kielitaitoja tarvitsen?

Opiskelijalle, joka haluaa aloittaa kaksikieliset opinnot, ei ole määriteltyjä kielitaitovaatimuksia, vaan peruskoulun ja toisen asteen tiedot (tai vastaavat) riittävät. Kielitaitosi kehittyy nopeasti opintojen aikana ja toisen kotimaisen kielen kielikurssien lisäksi saat tvexaajana henkilökohtaista kielitukea.

Tavoite ei ole, että saavutat äidinkielen tasoisen kielitaidon, vaan se, että saat edellytykset työskennellä omalla alallasi sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kielituki ja kielikoe

Kielikursseja

Kielikeskus tarjoaa kolme opintojaksoa tvexaajien asiantuntijuuden kehittämiseksi:

 1. KK-TVEX01 Johdatus kaksikielisiin opintoihin/Inledning till tvåspråkiga studier (2 op), (tvexaajille räätälöity opintojakso, joka on pakollinen osa Tvexiä)
 2. KK-TVEXOX Käytännön kieliharjoituksia/Praktiska språkfärdigheter i tvåspråkiga studier (1–2 op) ja
 3. KK-AKTE1OP Akateeminen kirjoittaminen suomeksi KK-AKTE1OP /KK-AKSK2SP Akademiskt skrivande på svenska (2–3 op).

Johdatus kaksikielisiin opintoihin (KK-TVEX01) ja Kaksikielisen tutkinnon kielikoe (KK-TVEX02) ovat kaksikielistä tutkintoa suorittaville pakollisia. 

Näiden lisäksi Kielikeskus tarjoaa muita kursseja, joilla voit harjoitella sekä kirjallista että suullista toisen kotimaisen kielen taitoasi. Lue lisätietoja kieliopinnoista.

Henkilökohtaista kielitukea kielitukiopettajilta

Jokaisella kampuksella on oma kielitukiopettaja, jolta saat henkilökohtaista tukea ja palautetta opintojen aikana. Kielitukiopettajalta saat palautetta ja parannusehdotuksia kirjallisissa tehtävissä ja hän auttaa myös kieleen liittyvissä pulmissa. Kielitukiopettaja auttaa sinua myös arvioimaan millä tasolla kielitaitosi on.

Lisätietoja saat kielitukiopettajilta – olethan heihin yhteydessä!

Ruotsin kielen tuki suomenkielisille opiskelijoille:

Suomen kielen tuki ruotsinkielisille opiskelijoille:

 • Hanna Vänskä (Viikki ja Kumpula)
 • Riikka Sandberg (Keskusta)
 • Johanna Dahlin (Vaasa)

Hyväksytty C1-tasoinen kielikoe

Tvex-opintojen tavoitteena on, että saavutat C1-tason CEFR-asteikolla sekä suullisissa että kirjallisissa toisen kotimaisen kielen taidoissa. Tasolla C1 tarkoitetaan ammatillisen pätevyystason tai edistyneen tason kielen hallintaa.

Opintojen loppuvaiheessa osoitat kielitaitosi C1-tasoisella kielikokeella (KK-TVEX02, 1 op):

 • Kokeeseen sisältyy kirjallinen portfolio+ suullinen osa.
 • Kielikoe on pakollinen osa Tvexiä, jos haluat todistuksen kielitaidoistasi.
 • Saat tarkemmat tiedot kokeen toteutuksesta kielituen Moodlessa, tai kielitukiopettajaltasi.
 • Koe suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Kun olet valmis tekemään kokeen, ilmoittaudu suoraan kielitukopettajalle sähköpostitse sekä Sisussa.

Hyödynnä mahdollisuutta henkilökohtaiseen kielitukeen opintojesi aikana. 

Opiskelijaelämä

Tvexaajat haluavat usein harjoitella toista kotimaista kieltä vapaamuotoisissa yhteyksissä. Osakunnat sekä aine- ja harrastusjärjestöt tarjoavat monia mahdollisuuksia kanssakäymiseen yli kieli- ja ainerajojen. Voit luoda ystävyyssuhteita, jotka seuraavat mukanasi myös opiskeluajan jälkeen!

HYYn sivuilta löydät tietoa yliopiston järjestöistä. 

Tvex-ohjelmissa on Tvex-tuutoreita, jotka auttavat uusia opiskelijoita Tvexiin liittyvissä kysymyksissä opintojen alussa. Lisätietoa saat Tvex-vastuuopettajaltasi. 

Yhteyksiä työelämään

Tvexaajana sinulla on hyvät edellytykset luoda yhteyksiä ruotsin- ja suomenkielisiin työelämän asiantuntijoihin. Voit myös saada kaksikielistä työkokemusta jo opiskelijana.

Tvexaajia varten on myös LinkedIn-ryhmä Kaksikieliset asiantuntijat, jossa voit matalla kynnyksellä olla yhteydessä eri alojen asiantuntijoihin. Ryhmässä voit saada vinkkejä kiinnostavista työpaikoista ja tapahtumista. Voit lisäksi itse tiedustella mahdollisuuksia esim. harjoittelupaikkaan, kesätyöhön tai opinnäytetyön toimeksiantajaa. Tervetuloa liittymään!

Orientaatioviikon Tvex-infot

Jokainen Tvex-ohjelma pitää orientaatioviikolla koulutusohjelmakohtaisen Tvex-infon uusille opiskelijoille. Alta näet oman ohjelmasi ajan ja paikan. Oman tiedekuntasi koko orientaatioviikon ohjelman löydät orientaatio  ja tuutorointi-sivulta. 

Koulutusohjelma
Vuoden 2022 infotilaisuuden aika ja paikka
Biologian kandiohjelma  
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma  
Kemian kandiohjelma  
Maataloustieteiden kandiohjelma, Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma  
Molekyylibiotieteiden kandiohjelma  
Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki)  
Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa)  
Ympäristötieteiden kandiohjelma  

Yhteystietoja ja tukea opintoihin

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)helsinki.fi.

Tvex-vastuuopettaja

Onko sinulla kysymyksiä liittyen Tvex-opintoihisi tai esimerkiksi opintosuunnitelmaasi? Oman aineesi Tvex-johtaja on apunasi, olethan yhteydessä!

Katso myös Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus Opiskelijan ohjeista.

 • Kemia: Stefan Taubert
 • Fysiikka: Mikael Ehn
 • Ekonomia: Stefan Bäckman
 • Ympäristötieteet: Casimir Schauman 
 • Biologia ja molekyylibiotieteet: Susanna Fagerholm
 • Oikeusnotaari (Helsinki): Dan Helenius
 • Oikeusnotaari (Vaasa): Johanna Dahlin

Kielitukiopettajat 

Katso kielituen alta. 

Opiskelijaneuvonta

 • porthania-student(at)helsinki.fi
 • kumpula-student(at)helsinki.fi
 • viikki-student(at)helsinki.fi

Svenska ärenden 

Ruotsinkieliset asiat (Svenska ärenden) kehittää Tvexiä yliopisto- ja kampustasolla, sekä seuraa ja tukee ruotsinkielisen opetuksen ja neuvonnan kehittämistä kaikilla kampuksilla. Kaikilla kampusalueilla on ruotsinkieliset kampuskoordinaattorit ja Tvex-vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaksikielisyyttä kampusalueittain. 

Mikäli kaipaat lisätietoa esimerkiksi ruotsinkielisistä kursseista, tukipalveluista tai ruotsinkielisestä yhteisöstä, ota yhteyttä oman kampuksesi ruotsinkieliseen kampuskoordinaattoriin:

 • Kumpula ja Viikki: Jessica Karlsson
 • Keskusta: Mikaela Wickman
 • Meilahti: Richard Backman