Kaksikielinen kandidaatin tutkinto

Opiskele kaksikieliseksi asiantuntijaksi! Tiesitkö, että kahdeksan koulutusohjelmaa Helsingin yliopistolla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa kaksikielisen tutkinnon (tvåspråkig examen – Tvex). Monikieliselle osaamiselle on työmarkkinoilla kysyntää ja kaksikielisellä tutkinnolla voit erottautua joukosta.

Kaksikielistä tutkintoa suorittavana opiskelijana, ns. tvexaajana suoritat opintoja suomeksi ja ruotsiksi, ja kehität kielitaitoasi ja aineosaamistasi samanaikaisesti. Sinulla ei tarvitse olla kaksikielistä taustaa eikä sinun tarvitse olla kielinero, kielitaitosi kehittyy opintojen myötä. Tvexin tavoitteena on, että saat edellytykset työskennellä oman alasi tehtävissä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Miten suoritan kaksikielisen tutkinnon?

Kaksikielisessä tutkinnossa suoritat kolmasosan opinnoistasi (vähintään 60 op) ruotsiksi ja kolmasosan (vähintään 60 op) suomeksi. Viimeisen kolmanneksen voit suorittaa valitsemallasi kielellä.
Tvex-opinnot, rakenne
Perussääntö on, että tvexaaja suorittaa opintojakson, eli kirjoittaa tentin, esseen tai muut kurssitehtävät opetuskielellä. Näin kielitaito kehittyy ja opit samalla käyttämään oman alasi terminologiaa molemmilla kielillä.

Kaksikielisen tutkinnon suorittaaksesi sinun tulee:
 • Ilmoittautua Tvex-opintoihin ennen toisen opiskeluvuoden syyslukukauden loppua*
 • Suorittaa kurssi Johdanto kaksikielisiin opintoihin (2 op)
 • Suorittaa vähintään 60 op sekä suomeksi että ruotsiksi
 • Opintojen aikana saavuttaa taso C1 toisessa kotimaisessa kielessä. Tämän osoitat portfolion ja suullisen kokeen myötä. Lisätietoa löydät "Kielitaito ja kielituki" otsikon alla.

Ilmoittautuminen ei ole sitova ja voit milloin tahansa päättää suorittaa tavallisen kandidaatin tutkinnon. Tvex ei pidennä opiskeluaikaa. Opinnot, jotka suoritat Tvexin puitteissa tulevat osaksi tutkintoasi joka tapauksessa.

*Suositus on, että ilmoittaudut heti, kun alat suorittaa opintojasi. Suositeltavaa on myös, että valitset kaikki ruotsinkieliset kurssit, joita on tarjolla ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Mitkä opinnot voivat sisältyä kaksikieliseen tutkintoon?

Tvexaajana seuraat oman kandiohjelmasi opetussuunnitelmaa. Suurin osa kursseista, joita suoritat ruotsiksi ovat siis omasta koulutusohjelmastasi. Tämän lisäksi voit laajentaa kaksikielistä osaamistasi valitsemalla ruotsinkielisiä opintoja myös muista aineista.

Viikin kampuksella voit opiskella ruotsiksi ympäristötieteitä (esim. kokonaisuus Hållbar utveckling), molekyylibiotieteitä, taloustiedettä, matematiikkaa ja biologiaa ruotsiksi.  

Kumpulan kampuksella tarjotaan ruotsinkielisiä kursseja lähinnä kemiassa ja fysiikassa, mutta myös maantieteessä.  

Keskustakampuksella löydät ruotsinkielistä opetusta Soc&kom:ilta (Svenska social- och kommunalhögskolan) sekä kasvatustieteellisestä ja humanistisesta tiedekunnasta. Voit suorittaa kursseja ruotsiksi esim. yhteiskuntatieteissä, sosiaalipsykologiassa, viestinnässä, kasvatustieteissä, pohjoismaisessa kirjallisuudessa ja filosofiassa.

Täältä löydät linkkejä ruotsinkieliseen opetukseen.

Opintoihin voit sisällyttää myös kieliopintoja, JOO-opintoja sekä vaihdossa suoritettuja opintoja.

Miksi suorittaa kaksikielinen tutkinto?

Kahdella kielellä opiskelusta on sinulle monenlaista hyötyä ja etua:

Olet työnantajille houkutteleva vaihtoehto

Se, että olet suorittanut kaksikielisen tutkinnon osoittaa paitsi taitosi työskennellä molemmilla kotimaisilla kielillä myös sen, että olet määrätietoinen ja kunnianhimoinen. Tämä tekee sinusta houkuttelevan työnhakijan sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla. Ethän unohda, että kaksikielisen yliopistotutkinnon voi suorittaa vain Helsingin yliopistolla. Katso mitä työnantajat sanovat Tvexin hyödyistä työelämässä!

Pohjoismaista tulee työkenttäsi

Ruotsin ja suomen kielen hallitseminen ovat ansioita, jotka avaavat sinulle mahdollisuuden työskennellä Pohjoismaissa. Hallitessasi ruotsin kielen sinun on myös helpompi oppia muita pohjoismaisia kieliä!

Luot itsellesi monipuolisen verkoston jo opiskeluaikana

Kun opiskelet kahdella kielellä, olet tekemisissä oman alasi opiskelijoiden kanssa, joihin et ehkä muuten tutustuisi. Monet tvexaajat ovat aktiivisia sekä suomen- että ruotsinkielisissä ainejärjestöissä. Nämä tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia harjoitella toista kotimaista sekä luoda laajaa tuttavaverkostoa. Katso mitä opiskelijat sanovat Tvex-opinnoista.

Tvexaajan sinulla on myös hyvät edellytykset luoda yhteyksiä työelämään työnantajaverkostomme kautta. Verkosto auttaa sinua etsimään harjoittelupaikkoja ja varjostamismahdollisuuksia.

Olet oman alasi asiantuntija kahdella kielellä

Kun suoritat Tvexin opit oman alasi sanaston sekä suomeksi että ruotsiksi. Tämä on ominaista tvexaajille, jotka osoittavat osaamistaan kirjoittamalla esim. tenttejä ja esseitä molemmilla kielillä.

Saat todistuksen kielitaidoistasi

Kaksikielisen tutkinnon tavoitteena on, että toisen kotimaisen kielen taitosi on tasolla C1 suoritettuasi tutkinnon. Tavallisella kandidaatin tutkinnolla voit osoittaa kielitaitosi vain tasolla B2. Suoritettuasi kaksikielisen tutkinnon saat todistuksen kielitaidostasi.

Missä koulutusohjelmissa voin suorittaa kaksikielisen tutkinnon?

Kaksikielisen tutkinnon voit suorittaa seuraavissa kandiohjelmissa ja opintosuunnissa:

 • Biologia
 • Fysikaaliset tieteet
 • Kemia
 • Maataloustiede (maatalousekonomian opintosuunta)
 • Ympäristö- ja elintarviketalous (maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta)
 • Ympäristötieteet
 • Molekyylibiotieteet
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa ja Helsinki)

Kaikki kaksikielistä tutkintoa tarjoavien koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa Tvexin.

Kielitaito ja kielituki

Opiskelijalle, joka haluaa aloittaa kaksikieliset opinnot, ei ole määriteltyjä kielitaitovaatimuksia, vaan peruskoulun ja toisen asteen tiedot (tai vastaavat) riittävät. Kielitaitosi kehittyy nopeasti opintojen aikana ja toisen kotimaisen kielen kielikurssien lisäksi saat tvexaajana henkilökohtaista kielitukea.

Tavoite ei ole, että saavutat äidinkielen tasoisen kielitaidon, vaan se, että saat edellytykset työskennellä omalla alallasi sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kielikursseja

Kaikki tvexaajat suorittavat heille räätälöidyn opintojakson (Johdanto kaksikielisiin opintoihin, 2 op). Tämän lisäksi Kielikeskus tarjoaa kursseja, joilla voit harjoitella sekä kirjallista että suullista toisen kotimaisen kielen taitoasi. Lue lisätietoja kieliopinnoista.

Henkilökohtaista kielitukea kielitukiopettajilta

Jokaisella kampuksella on oma kielitukiopettaja, jolta voit saada henkilökohtaista tukea ja palautetta opintojen aikana. Kielitukiopettaja antaa palautetta ja parannusehdotuksia kirjallisissa tehtävissä ja auttaa kieleen liittyvissä pulmissa. Kielitukiopettaja auttaa sinua myös arvioimaan millä tasolla kielitaitosi on. Lisätietoja saat kielitukiopettajilta – olethan heihin yhteydessä!

Kielitukiopettajien nimet ja yhteystiedot:

Ruotsin kielen tuki suomenkielisille opiskelijoille:

Suomen kielen tuki ruotsinkielisille opiskelijoille:

Hyväksytty kielikoe

Tvex-opintojen tavoitteena on, että saavutat C1-tason CEFR-asteikolla sekä suullisissa että kirjallisissa toisen kotimaisen kielen taidoissa. Opintojen loppuvaiheessa osoitat kielitaitosi portfolion ja suullisen kokeen kautta.

 

Opiskelijaelämä

Tvexaajat haluavat usein harjoitella toista kotimaista kieltä vapaamuotoisissa yhteyksissä. Osakunnat sekä aine- ja harrastusjärjestöt tarjoavat monia mahdollisuuksia kanssakäymiseen yli kieli- ja ainerajojen. Voit luoda ystävyyssuhteita, jotka seuraavat mukanasi myös opiskeluajan jälkeen!

Linkki järjestöihin.

Tvex-ohjelmissa on Tvex-tuutoreita, jotka auttavat uusia opiskelijoita Tvexiin liittyvissä kysymyksissä opintojen alussa. Lisätietoa saat Tvex-koordinattoriltasi.

Yhteyksiä työelämään

Tvexaajana sinulla on hyvät edellytykset luoda yhteyksiä ruotsin- ja suomenkielisiin työelämän asiantuntijoihin. Voit myös saada kaksikielistä työkokemusta jo opiskelijana.

Tvexaajia varten on myös LinkedIn-ryhmä Kaksikieliset asiantuntijat, jossa voit matalla kynnyksellä olla yhteydessä eri alojen asiantuntijoihin. Ryhmässä voit saada vinkkejä kiinnostavista työpaikoista ja tapahtumista. Voit lisäksi itse tiedustella mahdollisuuksia esim. harjoittelupaikkaan, kesätyöhön tai opinnäytetyön toimeksiantajaa. Tervetuloa liittymään!

Tvex-infot

Koulutusohjelma
Infotilaisuuden aika ja paikka
Biologian kandiohjelma
 • 25.8.2020 klo 15.00–16.00
 • Zoom
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • Järjestetään 1. jaksossa.
Kemian kandiohjelma
 • 24.8.2020 klo 10.00–12.00
 • Zoom, linkin löydät Moodlesta
 • Koulutusohjelman yleisinfo, sisältää lyhyen KaTu-tietoiskun
Maataloustieteiden kandiohjelma, Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • 25.8.2020 klo 9-11 
 • Koulutusohjelmapäivä, sisältää kaksi lyhyttä KaTu-tietoiskua 
 • klo 9.45-9.55, sali B3 
 • klo 10.30-10.40, sali B2
 • Latokartanonkaari 7, Helsinki
Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • 25.8.2020 klo 15.00–16.00
 • Zoom, linkin löydät Moodlesta
Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki)
 • 27.8. 2020 klo 13-14.30
 • Zoom, linkin löydät Moodlesta
Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa)
 • 24.8.2020 klo 13.00-14.00
 • Auditorio 405, oikeustieteellisen koulutuksen Vaasan yksikkö, Pitkäkatu 28-30, Vaasa
Ympäristötieteiden kandiohjelma
 • 25.8.2020 klo 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 
 • Koulutusohjelman yleisinfon yhteydessä
 • Biokeskus 3 (Viikinkaari 1), sali 2402 (Telkänpönttö)