Kaksikielinen kandidaatin tutkinto

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kahdeksan koulutusohjelmaa tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa kaksikielinen tutkinto, Tvåspråkig examen (Tvex), jossa kielitaito ja oman alan asiantuntijuus kehittyvät rinnakkain. Kaksikielisessä tutkinnossa suoritat vähintään kolmanneksen kursseista suomeksi ja kolmanneksen ruotsiksi. Ota tämä huomioon laatiessasi henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi

Kaksikielisen tutkinnon tavoitteena on, että saat valmiudet työskennellä suomeksi ja ruotsiksi omalla alallasi ja saavutat opintojen aikana CEFR-viitekehyksen tason C1. Kaksikieliseen tutkintoon sisältyy kielitukea ja kielikoe.

Missä koulutusohjelmissa voin suorittaa kaksikielisen tutkinnon, Tvexin?

Kaksikielisen tutkinnon, eli Tvexin (tvåspråkig examen), voit suorittaa seuraavissa kandiohjelmissa ja opintosuunnissa:

 • Biologia
 • Fysikaaliset tieteet
 • Kemia
 • Maataloustiede (maatalousekonomian opintosuunta)
 • Ympäristö- ja elintarviketalous (maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta)
 • Ympäristötieteet
 • Molekyylibiotieteet
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa ja Helsinki)

Kaikkien kaksikielistä tutkintoa tarjoavien koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa Tvexin. Voit ilmoittautua Tvexiin heti opintojen alussa.

Miten suoritan kaksikielisen tutkinnon?

Kuvio joka näyttää miten Tvexin voi suorittaa.
 • Kaksikielisessä tutkinnossa suoritat kolmasosan opinnoistasi (vähintään 60 op) ruotsiksi ja kolmasosan (vähintään 60 op) suomeksi. Viimeisen kolmanneksen voit suorittaa valitsemallasi kielellä.
 • Perussääntö on, että Tvex-opiskelija (tvexaaja) suorittaa opintojakson eli suorittaa tentin, kirjoittaa esseen tai tekee muut kurssitehtävät opetuskielellä. Näin kielitaito kehittyy, ja opit samalla käyttämään oman alasi terminologiaa molemmilla kielillä.
 • Kaksikieliseen tutkintoon sisältyy räätälöity opintojakso (Johdatus kaksikielisiin opintoihin) ja pakollinen kielikoe, jolla osoitat C1-tason kielitaidon opintojen lopussa. Saat opintojen aikana kielitukea.

Kaksikielisen tutkinnon suorittaaksesi sinun tulee:

 • ilmoittautua Tvex-opintoihin (ks. alla) ennen toisen opiskeluvuoden syyslukukauden loppua (31.12.). Suositus on, että ilmoittaudut heti, kun alat suorittaa opintojasi.
 • suorittaa opintojakso KK-TVEX01 Johdatus kaksikielisiin opintoihin (2 op)
 • suorittaa kolmasosa (väh. 60 op) opinnoista sekä ruotsiksi että suomeksi (huom. samalla opetus- ja suorituskielellä)
 • saavuttaa opintojen aikana taso C1 toisessa kotimaisessa kielessä, minkä osoitat hyväksytyllä kielikokeella.

Tvex ei pidennä opiskeluaikaa. Opinnot, jotka suoritat Tvexin puitteissa tulevat osaksi tutkintoasi joka tapauksessa.

C1-kielikoe

 • Kaksikielisen tutkinnon kielikoe (CEFR C1) (KK-TVEX02, 1 op) on pakollinen, jos haluat virallisen todistuksen kaksikielisen tutkinnon suorittamisesta ja kielitaidostasi (ns. Diploma Supplement).
 • Kielikoe suoritetaan opintojen loppuvaiheessa.
 • Kokeessa arvioidaan kirjallista ja suullista kielitaitoa sekä luetun ja kuullun ymmärtämistä. 
 • Ota yhteyttä kielitukiopettajaan, jos sinulla on kysyttävää kielikokeesta tai olet epävarma tasostasi. (yhteystiedot sivun lopussa)

Tutkintotodistus ja sen liite (Diploma Supplement) 

Suoritettuasi kaksikielisen tutkinnon saat todistuksen C1-tason kielitaidosta. C1-tason kielitaito kuvataan tarkemmin tutkintotodistukseen liitteessä (Diploma Supplement). 

Kaksikielisen tutkinnon rakenne

Kaksikielistä tutkintoa suorittavana opiskelijana noudatat oman kandiohjelmasi opetussuunnitelmaa ja tutkintorakennetta. Toisin sanoen valtaosa ruotsiksi suorittamistasi kursseista on oman koulutusohjelmasi opintoja. Lisäksi voit laajentaa kaksikielistä osaamistasi valitsemalla ruotsinkielisiä kursseja myös muista aineista.

Kaksikielistä tutkintoa tarjoavat koulutusohjelmat ovat koonneet luettelon kunkin ohjelman ruotsinkielisestä opetuksesta. Voit selata opetustietoja Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus -sivulla valitsemalla oman ohjelmasi. 

Valinnaiset opinnot

Suorituskieli ja Sisu-ohjeet

Kaksikielisessä tutkinnossa opetuskieli ja opiskelukieli (ts. kieli, jolla suoritat opintojaksot) ovat pääsääntöisesti samat. Ilmoita suorituskieli (ts. kieli, jolla haluat saada tenttikysymykset ja kurssitiedot) ilmoittautuessasi kurssille Sisussa vastaamalla suorituskieltä koskevaan lisäkysymykseen. Jos suorituskieltä ei kysytä, ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Lisätietoja: Sisu-ohje: ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin.

Ilmoittautuminen Tvex-opintoihin

Ilmoittaudu Tvex-opintoihin ennen toisen opiskeluvuoden syyslukukauden loppua (31.12.).

Suositus on, että ilmoittaudut heti, kun alat suorittaa kaksikielisiä opintojasi. Ilmoittautuminen ei ole sitova, mutta on tärkeää, jotta saat ajankohtaiset tiedot esimerkiksi sinulle olennaisista kursseista ja työelämätapahtumista.

Valitsemalla koulutusohjelmasi sivun yläosasta pääset oman ohjelmasi ilmoittautumislomakkeeseen sekä lisätietoihin.

Tvex-opintojen keskeyttäminen

Voit milloin tahansa päättää suorittaa tavallisen kandidaatin tutkinnon. Voit keskeyttää Tvex-opinnot lähettämällä sähköpostia ohjelmasi Tvex-vastuuopettajalle, kielitukiopettajalle ja kampuksesi opiskelijaneuvontaan (ks. yhteystiedot alla). 

Kieliopinnot ja -tuki

Kielikeskus tarjoaa kaksikielistä tutkintoa suorittaville opiskelijoille henkilökohtaista kielitukea suomeksi ja ruotsiksi.

Kaikki Tvex-opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkintoihin sisältyvät pakolliset kieliopinnot. Pakollisten kieliopintojen lisäksi Kielikeskus tukee opiskelijoiden kielitaitoa tarjoamalla seuraavat opintojaksot:

Katso Kielikeskuksen muu kieli- ja opetustarjonta.

Yksilöllinen kielituki

Jokaisella kampuksella on oma kielitukiopettaja, joka tarjoaa opiskelijoille yksilöllistä tukea ja palautetta kaksikielisten opintojen aikana.

Ota yhteyttä kielitukiopettajaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Tarvitset apua kielenkäytössä tai sanastokysymyksissä.
 • Haluat kommentteja ja parannusehdotuksia kirjallisista tehtävistä.
 • Haluat apua kielitaidon tason määrittämisessä.
 • Haluat sanasto- ja muita käytännön vinkkejä kielen oppimiseen ja kielitaidon ylläpitämiseen.

Hyödynnä mahdollisuus yksilölliseen kielitukeen kaksikielisten opintojen aikana ottamalla rohkeasti yhteyttä kielitukiopettajaan. Yhteystiedot ovat sivun alalaidassa.

Orientaatioviikon Tvex-infot

Jokainen Tvex-ohjelma pitää orientaatioviikolla koulutusohjelmakohtaisen Tvex-infon uusille opiskelijoille. Alta näet oman ohjelmasi ajan ja paikan. Oman tiedekuntasi koko orientaatioviikon ohjelman löydät orientaatio  ja tuutorointi-sivulta. 

Koulutusohjelma
Vuoden 2023 infotilaisuuden aika ja paikka
Biologian kandiohjelma  
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma  
Kemian kandiohjelma  
Maataloustieteiden kandiohjelma  
Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma  
Molekyylibiotieteiden kandiohjelma  
Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki)  
Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa)  
Ympäristötieteiden kandiohjelma  

Tvex-tuutorit ja opiskelijaelämä

Tvex-tuutorit 

Useimmilla kaksikielistä tutkintoa tarjoavilla koulutusohjelmilla on nimettyjä Tvex-tuutoreita, jotka auttavat sinua kaksikielisissä opinnoissasi.

Myös tuutorit itse suorittavat kaksikielistä tutkintoa ja voivat auttaa sinua pääsemään alkuun omissa kaksikielisissä opinnoissasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä aineesi Tvex-vastuuopettajaan. 

Hae Tvex-tuutoriksi 

Jos suoritat kaksikielistä tutkintoa, voit toimia Tvex-tuutorina, jonka tehtävänä on tavanomaisen vertaistuutoroinnin lisäksi innostaa ja kannustaa uusia opiskelijoita valitsemaan Tvex-opinnot.

Tvex-tuutorien opintopisteet rekisteröidään ruotsinkielisenä opintosuorituksena (jos he kirjoittavat tuutorointisuunnitelman ja -raportin ruotsiksi). Tämä on siis myös erinomainen mahdollisuus kerätä opintopisteitä ruotsiksi.

Voit hakea Tvex-tuutoriksi yliopiston tuutorihaussa, joka järjestetään vuoden alussa.

Opiskelijaelämä

Kaksikielistä tutkintoa suorittavat opiskelijat haluavat usein harjoitella toista kotimaista kieltä vapaamuotoisesti. Osakunnat sekä aine- ja harrastejärjestöt tarjoavat monia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen yli kieli- ja ainerajojen. Voit myös solmia uusia ystävyyssuhteita, jotka kestävät opintojen päätyttyäkin.

Lisätietoja yliopistossa toimivista järjestöistä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) verkkosivuilla.

Yhteystietoja ja tukea opintoihin

Yliopisto tarjoaa monipuolisia tukipalveluita kaksikielistä tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Jokaisella kaksikielistä tutkintoa tarjoavalla ohjelmalla on Tvex-vastuuopettaja, joka auttaa Tvex-opintojen suunnittelussa, ja kielen tukiopettaja, joka auttaa kielen oppimisessa.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)helsinki.fi.

Tvex-vastuuopettaja

Ota yhteyttä oman aineesi Tvex-vastuuopettajaan, jos sinulla on kysyttävää Tvex-opinnoista tai esimerkiksi opintosuunnitelmastasi.

 • Kemia: Stefan Taubert
 • Fysiikka: Mikael Ehn
 • Ekonomia: Stefan Bäckman
 • Ympäristötieteet: Erik Andersson
 • Biologia ja molekyylibiotieteet: Susanna Fagerholm
 • Oikeusnotaari (Helsinki): Dan Helenius
 • Oikeusnotaari (Vaasa): Johanna Dahlin

Katso myös: Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus.

Kielitukiopettajat 

Ota yhteyttä kielitukiopettajaan, jos sinulla on kysyttävää kielituesta, kielikursseista ja kielitaidon kehittämisestä. 

Ruotsin kielen tuki suomenkielisille opiskelijoille:

 • Johanna Manner-Kivipuro (Viikki ja Kumpula)
 • Kaisa Alanen (keskusta)
 • Johanna Dahlin (Vaasa)

Suomen kielen tuki ruotsinkielisille opiskelijoille:

 • Hanna Vänskä (Viikki ja Kumpula)
 • Riikka Sandberg (keskusta)
 • Johanna Dahlin (Vaasa)

Katso myös: Kielikeskuksen ohjaus ja neuvonta.

Opiskelijaneuvonta

Yhteystiedot ovat opiskelijaneuvonnan verkkosivuilla.

Svenska ärenden 

Ruotsinkieliset asiat (Svenska ärenden) kehittää Tvexiä yliopisto- ja kampustasolla, sekä seuraa ja tukee ruotsinkielisen opetuksen ja neuvonnan kehittämistä kaikilla kampuksilla. Kaikilla kampusalueilla on ruotsinkieliset kampuskoordinaattorit joiden tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaksikielisyyttä kampusalueittain. 

Mikäli kaipaat lisätietoa esimerkiksi ruotsinkielisistä kursseista, tukipalveluista tai ruotsinkielisestä yhteisöstä, ota yhteyttä oman kampuksesi ruotsinkieliseen kampuskoordinaattoriin:

 • Kumpula ja Viikki: Jessica Karlsson
 • Keskusta: Mikaela Wickman
 • Meilahti: Miska Siilin

Neuvontakompassi

Oletko epävarma, keneltä kysyä neuvoa? Neuvontakompassi ohjaa sinut oikeaan suuntaan.

Tvex-uutiskirje

Ruotsinkieliset asiat lähettää Tvex-uutiskirjeen noin neljä kertaa vuodessa kaikille kaksikielistä tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Oikeustieteen alan Tvex-opiskelijat (vain Helsinki) sekä Viikissä ja Kumpulassa kaksikielistä tutkintoa suorittavat opiskelijat saavat erilliset uutiskirjeet.

Uutiskirjeessä tiedotamme tapahtumista, kursseista ja muista tärkeistä asioista. Lisäksi muistutamme henkilöistä, joihin voit ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Saat Tvex-uutiskirjeen automaattisesti, jos olet ilmoittautunut Tvex-opiskelijaksi. Voit myös tilata uutiskirjeen:

Uni på svenska-uutiskirje ja Instagram 

Haluatko seurata, mitä yliopistolla tapahtuu ruotsiksi? Tilaa Uni på svenska -uutiskirje (vain ruotsiksi!) tai seuraa Instagram-tiliä @unipasvenska

Yhteyksiä työelämään

Tvexaajana sinulla on hyvät edellytykset luoda yhteyksiä ruotsin- ja suomenkielisiin työelämän asiantuntijoihin. Voit myös saada kaksikielistä työkokemusta jo opiskelijana.

Tvexaajia varten on myös LinkedIn-ryhmä Kaksikieliset asiantuntijat, jossa voit matalla kynnyksellä olla yhteydessä eri alojen asiantuntijoihin. Ryhmässä voit saada vinkkejä kiinnostavista työpaikoista ja tapahtumista. Voit lisäksi itse tiedustella mahdollisuuksia esim. harjoittelupaikkaan, kesätyöhön tai opinnäytetyön toimeksiantajaa. Tervetuloa liittymään!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi suorittaa kaksikielinen tutkinto?

Suorittamalla kaksikielisen tutkinnon saat hyvät valmiudet työskennellä kahdella kielellä, todistuksen kielitaidostasi sekä kaksikielisiä ystäviä ja opiskelutovereita. Työmarkkinoilla kaivataan monikielistä osaamista, ja kaksikielisellä tutkinnolla erotut joukosta.

Lisää Tvexin hyödyistä ja valmistuneiden Tvex-opiskelijoiden kertomuksia löydät yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta.

Onko kielitaitoni riittävä?

Sinulla ei tarvitse olla kaksikielistä taustaa eikä sinun täydy olla kielellisesti lahjakas, sillä kielitaitosi kehittyy opintojen edetessä. Saat myös kielitukea.

Millaista kielitaitoa Tvex edellyttää?

Kaksikielisten opintojen aloittamiseen ei ole erityisiä kielitaitovaatimuksia, vaan toisen kotimaisen kielen opinnot peruskoulussa ja toisella asteella (tai vastaava) riittävät. Kielitaito kehittyy nopeasti opintojen edetessä, ja toisen kotimaisen kielen kurssien lisäksi opiskelijoille tarjotaan yksilöllistä kielitukea.

Tavoitteena ei ole äidinkielen tasoisen kielitaidon saavuttaminen, vaan se, että saat valmiudet työskennellä omalla alallasi sekä ruotsiksi että suomeksi. Jos olet epävarma omasta lähtötasostasi, ota yhteyttä oman tiedekunnan kielitukiopettajaan.

Mikä on koulusivistyskieleni? 

Koulusivistyskielet ovat ruotsi ja suomi. Jos olet epävarma omasta koulusivistyskielestäsi, lue seuraavat ohjeet: Mikä on koulusivistyskieleni?