Hakeminen humanististen koulutusohjelmien valinnaisiin opintoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tälle sivulle on koottu tietoa siitä, miten rajoituksenalaisiin valinnaisiin opintoihin voi saada opinto-oikeuden. Ohjeet on jaoteltu koulutusohjelmittain ja opintosuunnittain. Luettelon kaikista humanistisen tiedekunnan valinnaisista opintokokonaisuuksista löydät sivulta Humanististen koulutusohjelmien valinnaiset opinnot.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Nordiska språk (svenska som modersmål)

Lue lisää vaihtamalla sivun kieleksi ruotsi.

Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)

Lue lisää vaihtamalla sivun kieleksi ruotsi.

Suomen kieli

 • Suomen kieli, perusopinnot (KOK-S100), 30 op.
 • Suomen kieli, valinnaiset aineopinnot (KOK-S500), 30 op.

Suomen kielen tasokoe koe keväällä 2021

Koe järjestetään läsnäolokokeena perjantaina 23.4. klo 14-16.

Tieto kokeen paikasta ilmoitetaan lähempänä kokeen ajankohtaa.

Kokeeseen osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan erityisjärjestelyin pandemiatilanteen vaatimalla tavalla. Ilmoittautuneet saavat tarkempaa tietoa sähköpostitse lähempänä kokeen ajankohtaa.

Ilmoittautuminen kokeeseen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisaika on 1.2.-11.4.2021.

Mahdollisista muutoksista kokeeseen tiedotetaan tällä sivulla.

Kokeeseen luettava kirjallisuus: Lauranto, Yrjö 2018: Kielten kirjoa, suomen sävyjä. Teoksessa Mari Honko ja Sanna Mustonen (toim.) Tunne kieli: matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. Helsinki: Finn Lectura, s. 32–93.

Kokeen luonne: Koe sisältää soveltavia tehtäviä, jotka perustuvat luettavana olevaan materiaaliin ja liittyvät kielen rakenteeseen ja käyttöön. Arviointiin vaikuttaa lisäksi tekstin kieliasu ja rakentuminen.

Kokeen tulokset: Tulokset ilmoitetaan sähköpostitse 18.5.2021 mennessä.

Kiintiö: kokeen perusteella myönnetään opinto-oikeus enintään 15 opiskelijalle.

Suomen kielen opinto-oikeuden voivat saada ilman koetta

 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opiskelijat, joiden opintosuuntana on kotimainen kirjallisuus tai suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit.
 • Taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi opiskelevat, joiden opintosuuntana on yleinen kirjallisuustiede. Edellytyksenä suomen kielen opinto-oikeuden saamiselle on, että yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot on suoritettu kokonaan. Huom! Lähetä viesti osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi, jotta opinto-oikeus rekisteröidään sinulle.
 • Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman ja Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat, joiden opintosuuntana on kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede. Huom! Lähetä viesti osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi, jotta opinto-oikeus rekisteröidään sinulle.
 • Luokanopettajaksi opiskelevat, joilla on suoritettuna Äidinkieli ja kirjallisuus / Suomi toisena kielenä -opintokokonaisuus 25 op, voivat toistaiseksi hakea suomen kielen opinto-oikeutta ilman koetta. Haku järjestetään kerran vuodessa kevätlukukaudella. Luokanopettajien kiintiössä myönnetään suomen kielen opinto-oikeus enintään 10 opiskelijalle. Hakukriteerinä vaaditaan, että suomen kielen opintojaksojen arvosanojen on oltava vähintään 3/5. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kiintiöön voidaan ottaa, karsinta tehdään keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan opintokokonaisuuden Äidinkieli ja kirjallisuus tai Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus kursseista, joita hakuaikaan mennessä on suoritettu 20 opintopisteen verran. Tarkempia tietoja hausta voi tiedustella opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöiltä.

Suomen kieli ja kulttuuri

Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen koe syksyllä 2021

Syyslukukauden 2021 tasokoe järjestetään maanantaina 6.9.2021 klo 9.00-11.00 verkossa. Tenttiin täytyy ilmoittautua viimeistään ke 1.9.2021. Saat ennen koetta linkin tasokokeeseen sähköpostitse. Muista lukea sähköpostisi!

Suomen kielen ja kulttuurin tasokokeeseen kuuluu myös suullinen osa, ja se pidetään tiistaina 7.9. tai keskiviikkona 8.9.2021. Suullinen osa pidetään myös verkossa Zoomia käyttäen. Saat tarkemman aikataulun suullisesta osasta kirjallisen kokeen jälkeen. Tasokokeeseen ilmoittaudutaan sähköpostitse Emmi Pollarille (s-posti etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Katso lisätietoa tasokokeeseen valmistautumisesta.

Opiskelijan tulee suorittaa tasokoe vähintään arvosanalla 4/5. Tasokoe järjestetään kahdesti vuodessa, syyslukukauden ja kevätlukukauden alussa.

Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeuden voivat saada ilman koetta

 • Suomen kielen kielitaito-opintoihin kuuluvan Suomi 6 -kurssin vähintään arvosanalla 4/5 suorittaneet opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden aloittaa Suomen kielen ja kulttuurin opinnot valinnaisina opintoina. Katso lisätietoja ohjeesta Suomi vieraana kielenä.
 • Opiskelija on suorittanut Yleisten kielitutkintojen eri osakokeista tason 4; puhumisen osakokeesta riittää kuitenkin myös arvosana 3.
 • Opiskelija on käynyt Helsingin yliopiston Kielipalveluiden Suomi 6 -kurssi ja saanut arvosanaksi vähintään 4/5. Katso lisätietoja Helsingin yliopiston verkkosivulta Suomea ulkomaalaisille.
 • Opiskelija on suorittanut lukion suomi toisena kielenä tai finskan (A1- tai A2-kieli) -ylioppilaskokeen ja saanut arvosanaksi vähintään cum laude approbatur.

 

Historian kandiohjelma

Historia

 • Historia, perusopinnot (HISK-100), 30 op
 • Historia, valinnaiset aineopinnot (HISK-500), 30 op

Historian valinnaisten opintojen koe 2022, suomenkielinen opintosuunta

Historian valinnaisten opintojen koe järjestetään kerran vuodessa keväisin (yleensä toukokuussa). Valinnaisten opintojen oikeus myönnetään kokeella opintokokonaisuuksiin HISK-100 Historia, perusopinnot (30 op) sekä HISK-500 Historia, valinnaiset aineopinnot (30 op).

Vuoden 2022 kokeen tiedot julkaistaan tässä tammi-helmikuussa 2022.

Keväällä 2021 hyväksyttiin 34 hakijasta 15. Hakijoista 11 ei saapunut kokeeseen.

Historian valinnaisten opintojen oikeus, ruotsinkielinen opintosuunta

Vaihda sivun kieli ruotsiksi saadaksesi lisätietoja.

Historian valinnaisten opintojen oikeuden voivat saada ilman koetta

Opinto-oikeus historian perusopintoihin (HISK-100):

 • Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoilla on 12 opiskelijan kiintiö. Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen edeltävien opintojen arvosanan perusteella. Opintojen on mahduttava joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Hakuaika tähän kiintiöön on 11.3.2021–15.4.2021. Opinto-oikeutta haetaan e-lomakkeella.

Opintojakso EDUK8308 Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka (5 op) tulee suorittaa ja suoritusmerkinnän tulee olla rekisterissä ennen opintoihin hakemista. Jos hakijoita on enemmän kuin 12, hakijat valitaan tämän suorituksen arvosanan perusteella. Mikäli hakijoilla on sama arvosana, heidän osaltaan valintaan vaikuttaa EDUK8308 -jakson arvosanan lisäksi opintojakson PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet (5 op) arvosana.

Opinto-oikeus historian valinnaisiin aineopintoihin (HISK-500):

 • Kasvatustieteiden maisteriohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoilla on 5 opiskelijan kiintiö. Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen edeltävien opintojen arvosanan perusteella. Opintojen on mahduttava maisterin tutkintoon. Hakuaika tähän kiintiöön on 11.3.2021–15.4.2021. Opinto-oikeutta haetaan e-lomakkeella.

Historian perusopinnot (HISK-100) tulee olla suoritettuna ja koottuna ennen aineopintoihin hakemista. Jos hakijoita on enemmän kuin 5, hakijat valitaan HISK-100 historian perusopintojen arvosanan perusteella. Mikäli hakijoilla on sama arvosana, heidän osaltaan valintaan vaikuttaa kasvatustieteen perusopintojen arvosana. Kasvatustieteen perusopinnot tulee olla kokonaisuudessaan suoritettuna ja koottuna ennen historian aineopintoihin hakemista.

Kielten kandiohjelma

Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

Opintoihin haetaan tasokokeen kautta.

Englanti

 • Englannin perusopinnot (KIK-EN100), 30 op.
 • Englannin valinnaiset aineopinnot (KIK-EN500), 30 op.
Englannin tasokoe keväällä 2021

Koe järjestetään läsnäolokokeena tiistaina 23.3.2021 klo 13.00–15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella 1.1.–28.2.2021 välisenä aikana.

Kokeen ennakkomateriaali: *Ennakkomateriaali on Moodle-sivulla, johon on käyttöoikeus kaikilla englannin kokeeseen ilmoittautuneilla.

Kokeen luonne: Sinun on osoitettava, että hallitset englannin kielen perusrakenteet ja -sanaston, kykenet analysoimaan englanninkielisen tekstin sisältöä ja kieliopillista rakennetta ennakkomateriaalissa* esitettyjen käsitteiden mukaisesti sekä ymmärrät ja osaat tuottaa englanninkielistä tekstiä.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö: Englannin tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 17

Espanja

 • Espanjan perusopinnot (KIK-ES100), 30 op.
 • Espanjan valinnaiset aineopinnot (KIK-ES500), 30 op.
Espanjan tasokoe keväällä 2021

Koe järjestetään läsnäolokokeella tiistaina 23.3.2021 klo 10.00–12.00. Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella 1.1.–28.2.2021 välisenä aikana.

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset espanjan kielen peruskieliopin ja -sanaston sekä ymmärrät ja osaat tuottaa espanjankielistä tekstiä.

Kokeessa on yksi osa, josta voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava vähintään 20 pistettä.

Kiintiö: Espanjan tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 7

Italia

 • Italian perusopinnot (KIK-IT100), 30 op.
 • Italian valinnaiset aineopinnot (KIK-IT500), 30 op.
Italian tasokoe keväällä 2021

Koe järjestetään läsnäolokokeena torstaina 25.3.2021 klo 13.00–15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella 1.1.–28.2.2021 välisenä aikana.

Kokeen luonne: Tasokokeessa arvioidaan osaamistasi italian kielen peruskieliopin ja -sanaston sekä tekstin ymmärtämisen ja tekstin tuottamisen osalta.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö: Italian tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 6

Japani

 • Japanin perusopinnot (KIK-JA100), 30 op
 • Japanin valinnaiset aineopinnot (KIK-JA500), 30 op
Japanin tasokoe keväällä 2021

Koe järjestetään läsnäolokokeena torstaina 25.3.2021 klo 10.00–12.00. Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella 1.1.–28.2.2021 välisenä aikana.

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset ennakkomateriaalin aineiston sisällön ja käsitteet, myös soveltavasti. Ennakkomateriaalista tiedotetaan tai se jaetaan kokeeseen ilmoittautuneille (e-kirja Helkassa tai materiaali Moodlessa). Koe ei mittaa kielitaitoa.

Kokeessa on yksi osa, josta voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava vähintään 20 pistettä. Parhaat hakijat hyväksytään suoraan opintojaksolle KIK-JA112 Japani 1A.

Kiintiö:

Japanin tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 3

Ranska

 • Ranskan perusopinnot (KIK-FR100), 30 op.
 • Ranskan valinnaiset aineopinnot (KIK-FR500), 30 op.
Ranskan tasokoe keväällä 2021

Koe järjestetään läsnäolokokeena maanantaina 22.3.2021 klo 10.00–12.00. Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella 1.1.–28.2.2021 välisenä aikana.

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset ranskan kielen peruskieliopin ja -sanaston sekä ymmärrät ja osaat tuottaa ranskankielistä tekstiä.

Kokeessa on yksi osa, josta voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava vähintään 20 pistettä.

Kiintiö: Ranskan tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 10

Saksa

 • Saksan perusopinnot (KIK-DE100), 30 op.
 • Saksan valinnaiset aineopinnot (KIK-DE500), 30 op.
Saksan tasokoe keväällä 2021

Koe järjestetään läsnäolokokeena keskiviikkona 24.3.2021 klo 14.00–16.00. Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella 1.1.–28.2.2021 välisenä aikana.

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset saksan kielen peruskieliopin ja -sanaston, kykenet analysoimaan saksankielisen tekstin sisältöä ja kieliopillista rakennetta sekä ymmärrät ja osaat tuottaa saksankielistä tekstiä.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö:

Saksan tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 10

Venäjä vieraana kielenä

 • Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä vieraana kielenä (KIK-RV100), 30 op.
 • Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä vieraana kielenä (KIK-RV500), 30 op.
Venäjän (vieraana kielenä) tasokoe keväällä 2021

Koke järjestetään läsnäolokokeena maanantaina 22.3.2021 klo 13.00–15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella 1.1.–28.2.2021 välisenä aikana.

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset venäjän kielen peruskieliopin ja -sanaston, kykenet analysoimaan venäjänkielisen tekstin sisältöä ja kieliopillista rakennetta sekä ymmärrät ja osaat tuottaa venäjänkielistä tekstiä.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö: Venäjän (vieraana kielenä) tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 7

Venäjä äidinkielenä

 • Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä äidinkielenä (KIK-RU100), 30 op.
 • Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä äidinkielenä (KIK-RU500), 30 op.
Venäjän (äidinkielenä) tasokoe keväällä 2021

Koe järjestetään läsnäolokokeena maanantaina 22.3.2021 klo 13.00–15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella 1.1.–28.2.2021

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset venäjän kielen peruskieliopin ja -sanaston, kykenet analysoimaan venäjänkielisen tekstin sisältöä ja kieliopillista rakennetta sekä ymmärrät ja osaat tuottaa venäjänkielistä tekstiä.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö: Venäjän (äidinkielenä) tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 7

Magisterprogrammet i Kultur och Kommunikation

Lue lisää vaihtamalla sivun kieleksi ruotsi.