Hakeminen humanististen koulutusohjelmien valinnaisiin opintoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tälle sivulle on koottu tietoa siitä, miten rajoituksenalaisiin valinnaisiin opintoihin voi saada opinto-oikeuden. Ohjeet on jaoteltu koulutusohjelmittain ja opintosuunnittain. Luettelon kaikista humanistisen tiedekunnan valinnaisista opintokokonaisuuksista löydät sivulta Humanististen koulutusohjelmien valinnaiset opinnot.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Nordiska språk (svenska som modersmål)

Lue lisää vaihtamalla sivun kieleksi ruotsi.

Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)

Lue lisää vaihtamalla sivun kieleksi ruotsi.

Suomen kieli

 • Suomen kieli, perusopinnot (KOK-S100), 30 op.
 • Suomen kieli, valinnaiset aineopinnot (KOK-S500), 30 op.

Suomen kielen tasokoe koe keväällä 2023

Koe järjestetään läsnäolokokeena keskiviikkona 19.4. klo 16.30-18.30 Porthanian salissa PIII.

Ilmoittautuminen kokeeseen tapahtuu Sisussa. Opintojakso, jolle ilmoittaudutaan on KOK-S501 Suomen kielen tasokoe. Ilmoittautumisaika on 6.2.-.9.4.2022.

Mahdollisista muutoksista kokeeseen tiedotetaan tällä sivulla.

Kokeeseen luettava kirjallisuus:

 

Kokeen luonne: Koe sisältää soveltavia tehtäviä, jotka perustuvat luettavana olevaan materiaaliin ja liittyvät kielen rakenteeseen ja käyttöön. Arviointiin vaikuttaa lisäksi tekstin kieliasu ja rakentuminen.

Kokeen tulokset: Tulokset ilmoitetaan sähköpostitse 22.5.2022 mennessä.

Kiintiö: kokeen perusteella myönnetään opinto-oikeus enintään 15 opiskelijalle.

Huom! Tentti ei ole sähköinen, joten omaa tietokonetta ei tarvitse ottaa mukaan. Lisätietoa tenttitilaisuuden kulusta ja käytännön järjestelyistä: katso ohje Tenttiminen yleisessä kuulustelussa.

Suomen kielen opinto-oikeuden voivat saada ilman koetta

 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opiskelijat, joiden opintosuuntana on kotimainen kirjallisuus tai suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit.
 • Taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi opiskelevat, joiden opintosuuntana on yleinen kirjallisuustiede. Edellytyksenä suomen kielen opinto-oikeuden saamiselle on, että yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot on suoritettu kokonaan. Huom! Lähetä viesti osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi, jotta opinto-oikeus rekisteröidään sinulle.
 • Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman ja Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat, joiden opintosuuntana on kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede. Huom! Lähetä viesti osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi, jotta opinto-oikeus rekisteröidään sinulle.
 • Luokanopettajaksi opiskelevat, joilla on suoritettuna Äidinkieli ja kirjallisuus / Suomi toisena kielenä -opintokokonaisuus 25 op, voivat toistaiseksi hakea suomen kielen opinto-oikeutta ilman koetta. Haku järjestetään kerran vuodessa kevätlukukaudella. Luokanopettajien kiintiössä myönnetään suomen kielen opinto-oikeus enintään 10 opiskelijalle. Hakukriteerinä vaaditaan, että suomen kielen opintojaksojen arvosanojen on oltava vähintään 3/5. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kiintiöön voidaan ottaa, karsinta tehdään keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan opintokokonaisuuden Äidinkieli ja kirjallisuus tai Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus kursseista, joita hakuaikaan mennessä on suoritettu 20 opintopisteen verran. Tarkempia tietoja hausta voi tiedustella opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöiltä.

Suomen kieli ja kulttuuri

Suomen kielen ja kulttuurin tasokoe keväällä 2023

Tasokokeen kirjallinen osa pidetään torstaina 12.1.2023 kello 8.00-11.00 keskustakampuksella (Fabianinkatu 24, sali 531). Tasokokeeseen täytyy ilmoittautua viimeistään tiistaina 10.1.2023. Ilmoittaudu tasokokeeseen lähettämällä sähköpostiviesti Tanja Asikainen-Kunnarille (tanja.asikainen[at]helsinki.fi). Saat lisätietoja kokeesta sähköpostitse. Muista lukea sähköpostisi!

Suomen kielen ja kulttuurin tasokokeeseen kuuluu myös suullinen osa (haastattelu), ja se pidetään maanantaina 16.1.2023. Tieto suullisen kokeen tarkasta ajasta lähetetään sinulle sähköpostitse kirjallisen kokeen jälkeen."

Opiskelijan tulee suorittaa tasokoe vähintään arvosanalla 4/5. Tasokoe järjestetään kahdesti vuodessa, syyslukukauden ja kevätlukukauden alussa.

Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeuden voivat saada ilman koetta

 • Suomen kielen kielitaito-opintoihin kuuluvan Suomi 6 -kurssin vähintään arvosanalla 4/5 suorittaneet opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden aloittaa Suomen kielen ja kulttuurin opinnot valinnaisina opintoina. Katso lisätietoja ohjeesta Suomi vieraana kielenä.
 • Opiskelija on suorittanut Yleisten kielitutkintojen eri osakokeista tason 4; puhumisen osakokeesta riittää kuitenkin myös arvosana 3.
 • Opiskelija on suorittanut lukion suomi toisena kielenä tai finskan (A1- tai A2-kieli) -ylioppilaskokeen ja saanut arvosanaksi vähintään cum laude approbatur.

Historian kandiohjelma

Historia

 • Historia, perusopinnot (HISK-100), 30 op
 • Historia, valinnaiset aineopinnot (HISK-500), 30 op

Historian valinnaisten opintojen koe 2023, suomenkielinen opintosuunta

Historian valinnaisten opintojen koe järjestetään kerran vuodessa. Valinnaisten opintojen oikeus myönnetään kokeella opintokokonaisuuksiin HISK-100 Historia, perusopinnot (30 op) sekä HISK-500 Historia, valinnaiset aineopinnot (30 op). Koe on avoinna kaikille Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Vuoden 2023 koe pidetään keskiviikkona 31.5.2023 klo 16.30-18.30. Paikkana on Porthanian sali P673.

Kokeeseen ilmoittaudutaan Sisussa 20.4.–20.5. Sijoita ensin opintojakso HISK-110 Historiantutkimuksen johdantokurssi (5 op) opintosuunnitelmassasi tutkinnon muihin opintoihin valinnaiseksi opintojaksoksi tai opintokokonaisuus HISK-100 Historia, perusopinnot (30 op) opintosuunnitelmaasi valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi. Ilmoittaudu tämän jälkeen opintosuunnitelmassasi näkyvän opintojakson HISK-110 opintojaksoesitteen kautta kokeeseen. Valitse suoritustavaksi tapa 2 eli tentti ja valitse tenttitoteutukseksi "Historian valinnaisten opintojen koe (suomenkielinen opintosuunta)". Jatka sitten ilmoittautumista tavallisen tapaan (ks. Opiskelijan ohjeiden Sisu-ohje: ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin).  

Kokeeseen luettava kirjallisuus:

 • Jorma Kalela: Historiantutkimus ja historia (2000) sekä
 • Jukka Rantala ja Sirkka Ahonen: Ajan merkit. Historian käyttö ja opetus (2015).

Kokeessa voidaan myös jakaa aineistoa, josta tulee soveltavia tehtäviä.

Kokeen luonne: Kokeessa ei mitata ainoastaan hakijan faktatiedon hallintaa, vaan myös hakijan kykyä hahmottaa ja muodostaa historiallisia asiayhteyksiä.

Kokeen arvostelu: Koe arvostellaan asteikolla 0–5. Alin hyväksyttävä pistemäärä kokeessa on 4/5, mutta tämän pistemäärän saaminen ei suoraan merkitse valinnaisten opintojen oikeuden saamista (esim. mikäli arvosanalla 5/5 valinnaisten opintojen kokeen hyväksyttävästi suorittaneita henkilöitä on runsaasti).

Kiintiö: Valinnaisten opintojen oikeuden saa enintään 15 opiskelijaa.

Tulokset: Ilmoitetaan kahden viikon päässä kokeesta sähköpostitse. Opinto-oikeuden saaneet löytävät opintojakson HISK-110 suoritusmerkinnän Sisusta. Arvosanajakauma näkyy kokeen kurssisivulla.

Valinnaisten opintojen oikeuden saaneet korvaavat kokeella opintojakson HISK-110 Historiantutkimuksen johdantokurssi (5 op).

Keväällä 2022 hyväksyttiin 22 hakijasta 11. Hakijoista 6 ei saapunut kokeeseen.

Historian valinnaisten opintojen oikeus, ruotsinkielinen opintosuunta

Vaihda sivun kieli ruotsiksi saadaksesi lisätietoja.

Historian valinnaisten opintojen oikeuden voivat saada ilman koetta

Opinto-oikeus historian perusopintoihin (HISK-100):

 • Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoilla on 12 opiskelijan kiintiö. Myös ruotsinkielisestä luokanopettajaopintosuunnasta voi hakea tässä haussa, mutta historian opinnot suoritetaan tällöin suomeksi. (Ruotsinkielisiin historian opintoihin on erillinen haku, jonka tiedot löytyvät, kun sivun kieleksi vaihtaa ruotsin kielen.) Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen edeltävien opintojen arvosanan perusteella. Opintojen on mahduttava joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Hakuaika tähän kiintiöön on 9.3.2023–12.4.2023 klo 15.00. Opinto-oikeutta haetaan e-lomakkeella.

Opintojakso EDUK8308 Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka (5 op) tulee suorittaa ja suoritusmerkinnän tulee olla rekisterissä ennen opintoihin hakemista. Jos hakijoita on enemmän kuin 12, hakijat valitaan tämän suorituksen arvosanan perusteella. Mikäli hakijoilla on sama arvosana, heidän osaltaan valintaan vaikuttaa EDUK8308 -jakson arvosanan lisäksi opintojakson PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet (5 op) arvosana.

Opinto-oikeus historian valinnaisiin aineopintoihin (HISK-500):

 • Kasvatustieteiden maisteriohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoilla on 5 opiskelijan kiintiö. Myös ruotsinkielisestä luokanopettajaopintosuunnasta voi hakea tässä haussa, mutta historian opinnot suoritetaan tällöin suomeksi. (Ruotsinkielisiin historian opintoihin on erillinen haku, jonka tiedot löytyvät, kun sivun kieleksi vaihtaa ruotsin kielen.) Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen edeltävien opintojen arvosanan perusteella. Opintojen on mahduttava maisterin tutkintoon. Hakuaika tähän kiintiöön on 9.3.2023–12.4.2023 klo 15.00. Opinto-oikeutta haetaan e-lomakkeella.

Historian perusopinnot (HISK-100) tulee olla suoritettuna ja koottuna ennen aineopintoihin hakemista. Jos hakijoita on enemmän kuin 5, hakijat valitaan HISK-100 historian perusopintojen arvosanan perusteella. Mikäli hakijoilla on sama arvosana, heidän osaltaan valintaan vaikuttaa kasvatustieteen perusopintojen arvosana. Kasvatustieteen perusopinnot tulee olla kokonaisuudessaan suoritettuna ja koottuna ennen historian aineopintoihin hakemista.

Kielten kandiohjelma

Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

Opintoihin haetaan tasokokeen kautta. Vuoden 2023 koe pidetään Porthanian salissa PI torstaina 27.4.2023 klo 15.3017.30/19.30. Kunkin tasokokeen kesto on kaksi tuntia. Tässä koetilaisuudessa on mahdollista osallistua enintään kahden kielen tasokokeeseen. Kaikki kokeet alkavat klo 15.30 ja kahteen kokeeseen osallistujat jatkavat klo 17.30 eteenpäin. Kokeeseen ilmoittaudutaan e-lomakkeella 1.1.–31.3.2023.

 

Englanti

 • Englannin perusopinnot (KIK-EN100), 30 op.
 • Englannin valinnaiset aineopinnot (KIK-EN500), 30 op.
Englannin tasokoe keväällä 2023

Kokeen ennakkomateriaali: *Ennakkomateriaali on Moodle-sivulla, johon on käyttöoikeus kaikilla englannin kokeeseen ilmoittautuneilla.

Kokeen luonne: Sinun on osoitettava, että hallitset englannin kielen perusrakenteet ja -sanaston, kykenet analysoimaan englanninkielisen tekstin sisältöä ja kieliopillista rakennetta ennakkomateriaalissa* esitettyjen käsitteiden mukaisesti sekä ymmärrät ja osaat tuottaa englanninkielistä tekstiä.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö: Englannin tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 17

Espanja

 • Espanjan perusopinnot (KIK-ES100), 30 op.
 • Espanjan valinnaiset aineopinnot (KIK-ES500), 30 op.
Espanjan tasokoe keväällä 2023

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset espanjan kielen peruskieliopin ja -sanaston sekä ymmärrät ja osaat tuottaa espanjankielistä tekstiä.

Kokeessa on yksi osa, josta voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava vähintään 20 pistettä.

Kiintiö: Espanjan tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 7

Italia

 • Italian perusopinnot (KIK-IT100), 30 op.
 • Italian valinnaiset aineopinnot (KIK-IT500), 30 op.
Italian tasokoe keväällä 2023

Kokeen luonne: Tasokokeessa arvioidaan osaamistasi italian kielen peruskieliopin ja -sanaston sekä tekstin ymmärtämisen ja tekstin tuottamisen osalta.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö: Italian tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 6

Japani

 • Japanin perusopinnot (KIK-JA100), 30 op
 • Japanin valinnaiset aineopinnot (KIK-JA500), 30 op
Japanin tasokoe keväällä 2023

Kokeessa sinun on osoitettava, että hallitset ennakkomateriaalin aineiston sisällön ja käsitteet, myös soveltavasti. Linkki ennakkomateriaaliin on Moodle-sivulla, johon on käyttöoikeus kaikilla japanin kokeeseen ilmoittautuneilla. Koe ei mittaa kielitaitoa.

Kokeessa on yksi osa, josta voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava vähintään 20 pistettä. Parhaat hakijat (vähintään 3) hyväksytään suoraan opintojaksolle KIK-JA112 Japani 1A.

Kiintiö:

Japanin tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 3

Ranska

 • Ranskan perusopinnot (KIK-FR100), 30 op.
 • Ranskan valinnaiset aineopinnot (KIK-FR500), 30 op.
Ranskan tasokoe keväällä 2023

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset ranskan kielen peruskieliopin ja -sanaston sekä ymmärrät ja osaat tuottaa ranskankielistä tekstiä.

Kokeessa on yksi osa, josta voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava vähintään 25 pistettä.

Kiintiö: Ranskan tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 10

Saksa

 • Saksan perusopinnot (KIK-DE100), 30 op.
 • Saksan valinnaiset aineopinnot (KIK-DE500), 30 op.
Saksan tasokoe keväällä 2023

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset saksan kielen peruskieliopin ja -sanaston, kykenet analysoimaan saksankielisen tekstin sisältöä ja kieliopillista rakennetta sekä ymmärrät ja osaat tuottaa saksankielistä tekstiä.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö:

Saksan tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 10

Venäjä vieraana kielenä

 • Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä vieraana kielenä (KIK-RV100), 30 op.
 • Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä vieraana kielenä (KIK-RV500), 30 op.
Venäjän (vieraana kielenä) tasokoe keväällä 2023

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset venäjän kielen peruskieliopin ja -sanaston, kykenet analysoimaan venäjänkielistä tekstiä ja osaat tuottaa venäjänkielisiä lauseita.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö: Venäjän (vieraana kielenä) tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 7

Venäjä äidinkielenä

 • Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä äidinkielenä (KIK-RU100), 30 op.
 • Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä äidinkielenä (KIK-RU500), 30 op.
Venäjän (äidinkielenä) tasokoe keväällä 2023

Kokeen luonne: Tasokokeessa sinun on osoitettava, että hallitset venäjän kielen peruskieliopin ja -sanaston, kykenet analysoimaan venäjänkielisen tekstin sisältöä ja kieliopillista rakennetta sekä ymmärrät ja osaat tuottaa venäjänkielistä tekstiä.

Kokeessa on kaksi osaa, joista kustakin voit saada 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava kustakin kokeen osasta vähintään 20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Mikäli saat jostakin osasta alle 20 pistettä, kokeen muut osat voidaan jättää arvostelematta.

Kiintiö: Venäjän (äidinkielenä) tasokokeessa myönnettävien opinto-oikeuksien enimmäismäärä: 7