Humanistisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu humanistisen tiedekunnan valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Valinnaiset opinnot on jaettu kandiohjelmien tarjoamiin opintoihin ja maisteriohjelmien tarjoamiin opintoihin.

Yleistä valinnaisista opinnoista

Humanistisen tiedekunnan valinnaiset opinnot ovat joko kaikille avoimia, eli vapaita, tai rajoituksenalaisia. Rajoituksenalaisiin opintoihin tulee saada opinto-oikeus ennen opintojen aloittamista, joko erillisen tasokokeen tai muun haun kautta. Lisätietoa tasokokeista ja opinto-oikeuden saamisesta rajoituksenalaisiin opintoihin löydät ohjeesta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin.

Osalle opintokokonaisuuksista on määritelty edeltäviä opintoja. Pääsääntöisesti ennen aineopintojen suorittamista tulee olla tehtynä perusopinnot ja ennen syventäviä opintoja perus- ja aineopinnot. Yksittäisiä opintojaksoja voi usein kuitenkin suorittaa, vaikka edeltävä opintokokonaisuus olisi vielä kesken. Kokonaisuusmerkintää haettaessa kaikkien edeltävien opintojen on oltava suoritettuna. Osa kokonaisuuksista on monitieteisiä tai temaattisia kokonaisuuksia, joissa opintojen tasoa ei ole määritelty perus- aine- tai syventäviksi opinnoiksi. Tällaisillakin kokonaisuuksilla saattaa olla edeltävä kokonaisuus, joka suositellaan suoritettavaksi ensin.

Lisätietoja löydät opintokokonaisuuksien kuvauksista kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelmasta (wikialue). Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Valinnaiset opintokokonaisuudet ovat laajuudeltaan pääsääntöisesti joko 15 tai 30 opintopistettä. Syventävien opintojen kokonaisuudet ovat 60 opintopisteen laajuiset. Jokaisen kokonaisuuden perään on merkitty sen tunniste, eli koodi, jonka avulla löydät opinnot Sisusta.

Koulutusohjelmien opetukseen voit tutustua sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta. Voit tarkastella kunkin kokonaisuuden rakennetta valitsemalla kokonaisuuden Sisussa opintosuunnitelmaasi.

Katso valinnaisten opintojen infotilaisuuden kalvot (pdf) sekä nauhoitettu esitys (Unitube). Tallenteella on ensin suomenkielinen esitys, ja ruotsinkielinen esitys alkaa ajassa 59:10.

Tiedekunnan tarjoamat opinnot

Tiedekunnan tarjoama valinnainen opintokokonaisuus

 • Tiedekasvatus (HUM-500), 15 op

Tiedekasvatuksen opintokokonaisuus on vapaa kokonaisuus, jonka opiskeluun ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Voit tutustua tiedekasvatuksen opetukseen sivulla Opintotarjonta (hae hakusanalla "tiedekasvatus").

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Filosofian kandiohjelma

Filosofian kandiohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita opintoja. Niiden opiskeluun ei tarvita opinto-oikeutta. Opinnot ovat laajuudeltaan joko 15, 25 tai 30 opintopistettä. Elämänkatsomustiedon kokonaisuudet ovat monitieteisiä, ne koostuvat käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologian opinnoista. Temaattiset kokonaisuudet toteutetaan yhdessä filosofian maisteriohjelman kanssa. Voit tutustua filosofian kandiohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Filosofia
 • Filosofia, perusopinnot (FILK-100), 30 op.
 • Filosofia, aineopinnot muille opintosuunnille (FILK-500), 30 op.
 • Filosofia, opintokokonaisuus muille opintosuunnille (FILK-510), 15 op.
Filosofia (ruotsinkielinen)
 • Filosofia (opetus ruotsiksi), perusopinnot (FILK-S100), 30 op.
 • Filosofia (opetus ruotsiksi), opintokokonaisuus muille opintosuunnille (FILK-S500), 15 op.

Monitieteiset kokonaisuudet

Elämänkatsomustieto
 • Elämänkatsomustieto, perusopinnot (FET-100), 30 op.
 • Elämänkatsomustieto, aineopinnot (FET-200), 30 op.

Temaattiset kokonaisuudet

Etiikka
 • Etiikka (FILM-ET515), 15 op.
 • Etiikka (FILM-ET525), 25 op.
 • Etiikka FILM-ET530), 30 op.
Filosofian historia
 • Filosofian historia (FILM-FH515), 15 op.
 • Filosofian historia (FILM-FH525), 25 op.
 • Filosofian historia (FILM-FH530), 30 op.
Logiikka ja kielifilosofia
 • Logiikka ja kielifilosofia (FILM-LK515), 15 op.
 • Logiikka ja kielifilosofia (FILM-LK525), 25 op.
 • Logiikka ja kielifilosofia (FILM-LK530), 30 op.
Tieteenfilosofia
 • Tieteenfilosofia (FILM-TF515), 15 op.
 • Tieteenfilosofia (FILM-TF525), 25 op.
 • Tieteenfilosofia (FILM-TF530), 30 op.
Tieto-oppi ja metafysiikka
 • Tieto-oppi ja metafysiikka (FILM-TM515), 15 op.
 • Tieto-oppi ja metafysiikka (FILM-TM525), 25 op.
 • Tieto-oppi ja metafysiikka (FILM-TM530), 30 op.
Yhteiskuntafilosofia
 • Yhteiskuntafilosofia (FILM-YF515), 15 op.
 • Yhteiskuntafilosofia (FILM-YF525), 25 op.
 • Yhteiskuntafilosofia (FILM-YF530), 30 op.
Yhteiskuntatieteiden filosofia
 • Yhteiskuntatieteiden filosofia (FILM-YT515), 15 op.
 • Yhteiskuntatieteiden filosofia (FILM-YT525), 25 op.
 • Yhteiskuntatieteiden filosofia (FILM-YT530), 30 op.

Historian kandiohjelma

Historian kandiohjelman tarjoamista valinnaisista opinnoista historian perusopinnot ja aineopinnot ovat rajoituksenalaisia opintoja. Niiden opinto-oikeus saadaan tasokokeen tai hakumenettelyn kautta (luokanopettajaopiskelijat). Lisätietoa opinto-oikeuden saamisesta löydät ohjeesta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin. Keskiajan tutkimuksen opintokokonaisuudet ovat vapaita kokonaisuuksia, joiden opiskeluun ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Voit tutustua historian kandiohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Vapaat kokonaisuudet

 • Keskiajan tutkimuksen perusteet (KESK-510), 15 op.
 • Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä (KESK-520), 15 op.
 • Keskiajan tutkimus (KESK-500), 30 op.
 • Digitaalinen kulttuuri (HISK-D510), 15 op.

Rajoituksenalaiset kokonaisuudet

Historia
 • Historia, perusopinnot (HISK-100), 30 op.
 • Historia, valinnaiset aineopinnot (HISK-500), 30 op.

Kielten kandiohjelma

Kielten kandiohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot jakautuvat vapaisiin, kaikille avoimiin, ja rajoituksenalaisiin opintokokonaisuuksiin. Vapaiden kokonaisuuksien opiskeluun ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Rajoituksenlaisiin opintoihin haetaan opinto-oikeus tasokokeella. Lisätietoa tasokokeesta ja opinto-oikeuden saamisesta löydät ohjeesta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin. Voit tutustua kielten kandiohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta. Alta löydät ensin kielten kandiohjelman vapaat kokonaisuudet ja sen jälkeen rajoituksenalaiset kokonaisuudet.

Vapaat kokonaisuudet

Antiikin kreikka
 • Antiikin kreikka, perusopinnot (KIK-AE100), 30 op.
 • Antiikin kreikka, valinnaiset aineopinnot (KIK-AE500), 30 op.
 • Antiikin maailma I (KIK-AY510), 15 op.
 • Antiikin maailma II (KIK-AY520), 15 op.
Arabia
 • Arabia, perusopinnot (KIK-AR100), 30 op.
 • Arabia, valinnaiset aineopinnot (KIK-AR500), 30 op.
Baski
 • Baski, perusopinnot (KIK-EU100), 30 op.
Eteläslaavilaiset kielet
 • Eteläslaavilaiset kielet, perusopinnot (KIK-SL100), 30 op.
 • Eteläslaavilaiset kielet, valinnaiset aineopinnot (KIK-SL500), 30 op.
Galego
 • Galego, perusopinnot (KIK-GL100), 30 op.
Heprea
 • Heprea, perusopinnot (KIK-HE100), 30 op.
 • Heprea, valinnaiset aineopinnot (KIK-HE500), 30 op.
Hindi
 • Hindi, perusopinnot (KIK-HI100), 30 op.
 • Hindi, valinnaiset aineopinnot (KIK-HI500), 30 op.
Hollanti
 • Hollannin kieli ja kulttuuri 1 (KIK-NL210), 15 op.
 • Hollannin kieli ja kulttuuri 2 (KIK-NL220),15 op.
Katalaani
 • Katalaani, perusopinnot (KIK-CA100), 30 op.
Kiina
 • Kiina, perusopinnot (KIK-ZH100), 30 op.
 • Kiina, valinnaiset aineopinnot (KIK-ZH500), 30 op.
Kommunikaatio ja kognitio
 • Kommunikaatio ja kognitio (KIK-KK100), 15/30 op.
Korea
 • Korea, perusopinnot (KIK-KO100), 30 op.
 • Korea, valinnaiset aineopinnot (KIK-KO500), 30 op.
Latina
 • Latinan kielen ja Rooman kirjallisuus, perusopinnot (KIK-LA100), 30 op.
 • Latinan kielen ja Rooman kirjallisuus, valinnaiset aineopinnot (KIK-LA500), 30 op.
Latvia
 • Latvia, perusopinnot (KIK-LV100), 30 op.
 • Latvia, valinnaiset aineopinnot (KIK-LV500), 30 op.
Liettua
 • Liettua, perusopinnot (KIK-LT100), 30 op.
 • Liettua, valinnaiset aineopinnot (KIK-LT500), 30 op.
Lingvistiikka
 • Lingvistiikka, valinnaiset perusopinnot (KIK-LG510), 30 op.
 • Lingvistiikka, valinnaiset aineopinnot (KIK-LG500), 30 op.
Muinaisen Lähi-idän kielet
 • Muinaisen Lähi-idän kielet (KIK-LI200), 15 op. (Opetussuunnitelma 2017-2020, kokonaisuus suoritettava 31.7.2021 mennessä.)
 • Muinaisen Lähi-idän kielet, perusopinnot (KIK-LI100), 30 op.
 • Muinaisen Lähi-idän kielet, valinnaiset aineopinnot (KIK-LI500), 30 op.
 • Muinaisen Lähi-idän kielet (KIK-LI510), 15 op.
Portugali
 • Portugali, perusopinnot (KIK-PO100), 30 op.
 • Portugali, valinnaiset aineopinnot (KIK-PO500), 30 op.
Puola
 • Puola, perusopinnot KIK-PL100 (30 op).
 • Puola, valinnaiset aineopinnot (KIK-PL500), 30 op.
Somali
 • Somali, perusopinnot (KIK-SO100), 30 op.
 • Somali, valinnaiset aineopinnot (KIK-SO500), 30 op.
Swahili
 • Swahili, perusopinnot (KIK-SW100), 30 op.
 • Swahili, valinnaiset aineopinnot (KIK-SW500), 30 op.
Tšekki
 • Tšekki, perusopinnot (KIK-CS100), 30 op.
 • Tšekki, valinnaiset aineopinnot (KIK-CS500), 30 op.
Turkki
 • Turkki (KIK-TR100), 30 op.
Ukraina
 • Ukraina, perusopinnot (KIK-UK100), 30 op.
Muut kielet
 • Muut kielet, opintokokonaisuus (KIK-M500), 30 op.

Rajoituksenalaiset kokonaisuudet

Englanti
 • Englanti, perusopinnot (KIK-EN100), 30 op.
 • Englanti, valinnaiset aineopinnot (KIK-EN500), 30 op.
Espanja
 • Espanja, perusopinnot (KIK-ES100), 30 op.
 • Espanja, valinnaiset aineopinnot (KIK-ES500), 30 op.
Italia
 • Italia, perusopinnot (KIK-IT100), 30 op.
 • Italia, valinnaiset aineopinnot (KIK-IT500), 30 op.
Japani
 • Japani, perusopinnot (KIK-JA100), 30 op.
 • Japani, valinnaiset aineopinnot (KIK-JA500), 30 op.
Ranska
 • Ranska, perusopinnot (KIK-FR100), 30 op.
 • Ranska, valinnaiset aineopinnot (KIK-FR500), 30 op.
Saksa
 • Saksa, perusopinnot (KIK-DE100), 30 op.
 • Saksa, valinnaiset aineopinnot (KIK-DE500), 30 op.
Venäjä
 • Venäjän kieli ja kirjallisuus, perusopinnot, venäjä vieraana kielenä (KIK-RV100), 30 op.
 • Venäjän kieli ja kirjallisuus, valinnaiset aineopinnot, venäjä vieraana kielenä (KIK-RV500), 30 op.
 • Venäjän kieli ja kirjallisuus, perusopinnot, venäjä äidinkielenä (KIK-RU100), 30 op.
 • Venäjän kieli ja kirjallisuus, valinnaiset aineopinnot, venäjä äidinkielenä (KIK-RU500), 30 op.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot jakautuvat vapaisiin, kaikille avoimiin, ja rajoituksenalaisiin opintokokonaisuuksiin. Vapaiden kokonaisuuksien opiskeluun ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Rajoituksenlaisiin opintoihin haetaan opinto-oikeus tasokokeella. Tietyin perustein sen voi saada myös ilman koetta. Suomen kielen ja kulttuurin opinnot on tarkoitettu vieraskielisille opiskelijoille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Lisätietoa tasokokeista ja opinto-oikeuden saamisesta löydät ohjeesta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin. Voit tutustua kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta. Alta löydät ensin kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman vapaat kokonaisuudet ja sen jälkeen rajoituksenalaiset kokonaisuudet.

Vapaat kokonaisuudet

Kotimainen kirjallisuus
 • Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot (KOK-K100), 30 op.
 • Kotimainen kirjallisuus, valinnaiset aineopinnot (KOK-K500), 30 op.
Nordisk Litteratur
 • Nordisk litteratur, grundstudier (KOK-L100), 30 op.
 • Nordisk litteratur I (KOK-L510), 15 op.
 • Nordisk litteratur II (KOK-L520), 15 op.
 • Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier (KOK-L500), 30 op.
Nordiska språk (svenska som modersmål)
 • Språkinlärning och svenska som modersmål i skolan (KOK-N510), 15 op.
 • Inlärning och undervisning av svenska (KOK-N520), 15 op.
 • Professionellt skrivande (KOK-N530),15 op.
 • Nordisk språkvetenskap (KOK-N540), 15 op.
Romanikieli ja -kulttuuri
 • Romanikieli ja -kulttuuri, perusopinnot (ROM-100), 30 op.
 • Romanikieli ja -kulttuuri, aineopinnot (ROM-200), 30 op.
 • Romanikielen ja -kulttuurin perusteet (ROM-500), 15 op.
 • Romanikieli (ROM-530), 15 op.
 • Romanikulttuurit (ROM-520), 15 op.
 • Romanit yhteiskunnassa (ROM-510 ),15 op.
Saamen tutkimus
 • Saamen kieli ja kulttuuri (KOK-GS520), 15 op/30 op.
 • Saamentutkimus, valinnaiset perusopinnot (KOK-GS500), 30 op.
 • Saamentutkimus, valinnaiset aineopinnot (KOK-GS510), 30 op.
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot (KOK-G100), 30 op.
 • Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, valinnaiset aineopinnot (KOK-G500), 30 op.
 • Vertaileva kielentutkimus ja suomalais-ugrilaiset kielet (KOK-G510), 30 op.
 • Historiallinen kielitiede ja suomen kielen tausta (KOK-G520), 15 op.
 • Koillinen Itämeri kielialueena (KOK-G530), 15 op.
Suomen kieli ja kulttuuri
 • Johdatus Suomen kieleen ja kulttuuriin (KOK-F550), 15 op/30 op.
Unkarin kieli ja kulttuuri
 • Unkarin kieli I  (KOK-GU520), 15 op.
 • Unkarin kieli II (KOK-GU530), 15 op.
 • Keskieurooppalainen unkari (KOK-GU540), 15 op.
 • Unkarin kieli ja kulttuuri, valinnaiset perusopinnot (KOK-GU500), 30 op.
 • Unkarin kieli ja kulttuuri, valinnaiset aineopinnot (KOK-GU510), 30 op.
Viron kieli ja kulttuuri
 • Viron kieli ja kulttuuri, perusopinnot (KOK-V100), 30 op.
 • Viron kieli ja kulttuuri, valinnaiset aineopinnot (KOK-V500), 30 op.
 • Viron kieli (KOK-GV500), 15 op.
 • Viron kulttuuri (KOK-GV510), 15 op.
 • Viron kieli ja kulttuuri (KOK-GV520), 30 op.

Rajoituksenalaiset kokonaisuudet

Nordiska språk (svenska som modersmål)
 • Nordiska språk, grundstudier (svenska som modersmål) (KOK-N100), 30 op.
 • Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som modersmål) (KOK-N500), 30 op.
Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
 • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), grundstudier (KOK-P100), 30 op.
 • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), valfria ämnesstudier (KOK-P500), 30 op.
Suomen kieli
 • Suomen kieli, perusopinnot (KOK-S100), 30 op.
 • Suomen kieli, valinnaiset aineopinnot (KOK-S500), 30 op.
Suomen kieli ja kulttuuri
 • Suomen kieli ja kulttuuri, perusopinnot (KOK-F100), 30 op.
 • Suomen kieli ja kulttuuri, valinnaiset aineopinnot (KOK-F500), 30 op.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia kokonaisuuksia. Niiden opiskeluun ei tarvita opinto-oikeutta. Voit tutustua Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Aasian tutkimus
 • Aasian tutkimus I (KUKA-AA510), 15 op. 
 • Aasian tutkimus II (KUKA-AA520), 30 op. 
Alue- ja kulttuurintutkimus
 • Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus I (KUKA-IK520), 15 op. 
 • Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus II (KUKA-IK500), 30 op. 
 • Latinalaisen Amerikan tutkimuksen I (KUKA-AL500), 15 op. 
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen I (KUKA-AM500), 15 op. 
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen II (KUKA-AM504), 15 op. 
 • Ukraina-opintokokonaisuus (KUKA-UK500), 15 op. 
Antiikin kulttuuri
 • Antiikin kulttuuri (KUKA-AN500), 30 op. 
 • Antiikin kulttuuri (KUKA-AN510), 15 op.
Arkeologia
 • Arkeologia I (KUKA-AR510), 15 op. 
 • Arkeologia II (KUKA-AR520), 30 op. 
Folkloristiikka
 • Folkloristiikka I (KUKA-FO510), 15 op. 
 • Folkloristiikka II (KUKA-FO520), 30 op. 
Kansatiede
 • Kansatiede I  (KUKA-KA510), 15 op. 
 • Kansatiede II (KUKA-KA520), 30 op.
Kulttuurien tutkimus
 • Kulttuurien tutkimus (KUKA-510), 15 op. 
Lähi-idän ja islamin tutkimus
 • Lähi-idän tutkimus I (KUKA-LIS510), 15 op.
 • Lähi-idän tutkimus II (KUKA-LIS520), 30 op.
 • Islamin tutkimus I (KUKA-LIS530), 15 op.
 • Islamin tutkimus II (KUKA-LIS540), 30 op.
 • Islam toisena opetettavana aineena (KUKA-LIS550), 60 op. Sisältää kokonaisuudet:
  • Islam, perusopinnot, aineenopettajakoulutus (KUKA-LIS100), 30 op.
  • Islam toisena opetettavan aineena, aineopinnot (KUKA-LIS551), 30 op.
Nordenstudier
 • Nordenstudier, studiehelhet (KUKA-NOR500), 15 op 
Taidehistoria
 • Taidehistoria I (KUKA-TA510), 15 op. 
 • Taidehistoria II (KUKA-TA520), 30 op. 
Uskontotiede
 • Uskontotiede I (KUKA-US510), 15 op. (2020–2023)
 • Uskontotiede II  (KUKA-US520), 30 op. (2020–2023)
 • Evankelisluterilainen uskonto toisena opetettavana aineena, aineopinnot (KUKA-US2300), 30 op. Lisäksi suoritetaan Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (TUK-1000), 30 op).

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia kokonaisuuksia. Niiden opiskeluun ei tarvita opinto-oikeutta. Voit tutustua Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Elokuva- ja televisiotutkimus
 • Elokuva- ja televisiotutkimus, perusopinnot (TTK-EL100), 30 op.
 • Elokuva- ja televisiotutkimus, aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-EL500), 30 op.
 • Elokuva- ja televisiotutkimus (TTK-EL510), 15 op.
Estetiikka
 • Estetiikan perusopinnot (TTK-ES100), 30 op.
 • Estetiikan aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-ES500), 30 op.
 • Estetiikka (TTK-ES510), 15 op.
Musiikkitiede
 • Musiikkitiede, perusopinnot (TTK-MU100), 30 op.
 • Musiikkitiede, aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-MU500), 30 op.
 • Musiikkitiede (TTK-MU510), 15 op.
Teatteritiede
 • Teatteritiede, perusopinnot (TTK-TE100), 30 op.
 • Teatteritiede, aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-TE500), 30 op.
 • Teatteritiede (TTK-TE510), 15 op.
Yleinen kirjallisuustiede
 • Yleinen kirjallisuustiede, perusopinnot (TTK-YL100), 30 op.
 • Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-YL500), 30 op.
 • Yleinen kirjallisuustiede (TTK-YL510), 15 op.

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia kokonaisuuksia. Niiden suorittamiseen ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Humanistinen ympäristötutkimus
 • Humanistinen ympäristötutkimus 1 (ALKU-EH510), 15 op
 • Humanistinen ympäristötutkimus 2 (ALKU-EH520), 15 op

Historian maisteriohjelma

Vapaa kokonaisuus

 • Historian käyttö ja kulttuuriperintö (HISM-H510), 15 op

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia, kokonaisuuksia. Niiden suorittamiseen ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Digitaaliset ihmistieteet
 • Digital Humanities (LDA-HA500), 15 op.
 • Digital Humanities (LDA-HB500), 30 op.
Fonetiikka
 • Phonetics (LDA-P500) 30 op.
Kieliteknologia
 • Language Technology (LDA-TA500), 15 op.
 • Language Technology (LDA-TB500), 30 op.
Kognitiotiede
 • Cognitive Science (LDA-C500), 30 op.
Yleinen kielitiede
 • General Linguistics (LDA-L500), 30 op.
Diversiteettilingvistiikka
 • Diversity Linguistics (LDA-DA500), 15 op.
  Diversity Linguistics (LDA-DB500), 25 op.
Tieteelliset tutkimusmenetelmät humanistisissa tieteissä
 • Scientific Research Methods for Humanities (LDA-MA500), 15 op.
 • Scientific Methods for Humanities (LDA-MB500), 30 op.
   

Kielten maisteriohjelma

Kielten maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot jakautuvat vapaisiin, kaikille avoimiin, ja rajoituksenalaisiin opintokokonaisuuksiin. Vapaiden kokonaisuuksien opiskeluun ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Ennen syventävien opintojen suorittamista sinun tulee suorittaa vastaavan opintosuunnan perus- ja aineopintojen kokonaisuudet (ks. Kandiohjelmien tarjoamat opinnot).

Voit saada opinto-oikeuden rajoituksenalaisiin syventäviin opintoihin, jos olet suorittanut aiemmin vastaavan opintosuunnan perus- ja aineopintojen kokonaisuudet (ks. Kandiohjelmien tarjoamat opinnot). Ota yhteyttä Metsätalon opiskelijapalveluihin, jotta sinulle kirjataan opinto-oikeus syventäviin opintoihin. Rajoituksenalaisiin perus- ja aineopintojen kokonaisuuksiin voit saada opinto-oikeuden tasokokeen kautta, joissakin tapauksissa myös ilman koetta. Lisätietoa tasokokeesta ja opinto-oikeuden saamisesta löydät ohjeesta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta. Alta löydät ensin ohjelman tarjoamat vapaat kokonaisuudet ja sen jälkeen rajoituksenalaiset kokonaisuudet.

Vapaat kokonaisuudet

Aasian kielet
 • Japani, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-JA500), 60 op.
 • Kiina, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-ZH500), 60 op.
 • Korea, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-KO500), 60 op.
Afrikan ja Lähi-idän kielet
 • Afrikan ja Lähi-idän kielten syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-AL500), 60 op.
Antiikin kielet ja kirjallisuus
 • Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-LA500), 60 op.
 • Kreikan kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-AE500), 60 op.
Muinaisen Lähi-idän kielet
 • Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja (KIM-LI510), 15 op. (Opetussuunnitelma 2017-2020, kokonaisuus suoritettava 31.7.2021 mennessä.)
 • Muinaisen Lähi-idän kielet (KIM-LI530), 15 op. (Opetussuunnitelma 2017-2020, kokonaisuus suoritettava 31.7.2021 mennessä.)
 • Muinaisen Lähi-idän kielet, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-LI500), 60 op.

Rajoituksenalaiset kokonaisuudet

Iberoromaaninen filologia
 • Espanjalainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-ES500), 60 op.
Italialainen filologia
 • Italialainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-IT500), 60 op.
Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri
 • Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-FR500), 60 op.
Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri
 • Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-DE500), 60 op.
Venäjän kieli ja kirjallisuus
 • Venäjän kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-RU500), 60 op.
   

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia, kokonaisuuksia. Niiden suorittamiseen ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, muut kokonaisuudet joko 15 tai 30 opintopistettä. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Kirjallisuudentutkimus
 • Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot (KIR-301), 60 op.
 • Kirjallisuudentutkimuksen teoria ja metodit (KIR-310), 15 op.
 • Kirjallisuuden lajit, periodit ja tyylit (KIR-340), 15 op.
   

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Kulttuuriperinnön maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia, kokonaisuuksia. Niiden suorittamiseen ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Arkeologia
 • Archaeological sciences (KUMA-AR500), 15 op.
 • Maritime archaeology (KUMA-AR510), 15 op.
Kulttuuriperinnön tutkimus
 • Kulttuuriperinnön tutkimus (KUMA-KP500), 30 op.
Museologia
 • Museologian valinnainen opintokokonaisuus (KUMA-MU5000), 30 op.
Uskontotiede
 • Uskontotiede III (KUMA-US308). 15 op.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia, kokonaisuuksia. Niiden suorittamiseen ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Käännöstiede
 • Käännöstiede ja kääntäminen (TRA-500), 15 op.
Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus
 • Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus I (TRA-520), 15 op.
 • Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus II (TRA-530), 15 op. 
   

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot jakautuvat vapaisiin, kaikille avoimiin, ja rajoituksenalaisiin opintokokonaisuuksiin. Vapaiden kokonaisuuksien opiskeluun ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Syventävät opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset. Ennen syventävien opintojen suorittamista tulee suorittaa 60 opintopistettä pohjoismaisia kieliä tai pohjoismaista kirjallisuutta (ks. Kandiohjelmien tarjoamat opinnot).

Voit saada opinto-oikeuden rajoituksenalaisiin syventäviin opintoihin, jos olet suorittanut aiemmin vastaavan opintosuunnan perus- ja aineopintojen kokonaisuudet (ks. Kandiohjelmien tarjoamat opinnot). Ota yhteyttä koulutusohjelman johtajaan asian tiimoilta. Rajoituksenalaisiin perus- ja aineopintojen kokonaisuuksiin voit saada opinto-oikeuden tasokokeen kautta, joissakin tapauksissa myös ilman koetta. Lisätietoa tasokokeesta ja opinto-oikeuden saamisesta löydät ohjeesta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta. Alta löydät ensin ohjelman tarjoamat vapaat kokonaisuudet ja sen jälkeen rajoituksenalaiset kokonaisuudet.

Vapaat kokonaisuudet

Pohjoismaiset kielet
 • Pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus, valinnaiset syventävät opinnot (NOR-301), 60 op.
 • Pohjoismainen kielitiede (NOR-S310), 15 op.
 • Tekstit ja viestintä (NOR-S320), 15 op.
 • Keskusteluanalyysi ja vuorovaikutuksen lingvistiikka (NOR-S330), 15 op.
Pohjoismainen kirjallisuus
 • Pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus, valinnaiset syventävät opinnot (NOR-301), 60 op.
 • Pohjoismainen kirjallisuustiede (NOR-L310), 15 op.
 • Pohjoismaiseen kirjallisuuteen syventyminen (NOR-L320), 15 op.
Pohjoismaiset naapurikielet
 • Pohjoismaiset naapurikielet (NOR-S340), 15 op.
 • Norja ja norjan kieli (NOR-S350), 15 op.
 • Islanti ja islannin kieli (NOR-S370), 15 op.
 • Tanska ja tanskan kieli (NOR-S360), 15 op.

Master's Programme in Russian Studies

Master's Programme in Russian Studies on kokonaan englanninkielinen maisteriohjelma. Sen tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia, kokonaisuuksia. Niiden suorittamiseen ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Opintokokonaisuus RUS-510 koostuu kanditason kursseista. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Venäjän tutkimus
 • Global Processes in Russia (RUS-500), 15 op.
 • Venäjän tutkimuksen valinnaiset opinnot (RUS-510), 15 op.
 • Optional Module in Russian Studies (RUS-520), 15 op.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia, kokonaisuuksia. Niiden suorittamiseen ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Opintokokonaisuus SPT-500 koostuu kanditason kursseista ja sen voi suorittaa joko 15 tai 30 opintopisteen laajuisena. Ennen kokonaisuuden SPT-M500 suorittamista tulee suorittaa SPT-500 tai muita aiempia sukupuolentutkimuksen opintoja. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

 • Sukupuolentutkimus I (SPT-500), 15 op.
 • Sukupuolentutkimus II (SPT-M500), 15 op.
 • Sukupuolentutkimus III (SPT-M501), 15 op.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot jakautuvat vapaisiin, kaikille avoimiin, ja rajoituksenalaisiin opintokokonaisuuksiin. Vapaiden kokonaisuuksien opiskeluun ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Ennen syventävien opintojen suorittamista sinun tulee kuitenkin suorittaa vastaavan opintosuunnan ja erikoistumisalan perus- ja aineopintojen kokonaisuudet (ks. Kandiohjelmien tarjoamat opinnot). Syventävät opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset.

Tietokirjallisuuden, nimistön, vuorovaikutuksen ja alkuperäiskansojen tutkimuksen kokonaisuudet ovat kaikille avoimia monitieteisiä kokonaisuuksia. Lue lisää suomalais-ugrilaisten sekä pohjoismaisten kielten ja kulttuurien tutkimuksen verkkosivuilta.

Suomen kielen ja kulttuurin valinnaiset opinnot on tarkoitettu ulkomaalaisille opiskelijoille, joilla on riittävä suomen kielen taito.

Voit saada opinto-oikeuden rajoituksenalaisiin syventäviin opintoihin, jos olet suorittanut aiemmin vastaavan opintosuunnan ja erikoistumisalan perus- ja aineopintojen kokonaisuudet (ks. Kandiohjelmien tarjoamat opinnot). Ota yhteyttä Metsätalon opiskelijapalveluihin, jotta sinulle kirjataan opinto-oikeus syventäviin opintoihin. Rajoituksenalaisiin perus- ja aineopintojen kokonaisuuksiin voit saada opinto-oikeuden tasokokeen kautta, joissakin tapauksissa myös ilman koetta. Lisätietoa tasokokeesta ja opinto-oikeuden saamisesta löydät ohjeesta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta. Alta löydät ensin ohjelman tarjoamat vapaat kokonaisuudet ja sen jälkeen rajoituksenalaiset kokonaisuudet.

Vapaat kokonaisuudet

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-G500), 60 op.
Unkarin kieli ja kulttuuri
 • Unkarin kieli ja kulttuuri (SUKU-U580), 15 op/30 op.
 • Unkarin kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-GU500), 60 op.
Viron kieli ja kulttuuri
 • Viron kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-GV500), 60 op.
 • Viro vieraana kielenä (SUKU-V500), 15 op.
 • Viron sosiolingvistiikka (SUKU-V510), 15 op.
 • Viron-Suomen kulttuurisuhteet (SUKU-V520), 15 op.

Monitieteiset kokonaisuudet

Alkuperäiskansatutkimus
 • Alkuperäiskansatutkimus (IND-500), 15 op/30 op.
Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus
 • Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus (VUO-500), 15 op/30 op.
Nimistötutkimus
 • Nimistöntutkimus (NIMI-500), 15 op/30 op.
Tietokirjallisuus
 • Tietokirjallisuus (TIE-500), 15 op/30 op.

Rajoituksenalaiset kokonaisuudet

Suomen kieli
 • Suomen kieli, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-S500), 60 op.
Suomen kieli ja kulttuuri
 • Suomen kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-F500), 60 op.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman tarjoamat valinnaiset opinnot ovat vapaita, eli kaikille avoimia, kokonaisuuksia. Niiden suorittamiseen ei tarvitse hakea opinto-oikeutta. Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot. Syventävät opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset. Voit tutustua maisteriohjelman opetukseen sivulla Koulutusohjelman opintotarjonta.

Elokuva- ja televisiotutkimus
 • Elokuva- ja televisiotutkimus, syventävät opinnot muille opintosuunnille (TTM-EL500), 60 op.
Estetiikka
 • Estetiikka, syventävät opinnot muille opintosuunnille (TTM-ES500), 60 op.
Musiikkitiede
 • Musiikkitiede, syventävät opinnot muille opintosuunnille (TTM-MU500), 60 op.
Teatteritiede
 • Teatteritiede, syventävät opinnot muille opintosuunnille (TTM-TE500), 60 op.
Taiteiden tutkimus
 • Taiteiden tutkimus muille koulutusohjelmille (TTM-500), 30 op.