Haluatko vaihtoon? - Ohjeita suunnittelun tueksi

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Helsingin yliopistosta lähtee vuosittain noin 1000 opiskelijaa maailmalle vaihto-opiskelijaksi. Ole yksi heistä! Vaihto-opiskelun ajankohtaa ja vaihtokohteen valintaa on hyvä alkaa miettiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja. Vaihtoon voit lähteä Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana ja jokaisen on mahdollista löytää itselleen sopiva vaihtokohde. Se, minne ja milloin kannattaa hakea vaihtoon, riippuu monesta tekijästä. Tämä ohje tarjoaa sinulle läpileikkauksen huomioitavista asioista ja auttaa sinua vaihtosi suunnittelussa.

Kuka voi lähteä?

Jotta voit lähteä vaihtoon:

  • sinun on oltava Helsingin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija
  • sinulla on oltava suoritettuna vähintään 30 opintopistettä yliopisto-opintoja vaihtoon hakiessasi
  • vaihtoyliopistossa suoritettavat opinnot on voitava hyväksilukea ja mahduttaa täysimääräisinä Helsingin yliopiston tutkintoosi.

Lue lisää hakukelpoisuudesta ja valintakriteereistä täältä.

Suurin osa vaihtopaikoista on kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijoille. Jatko-opiskelijat voivat hakea vaihtoon mutta vaihtoyliopistoja on vähemmän. Jatko-opiskelijana aloita vaihdon suunnittelu tältä sivulta. Jos olet jo ollut vaihdossa, lue lisää tämän ohjeen kohdasta Uudelleen vaihtoon.

Eri vaihto-ohjelmilla voi edellä mainittujen lisäksi olla omia erityisehtoja. Joihinkin vaihtoyliopistoihin hyväksytään esimerkiksi pelkästään kandidaattivaiheen opiskelijoita. Yksittäinen yliopisto voi myös edellyttää useamman vuoden opintoja ennen vaihtoa. Tarkista mahdolliset muut ehdot aina jokaisen vaihto-ohjelman ja -kohteen kohdalta osalta erikseen.

Vaihdon ajankohta ja vaihdossa suoritettavat opinnot

Opiskelijavaihdon ajankohta on hyvä miettiä tarkkaan, joten aloita vaihdon suunnittelu hyvissä ajoin. Tarkista koulutusohjelmastasi, milloin vaihtoon lähteminen sopii opintoihisi parhaiten. Oman koulutusohjelmasi ohjeet henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan löydät täältä.

Vaihto-opiskelu on osa tutkintoasi ja vaihdossa suorittamiesi opintojen on mahduttava tutkintoosi Helsingin yliopistossa. Suunnittele etukäteen, mitä tutkintosi opintoja voit suorittaa vaihtosi aikana. Liikkuvuuspalvelut katsovat kuitenkin tutkintojasi kokonaisuutena, joten saman vaihtojakson aikana suoritettavat opinnot voi sijoittaa joko kandi- tai maisteritason tutkintoon tai osittain kandiin ja osittain maisteriin.

Hakuvaiheessa sinun ei tarvitse tietää kanditutkinnon opintosuuntaa tai maisteriohjelmaa, jota tulet suorittamaan, vaan teet suunnitelman sen ohjelman mukaan jota hakuhetkellä suunnittelet. Jos harkitset uuteen maisteriohjelman hakemista kandidaattitutkinnon jälkeen, tulee sinun hakuvaiheessa ja opintosuunnitelmassasi huomioida tutkintorakenne paitsi siihen maisteriohjelmaan, johon sinulla on optio-oikeus, myös mahdollisen vaihtoehtoisen maisteriohjelman tutkintorakenne. Esimerkiksi valinnaisten opintojen määrä vaihtelee ohjelmittain paljonkin. Erilaiset maisteriohjelmavaihtoehdot vaikuttavat vaihtokohteen valintaan, koska sinun tulee löytää vaihtokohteen  opintotarjonnasta opintoja, jotka soveltuvat kaikkiin vaihtoehtoisiin opintopolkuihisi.

Tutkielman tekeminen vaihdossa

Useimmissa yksikkökohtaisissa vaihto-ohjelmissa voit tehdä vaihdossa myös tutkintoosi sisältyvää tutkielmaa, esimerkiksi kerätä tai analysoida aineistoa, kunhan olet sopinut asiasta etukäteen Helsingin yliopiston tutkielman ohjaajasi ja vaihtokorkeakoulun kanssa. Mikäli tutkielman tekeminen hyväksytään osaksi opintosuunnitelmaasi, sinulla tulee myös olla nimetty akateeminen yhdyshenkilö vaihtokohteessa (co-supervisor). Tutkielman teon suunnittelu vaihdossa kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen vaihtohakua. Paras tapa lähteä liikkeelle on ottaa yhteyttä tutkielman ohjaajaasi Helsingin yliopistossa ja pyytää häneltä akateemiseksi ohjaajaksi sopivia kontakteja yksikkösi vaihtokohteissa.

Tutkielmasi edistyminen vaihdon aikana todennetaan erillisellä Agreement for Thesis Work – lomakkeella. Vaihdon aikana tulee suorittaa vähintään 5 ECTS/kk, riippumatta siitä suoritatko vaihdossa myös kursseja vai työstätkö ainoastaan tutkielmaasi. Katso lisää Hakemuksen liitteet ja Kotiinpaluu –ohjeista.

Työharjoittelu ulkomailla

Jos olet opintojesi loppuvaiheessa oleva opiskelija, sinun kannattaa vaihto-opiskelun sijaan harkita työharjoittelua ulkomailla. Harjoittelua varten voit hakea muun muassa Erasmus-harjoittelutukea. Lisää tietoa työharjoittelusta ulkomailla löydät sivulta Hae harjoitteluun ulkomaille.

EU-alueen ulkopuolisista vaihtokohteista haaveilevan on hyvä alkaa suunnitella vaihtoon lähtemistä vähintään vuotta ennen toivottua vaihtoaikaa, mieluiten jo aikaisemmin. Jos taas tavoittelet vaihtoa Eurooppaan, suunnittelu kannattaa aloittaa vähintään lukukautta aikaisemmin. Lue lisää hakuajoista

Vaihtoyliopiston lukukausien huomioiminen ja vaihtojakson pituus

Ota selvää vaihtoyliopistosi lukukausista ja niiden sijoittumisesta lukuvuodelle, jotta pystyt suunnittelemaan opintojesi etenemistä myös ennen ja jälkeen vaihdon. Esimerkiksi Saksan kesälukukausi ajoittuu suurelta osin kesälomalle.

Vaihtoajan on oltava yli 3 kuukautta ja alle 12 kuukautta. Koko vaihtoajan täytyy sijoittua samalle lukuvuodelle. Jos vaihtoyliopistosi lukukausi on alle 3 kuukautta, laskemme sen riittäväksi vaihtoajaksi (esimerkiksi Iso-Britannia). Nordplus -ohjelman kautta voit lähteä vaihtoon lyhemmäksi aikaa (esimerkiksi kuukaudeksi). Ulkomaiset yliopistot järjestävät myös kesä- ja lyhytkursseja, jotka sopivat erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät voi lähteä vaihtoon koko lukukaudeksi, mutta haluavat kansainvälistä kokemusta.

Vaihtokohteen valinta

Sinun tulee hyväksyä toiminnalliset evästeet nähdäksesi videon.

Vaihtokohteen valinta riippuu monesta eri tekijästä. Oma motivaatiosi ja kiinnostuksesi vaihtomaahan ja sen kulttuuriin on tärkeää. Lisäksi opintomenestyksesi ja kielitaitosi saattavat avata tai sulkea pois tiettyjä maita tai vaihtomahdollisuuksia. Yliopistojen lukukaudet sijoittuvat eri puolilla maailmaa eri ajankohtiin. Ota lukukausisykli ja hakuajat huomioon vaihtoa suunnitellessasi. 

Vaihtomaan lisäksi on tärkeää tutustua myös yliopistoihin. Eri yliopistoissa on tarjolla erilaisia opintoja ja kaikissa vaihtoyliopistoissa et voi välttämättä opiskella omaa alaasi. Osassa vaihtokohteista on myös rajattu, minkä tasoisia (kandidaatti, maisteri tai tohtori) kursseja voit valita. Opintotarjonnan rajoituksista löytyy tietoa Erasmus, Nordplus ja Nordlys-kohteiden osalta Mobility Online –portaalista ja kaukomaiden osalta vaihtokohteiden kuvauksista. Tutustu myös itse vaihtoyliopistojen opintotarjontaan niiden omilla verkkosivuilla, jotta löydät sinulle sopivan yliopiston. Huomioithan, että opintotarjonta ja sen rajoitukset saattavat muuttua vuosittain.

Valitessasi vaihtokohdetta, ota huomioon myös kulut (kuten matkakustannukset, mahdolliset viisumikulut ja vakuutusmaksut), apurahan suuruus ja kohdemaan hintataso.

Lue lisää Helsingin yliopiston partneriyliopistoista ja mahdollisista vaihtokohteista

Mikäli et löydä sinulle sopivaa vaihtokohdetta Helsingin yliopiston vaihto-ohjelmien kautta, voit lähteä myös itsenäisesti vaihtoon ja hakea niin sanottua Free mover tai Visiting student -statusta sinua kiinnostavasta yliopistosta. Huomio kuitenkin, että tällöin voit joutua maksamaan itse vaihtoyliopiston lukukausimaksut. Itsenäisesti vaihtonsa järjestävä opiskelija voi hakea Helsingin yliopistolta Free mover -apurahaa. Katso lisätietoa itsenäisestä vaihdon järjestämisestä.

Katso Lähde vaihtoon-video Unitubessa.

Vaihtosanastoa suunnittelun tueksi

Vaihtosopimus

Helsingin yliopiston opiskelijavaihto perustuu toisten yliopistojen kanssa solmittuihin vaihtosopimuksiin. Sopimuksissa on määritetty, kuinka monta opiskelijaa voi lähteä, kuinka moneksi kuukaudeksi, mitä oppiainetta ja millä kielellä opiskelijat voivat opiskella sekä minkä opintotason kursseja vaihdossa voi suorittaa. Joidenkin vaihtoyliopistojen kanssa on lisäksi sovittu erityisistä kriteereistä liittyen esimerkiksi opiskelijalta vaadittavaan opintomenestykseen.

Vaihtosopimuksen laajuus

kertoo minkä alan opiskelijoille vaihtopaikat on tarkoitettu.

  1. Yksikkökohtaiset vaihtosopimukset (Erasmus SMS, Nordplus, Swiss-European Mobility Programme, Faculty and Unit Bilateral Agreements): Vaihtosopimus koskee yksittäisiä tiedekuntia tai koulutusohjelmia, joiden opiskelijoilla on etusija vaihtosopimusten paikkoihin. Näiden sopimusten kautta on mahdollista opiskella vain sitä alaa, jolle sopimus on solmittu, mutta myös muut opiskelijat voivat hakea näihin. (poikkeuksena Nordplus, jonka yksikkökohtaisia paikkoja voivat hakea ainoastaan koulutusohjelmien opiskelijat.)
  2. Yliopistonlaajuiset vaihtosopimukset (University Bilateral Agreements, North2North, Nordlys, Erasmus University Wide Agreements, Erasmus Global): Vaihtosopimus koskee koko yliopistoa eli vaihtopaikka on avoinna kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. 

Kiinnitä vaihtosopimuksen laajuuteen huomiota koska se vaikuttaa siihen, mitä alaa pystyt opiskelemaan vaihdon aikana. Yksikkökohtaiset vaihtokohteet on tarkoitettu ensisijaisesti sopimukseen kirjatun alan opiskeluun vaihtoyliopistossa. Yliopistonlaajuisten sopimusten kautta voit lähteä opiskelemaan oman koulutusohjelmasi alan lisäksi myös valinnaisia opintoja. Kun valitset vaihtokohdetta, huomioi että myös vaihtoyliopistoilla on omia rajoituksia. Esimerkiksi oikeustieteelliset ja eläinlääketieteelliset tiedekunnat eivät hyväksy muiden alojen opiskelijoita vaihtoon.

Erasmus+ SMS

Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) on Euroopan Unionin vaihto-ohjelma. Erasmus-ohjelmaan kuuluu opiskelijavaihdon lisäksi myös esimerkiksi korkeakoulujen opetus- ja henkilökuntavaihtoa. SMS-koodi viittaakin nimenomaan ohjelman opiskelija-vaihtoon.

CEFR -kielitaitotaso  

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) on Euroopassa yleisesti käytetty kielitaitotasoasteikko.

ECTS -opintopisteet 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) on eri maiden erilaisten opintomitoitusten vertailemista varten käytetty mittausjärjestelmä. Helsingin yliopistossa yksi opintopiste vastaa yhtä ECTS pistettä. Varsinkin Euroopassa useat yliopistot käyttävät ECTS pisteiden kanssa suoraan verrannollisia opintopistemitoituksia. Vaihdossa ollessasi sinun pitää suorittaa vähintään 5 ECTS pistettä kuukaudessa.

Euroopan ulkopuolisissa maissa opintopisteitä ei yleensä ilmoiteta ECTS pisteinä. Näet kunkin Euroopan ulkopuolisen yliopiston kuvauksen kohdalta, kuinka monta kurssia tai paikallista opintopistettä sinun pitää vaihtosi aikana vähintään suorittaa.

Kielitaito

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat pärjäävät kielitaidollaan usein hienosti maailmalla, joten vaihtoon lähtemistä ei kannata arkailla kielen takia! Vaihdossa voit kehittää ja ylläpitää kielitaitoasi, mutta myös oppia uusia kieliä. Selvitä vaihtokohteesi vaatima kielitaito jo hyvissä ajoin ennen vaihtohakua. Näin sinulle jää myös tarvittaessa aikaa kohentaa kielitaitoasi vaaditulle tasolle. Kieliopinnot ovat tärkeä osa vaihtosi suunnittelua ja siihen valmistautumista. Kannustamme sinua aloittamaan kieliopinnot hyvissä ajoin jo ensimmäisenä opiskeluvuotenasi, tai suorittamaan kaikki mahdolliset kurssit jo ennen kuin haet tai lähdet vaihtoon!

Englanniksi voit opiskella englantia virallisesti puhuvissa maissa, mutta myös useat muut vaihtoyliopistomme tarjoavat englanninkielisiä opiskelumahdollisuuksia. Jos osaat muita kieliä englannin lisäksi, sinulla on valittavanasi useampi vaihtoyliopisto sekä laajempi opintotarjonta. Paikallisen kielen hallitseminen on suositeltavaa sillä tällöin selviät paremmin sekä opinnoistasi että arjestasi vaihtokohteessa.

Tarkista Vaihtokohteet maailmalla-ohjeesta tai sinua kiinnostavien vaihtoyliopistojen omilta kotisivuilta, millä kielellä voit opiskella vaihdossa. Huomioithan, että osa englanninkielisistä opiskelumahdollisuuksista englantia puhumattomissa maissa saattavat olla rajallisia. Kielitaitoasi arvioidessasi on myös hyvä muistaa, että opiskelutavat eroavat suuresti eri maissa.  Esimerkkeinä mainittakoon esimerkiksi suulliset tentit (Italia) ja pitkät esseet (Espanja), jotka suoritetaan maan kielellä.

Lue lisää kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon todistamisesta täältä.

Terveys ja turvallisuus vaihdon aikana

Sinun vastuullasi on miettiä, mikä kohdemaa soveltuu sinulle turvallisuustilanteen ja ympäristön terveysvaikutusten osalta.  Kohdemaan turvallisuustilanteesta voit lukea esimerkiksi Ulkoministeriön matkustustiedotteista. Seuraa kansainvälistä lehdistöä, jotta saat ajankohtaista tietoa vaihtomaan tilanteesta.

Vaihtokohteen valitsemisen osalta huomioi esimerkiksi allergioiden, hengitystiesairauksien ja ilmansaasteiden yhteisvaikutus. Vaihdon sopivimman ajankohdan valitsemiseen vaikuttaa myös terveytesi: älä keskeytä terveytesi hoitoa lähteäksesi vaihtoon.  Keskustele tarpeen mukaan vaihtosuunnitelmistasi esim. lääkärisi tai terapeuttisi kanssa, ja huomioi heidän antamansa suositukset.

Ota yhteyttä YTHS:n rokotusneuvontaan  vähintään puoli vuotta ennen vaihtoa, jotta ehdit tarvittaessa ottaa tarvitsemasi rokotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löydät ajantasaista tietoa rokotus- ja terveysasioista koskien kaikkia niitä maita, joihin aiot vaihdon aikana matkustaa. Muista myös uusia lääkereseptit ajoissa ennen vaihtoa.

Esteettömyys ja opiskelijavaihto

Vaihtoa suunnitellessasi sinun on hyvä ottaa huomioon mahdolliset erityistarpeesi liittyen oppimisympäristöösi. Lisätukea tarvitsevan opiskelijan on mahdollista hakea esteettömyystukea tietyissä vaihto-ohjelmissa (Erasmus+, Erasmus+ global, Nordplus/Nordlys, osa Venäjän kahdenvälisistä vaihtokohteista). 

Tietoa yliopistojen esteettömyyden tasosta löydät yliopistojen omilta kotisivuilta. Joidenkin eurooppalaisten yliopistojen esteettömyystietoja löytyy myös ESN:än (Erasmus Student Network) MappED -palvelusta.

Tutustu ohjeisiin esteettömyydestä ja kansainvälisestä opiskelijavaihdosta Opetushallituksen sivuilla.

Vaihto-opiskelun rahoitus

Opiskelijavaihtoon lähtevä voi saada liikkuvuusapurahaa sekä opintotukea (opintorahaa, opintolainaa sekä asumislisää) ulkomaille. Lue lisää liikkuvuusapurahoista ja muusta mahdollisesta rahoituksesta Opiskelijan ohjeista.

Jos lähdet vaihtoon jonkin Helsingin yliopiston vaihto-ohjelman kautta, sinun ei yleensä tarvitse maksaa vaihtoyliopiston lukukausimaksua. Yleensä joudut kuitenkin itse kustantamaan esimerkiksi asumisen, opiskelumateriaalin, mahdolliset kielitestit ja viisumimaksut.

Uudelleen vaihtoon

Voit hyvin lähteä opiskelijavaihtoon toisenkin kerran, kunhan vaihtojakso mahtuu tutkintoosi. Aiempi opiskelijavaihto ei ole este valituksi tulemiselle. Jos kaksi hakijaa ovat muuten tasavertaisia, etusija voidaan antaa opiskelijalle, jota ei ole aiemmin valittu Helsingin yliopistossa yli kolmen kuukauden pituiseen opiskelijavaihtoon. Lue lisää valintaperusteista.

Erasmus-ohjelmassa kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon useamman kerran. Erasmus-vaihtoa ja -harjoittelua voi olla enintään yhteensä 12 kuukautta kullakin tutkintotasolla (kandidaatti-, maisteri- ja jatko-opinnot). Esimerkiksi maisterivaiheen vaihtoon voi hakea jo ennen kandidaatiksi valmistumista, kunhan vaihtojakso toteutuu suoritettaessa maisterivaiheen opintoja. Yhden syklin koulutusohjelmissa, kuten lääketieteessä, Erasmus-vaihtoa voi olla korkeintaan 24 kuukautta. 

Kansainvälisen osaamisen kehittäminen

Vaihto-opiskelun aikana voit kehittää monia taitoja, joista on hyötyä myös myöhemmin elämässä. Kielitaito, kulttuurinen osaaminen ja sopeutumistaidot kehittyvät, mutta usein vaihdosta tarttuu mukaan myös monia muita tärkeitä taitoja. Usein näistä taidoista on vaikea puhua konkreettisesti, siispä suosittelemmekin opiskelijoita pohtimaan, kuinka hyödyntää vaihdossa saatua kansainvälistä osaamista myös vaihdon jälkeen. 

Opiskelijan ohjeista löydät yliopiston järjestämiä tilaisuuksia omien vahvuuksien löytämiselle ja vinkkejä, miten omaa kansainvälistä osaamista voi hyödyntää työnhaussa ja itsensä kehittämisessä.

Kokemuksia opiskelijavaihdosta

Tutustu vaihdossa olleiden opiskelijoihin blogeihin ja vaihtokertomuksiin ja opiskelijavaihdossa olevien kokemuksiin Instagramissa. Instagramissa opiskelijat postaavat useita kertoja vaihdon aikana kokemuksistaan. Sen lisäksi jokaiselle on etukäteen määritelty story-viikko, jolloin opiskelija julkaisee storyja.

Voit myös lukea aikaisempien vuosien vaihto-opiskelijoiden palautteita Mobility Online -portaalista. Klikkaa Questionnaires -linkkiä sivun oikeassa yläreunassa, minkä jälkeen voit rajata palautteita omilla hakuehdoillasi esimerkiksi maittain.

keväällä 2023 voit seurata näiden opiskelijoiden vaihtokokemuksia Instagramissa (@studyingabroad_uh):

 

Story week Start day of the week Story author Faculty Exchange country Name of the host university
2 9.1. Lila  hum France Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
3 16.1. Joni  ml Canada University of Saskatchewan
4 23.1. Nora eläinl UK Liverpool
5 30.1. Venla hum Ireland University College Cork
6 6.2. Jannika mm Sweden Swedish University of Agricultural Sciences
7 13.2. Raakel ml Iceland Agricultural University of Iceland (AUI)/LBHI
8 20.2. Sanya  ml South-africa Stellenbosch university
9 27.2. Siiri mm Czech Rebublic Mendel University of Brno
10 6.3. Reetta hum New Zealand University of Otago
11 13.3. Unna käytt Austria Pädagogischen hochscule tirol
11 13.3. Anni käytt Austria Pädagogische Hochschule Tirol
12 20.3. Emmi-Maria oik Spain ESADE law school, Universitat Ramon Llull
13 27.3. Sanna  ml Canada Memorial University of Newfoundland
14 3.4. Katri  lääk Sweden Uppsala universitet
15 10.4. Paula valt South Korea Sungkyunkwan University
16 17.4. Emilia ml Singapore Nanyang Technological University
17 24.4. Pilvi teol UK King’s College London
18 1.5. Meri  farm Italy Universitá degli studi di Milano
19 8.5. Nelli  biot Japan Doshisha University
20 15.5. Petra oik Germany Ludvig-Maximilians-Universität München

 

 

Vaihtoa suunnittelevan tehtävälista

  1. Ota selvää, mihin ajankohtaan vaihto on hyvä sijoittaa koulutusohjelmassasi ja suunnittele milloin ja kuinka pitkäksi aikaa haluat lähteä vaihtoon.
  2. Ota selvää, millaisia opintoja koulutusohjelmassasi kannattaa vaihdossa suorittaa. Mitä opintoja sinä voisit vaihdossa suorittaa?
  3. Tutustu Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin ja niiden opintotarjontaan ja valitse omiin tarpeisiisi ja kielitaitoosi sopiva vaihtokohde.
  4. Tarkista milloin valitsemaasi vaihtokohteeseen on hakuaika.
  5. Vaihtoon hakemisessa on yleensä kaksi vaihetta. Ensin haet vaihtoon Helsingin yliopiston vaihtohaussa hakuaikana. Jos tulet valituksi, sinun pitää vielä itsenäisesti hakea vaihtoyliopistoosi. Lue tarkkaan hakuohjeet ja hakuilmoitus. Poikkeuksen tästä muodostavat Free mover- ja North2North-vaihdot, joissa prosessi on hieman erilainen.

Tule vaihtoinfoon kuulemaan lisää opiskelijavaihdosta tai ole yhteydessä liikkuvuuspalveluiden asiantuntijoihin.