Jatkaminen maisteriohjelmaan

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Valitsethan oman kandiohjelmasi yltä alasvetovalikosta, jotta saat maisterioptiosi näkyviin.

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi Helsingin yliopistossa suorittaa 60 maisteriohjelmassa. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnot sekä proviisori ovat myös ylempiä korkeakoulututkintoja. Yksiportaisiin lisensiaatin tutkintoihin voi hakea vain opiskelijavalinnan kautta.

Kandiohjelmasta valmistumisen jälkeen voit jatkaa sellaiseen maisteriohjelmaan, johon sinulla on optio-oikeus. Voit myös hakea kansainvälisiin maisteriohjelmiin

Löydät kandiohjelmasi kaikki maisterioptiot sekä niiden kriteerit tämän sivun koulutusohjelmakohtaisesta osasta, jos olet kirjautunut sisään tai valinnut ohjelmasi valikosta. 

Löydät kandiohjelmasi maisterioptiot myös Sisusta: klikkaa Opintojen rakenne -sivulla kolmea pistettä ja valitse 'Näytä koulutuspolut'. Voit myös halutessasi luoda eri optioille opintosuunnitelmat Sisussa, jotta näet maisteriohjelman rakenteen.

Suora maisterioptio

Jokaisella opiskelijalla, jolle on opiskelijavalinnan yhteydessä myönnetty ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus, on vähintään yksi suora maisterioptio, eli maisteriohjelma, johon opiskelija voi jatkaa ilman erillistä ilmoittautumista. Jos opintosuunta valitaan jo kandiohjelmassa, on suora maisterioptio yleensä vastaava maisteriohjelman opintosuunta. 

Poikkeuksena tästä ovat kaikki bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat, josta ei ole suoria maisterioptioita, vaan maisteriohjelmaan tulee aina erikseen ilmoittautua. 

Jos haluat jatkaa opintoja kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen suorassa maisterioptiossasi, ei sinulta vaadita toimenpiteitä. Vahvistat suoran maisterioptiosi Sisussa samalla, kun haet valmistumista kandidaatiksi. 

Muut maisterioptiot, joihin ei ole erillistä ilmoittautumista

Joissakin tapauksissa sinun on mahdollista hakeutua toiseen maisteriohjelmaan tai opintosuuntaan kuin mikä on suora maisterioptiosi. Tämä riippuu kandiohjelmastasi sekä suorittamistasi opinnoista. 

Joihinkin maisteriohjelmiin voit jatkaa suoraan ilman erillistä ilmoittautumista, kunhan olet suorittanut kandidaatin tutkinnossasi maisteriohjelmaan vaadittavat opinnot. Tällöin voit ilmoittaa valitsemasi option Sisussa kandidaatiksi valmistuessasi. Valmistumishakemuksesi käsittelijä tarkistaa, että olet suorittanut vaaditut opinnot, ja vahvistaa optiosi Sisussa.  

Maisteriohjelmat, joihin on erillinen ilmoittautuminen

Ilmoittautumismenettelyn mukaiset maisteriohjelmat

Sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea oikeutta jatkaa joihinkin maisteriohjelmiin ja opintosuuntiin erillisellä ilmoittautumismenettelyllä. Näihin optioihin voidaan ottaa vain tietty määrä opiskelijoita. Tällaisiin maisterioptioihin voit ilmoittautua kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana, yleensä kandiopintojen loppupuolella. 

Ilmoittautumisaikoja on kaksi: syksyisin 1.10.–31.10. ja keväisin 1.4.–30.4. Eri maisteriohjelmiin ilmoittaudutaan eri aikoina, joten varmista etukäteen, kumpaa ilmoittautumisaikaa käytetään siinä maisteriohjelmassa, johon olet kiinnostunut ilmoittautumaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti alla olevilla lomakkeilla. Lomakkeet ovat auki vain ohjelmien ilmoittautumisaikoina. 

Voit tehdä ilmoittautumisen sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Löydät kriteerit sivun koulutusohjelmakohtaisesta osasta. Voit tehdä ilmoittautumisen yhteensä enintään kaksi kertaa opintojesi aikana. Maisteriohjelma, johon ilmoittaudut, tarkistaa kriteerien täyttymisen ja tarvittaessa asettaa ilmoittautuneet paremmuusjärjestykseen ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti. 

Ilmoittautumisen tulokset ilmoitetaan viimeistään kuukausi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen sähköpostitse. Ilmoittautumisen tulokseen ei voi hakea muutosta. Kun valmistut kandiohjelmasta, ilmoitat, missä maisteriohjelmassa jatkat opintojasi. Valmistumishakemuksesi käsittelijä tarkistaa optio-oikeutesi ja vahvistaa maisterioptiosi Sisussa. 

Maisteriohjelmat, joihin ilmoittaudutaan keväisin 1.4.–30.4. 

Maisteriohjelmat, joihin ilmoittaudutaan syksyisin 1.10.–31.10

Kansainväliset maisteriohjelmat

Jos haluat jatkaa maisteriopintojasi sellaisessa maisteriohjelmassa, joka ei ole kandiohjelmasi maisterioptio, voit hakea erikseen maisteriohjelmaan opiskelijavalinnan kautta. Helsingin yliopistossa on useita kansainvälisiä maisteriohjelmia joihin haetaan vuosittain joulukuussa. Osa kansainvälisistä maisteriohjelmista kuuluu optio-maisteriohjelmiin joihin on erillinen ilmoittautumisaika. Löydät lisätietoa kansainvälisistä maisteriohjelmista yliopiston ulkoisilta sivuilta. 

Maisterioption valinta ja vahvistus Sisussa

Ennen kandidaatin valmistumispyynnön jättämistä, lisää haluamasi maisterioptio opintosuunnitelmaasi. Tekniset ohjeet maisterioption lisäämiseen Sisussa löydät täältä. Kun valmistut kandidaatiksi, ilmoita valmistumispyynnössä, mihin maisteriohjelmaan ja mahdolliseen opintosuuntaan haluat jatkaa.  

Jos haluamaasi maisteriohjelmaan on erillinen ilmoittautumismenettely, tee ilmoittautuminen yllä olevien ohjeiden mukaisesti ennen kandidaatiksi valmistumista. Et voi ilmoittaa jatkavasi sellaisessa maisteriohjelmassa, johon sinulle ei ole myönnetty optio-oikeutta. Ajoita kandidaatiksi valmistuminen siis sellaiseen hetkeen, jolloin olet saanut tiedon sinulle myönnetystä optio-oikeudesta.  

Jos sinulle myönnetään suoran maisterioption lisäksi muita optio-oikeuksia, muut optiot raukeavat, kun vahvistat haluamasi option valmistuessasi kandidaatiksi.  

Maisteriohjelmien opintosuunnat

Osassa maisteriohjelmia on vaihtoehtoisia opintosuuntia, joissa tutkinnon voi suorittaa. Koulutusohjelmasta riippuen opintosuuntiin hakeudutaan eri vaiheissa maisterin tutkintoa. Näet sinua koskevat opintosuuntaan hakeutumista koskevat ohjeet kirjautumalla sisään tai valitsemalla oman kandiohjelmasi sivun yläosasta. Eri opintosuunnissa suoritettavien tutkintojen sisällöt eroavat toisistaan vaihtelevissa määrin.