Jatkaminen maisteriohjelmaan

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsethan oman kandiohjelmasi yltä alasvetovalikosta, jotta saat maisterioptiosi näkyviin.

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi Helsingin yliopistossa suorittaa 60 maisteriohjelmassa. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnot sekä proviisori ovat myös ylempiä korkeakoulututkintoja. Yksiportaisiin lisensiaatin tutkintoihin voi hakea vain opiskelijavalinnan kautta.

Kandiohjelmasta valmistumisen jälkeen voit jatkaa sellaiseen maisteriohjelmaan, johon sinulla on optio-oikeus. Voit myös hakea kansainvälisiin maisteriohjelmiin. Kv-ohjelmiin haku on vuosittain joulukuussa.

Suora maisterioptio

Jokaisella opiskelijalla, jolle on opiskelijavalinnan yhteydessä myönnetty ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus, on vähintään yksi suora maisterioptio, johon opiskelija voi jatkaa ilman erillistä ilmoittautumismenettelyä.

Poikkeuksena tästä ovat kaikki bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat, josta ei ole suoria maisterioptio-ohjelmia. Tarkemmat ohjeet löydät tämän sivun luvusta Maisterioptiot kandiohjelmastasi.

Jos opintosuunta valitaan jo kandiohjelmassa, on suora maisterioptio yleensä vastaava maisteriohjelman opintosuunta. Jos haluat jatkaa opintoja kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen suorassa maisterioptiossasi, ei sinulta vaadita toimenpiteitä. Vahvistat maisterioptiosi valmistuessasi kandidaatiksi.

Muut maisterioptiot

Joissakin tapauksissa sinun on mahdollista hakeutua johonkin toiseen maisteriohjelmaan tai opintosuuntaan kuin mikä on suora maisterioptiosi. Tämä riippuu kandiohjelmastasi sekä suorittamistasi opinnoista. Joihinkin maisterioptioihin voi jatkaa suoraan ilman erillistä ilmoittautumismenettelyä, mikäli etukäteen määritellyt kriteerit kandidaatin tutkinnossa suoritetuista opinnoista toteutuvat. Tällöin voit vahvistaa optio-oikeutesi kandidaatiksi valmistuessasi.

Sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea oikeutta jatkaa joihinkin maisteriohjelmiin ja opintosuuntiin erillisellä ilmoittautumismenettelyllä. Tällaisiin maisterioptioihin voit hakeutua kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana, yleensä kandiopintojen loppuvaiheessa.

Maisterioptioihin, joihin on erillinen ilmoittautumismenettely, on kaksi ilmoittautumisaikaa: syksyisin 1.10.–31.10. ja keväisin 1.4.–30.4.. Eri maisteriohjelmiin ilmoittaudutaan eri aikoina, joten varmista etukäteen, kumpaa ilmoittautumisaikaa käytetään siinä maisteriohjelmassa, johon olet kiinnostunut ilmoittautumaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti. Löydät kandiohjelmasi kaikki maisterioptiot sekä niiden kriteerit tämän sivun alaosasta, jos olet kirjautunut sisään. 

Voit ilmoittautua maisterioptioon, johon on erillinen ilmoittautumismenettely sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Voit tehdä ilmoittautumisen yhteensä enintään kaksi kertaa opintojesi aikana. Maisteriohjelma, johon ilmoittaudut, tarkistaa kriteerien täyttymisen ja tarvittaessa asettaa ilmoittautuneet paremmuusjärjestykseen. Ilmoittautumisen tulokset ilmoitetaan viimeistään kuukausi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Ilmoittautumisen tulokseen ei voi hakea muutosta.

Kun valmistut kandiohjelmasta, vahvistat, missä optio-oikeutesi mukaisessa maisteriohjelmassa jatkat opintojasi. Jos sinulle on suoran maisterioption lisäksi myönnetty muita optio-oikeuksia, voimaan astuu valitsemasi optio-oikeus ja muut optiot päättyvät. Voit aloittaa maisteriopinnot välittömästi kandidaatiksi valmistumisen jälkeen. Et voi ilmoittaa jatkavasi sellaisessa maisteriohjelmassa, johon sinulle ei ole myönnetty optio-oikeutta. Ajoita kandidaatiksi valmistuminen siis sellaiseen hetkeen, jolloin olet saanut tiedon sinulle myönnetystä optio-oikeudesta.

Ilmoittautuminen maisteriohjelmiin

Ilmoittautumismenettelyn mukaiset maisteriohjelmat

Tiettyihin maisteriohjelmiin tai niiden opintosuuntiin – joihin tiedekuntien päätöksissä on mainittu olevan ilmoittautumismenettely – on erillinen ilmoittautumisaika. Näihin ohjelmiin on kaksi ilmoittautumisaikaa: syksyisin 1.10.–31.10. ja keväisin 1.4.–30.4. Eri maisteriohjelmiin hakeudutaan eri aikoina, joten varmista etukäteen, kumpaa ilmoittautumisaikaa käytetään siinä maisteriohjelmassa, johon olet kiinnostunut ilmoittautumaan.

Keväällä 2021 ilmoittautumismenettelyssä mukana olevat optio-maisteriohjelmat

Päätökset maisteriohjelmapaikoista ilmoitetaan kuukauden kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä.

Muut maisteriohjelmat

Muihin kandiohjelman mahdollisiin optio-maisteriohjelmiin ei ole ilmoittautumisaikaa, vaan voit ilmoittaa kandin tutkintotodistuspyynnön jättäessäsi, missä optio-oikeudessa haluat jatkaa. Suorissa maisterioptioissa voit jatkaa ilman toimenpiteitä.

Osa optio-maisteriohjelmista vaati edeltäviä opintoja ja voit kandidaatintutkinnon jälkeen jatkaa näissä, kunhan olet suorittanut option edellytyksenä olevat opinnot vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja löydät luvusta Maisterioptiot kandiohjelmastasi.

Kansainväliset maisteriohjelmat

Helsingin yliopistossa on myös useita kansainvälisiä maisteriohjelmia joihin haetaan vuosittain joulukuussa. Osa kansainvälisistä maisteriohjelmista kuuluu optio-maisteriohjelmiin joihin on erillinen ilmoittautumisaika. Lue lisää kansainvälisistä maisteriohjelmista.

Maisteriohjelmien opintosuunnat

Osassa maisteriohjelmia on vaihtoehtoisia opintosuuntia, joissa tutkinnon voi suorittaa. Koulutusohjelmasta riippuen opintosuuntiin hakeudutaan eri vaiheissa maisterin tutkintoa. Näet sinua koskevat opintosuuntaan hakeutumista koskevat ohjeet kirjautumalla sisään tai valitsemalla oikean koulutusohjelman sivun yläosasta. Eri opintosuunnissa suoritettavien tutkintojen sisällöt eroavat toisistaan vaihtelevissa määrin.