Julkaiseminen, avoin tiede ja rinnakkaistallennus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tieteellinen julkaiseminen on olennainen osa väitöstutkimusta sekä artikkeliväitöskirjan että monografian tekijälle. Artikkeliväitöskirjan tekijä julkaisee tutkimusprojektin aikana ainakin suurimman osan väitöskirjaan tulevista artikkeleista. Vaikka valmistelisit monografiaa, mikään ei estä julkaisemasta väitöskirjaprojektin aikana artikkeleita tutkimusaiheeseesi liittyen.

Väitöskirjan julkaiseminen ja julkaisuluvat

Väitöskirjasta julkaistaan aina sekä digitaalinen versio että ainakin pieni perinteinen kirjapainos. Digitaalinen versio julkaistaan yliopiston avoimessa digitaalisessa arkistossa kaikkien saataville.

Artikkeliväitöskirjoista julkaistaan digitaalisessa arkistossa tekijänoikeussyistä usein vain yhteenveto-osa. Myös tällöin on kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että myös väitöskirjaan kuuluvat artikkelit ovat helposti lukijan löytyvillä.

Erityistapauksissa avoimeen digitaaliseen julkaisuun on mahdollista hakea tiedekunnalta poikkeuslupaa. Lisää tietoa poikkeusluvista löydät väitöskirjan julkaisemista koskevista tarkemmista ohjeista.

Kirjapainoksen julkaisuun ei ole mahdollista saada poikkeuslupaa. Painettu kirja sisältää aina väitöskirjan kokonaisuudessaan, artikkeliväitöskirjan artikkelit mukaan lukien. Artikkelit sisällytetään painettuun väitöskirjaan julkaisuasussaan.

Jos valmistelet artikkeliväitöskirjaa, huolehdi hyvissä ajoin siitä, että sinulla on kustantajalta lupa käyttää artikkelia painetussa väitöskirjassa.

Avoin julkaiseminen

Avointa julkaisemista on julkaiseminen avoimessa lehdessä (Gold Open Access), rinnakkaistallentaminen yliopiston julkaisuarkistoon (Green Open Access) ja yksittäisen artikkelin ostaminen avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä (Hybrid Open Access).

Julkaisemalla avoimesti varmistat, että tutkimustuloksesi ovat helposti muun tiedeyhteisön saatavilla – ja lisäät samalla tutkimuksesi näkyvyyttä. Myös tutkimuksen rahoittajat vaativat yhä useammin tutkimustulosten avointa julkaisua.

Yliopiston kirjasto tarjoaa tietoa, neuvontaa ja tukea avoimeen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisää tietoa löydät kirjaston verkkosivuilta.

Rinnakkaistallennus

Omien julkaisujen rinnakkaistallentaminen yliopiston omaan julkaisuarkistoon on helppo avoimen julkaisemisen muoto. Työsuhteisilta väitöskirjatutkijoilta edellytetään avointa tallennusta, mutta yliopisto suosittelee sitä vahvasti kaikille väitöskirjatutkijoilleen.

Rinnakkaistallentamalla varmistat, että julkaisusi eivät jää maksumuurin taakse. Rinnakkaistallennus turvaa julkaisujen pitkäaikaista säilytystä ja käyttöä ja julkaisut saavat pysyvän verkko-osoitteen, johon voi myös viitata.

Rinnakkaistallennus yliopiston omaan julkaisuarkistoon on maksutonta. Tutkijat tallentavat julkaisut Tuhat-tutkimustietojärjestelmän kautta. Tee rinnakkaistallennus samalla, kun muutenkin huolehdit, että Tuhat-profiilisi tiedot julkaisuistasi ovat ajan tasalla. Yliopiston kirjasto tarjoaa tukea ja neuvontaa rinnakkaistallennukseen ja tarvittaessa hoitaa tallennuksen puolestasi. Lisää tietoa saat kirjaston verkkosivuilta.

Huomaathan, että myös rinnakkaistallenteen julkaisun ajankohtaa säätelee alkuperäinen julkaisija. Lisätietoja eri tiedejulkaisujen käytännöistä sekä rinnakkaistallenteen ajastamisesta (embargo) saat tiedejulkaisujen omilta verkkosivuilta, yliopiston kirjastosta sekä avoimesta SHERPA/RoMEO-tietokannasta, joka listaa eri julkaisijoiden rinnakkaistallennukseen liittyviä käytäntöjä.

Artikkeliväitöskirjaan sisällytettävien artikkelien rinnakkaistallennus on syytä tehdä ihan viimeistään silloin, kun valmiin väitöskirjan julkaisu on käsillä. Suosittelemme kuitenkin huolehtimaan rinnakkaistallennuksesta sitä mukaa, kun julkaiset artikkeleita – väitöksen lähestyessä sinulla on paljon muutakin tehtävää.

Think Open

Think Open on yliopiston tutkijoille suunnattu blogi, jossa käsitellään digitaalisiin tutkimuspalveluihin ja avoimeen tieteeseen liittyviä ajankohtaisia aiheita ja kysymyksiä. Blogista löydät tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita muun muassa avoimeen dataan ja avoimeen julkaisemiseen, tietosuojaan ja tutkimuksen näkyvyyteen liittyen.

Tutustu Think Open -blogiin.