Koulutusohjelmasi harjoitteluohjeet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kaikkiin Helsingin yliopiston alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu vähintään viiden opintopisteen laajuinen työelämäjakso, jolla tarkoitetaan harjoittelua tai työelämäprojektia. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Katso alta oman koulutusohjelmasi harjoittelun suorittamiseen liittyvä ohjeistus. 

Katso harjoittelutukeen liittyvä ohjeistus Harjoittelutuki ja harjoittelun rahoitus -ohjeesta.