Lukutaitoharjoitus | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Seuraavassa voit harjoitella aktiivista lukutapaa. Näissä harjoituksissa lukemisella on neljä vaihetta: tekstin sisällön ennustaminen, aktiivinen ja keskusteleva lukeminen, luetun arviointi sekä omien arvioiden vertaaminen verkkosivuilta löytyvään tulkintaan.

Pohdintatehtävä

Ennen harjoituksiin ryhtymistä kannattaa miettiä pohdintatehtävän Millainen minä olen lukijana  kysymyksiä. Kirjoita kysymyksiin vastaukset, jotta voit palata näkemyksiisi myöhemmin. Harjoitukset tehtyäsi voit palata pohdintatehtävään ja arvioida, onko käsityksesi itsestäsi lukijana edelleenkin sama.

Tenttikirjan aukaisuharjoitus

Teksti: Timo Airaksinen: Filosofian vastavirta: postmoderni (Ote teoksesta Johdatus filosofiseen ajatteluun, s. 39 - 41) Onko postmodernilla ajattelutavalla edeltäjiä?

Ennen lukemista

Lue tekstin otsikko ja ennusta sen perusteella sisältö. Voit aktivoitua kysymällä itseltäsi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä tarkoittaa postmoderni? Mitä tiedän siitä ennestään?
 • Missä mielessä se voisi olla filosofian vastavirtaa?
 • Mitä tiedän tekstin kirjoittajasta?
 • Mikä on tekstin tavoite? Kenelle Johdatus filosofiseen ajatteluun on suunnattu?

Lukemisen aikana

Keskustele mielessäsi Airaksisen tekstin kanssa. Yritä etsiä vastaus edellä esitettyihin kysymyksiin.

Lukemisen jälkeen

 • Mikä oli tekstin pääajatus?
 • Oliko tekstin ymmärtäminen minulle vaikeaa?
 • Miten lähtisin selvittämään minulle epäselviksi jääneitä kohtia?
 • Mitkä kohdat olivat minulle vaikeita? Miksi ne olivat vaikeita?
 • Mikä minua kiinnosti eniten tekstissä?
 • Sainko vastauksen kohdan 1 kysymyksiin?
 • Miten arvelen tekstin jatkuvan tämän jälkeen?

Vertaa omia kommenttejasi Avaimiin Airaksisen tekstiin