Lyhyt monimuotoliikkuvuus sekä lyhyt- ja kesäkurssit ulkomailla

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Onko useamman kuukauden vaihto sinulle liian pitkä aika, mutta haluaisit silti lähteä ulkomaille opiskelemaan? Haluatko edistää opintojasi esimerkiksi kesäloman aikana ja saada samalla kansainvälistä kokemusta? Lyhyet liikkuvuudet tarjoavat sinulle mahdollisuuden kansainvälistymiseen lyhyemmässä ajassa.

Erasmus+-ohjelman puitteissa on mahdollista osallistua ns. monimuotoiselle lyhytliikkuvuusjaksolle (Blended Short Mobility). Monimuotoliikkuvuus tarkoittaa, että vaihtojakso sisältää sekä fyysisen lyhytliikkuvuuden (kesto 5-30 päivää) että virtuaalisen osion. Kurssilla täytyy siis olla verkko-opiskelua ennen tai jälkeen fyysisen vaihtojakson. Usein Erasmus+ monimuotoliikkuvuudet toteutetaan osana niin sanottua monimuotoista intensiivikurssia (Blended Intensive Programme, BIP), jonka partneriyliopistomme järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston ja vähintään yhden muun Eurooppalaisen korkeakoulun kanssa. Tällöin samalle kurssille osallistuu tyypillisesti useita opiskelijoita kaikista osallistuvista korkeakouluista ja usein mukana on myös opettaja HY:stä.

Mikäli itsenäisesti hankittu lyhytliikkuvuusjakso ei ole Erasmus- tai Nordplus-kelpoinen, on mahdollista hakea 500 euron apurahaa lyhytkurssille osallistumiseen ulkomailla. Haku on jatkuva (1.9. - 31.5.) ja hakemus tehdään sähköisesti Mobility Onlinessa. Apurahaa voi hakea, jos et saa vaihtoon muuta korkeakoulun myöntämää apurahaa.

Lisäksi kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut järjestää helmikuussa haun muutamaan kesäkouluun, joiden kanssa on etukäteen sovittu opiskelijoiden liikkuvuudesta. Näihin kohteisiin valitaan ennalta sovittu määrä opiskelijoita, ja valinnassa käytetään soveltaen kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden yleisiä valintakriteereitä. Helmikuussa haussa olevat kohteet ovat nähtävillä sivun alaosassa.

Mitä on Erasmus+ lyhyt monimuotoliikkuvuus?

Erasmus+ monimuotoinen lyhytliikkuvuus tarkoittaa, että vaihtojakso sisältää sekä fyysisen lyhytliikkuvuuden (kesto 5-30 päivää) että virtuaalisen osion. Usein Erasmus+ monimuotoliikkuvuudet toteutetaan osana niin sanottua monimuotoista intensiivikurssia (Blended Intensive Programme, BIP), jonka partneriyliopistomme järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston ja vähintään yhden muun Eurooppalaisen korkeakoulun kanssa. Tällöin samalle kurssille osallistuu tyypillisesti useita opiskelijoita osallistuvista korkeakouluista ja usein mukana on myös opettaja HY:stä. Tietoa E+ ohjelman oman alan monimuotoisista intensiivikursseista saa tässä vaiheessa ensisijaisesti oman koulutusohjelman opettajilta, jotka ovat mukana kursseja järjestämässä.

Erasmus+ monimuotoisiin lyhytliikkuvuuksiin liittyy päiväkohtainen apuraha. Löydät tarkempaa tietoa apurahan suuruudesta Vaihdon rahoitus-sivuilta, Erasmus-liikkuvuusapurahaosiosta.

Erasmus+ -lyhyiden monimuotovaihtojen ehdot

 • Kurssin järjestävän yliopiston tulee olla Helsingin yliopiston Erasmus+ partneriyliopisto ja vaihtosopimuksemme tulee mahdollistaa monimuotoliikkuvuus (Blended mobility)
 •  Kurssiin kuuluu virtuaalinen osio ja 5-30 päivän pituinen fyysinen liikkuvuusosio. Tämä tarkoittaa, että kurssilla täytyy olla verkko-opiskelua ennen tai jälkeen fyysisen vaihtojakson. HUOM! Virtuaalisen osion vaatimus ei koske väitöskirjatutkijoita.
 • Kurssin kokonaislaajuus on minimissään on 3 op.
 • Lyhytkurssilla opetuksen tulee olla maksutonta, eikä osallistujilta peritä lukukausi-, tms. maksuja. Vapaa-ajan ohjelmasta, kuten retkistä tms. voidaan maksua kuitenkin periä.

Miten voit hakea Erasmus+ monimuotoisen lyhytliikkuvuuden apurahaa? Apurahaa haetaan Mobility Onlinessa ajalla 1.9.-31.5. Ohesta löydät tarkemmat hakuohjeet sekä llinkin hakulomakkeelle.

Mikä on lyhytkurssi?

Lyhytkurssilla tarkoitetaan kurssimuotoista opetusta, joka järjestetään ulkomaisessa yliopistossa. Kurssin tulee olla laadultaan korkeatasoinen ja tukea opintojasi Helsingin yliopistossa. Kurssien kestot vaihtelevat 1 viikon ja 3 kuukauden välillä.

Jos olet itse hankkinut paikan lyhytkurssille, sinun tulee maksaa mahdollinen kurssimaksu sekä muut matkustus- ja asumiskustannukset.

Helsingin yliopisto myöntää apurahan lyhytkurssille osallistumista varten. Apurahaa voivat hakea kandi-, maisteri- ja tohtorivaiheen opiskelijat, ja sitä varten järjestetään jatkuva haku lukuvuoden aikana (1.9.–31.5.). Apurahojen summat voit tarkistaa sivulta Vaihdon rahoitus. Apurahaa haetaan Mobility Online- järjestelmän kautta. Jos olet oikeutettu Kelan opintotukeen, voit hakea tukea myös lyhytkurssille osallistumiseen, kunhan Kelan kriteerit täyttyvät.

Huomioithan, että apurahoja on rajoitettu määrä. Jos kaikki apurahat on myönnetty ennen lukuvuoden loppua, haku päättyy. Haun päättymisestä ilmoitetaan tällöin tässä ohjeessa sekä siitä ilmoitetaan suoraan hakemuksen jo mahdollisesti jättäneille opiskelijoille sähköpostitse.

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut järjestää muutaman sopimusyliopiston kesällä tapahtuvaan opetukseen (kesäkurssit, Summer School) apurahahaun helmikuussa. Hakukohteet on lueteltu alla. Tekniset hakuohjeet Mobility Onlineen löydät Miten haen? -osiosta tältä sivulta.

 

Miten löydän itselleni sopivan lyhytkurssin?

Helpoin tapa lähteä liikkeelle on selailla partneriyliopistojemme kotisivuja ja kurssitarjontaa. Monet yliopistot järjestävät kansainvälistä kesäopetusta (nimeltään esim. Summer School, Summer Academy), mutta voi olla mahdollista päästä mukaan yksittäiselle kurssille myös lukukauden aikana. Huomaa kuitenkin, että korkeakouluilla on eri käytänteitä sellaisten opiskelijoiden hyväksymiseksi kursseille, jotka viipyvät lyhyemmän aikaa kuin lukukauden.

Saat hakea itsenäisesti minkä tahansa ulkomaisen korkeakoulun kurssille, kunhan korkeakoulu on korkeatasoinen (mielellään Helsingin yliopiston partneri), opetus on yliopistotasoista (kandi-, maisteri- tai jatko-opintovaiheen) ja saat hyväksiluettua kurssisuorituksen täysimääräisenä tutkintoosi Helsingin yliopistossa vastaanottavan korkeakoulun opintosuoritusotteen perusteella.

Lyhytkursseja on listattu esimerkiksi seuraavilla sivustoilla:

Miten haen?

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten haet apurahaa sekä itsenäisesti hankitulle lyhytkurssiosallistumiselle (A) että helmikuussa haussa oleville kesäkoulupaikoille (B).

Apurahahaku itsenäisesti hankittuun lyhytkurssille osallistumiseen on jatkuva lukuvuoden aikana (1.9.–31.5.). Apurahaa haetaan kun tieto kurssille pääsemisestä on tullut. Apurahahakemuksen voi toki aloittaa ennen hyväksymistietoa, mutta se laitetaan maksuun vasta kun on varmaa, että pääset kyseiselle kurssille.

Haku kesäkoulupaikkoihin kesäksi 2023 on avoinna 1.2. - 15.2.2023. 

Tee näin

1) Rekisteröidy hakijaksi Mobility Online -portaalissa. (Internet Explorer toimii parhaiten portaalin kanssa)

A) Itsenäinen lyhytkurssihakija (freemover short courses)

 • Klikkaa sivun yläpalkista, jossa lukee harmaalla "Erasmus SMP, Erasmus STT, Visiting student, Freemover and Freemover short courses...".
 • Valitse ohjelmista Freemover short courses
 • Kirjaudu sisään yliopiston AD-tunnuksillasi
 • Tarkista vielä, että hakemuksen program kohdassa lukee Freemover short courses
 • Tarkista, että lukuvuoden kohdalla lukee "2022/2023"
 • Täytä puuttuvat tiedot, mm. kurssin nimi ja hyväksilukutiedot ja paina Send application
 • Jos aiot korvata lyhytkurssilla jonkin tietyn pakollisen kurssin tutkinnostasi, varmista kurssin korvaavuus jo suunnitteluvaiheessa tiedekuntasi hyväksilukuohjeiden mukaisesti. Ohjeet löydät Kotiinpaluu-ohjeen kohdasta "Hyväksiluku". Jos suunnittelet kurssin hyväksiluvun valinnaisiin opintoihin voit kirjoittaa esim. "Vapaavalintaisin opintoihin maisterin tutkinnossa". Allekirjoituksia ei tarvita.

B) Kesäkouluhakemus helmikuun hakuaikana (summer courses)

 • Kesäkursseille on oma hakulomake
 • Kirjaudu sisään yliopiston AD-tunnuksillasi
 • Tarkista vielä, että hakemuksen program kohdassa lukee Summer courses
 • Tarkista, että lukuvuoden kohdalla lukee "2022/2023"
 • Täytä hakemuksella pyydetyt tiedot ja paina Send application
 • Jos aiot korvata lyhytkurssilla jonkin tietyn pakollisen kurssin tutkinnostasi, varmista kurssin korvaavuus jo suunnitteluvaiheessa tiedekuntasi hyväksilukuohjeiden mukaisesti. Ohjeet löydät Kotiinpaluu-ohjeen kohdasta "Hyväksiluku". Jos suunnittelet kurssin hyväksiluvun valinnaisiin opintoihin voit kirjoittaa esim. "Vapaavalintaisin opintoihin maisterin tutkinnossa". Allekirjoituksia ei tarvita. Tämä korvaa muissa hakuohjeissa mainitun opintosuunnitelman (Learning Agreement).

2) Saat sähköpostiin linkin, jota kautta pääset tekemään hakemuksen loppuun. Kirjaudu hakemuksellesi uudelleen saamasi sähköpostissa olevan linkin kautta.

3) Tarkista antamasi tiedot kohdasta "Download Application Form" ja tallenna se koneellesi. Tämä liitetään hakemuksesi liitteeksi.

4) Valmistele seuraavat liitteet ja lataa ne hakemuksellesi kohdasta "Upload application documents"

Perustelukirje

 • Perustelukirjeen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Pituus max 1 sivu (max. 400 sanaa)
 • Lataa perustelukirje Mobility Online -järjestelmään, doc tai docx -liitetiedostona
 • Perustele miksi olet hakenut juuri kyseiselle kurssille ja mitä uutta tämä tuo lisää opintoihisi.
 • Kerro, mihin osaan opintojasi aiot sisällyttää kurssin.
 • Lisätietoa perustelukirjeestä löydät kohdasta "Hakemuksen liitteet".

Helsingin yliopiston epävirallinen opintosuoritusote

 • Saat Sisusta epävirallisen suoritusotteen. Tallenna se omalle tietokoneellesi ja sitten voit ladata sen hakemustilillesi kohdasta "Upload application documents (e.g. transcript, motivation letter, learning agreement, application form)"

Hakemuslomake

 • Lataa hakemuslomake ensin koneellesi kohdasta "Download application form" ja tallenna se koneellesi.
 • Tarkista, että tiedot lomakkeella ovat oikein ja lataa lomake hakemuksesi liitteeksi kohdasta "Upload application documents"

Vain itsenäisesti hakevat (A): Kopio vastaanottavan yliopiston hyväksymistodistuksesta

 • Lataa hyväksymistodistus hakemuksellesi jos haet kurssille itsenäisesti (A, Freemover short ). Kesäkouluhakijoiden (B, Summer courses) hakijoiden osalta hyväksymistieto tarkistetaan myöhemmin.

5) Kun nämä liitteet on ladattu, klikkaa "Submit application with attachments".

Hakemuksesi jää tämän jälkeen käsiteltäväksi kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin.

Kysymyksiisi vastaa:

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut

studentexchange@helsinki.fi 

Nordic Center kesäkurssit Intiassa ja Kiinassa

Helsingin yliopisto on mukana pohjoismaisessa yhteistyössä Intiassa ja Kiinassa, ja saa valita muutaman opiskelijan vuosittain paikallisten Nordic Centereiden järjestämille kesäkursseille. Nämä englanninkieliset maksulliset kurssit Intiassa ja Kiinassa järjestetään kesä-elokuussa vuosittain ja niihin haetaan kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden järjestämässä haussa helmikuussa. Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut ilmoittaa valitut opiskelijat näille kesäkursseille. Intian kurssin osalta hakemus tehdään suoraan keskuksesta tulleiden ohjeiden mukaan. Kiinassa järjestettävälle kurssille hakemus lähetetään kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden kautta. Huomaathan, että kurssimaksu jää opiskelijan maksettavaksi.

Kursseilla on luennoitsijoita ja opiskelijoita muista pohjoismaista.

Pohjoismaiset keskukset löytyvät Mobility Onlinesta Summer courses -ohjelman alta seuraavilla nimillä: IND HYDERA01 - Nordic Center in India - University of Hyderabad ja CN SHANGHAI01 - Fudan University. Erittele hakulomakkeen tekstikenttään, mille keskuksen kurssille olet hakemassa ja missä järjestyksessä. Sama opiskelija voi saada stipendin vain yhdelle kurssille saman kesän aikana, vaikka kurssit eivät menisi ajallisesti päällekkäin. Huomioithan kurssien tason - kursseille toivotaan ensisijaisesti kurssin tasolla olevia opiskelijoita (kandi / maisteri).

Haettavat kesäkurssit löydät englanninkielisiltä sivuilta.

Kesäkurssit Pohjoismaissa

Helsingin yliopisto on sopinut opiskelijoiden lähettämisestä seuraaviin kesäkouluihin ilman kurssimaksuja. Huomaa kuitenkin, että kesäkouluihin osallistuminen ei ole täysin maksutonta. Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut myöntää 500 euron stipendin valituille opiskelijoille auttamaan kustannuksissa.

Helsingin yliopiston stipendiaattien valinta pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti haun päättymisen jälkeen. On mahdollista, että joku kursseista on jo täyttynyt ennen tietoa stipendin saamisesta.

Haettavat kesäkoulupaikat löydät englanninkielisiltä sivuilta.