Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät Sisusta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Löydät opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot joko sivulta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet tai Sisusta, kun lisäät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Elintarviketieteiden kandiohjelma

 • ETK-004 Elintarviketieteet, opintokokonaisuus (15/25 op)

Maataloustieteiden kandiohjelma

 • MAAT-610 Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous, opintokokonaisuus (15 op)
 • MAAT-620 Maataloustieteiden perusteet, opintokokonaisuus (15 op)
 • MAAT-630 Kotieläingenetiikka ja -biotekniikka, opintokokonaisuus (15/25 op)
 • MAAT-640 Maaperä- ja ympäristötiede, opintokokonaisuus (15 op)
 • MAAT-650 Maaperä- ja ympäristötiede, opintokokonaisuus (25 op)
 • MAAT-660 Maatalouden ympäristöteknologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • MAAT-670 Agroekologia, opintokokonaisuus (15 op)

Katso tästä yllä oleviin MAAT-kokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot ja niiden koodit (pdf)

Metsätieteiden kandiohjelma

 • ME-300 Metsätieteet, perusopinnot (30 op)
 • ME-304 Metsien ekologia ja hoito (30op)
 • ME-305 Metsävarojen hallinta ja käyttö (30op)
 • ME-306 Metsäekonomia ja markkinointi, opintokokonaisuus (15-35 op)
 • ME-307 Metsien ekologia ja käyttö, opintokokonaisuus (25 op)

Katso tästä METSÄ-kokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot ja niiden koodit (pdf)

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

 • YET-340 Elintarviketalous, opintokokonaisuus (15 op)
 • YET-350 Maatalousekonomia, opintokokonaisuus (25 op)
 • YET-360 Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, opintokokonaisuus (15 op)
 • YET-361 Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, opintokokonaisuus (15–30 op)
 • YET-370 Yrittäjyys, opintokokonaisuus (15 op)

Katso tästä YET-opintokokonaisuuksien kuuluvat opintojaksot ja niiden koodit (pdf)

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Elintarviketieteiden maisteriohjelma

 • FOOD-300 Elintarvikekemia, opintokokonaisuus (25 op)
  • Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on kanditasoiset tiedot elintarviketieteistä.
 • FOOD-600 Elintarviketeknologia, opintokokonaisuus (25 op)
  • Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on kanditasoiset tiedot elintarviketieteistä.
 • FOOD-800 Lihatiede ja -teknologia, opintokokonaisuus (25 op)
  • Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on perustiedot elintarviketieteistä.
 • FOOD-200 Maitotiede ja -teknologia, opintokokonaisuus (25 op)
  • Opintokokonaisuus on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, jos on vapaita paikkoja ja opiskelijan kanditason opinnot tukevat valintaa.
 • FOOD-700 Viljatiede ja -teknologia, opintokokonaisuus (25 op)
  • Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on kanditasoiset tiedot elintarviketieteistä.
 • FOOD-400 Elintarviketurvallisuus, opintokokonaisuus (25 op)
  • Opintokokonaisuus on tarjolla muiden maisteriohjelmien opiskelijoille, joilla on kanditasoiset tiedot elintarviketieteistä.
 • FOOD-900 Tuotekehitys elintarvikealalla, opintokokonaisuus (25 op)
  • Opintokokonaisuus on tarjolla ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaattiohjelman opiskelijoille, sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on kanditasoiset tai vastaavat tiedot elintarviketieteistä.
 • FOOD-500 Elintarviketieteet, opintokokonaisuus (25 op)
  • Opintokokonaisuus on pakollinen niille elintarviketieteiden maisteriohjelman opiskelijoille, joilla ei ole kanditasoisia tietoja elintarviketieteistä. Opintokokonaisuus on tarjolla myös muiden maisteriohjelmien opiskelijoille.

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma

 • AGERE-311 Agricultural Markets and Policy (15op)
 • AGERE-312  Production Economics and Farm Management (15op)
 • AGERE-313 Entrepreneurship (15op)
 • AGERE-321 Environmental Economics (15op)
 • AGERE-322 Natural Resource Economics (15op)
 • AGERE-323 Climate (15op)
 • AGERE-324 Baltic Sea (15op)
 • AGERE-325 Forest Studies (15op)

Ennen kokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille osallistumista kannattaa varmistaa vastuuopettajalta opintojaksoille tarvittavat valmiudet ja edeltävät opinnot, jotta opintojaksoista voi suoriutua menestyksellisesti.

Maataloustieteiden maisteriohjelma

 • AGRI-140 Maatalouden ympäristöteknologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • AGRI-150 Maatalousteknologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • AGRI-230 Kasvinjalostus, opintokokonaisuus (15 op)
 • AGRI-270 Entomologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • AGRI-290 Viherala, opintokokonaisuus (15 op)
 • AGRI-310 Kotieläinjalostuksen teoria, opintokokonaisuus (15 op)
 • AGRI-320 Kvantitatiivinen ja populaatiogenetiikka, opintokokonaisuus (15 op)
 • AGRI-330 Kotieläinfysiologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • AGRI-350 Animal Welfare and Health (15 op)
 • AGRI-610 Maatalous ja ympäristö, opintokokonaisuus (15–25 op)
 • AGRI-620 Globaali etelä, opintokokonaisuus (25 op)
 • ECGS-700 Ruoka ja kestävyys, opintokokonaisuus (15–25 op)

Katso tästä yllä oleviin AGRI-kokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot ja niiden koodit (pdf)

Metsätieteiden maisteriohjelma

 • FOR-301 Geoinformatiikka, opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-302 Trooppinen metsänhoito, opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-303 Soiden ekologia ja käyttö, opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-304 Metsämaatietede, opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-305 Metsät ja ilmastonmuutos, opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-306 Metsäbioteknologia, opintokokonaisuus (30 op)
 • FOR-307 Metsien tuotosekologia, opintokokonaisuus (25 op)
 • FOR-308 Metsä- ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen, opintokokonaisuus (25 op)

Katso tästä yllä olevien FOR-kokonaisuuksien opintojaksot ja koodit (pdf)

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

 • MMB-200 Ympäristömikrobiologia, opintokokonaisuus (15–45 op)
 • MMB-300 Elintarvikemikrobiologia ja -biotekniikka, opintokokonaisuus (15–45 op)
 • MMB-400 Lääketieteellinen mikrobiologia, opintokokonaisuus (20–45 op)
 • MMB-500 Mikrobibiotekniikka, opintokokonaisuus (15–45 op)
 • MMB-600 Mikrobiologia, opintokokonaisuus (15–25 op)
 • MMB-700 Sienitiede, opintokokonaisuus (15–45 op)
 • MMB-800 Virologia, opintokokonaisuus (15–45 op)

Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on perustiedot molekyyli- ja solubiologiasta, perustiedot mikrobiologiasta ja molekulaarisen biologian tekniikoista, laboratorion perustaidot, kandidaatintutkinto molekyylibiotieteistä, biologiasta, ympäristötieteistä tai muusta lähitieteestä.