Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Koulutusohjelmasi opetussuunnitelmassa määritellään muun muassa tutkintosi rakenne ja osaamistavoitteet sekä tutkintoon sisältyvien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen osaamistavoitteet, sisällöt ja osaamisen arviointimenetelmät. Tutustu oman koulutusohjelmasi opetussuunnitelmaan heti opintojesi alussa ja suunnittele opintojasi sivulta Opintojen suunnittelu ja hops-ohjaus löytyvien ohjeiden avulla.

Näet koulutusohjelmasi tutkintorakenteen sekä opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tiedot myös Sisussa tehtyäsi opintosuunnitelman. Valitsemalla koulutusohjelmasi yllä olevasta valikosta saat esiin linkin ohjelmasi koko opetussuunnitelmaan. Tutkintorakenteet esitetään lisäksi sivulla Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus.   

Opetus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksoista järjestetään lukuvuoden aikana yleensä yksi tai useampi suoritustapa (esim. luentokurssi, tentti, seminaari), jonka hyväksytysti suoritettuasi olet suorittanut kyseisen opintojakson ja saat siitä arvosanan. 

Lukuvuosittaiset opetusohjelmat julkaistaan kahdessa osassa:

  • Maaliskuussa julkaistaan Opiskelijan ohjeissa seuraavan lukuvuoden ns. alustava opetusohjelma, josta näet tiedot siitä, mitä opintojaksoja lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa, missä periodissa, millä kielellä ja millaisella toteutustavalla. Koulutusohjelmien alustavat opetusohjelmat julkaistaan sivulla Mistä löydän opintotarjonnan? ja Kielikeskuksen sivulla Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta.
  • Lopulliset opetusohjelmat julkaistaan Sisussa ja Opintotarjonnassa pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä. Lopullisesta opetusohjelmasta näet tiedot aikatauluista, tiloista, opettajista, opetuskielistä, toteutustavoista ja ilmoittautumisista. 

Opetussuunnitelmista päätetään tiedekuntaneuvostoissa ja ne ovat voimassa aina kolme lukuvuotta. Tällä hetkellä opetus järjestetään 2020–2023 opetussuunnitelmien mukaan.

Jos suoritat opintojasi aiemman (2017–2020) opetussuunnitelman mukaan tai sinulla on vanhempia opintoja, tarkista alta oman koulutusohjelmasi vastaavuustaulukoista korvaavat opintojaksot. Opetussuunnitelmakauden vaihtuessa sinulla on oikeus siirtyä suorittamaan opintojasi uuden opetussuunnitelman mukaan. Tiedekuntaneuvosto voi päättää määräajasta, jonka jälkeen opiskelijoiden tulee siirtyä suorittamaan opintojaan uudemman opetussuunnitelman mukaisesti.

Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat löytyvät sivulta Tohtoritutkinnon laajuus ja rakenne