Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. 

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät Sisusta tai ohjeesta Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus.

Löydät opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot joko sivulta Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus tai Sisusta, kun lisäät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi.

Opintokokonaisuuksien tarkemmat kuvaukset löydät kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelmasta.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

Geotieteiden kandiohjelma

Kemian kandiohjelma

HUOM! Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman 'kemia toisena opetettavana aineena' -vaatimusten mukaan (katso tarkemmat tiedot alempana).

 • KEK150 Kemian perusopinnot muille koulutusohjelmille (25 op)
 • KEK250 Kemian aineopinnot muille koulutusohjelmille (35 op)
 • KEK155 Kemian opintokokonaisuus (15 op)
  • Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset (valitse yksi alla olevista)

   • KEK101 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset
   • KEK181 Atomer, molekyler och växelverkningar
   • BSCH1001 Atoms, Molecules and Interactions
  • Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (valitse yksi alla olevista)
   • KEK103 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino
   • KEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt
   • BSCH1002 Energy, Reactivity and Chemical Equilibrium
  • Jokin perus- tai aineopintotasoinen luentokurssi (5 op)

Maantieteen kandiohjelma

 • MAA-100 Maantieteen perusopinnot (25 op) HY:n tutkinto-opiskelijoille vapaasti suoritettavissa.
 • MAA-210 Maantieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille (35 op)​​​​​​
  • Maantieteen aineopintokokonaisuutta MAA-210 (35 op) otetaan vuosittain suorittamaan enintään 10 perustutkinto-opiskelijaa muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista.

   Haku e-lomakkeella,  Seuraava haku keväällä 2023.

   Hakijalla tulee olla suoritettuna maantieteen perusopintokokonaisuus MAA-110 (25 op) vähintään arvosanalla 3/5 (opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu ka) hakuajan päättymiseen mennessä. Kokonaisuus voi koostua joko uusien tai vanhojen tutkintovaatimusten mukaisista kursseista tai niiden yhdistelmästä.

   Kokonaisuuden lisäksi valinnassa voidaan ottaa huomioon myös mahdollisia muita maantieteen opintoja.

   Maantieteen aineopinto-oikeudet hyväksytään maantieteen kandiohjelman johtoryhmässä ja hyväksytyille ilmoitetaan opinto-oikeudesta viikolla 19.

   Maantieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille (MAA-210) koostuu seitsemästä 5 op:n kurssista:

   • MAA-201 Tiedon esittäminen maantieteessä, 5 op
   • MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
   • MAA-203 Maantieteen menetelmät, 5 op
   • MAA-204 Maantieteen projektiharjoituskurssi, 5 op
   • MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi, 5 op
   • MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti, 5 op
   • MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti, 5 op

 

 • GIS-210 Geoinformatiikan opintokokonaisuus muille koulutusohjelmille (25 op)

  • Geoinformatiikan opintokokonaisuutta GIS-210 (25 op) otetaan vuosittain suorittamaan maksimissaan 10 opiskelijaa muista koulutusohjelmista. 
  • Valinta perustuu MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä -kurssin arvosanaan tai muun vastaavan geoinformatiikan peruskurssin arvosanaan. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset muut aiemmat geoinformatiikan opinnot. 
  • Hakuaika 19.12.2022-12.1.2023, haku e-lomakkeella
  • Opinto-oikeudesta ilmoitetaan viimeistään pe 13.1.2023

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelman keskeisin sisältö on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille kokonaisuuksina jotka löytyvät kandiohjelman ulkoisilta verkkosivuilta.
 • Kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat voivat suorittaa näitä kokonaisuuksia ja niiden sisältämiä opintojaksoja ilman rajoitteita. Huomaa kuitenkin ilmoitetut esitietovaatimukset: opintojaksoja ei voi suorittaa mielivaltaisessa järjestyksessä. Tietyn opintojakson sisältö voi perustua yhden tai useamman edeltävän opintojakson sisältöön. Perusopinnot on aloitettava opintojaksosta 1. ja vasta sen jälkeen edettävä opintojaksoon 2., jne.
 • Perusopintokokonaisuuksien esitietoina on lukion pitkä matematiikka.
 • Aineopintokokonaisuuden esitietoina on tieteenalan perusopintokokonaisuus.
 • Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot ovat Avoimen yliopiston opetustarjonnassa siten että opintojaksoille on kiintiö Avoimen yliopiston kautta. Muutamat opintojaksot ovat lisäksi tarjolla Avoimen yliopiston kesäopetuksena. Joko matematiikan, tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuus hyvin suoritettuna on väylä Avoimen yliopiston kautta tutkinto-opiskelijaksi Matemaattisten tieteiden kandiohjemaan.
 • Kokonaisuuksia voi suorittaa myös erillisopintoina.
 • Kokonaisuuksien tai yksittäisten opintojaksojen suorituksiin voi hakea JOO-suoritusoikeuksia.

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

 • MAT110 Matematiikan perusopinnot (25 op)
 • MAT013 Matematiikan opintokokonaisuus taloustieteen kandiohjelmalle (25 op)
 • MAT111 Matematiikan perusopintokokonaisuus tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmalle (25 op)
 • MAT010 Matematiikan opintokokonaisuus, 15–35 op / MAT011 Matematiikan opintokokonaisuus > 15 op (op-laajuuden vaihtoehto 2, 15–50 op
 • MAT211 Matematiikan aineopinnot muille tieteenaloille (35 op)
 • MAT120 Tilastotieteen perusopinnot (25 op)
 • MAT221 Tilastotieteen aineopinnot muille tieteenaloille (35 op)
 • MAT020 Tilastotieteen opintokokonaisuus (15/25/35 op)

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Matematiikka toisena opetettavana aineena, 60 op

 • MAT110 Matematiikan perusopinnot (25 op)
 • MFK-M210 Matematiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Matematiikan opinnot luokanopettajaopiskelijoille (opintokokonaisuudet tarjolla vain luokanopettajaopiskelijoille)

 • MFK-M100 Matematiikan perusopinnot luokanopettajille (25 op)
 • MFK-M220 Matematiikan aineopinnot (35 op)

Fysiikka toisena opetettavana aineena

 • FYS1100 Fysiikan perusopinnot (25 op)
 • MFK-F210 Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Kemia toisena opetettavana aineena

 • KEK100 Kemian perusopinnot (25 op)
 • MFK-K210 Kemian aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Luonnontieteiden kandiohjelma

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Datatieteen maisteriohjelma

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Life Science Informatics

 • LSI301 Life Science Informatics, opintokokonaisuus (15/25/35 op)
 • LSI331 Biomathematics, opintokokonaisuus (15 op)
 • LSI341 Biostatistics, opintokokonaisuus (15 op)
 • LSI342 Bioinformatics and Systems Medicine, opintokokonaisuus (15/25 op)
 • LSI351 Eco-evolutionary Informatics, opintokokonaisuus (15 op)

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma

 • MAST001 Matematiikan syventävä opintokokonaisuus (15/25/35 op)
 • MAST002 Soveltavan matematiikan syventävä opintokokonaisuus (15/25/35 op)
 • MAST003 Tilastotieteen syventävä opintokokonaisuus (15/25/35 op)
 • MAST004 Yhteiskuntatilastotieteen syventävä opintokokonaisuus (15/25/35 op)

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma

 • MATR390 Materiaalitutkimuksen opintokokonaisuus (15/25/35 op)

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma