Ohjeita humanistisen tiedekunnan vanhoissa koulutuksissa jatkaville

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Vanhojen tutkintovaatimusten siirtymäaika päättyi 18.12.2020 ja opiskelijat siirtyivät itse tai heidät siirrettiin automaattisiirrossa uusiin koulutusohjelmiin.

Assyrologian, egyptologian ja kognitiotieteen siirtymäaika jatkuu kuitenkin 31.7.2023, koska nämä oppiaineet eivät jatka opintosuuntina uusissa koulutusohjelmissa. Jos opiskelet pääaineenasi jotain näistä aineista, voit yhä suorittaa opintoja lukuvuoden 2016-17 opetussuunnitelman mukaisesti. Voit myös siirtyä uusiin koulutusohjelmiin, mutta tälloin saatat joutua aloittamaan uuden opintosuuntasi opinnot alusta (assyriologia, egyptologia). Tällöin voit käyttää ne opinnot, jotka eivät korvaa uuden opintosuuntasi opintoja tutkintoosi valinnaisina opintoina.

Altaistiikka, indoeuropeistiikka ja Fonetiikka (puheviestinnän linja) eivät myöskään jatka opintosuuntina uusissa koulutusohjelmissa, mutta näiden aineiden siirtymäaika päättyi jo 18.12.2020.

Tiedekuntatentit

Opetus järjestetään uusien tutkintovaatimusten mukaisesti, mutta päättyvissä oppiaineissa voi vielä suorittaa tenttejä vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti. Voit etsiä tenttejä vanhojen pääaineiden WebOodin oppaista Tentit-välilehdeltä (Opintotarjonta → Opinto-oppaat → Humanistinen tiedekunta → Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet → Oma oppiaineesi 2017-18...2022-23) tai Opintotarjonta-sivulta (hae opintojakson nimellä tai numerotunnisteella). Tentteihin ilmoittaudutaan toistaiseksi WebOodissa. Humanistisen tiedekunnan tiedekunta- ja rästitenttipäivät löytyvät ohjeesta Tenttiminen yleisessä tenttitilaisuudessa.

Gradu- ja kypsyysnäyteohjeet

Graduohjeet ja palautusaikataulu

Aikataulu gradujen jättämiselle lukuvuodelle 2020-2021 löytyy ohjeesta Tutkielma ja kypsyysnäyte maisteri- ja lisensiaattiohjelmissa. Valitse sivun ylälaidan alasvetovalikosta mikä tahansa humanistisen tiedekunnan maisteriohjelma nähdäksesi oikeat tiedot. Muut graduohjeet vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville löydät Digitutkielmat-sivustolta.

Gradun palautus tapahtuu E-Thesis-järjestelmässä. Valitse tallennuslomakkeen koulutusohjelma- ja opintosuuntavalikoista oma koulutuksesi ja pääaineesi:

  • assyriologia → koulutusohjelma: assyriologia, opintosuunta: assyriologia
  • egyptologia → koulutusohjelma: egyptologia, opintosuunta: egyptologia
  • kognitiotiede → koulutusohjelma: kognitiotiede, opintosuunta: kognitiotiede

Kypsyysnäyte eli tiivistelmä

Ohjeet kypsyynäytteen, eli tiivistelmän, laatimista varten löydät Digitutkielmat-sivustolta. Voit käyttää tiivistelmän laatimisessa oheista pohjaa.

Jos annat tutkielmallesi verkkojulkaisuluvan, tarkistathan, että tiedosto on saavutettavassa muodossa. Katso ohjeet saavutettavan tutkielmatiedoston tekemiseen ohjeesta Saavutettavuus – mitä opiskelijan tulisi tietää?

Kokonaisuuden rekisteröinti

Kun olet suorittanut kaikki tiettyyn opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot, sinun kannattaa heti hakea kokonaisuusmerkintää. Tätä varten sinun tulee täyttää kokonaisuumerkintälomake. Toimita täytetty lomake ko. opintokokonaisuuden vastuuopettajalle. Vastuuopettajan voit tarkistaa WebOodista, opintokokonaisuuden kuvauksesta. Käytä alla olevaa lomaketta kokonaisuusmerkinnän hakemiseen. Liitä myös mukaan (epävirallinen) opintosuoritusotteesi.

Vastuuhenkilö toimittaa hyväksytyn kokonaisuuden rekisteröitäväksi Metsätalon opiskelijapalveluihin. Rekisteröityjä opintokokonaisuuksia ei enää pureta.

Siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin päättyvissä oppiaineissa

Jos et ehdi valmistua siirtymäajan loppuun mennessä (31.7.2023), voit siirtyä uusiin koulutusohjelmiin seuraavasti:

Siirtyminen kandivaiheessa

  • Assyriologia → Kielten kandiohjelma, opintosuunta muinaisen Lähi-idän kielet TAI kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta Lähi-idän ja islamin tutkimus
  • Egyptologia → Kielten kandiohjelma, opintosuunta muinaisen Lähi-idän kielet TAI kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta Lähi-idän ja islamin tutkimus
  • Kognitiotiede → Kieltenkandiohjelma, opintosuunta lingvistiikka

Siirtyminen maisterivaiheessa

  • Assyriologia → Kielten maisteriohjelma, opintosuunta muinaisen Lähi-idän kielet TAI alue- ja kulttuurientutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus
  • Egyptologia → Kielten maisteriohjelma, opintosuunta muinaisen Lähi-idän kielet TAI alue- ja kulttuurientutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus
  • Kognitiotiede → Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma, kognitiotiede (uusi opintosuunta alkoi 1.8.2020)

Huom. Koulutusohjelma ja opintosuunta on myös mahdollista sopia yksilöllisesti suorittamiesi opintojen perusteella (ks. alla).

Koulutusohjelman ja opintosuunnan sopiminen yksilöllisesti

Yllä mainittujen sijasta voit myös siirtyä johonkin muuhun humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmaan (ja opintosuuntaan), jos se on opintojesi kannalta tarkoituksenmukaista. Siirtymäoikeus ja opintojen arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Lisätietoa saat Metsätalon opiskelijapalveluista.