Opetustarjonta tohtorikoulutettaville

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tohtorin tutkintoon kuuluvia opintoja voi suorittaa monin eri tavoin ja usein vain pieni osa opinnoista koostuu perinteisestä kurssimuotoisesta opetuksesta. Myös tohtoriopiskelijoille on kuitenkin tarjolla kursseja ja tohtoriopiskelijat voivat usein osallistua myös maisteriohjelmien järjestämille kursseille, mikäli ne ovat tasoltaan ja sisällöltään tohtorintutkintoon sopivia.

WebOodi

Voit hakea opetusta ja opintoja Helsingin yliopiston tarjonnasta WebOodin kautta.

WebOodista löydät myös tohtoriohjelmien opinto-oppaat. Huomaathan, että tohtoriohjelmat on WebOodissa lajiteltu omaksi osiokseen otsikon Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat alle. Opinto-oppaissa on esitelty tohtoriohjelman tutkintorakenteet, opintokokonaisuuksien tiedot sekä yksittäisten opintojaksojen kuvaukset ja tunnisteet.  Opintojaksojen alta löydät myös tiedon kyseisen opintojakson tulevasta opetuksesta, jos sellaista on tarjolla. Opintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti WebOodin kautta.

Kuka opetusta järjestää?

Kaikki tohtoriohjelmat järjestävät ainakin tieteenalaopintoihin pakollisena kuuluvia tutkijaseminaareja. Osalla ohjelmista omaa opetusta voi olla enemmänkin. Tietoa oman tohtoriohjelmasi kurssitarjonnasta löydät ainakin WebOodista oman tohtoriohjelmasi opinto-oppaasta ja tohtoriohjelman verkkosivuilta. Seuraa myös sähköpostiasi – tulevista kursseista tiedotetaan useimmiten sähköpostitse.

Tutkijakoulut järjestävät yleisten valmiustaitojen opetusta kaikille tutkijakouluun kuuluvien tohtoriohjelmien opiskelijoille. Myös tiedot tutkijakoulun järjestämistä kursseista löydät oman tohtoriohjelmasi opinto-oppaan kautta.

Tutkijakoulujen opetustarjontaan kuuluu aina mm. tutkimusetiikan kursseja, sillä tutkimusetiikka kuuluu kaikkien tohtoriohjelmien tutkintovaatimuksiin. Tutkimusetiikan kurssia suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa, jolloin siitä on eniten hyötyä tutkimustyössä.

Maisteriohjelmien kurssit

Jotkut tohtoriohjelmat järjestävät yhteistä opetusta saman alan maisteriohjelmien kanssa. Näiden kurssien tiedot löydät oman tohtoriohjelmasi opinto-oppaasta. Osa maisteriohjelmista on lisäksi avannut valinnaisia opintokokonaisuuksia myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Myös tohtoriopiskelijat voivat suorittaa näitä opintoja. Maisteritason valinnaisten kurssien sopivuudesta osaksi tohtorintutkintoa tulee sopia erikseen oman tohtoriohjelman käytäntöjen mukaan esimerkiksi ohjaajan tai opinnot hyväksyvän vastuuhenkilön kanssa. Lisätietoa maisteriohjelmien muiden koulutusohjelmien opiskelijoille avoimista valinnaisista opintokokonaisuuksista ja niitä koskevista säännöistä löydät perustutkinto-opiskelijoiden ohjeista. Jos maisteriohjelma tarjoaa jotain kokonaisuutta muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, se ei tarkoita sitä, että sinun tulisi suorittaa koko kokonaisuus, vaan voit suorittaa myös jonkin yksittäisen, sinua kiinnostavan kurssin kokonaisuuden sisältä.

Muu opetus

Helsingin yliopiston kirjasto järjestää koulutusta muun muassa tiedonhankintaan ja viitteidenhallintaan liittyen. Lisätietoa tulevista koulutuksista löydät kirjaston verkkosivuilta.

Yliopiston Kielikeskus tarjoaa opetusta yli kymmenessä eri kielessä. Lisätietoa Kielikeskuksen opetustarjonnasta löydät perustutkinto-opiskelijoiden ohjeista.

Tiedeviestintää on mahdollista opiskella viestinnän tieteenalalla, joka tarjoaa osana tiedeviestinnän opintokokonaisuutta myös kaikille tohtorikoulutettaville avoimia tiedeviestinnän luentokursseja.