Opi kieliä joustavasti

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kielikeskuksella on monia palveluita ja opiskelumuotoja, jotka tukevat itsenäistä ja joustavaa oppimista. Tähän ohjeeseen on koottu eri mahdollisuuksia joustavampaan kielten opiskeluun. Voit kerrata ja kehittää kielitaitoasi opiskelun rinnalla tai suorittaa itsenäisesti kokonaisia kursseja.

Itseopiskelu-, verkko- ja monimuotokurssit

Kielikeskus tarjoaa myös osittain tai kokonaan itsenäisesti suoritettavia kielikursseja. Tällä hetkellä opintotarjonnassa on kolmenlaisia kursseja, joihin kuuluu itsenäisiä opintoja: kielten itseopiskelukurssit, verkkokurssit ja monimuotokurssit.

Itseopiskelukurssit

Katso lisätietoja kursseista, jotka voit suorittaa itseopiskeluna:

 • KK-ESP104 Espanjan perusteiden kertaus (CEFR A1), 4 op
 • KK-ESP201 Espanjan jatkokurssi 1 (CEFR A2), 3 op 
 • KK-ESP203 Espanjan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op  
 • KK-ITA104 Italian jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op  
 • KK-ITA202 Italian jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op
 • KK-ITA305 Italian jatkokurssi 4 (CEFR B1), 2 op  
 • KK-RAN103 Ranskan alkeiden kertauskurssi tuutorin ohjauksessa (CEFR A1), 2 op 
 • KK-RAN204 Ranskan jatkotason kertauskurssi tuutorin ohjauksessa (CEFR A2), 2 op
 • KK-RUO414 Skönlitteratur på egen hand (CEFR B2), 1 op 
 • KK-RUO415 Yrkesinriktade självständiga studier i svenska (CEFR B2), 2 op 
 • KK-SAK310 Hören und Verstehen (Selbstlernkurs) - saksan kuullunymmärtämisen itseopiskelukurssi (CEFR B1), 1 op 
 • KK-VEN203 Venäjän kielioppikurssi - itseopiskelukurssi (CEFR A2), 3 op
 • KK-VEN204 Lue ja ymmärrä venäjää - itseopiskelukurssi (CEFR A2), 3 op
 • KK-VEN304 Pismennaja kommunikatsija – Venäjän kirjoittamisen itseopiskelukurssi, 2 op

Useimmille itseopiskelukursseille ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kyseisen kielen opettajatuutoriin. Tarkista ilmoittautumiskäytäntö kunkin kurssin kurssikuvauksesta.

Verkkokurssit

Katso lisätietoja kursseista, jotka toteutetaan verkkokursseina:

 • KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), verkkokurssi, 4 op
 • KK-ESP102 Espanjan kielioppikurssi - verkkokurssi (CEFR A1), 2 op
 • KK-ESP209 Espanjan puhekielen ymmärtämisen verkkokurssi (CEFR A2), 2 op
 • KK-FIN021OP Finskan verkkokurssi 1 (CEFR A2), 1 op
 • KK-FIN022OP Finskan verkkokurssi 1 (CEFR A2), 2 op  
 • KK-FIN041OP Finskan verkkokurssi 2 (CEFR B2), 1 op 
 • KK-FIN042OP Finskan verkkokurssi 2 (CEFR B2), 2 op
 • KK-ITA103 Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 (CEFR A1), 3 op 
 • KK-ITA201 Remo - Käytännön italiaa verkossa 2 (CEFR A2), 3 op
 • KK-ITA205 Cicerone - Italian kielioppikurssi verkossa (CEFR A2), 3 op   
 • KK-ITA207 Ascoltando 1 - Italian kuuntelumoduuli 1 -verkkokurssi (CEFR A2), 1 op
 • KK-ITA208 Ascoltando 2 - Italian kuuntelumoduuli 2 -verkkokurssi (CEFR A2), 1 op
 • KK-RAN308 Grammaire en ligne 1 - Ranskan kieliopin verkkokurssi edistyneille 1 (CEFR B1), 2 op
 • KK-RAN309 Grammaire en ligne 2 - Ranskan kieliopin verkkokurssi edistyneille 2 (CEFR B1), 2 op
 • KK-RAN310 Compréhension orale - Ranskan kuullunymmärtämisen verkkokurssi (CEFR B1), 2 op 
 • KK-RUO204 Nätrep - ruotsin kieliopin kertaus verkossa (CEFR A2), 2 op
 • KK-SAK103 Saksan kieliopin verkkokurssi 1 (CEFR A2), 2 op
 • KK-SAK201 Saksan kieliopin verkkokurssi 2 (CEFR A2), 2 op
 • KK-SAK312 Virtuelle Schreibwerkstatt - Saksan kirjoittamisen verkkokurssi (CEFR B1), 2 op
 • KK-VEN001 Tutustu venäjän kieleen - verkkokurssi, 1 op
 • KK-VEN103 Venäjän kielioppi - verkkokurssi (CEFR A1), 2 op

Monimuotokurssit

Monimuotokurssit suoritetaan ohjaavan opettajan johdolla eri tavoin työskennellen, esimerkiksi pienryhmissä, verkossa, projektiluonteisesti tai osin itsenäisesti opiskellen. Aikataulu on usein  joustava, sillä yhteisiä kurssitapaamisia on vähemmän kuin perinteisellä luokkakurssilla.

Katso lisätietoja kursseista:

 • KK-SAK001 Saksan alkeiskurssi 1 monimuotoisesti, 3 op 
 • KK-SAK101 Saksan alkeiskurssi 2 monimuotoisesti (CEFR A1), 3 op 
 • KK-SAK204 Saksan jatkokurssi 1 monimuotoisesti (CEFR A2), 3 op
 • KK-SAK206 Saksan jatkokurssi 2 monimuotoisesti (CEFR A2), 3 op   

ALMS (Autonomous Learning Modules)

Tutkintoon kuuluvia kieliopintoja voi suorittaa itsenäisen oppimisen kurssilla, jonka perustana on oppijan oma pohdinta ja oppimisen arviointi. Kurssin voi suorittaa englannissa ja ruotsissa

Muita itsenäisen oppimisen kursseja

 • KK-RAN311 CLARA (Cours de Langue en Autonomie pour Réactiver son Apprentissage) - Ranskan autonomisen opiskelun kurssi (CEFR B1), 2 op
 • KK-SAK306 IDEAL - Individuelles Deutsch Autonomes Lernprogram - Saksan itseohjautuva kurssi (CEFR B1), 3 op 

Itsenäisesti verkossa

Opiskele kieliä verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Tutustu alla oleviin kielilinkkeihin ja verkkomateriaaleihin.

Kielilinkit

Kielilinkit on sivusto, jolle on koottu kielten opiskelussa hyödyllisiä linkkejä. Kielilinkeissä on mm. harjoituksia, testejä, sanakirjoja ja kuunneltavaa materiaalia. Englannin ja ruotsin linkit on jaettu yleisiin ja tiedekuntakohtaisiin linkkeihin. Tutustu oman alasi lisäksi myös lähialojen linkkeihin, sillä monet linkeistä ovat poikkitieteellisiä.

Verkkomateriaalit

Kielitestit
Kielikeskuksen verkkomateriaalit

Kurssiassistenttitoiminta

Kurssiassistentteja on lähes kaikilla Kielikeskuksen kursseilla. Assistentit ovat Helsingin yliopistossa olevia kansainvälisiä opiskelijoita, jotka toimivat äidinkielisenä vertaistukena Kielikeskuksen kursseilla opiskeleville opiskelijoille. Kurssiassistentin kanssa voit petrata omaa kielitaitoasi kurssilla tai sen ulkopuolella, saada ääntämisapua tai harjoitella keskustelutilanteita.

ALICE (Academic Language and Intercultural Exchange)

ALICE-kursseilla (Academic Language and Intercultural Exchange) opiskellaan pareittain opettajan ohjauksessa. Kurssit antavat mahdollisuuden oppia kieltä ja tutustua samalla toiseen kulttuuriin ja tapoihin sekä saada tietoa käytännön asioista.

Kielikeskuksen työpajat

LC events "Talking cultures" workshop (15.3.2018)

Kielikeskuksen työpajat järjestetään Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä yhteistyölukioiden opiskelijoille ja opettajille. Työpajat ovat vapaamuotoisia, eikä niistä ei saa opintopisteitä. Voit lukea niistä lisää englanniksi Kielikeskuksen opetuksen- ja oppimisen tuki -yksikön blogista tai olla yhteydessä Merijn van Bruggeniin.

Monikielinen työpaja

Kielikeskuksen järjestämät monikieliset työpajat käsittelevät kulttuurisia kysymyksiä eri näkökulmista ja tuovat kansainväliset ja paikalliset opiskelijat yhteen. Työpajat tarjoavat osallistujilleen mahdollisuuden kohentaa kielitaitoaan ja oppia lisää eri kulttuureista ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta.

Työpajan vetäjinä ovat Kielikeskuksessa kurssiassistentteina toimivat kansainväliset opiskelijat. Työpaja alkaa yleisellä esittelyllä. Tämän jälkeen teemasta ja vapaasti sovittavista aiheista keskustellaan kielikohtaisesti Zoomin pienhuoneissa.