Opi kieliä joustavasti

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Kielikeskuksella on monia palveluita ja opiskelumuotoja, jotka tukevat itsenäistä ja joustavaa oppimista. Tähän ohjeeseen on koottu eri mahdollisuuksia joustavampaan kielten opiskeluun. Voit kerrata ja kehittää kielitaitoasi opiskelun rinnalla tai suorittaa itsenäisesti kokonaisia kursseja.

Itseopiskelu-, verkko- ja monimuotokurssit

Kielikeskus tarjoaa myös osittain tai kokonaan itsenäisesti suoritettavia kielikursseja. Tällä hetkellä opintotarjonnassa on kolmenlaisia kursseja, joihin kuuluu itsenäisiä opintoja: kielten itseopiskelukurssit, verkkokurssit ja monimuotokurssit.

Itseopiskelukurssit

Katso lisätietoja kursseista, jotka voit suorittaa itseopiskeluna:

Useimmille itseopiskelukursseille ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kyseisen kielen opettajatuutoriin. Tarkista ilmoittautumiskäytäntö kunkin kurssin kurssikuvauksesta.

Verkkokurssit

Katso lisätietoja kursseista, jotka toteutetaan verkkokursseina:

Monimuotokurssit

Monimuotokurssit suoritetaan ohjaavan opettajan johdolla eri tavoin työskennellen, esimerkiksi pienryhmissä, verkossa, projektiluonteisesti tai osin itsenäisesti opiskellen. Aikataulu on usein  joustava, sillä yhteisiä kurssitapaamisia on vähemmän kuin perinteisellä luokkakurssilla.

Katso lisätietoja kursseista:

ALMS (Autonomous Learning Modules)

Tutkintoon kuuluvia kieliopintoja voi suorittaa itsenäisen oppimisen kurssilla, jonka perustana on oppijan oma pohdinta ja oppimisen arviointi. Kurssin voi suorittaa englannissa ja ruotsissa

Muita itsenäisen oppimisen kursseja

Itsenäisesti verkossa

Opiskele kieliä verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Tutustu alla oleviin kielilinkkeihin ja verkkomateriaaleihin.

Kielilinkit

Kielilinkit on sivusto, jolle on koottu kielten opiskelussa hyödyllisiä linkkejä. Kielilinkeissä on mm. harjoituksia, testejä, sanakirjoja ja kuunneltavaa materiaalia. Englannin ja ruotsin linkit on jaettu yleisiin ja tiedekuntakohtaisiin linkkeihin. Tutustu oman alasi lisäksi myös lähialojen linkkeihin, sillä monet linkeistä ovat poikkitieteellisiä.

Verkkomateriaalit

Kielitestit
Kielikeskuksen verkkomateriaalit

Kurssiassistenttitoiminta

Kurssiassistentteja on lähes kaikilla Kielikeskuksen kursseilla. Assistentit ovat Helsingin yliopistossa Erasmus- tai muussa opiskelijavaihdossa olevia kansainvälisiä opiskelijoita, jotka toimivat äidinkielisenä vertaistukena Kielikeskuksen kursseilla opiskeleville opiskelijoille. Kurssiassistentin kanssa voit petrata omaa kielitaitoasi kurssilla tai sen ulkopuolella, saada ääntämisapua tai harjoitella keskustelutilanteita.

ALICE (Academic Language and Intercultural Exchange)

ALICE-kursseilla (Academic Language and Intercultural Exchange) opiskellaan pareittain opettajan ohjauksessa. Kurssit antavat mahdollisuuden oppia kieltä ja tutustua samalla toiseen kulttuuriin ja tapoihin sekä saada tietoa käytännön asioista.

Kielikeskuksen työpajat ja Aasian kieliklubit

LC events "Talking cultures" workshop (15.3.2018)

Monikielinen työpaja

Kielikeskuksen järjestämät monikieliset työpajat käsittelevät kulttuurisia kysymyksiä eri näkökulmista ja tuovat kansainväliset ja paikalliset opiskelijat yhteen. Työpajat tarjoavat osallistujilleen mahdollisuuden kohentaa kielitaitoaan ja oppia lisää eri kulttuureista ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta.

Syyslukukaudella 2020 työpaja järjestetään Zoomissa. Lisätietoja julkaistaan elokuun aikana.

Aasian kieliklubit

Aasian kieliklubit (japani, kiina ja korea) tapaavat syyslukukaudella 2020 Teamsin kautta (ensisijainen tapa) tai Zoomissa joka toinen viikko perjantaisin klo 14.15 - 15.45 (GMT+3).

Kiinan ryhmä

The online meeting space for the Chinese hosts and participants and participants

Japanin ryhmä

The online meeting space for the Japanese hosts/hostesses and participants

Korean ryhmä

The online meeting space for the Korean hosts/hostesses and participants

Tapaamispäivät: 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.2020

Klubeissa voit ylläpitää ja kehittää kielitaitoasi rennossa ilmapiirissä. Ne tarjoavat mahdollisuuden päästä juttelemaan muiden ko. kieltä opiskelleiden ja kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa. Kieliklubit ovat osittain osallistujien suunnittelemia ja kunkin klubin vetäjänä toimii yleensä ryhmän kielen äidinkielinen puhuja, joka on tavallisesti vaihto-opiskelija. Tule rohkeasti mukaan, vaikka kaverin kanssa, sillä alkeillakin pärjää! Voit liittyä seuraan myös kesken kauden. Apukielinä käytetään suomea tai englantia.

Kielikeskuksen työpajat ja Aasian kieliklubit ovat Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä yhteistyölukioiden opiskelijoille ja opettajille. Kieliklubitapaamiset ja työpajat ovat vapaamuotoisia, eikä niistä ei saa opintopisteitä. Voit lukea niistä lisää englanniksi Kielikeskuksen opetuksen- ja oppimisen tuki -yksikön blogista tai olla yhteydessä asiantuntija Lasse Ehrnroothiin.