Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Työelämä tarvitsee kielitaitoisia osaajia. Kielikeskuksessa voit opiskella itsellesi joustavasti hyvän ja monipuolisen kielitaidon. Kielikeskus vastaa tutkintoon vaadittavien vieraan ja toisen kotimaisen kielen opinnoista sekä äidinkielen viestintäopinnoista siltä osin, kun tiedekunnilla ei ole omaa äidinkielen opetusta. Tutkintoon kuuluvien vieraan ja toisen kotimaisen kielen sekä äidinkielen opintojen lisäksi sinun kannattaa hyödyntää myös muu tarjonta; opetusta on tarjolla yli kymmenessä eri kielessä.

Kieliopinnot on hyvä suunnitella jo opiskelun alkuvaiheessa. Kokonaan uuden kielen opiskelu kannattaa aloittaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jotta voit saavuttaa opiskelua, työelämää ja kansainvälistymistä tukevan kielitaidon tason.

Tarjonta eri kielissä

Opetusta on tarjolla seuraavissa kielissä:

Englannin, espanjan, italian, japanin, kiinan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielessä on mahdollista suorittaa opintokokonaisuus tutkintosi vapaavalintaisiksi opinnoiksi. Lisäksi tarjolla on myös äidinkielen ja viestinnän (suomi) sekä työelämän kielitaidon ja vuorovaikutusosaamisen opintokokonaisuudet. 

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu tietty määrä pakollisia viestintä- ja kielitaito-opintoja. Kandidaatin tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen laajuus on vähintään 10 op. Mikäli koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa ja olet suorittanut ulkomailla alemman korkeakoulututkintosi, johon ei ole sisältynyt tutkintoasetuksen edellyttämää kielitaitoa, sinun on osoitettava se ylemmässä korkeakoulututkinnossa

Vieraan kielen opinnoissa tavoitteena on kyky oman alan kehityksen seuraamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Tutkintoon vaadittavat vieraan kielen opinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella kaikissa Kielikeskuksen tarjoamissa kielissä japania, koreaa ja portugalia lukuun ottamatta. Arabian, kiinan, tanskan ja viron osalta opiskelijan tulee ensin varmistaa koulutusohjelmastaan, hyväksytäänkö nämä kielet tutkinnon vieraaksi kieleksi.

Suomi vieraana kielenä

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma järjestää suomi vieraana kielenä -kursseja Helsingin yliopistossa kirjoilla oleville vierailija- (visiting student), vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille.

Kaikille avoimet suomen kielen kurssit

Avoin yliopisto järjestää kaikille avoimia maksullisia suomen kielen kursseja. Kursseille osallistuvan ei tarvitse olla kirjoilla Helsingin yliopistossa.

Kielikeskuksen alustava opetusohjelma 2022–2023

Alla näet Kielikeskuksen alustavan opetusohjelman lukuvuodelle 2022-2023 kielittäin. Lopullinen opetusohjelma julkaistaan Sisussa ja Opintotarjonnassa kesäkuun loppuun mennessä. Lopullinen opetusohjelma sisältää tiedot aikatauluista, tiloista, opettajista ja ilmoittautumisista sekä tarvittaessa opetussuunnitelmaa tarkentavia tietoja. 

Kielikeskuksen opetus järjestetään lähiopetuksena, etäopetuksena tai lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä.

Huomaathan, että alla olevat pdf-tiedostot ovat kolmikielisiä (suomi, ruotsi ja englanti).
 

Arabian alustava opetusohjelma

Englannin alustava opetusohjelma

Espanjan alustava opetusohjelma

Finskan (suomi toisena kotimaisena kielenä) alustava opetusohjelma

Italian alustava opetusohjelma

Japanin alustava opetusohjelma

Kiinan alustava opetusohjelma

Korean alustava opetusohjelma

Portugalin alustava opetusohjelma

Ranskan alustava opetusohjelma

Ruotsin alustava opetusohjelma

Saksan alustava opetusohjelma

Tanskan alustava opetusohjelma

Venäjän alustava opetusohjelma

Viron alustava opetusohjelma

Äidinkielen alustava opetusohjelma