Opintosuorituksen täydentäminen

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Henkilökohtaista suoritusta voit hakea tilanteessa, jossa sinun täytyy täydentää opintojaksoa tai opintokokonaisuutta vastaamaan koulutusohjelmasi opetussuunnitelmassa kuvatut osaamistavoitteet.  

Voit hakea henkilökohtaista suoritusta näissä tapauksissa: 

  • Olet siirto-opiskelija, ja tutkintosi sisältyvän opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin on jäänyt aukkoja, joita täydentäviä opintoja ei ole tarjolla. 
  • Olet vanhoista tutkintovaatimuksista uusiin siirtynyt opiskelija, jolla opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteiden täyttyminen edellyttää opintojen täydentämistä erillisellä suorituksella. 
  • Olet ollut opiskelijavaihdossa ja vaihto-opinnoistasi tehdyistä korvaavuuksista on jäänyt aukkoja opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin eikä täydentäviä opintoja ole tarjolla. 

Huomioithan, että henkilökohtaisella suorituksella et voi päivittää vanhentuneita opintoja. Vanhentuneet opinnot on suoritettava uudelleen opetussuunnitelmassa määritetyllä tavalla. 

Henkilökohtaisen suorituksen hakeminen Sisussa

Tarkista ohjaajasi kanssa ennen hakemuksen tekemistä, onko sinulla sopivia jo suoritettuja opintoja, jotka eivät ole sijoitettuna opintosuunnitelmaasi Sisussa. Jossain tapauksissa suorittamissasi opinnoissa voi olla sopiva suoritus, jonka saat sijoitettua suunnitelmaan vapaan muokkauksen tilassa, eikä sinun tarvitse tehdä henkilökohtaista suoritusta.

Jos sinulta ei löydy vastaavaa suoritusta tai vastaavaa suoritusta tulee vielä täydentää osaamistavoitteiden saavuttamiseksi, toimi näin: 

  1. Sovi henkilökohtaisen suorituksen tekemisestä täydennystä vaativan opintokokonaisuuden tai opintojakson vastuuopettajan kanssa. Vastuuopettaja määrittelee, millaisella suorituksella voit täydentämisen tehdä. Suoritustapoja voivat olla esim. tentti, essee tai portfolio. 
  2. Kirjaa henkilökohtainen suoritus näkyviin Sisun opintosuunnitelmaasi opintoluonnoksena. Näin myös ohjaajasi näkee, että olet täydentämässä opintojasi. Tarvittaessa voi kysyä neuvoa ohjaajaltasi, joka näkee Sisussa ajantasaisen opintosuunnitelmasi. 
  3. Kun olet suorittanut henkilökohtaiseen suoritukseen vaadittavat tehtävät ja opettaja on hyväksynyt suorituksesi, voit jättää Sisussa hakemuksen suorituksen kirjaamisesta opintoluonnoksen kautta. Katso tekniset ohjeet hakemuksen tekemiseen. 
  4. Hakemus välitetään opintojakson tai opintokokonaisuuden vastuuopettajalle tarkistettavaksi ja saat merkinnän suorituksesta Sisuun kahden kuukauden kuluessa.

Henkilökohtaisen suorituksen sijoittaminen opintosuunnitelmaan

Jos opintokokonaisuuteen, johon henkilökohtainen suoritus on Sisussa sijoitettu, tulee ilmoitus ”sääntöjen vastainen”, tämä johtuu siitä, että henkilökohtainen suoritus poikkeaa kokonaisuuden normaalisisällöstä. Jotta virheilmoitus poistuu, sinun tulee hakea kokonaisuuden sisällölle hyväksyntää vapaan muokkauksen tilassa