Australian ja Uuden-Seelannin vaihtokohteet

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opiskelijavaihtoon Australiaan ja Uuteen-Seelantiin voi hakea yliopistolaajuisten ja yksikkökohtaisten vaihtosopimusten kautta.

Yliopistonlaajuisiin kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvia vaihtopaikkoja voivat hakea kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Katso mahdolliset rajoitukset kunkin yliopiston tietojen kohdalta. Laitosten ja tiedekuntien omia paikkoja (yksikkökohtaiset sopimukset) täytettäessä etusijalla ovat laitosten ja tiedekuntien omat pääaineopiskelijat. Jos et löydä mieluista kohdetta näistä, katso myös miten lähdet itsenäisesti ulkomaille.

Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vaihtoon lähtevän pitää ottaa australialainen tai uusiseelantilainen sairausvakuutus koko vaihdon ajaksi.

Huomioi, että hakuaika EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitseviin vaihtokohteisiin voi olla jopa 1½ vuotta ennen vaihdon alkua. Ole siis ajoissa liikkeellä. Koska Oseaniassa on syksy silloin kuin Suomessa kevät, vaihtopaikat on ilmaistu muodossa "HY:n syyslukukausi" tai "HY:n kevätlukukausi".

Tästä pääset takaisin ohjeeseen Vaihtokohteet maailmalla

 

Tällä sivulla

Australia

Vaihtoon hakevan edellytetään olevan hyvä opiskelija eli hakijan keskiarvon (kaikki opinnot) on oltava vähintään 3,5, jotta hakijalla on mahdollisuus sijoittua vaihtoon Australiaan. Vaihtoyliopisto voi vaatia korkeampaa keskiarvoa. Katso kohde-esittelyistä lisätietoa.

Vaihtokohteet voivat rajata joitain aloja vaihdon ulkopuolelle. Yleensä Australiassa vaihdon ulkopuolelle rajataan kliiniset lääketieteiden alat. Tämän lisäksi voi olla ainakin osittaisia rajoituksia myös muilla aloilla, kuten oikeustieteessä, media-aloilla ja psykologiassa. Katso lisätietoa kohde-esittelystä.

Australiassa suoritettavien kurssien määrä: 4 kurssia / lukukausi, kurssit ovat suuritöisiä.

Australiassa listataan suoritusotteelle myös hylätyt kurssit ja keskeytetyt kurssit.

Australian lukuvuosi noudattaa kalenterivuotta. Vaihdot alkavat tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa. Lisäksi muutama yliopisto käyttää trimester-mallia eli kolmen lukukauden vuosimallia. Emme pääsääntöisesti suosittele vaihtoa trimesterille, joka sijoittuu osittain HY:n syys- ja osittain kevätlukukauden päälle (esim. lokakuu-helmikuu), koska se yleensä sotkee opintojen aikataulutuksen HY:llä.

Australian kohteissa edellytetään vähintään hyvää englannin kielen taitoa, mikä tarkoittaa vähintään tasoa B2 eurooppalaisella kielitaidon viitekehyksellä (CEFR). Kielitaidon on oltava vaihtokohteen vaatimalla tasolla hakuhetkellä. Osa kohteista edellyttää C1-tasoa, mikä on jo selkeästi keskimääräistä parempi kielitaito. Australian National Universityssä oikeustiede vaatii C2-tasoa. Varaudu siihen, että joudut tekemään maksullisen kielitestin. Alla on kerrottu, vaatiiko vaihtoyliopisto viimeisimmän saamamme tiedon mukaan maksullista kielitestiä. Testiä ei tarvitse tehdä HY:n vaihtohakua varten vaan vasta jos sinut valitaan vaihtoon. Lista ei ole kaikenkattava ja vaihtoyliopistoilta saamamme tiedot perustuvat usein edellisen vuoden tietoihin, joten oikeudet muutoksiin pidätetään. Vuonna 2020 TOEFL-testi maksoi $260 ja IELTS-testi 250€.

Vaihtoon lähtevä opiskelija sitoutuu ottamaan australialaisen sairausvakuutuksen koko vaihdon ajaksi.

Opiskelija maksaa asumisen ja elämisen vaihtokohteessa sekä matka-, vakuutus- ja viisumikulut. Maksettavaksi tulee myös erilaisia vaihtoyliopiston hallinnollisia kuluja, jotka vaihtelevat kohteittain. Alla näet kohdekohtaisia suuntaa-antavia kulutietoja. Huomioi, että linkatut kulusivut on usein suunnattu ensisijaisesti tutkintoa muutamaksi vuodeksi tekemään tuleville opiskelijoille, ei niinkään vaihto-opiskelijoille. Siksi niissä saatetaan puhua kokonaisen vuoden kuluista ja myös lukukausimaksuista (tuition), joita vaihto-opiskelijat eivät maksa.

 

Australian National University (ANU), Canberra 

www.anu.edu.au

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelija
Kielitaitovaatimus Englanti C1, oikeustieteessä C2 (2020). Maksullisen kielitestin voi korvata kielikeskuksen opettajan antamalla todistuksella, jossa englannin taito on arvioitu arvosanalla C1 (oikeustiede C2).
Keskiarvovaatimus
 
Vähintään 3,8 (kaikki opinnot)
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille ANUn tiedekunnat

Kurssit

Vaihto-opiskelijoille tarjontaa pääasiassa undergraduate-tason opinnoissa.

Kandidaattivaiheen opiskelija voi valita vain undergraduate-kursseja.

Maisterivaiheen opiskelija voidaan valita vaihtoon, jos tarkoituksena on opiskella sivuainetta (undergraduate).

Rajoitukset:

 • Alat, joihin et voi hakea: Medical School courses or Crawford School of Public Policy courses
 • Vaihto-opiskelija ei voi valita honours-level (4XXX) -kursseja
Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa 4 kurssia / lukukausi

4 kurssia = 24 ANU credits = n. 30 op.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 1 ANU undergraduate credit = 1,25 ECTS

1 ANU postgraduate credit = 1,5 ECTS

Kulutietoja The estimated cost of living in Canberra is about AUD1600 per month. This typically covers accommodation, food,
utilities and entertainment. For further information and detailed break-down on expenses, please see Cost of living page
Vaihtoaika Lukukausi tai lukuvuosi
Vaihtopaikkoja Haettavana lokakuun 2021 haussa: 3 lukukausipaikkaa HY:n syyslukukaudeksi 2022 ja 3 paikkaa kevätlukukaudeksi 2023

 

Deakin University, Melbourne

www.deakin.edu

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat
Kielitaitovaatimus Englanti. Useimmilla aloilla maksullisen kielitestin voi korvata korkeintaan 4 vuotta vanhalla lukion päättötodistuksella, jossa pitkän englannin (A-kieli) arvosana vähintään 8 (2019).
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,5
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille Deakinin tiedekunnat

Kurssit 

Kurssien kohdalla rajoitukset.

Pääasiassa undergraduate-opintoja.

Maisterivaiheen kursseille (postgraduate) pääsee vain maisterivaiheen opiskelija eli vaihtoon lähtijän pitää olla maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopistossa.

Rajoitus: Ala, johon ei voi hakea: Medicine.

Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa 4 kurssia / lukukausi

4 kurssia = 4 Deakin credit points (kukin kurssi 1 credit point) = n. 30 op.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 1 Deakin University undergraduate credit = 7,5 ECTS

1 Deakin University postgraduate credit = 8 ECTS

Kulutietoja In addition to the cost of tuition, living in Australia as an international student can cost on average AU$19,800 per year, and most of this amount will be spent on housing, food and transport. (Summa viittaa siis kokonaiseen vuoteen, yhden lukukauden oleskelu ehkä n. puolet siitä.)
Vaihtoaika Lukukausi tai lukuvuosi

Deakinissä trimester – järjestelmä: trimester 1 helmikuu-kesäkuu, trimester 2 heinäkuu-lokakuu, trimester 3 lokakuu-helmikuu

Vaihtopaikkoja Haettavana lokakuun 2021 haussa: ei paikkoja

 

 

Macquarie University, North Ryde, Sydney

 

www.mq.edu.au/

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat
Kielitaitovaatimus Englanti. Maksullisen kielitestin voi korvata korkeintaan 5 vuotta vanhalla lukion päättötodistuksella, jossa pitkän englannin (A-kieli) arvosana vähintään 8 (2019).
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,5 (kaikki opinnot)
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille Macquarien tiedekunnat

Kurssit

 • Please click ‘units’ under Undergraduate and Postgraduate Programs.  Please note, some units are restricted and as such, not available to Exchange students.

Kandidaattivaiheen opiskelija voi yleensä valita ainoastaan undergraduate-kursseja.

Maisterivaiheen opiskelija ei voi valita undergraduate-kursseja. Maisterivaihtoon päästäkseen pitää olla Macquarien hakuvaiheessa valmistunut kandidaatiksi.

 

Tietoja aloista ja kursseista, joille vaihto-opiskelijoita ei oteta: Restrictions

 • Lisäksi huom. Kasvatustiedettä ei ole kokonaan rajattu pois, mutta alan kursseille on hyvin epätodennäköistä päästä.
 
Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa 4 kanditason kurssia / lukukausi TAI 3 maisteritason kurssia / lukukausi

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 4 kanditason kurssia = 40 Macquarie University credits = n. 30 ECTS

3 maisteritason kurssia = 30 Macquarie University credits = n. 30 ECTS

Kulutietoja Macquarien kulusivu
Vaihtoaika Lukukausi tai lukuvuosi
Vaihtopaikkoja Lokakuun 2021 haussa 2 paikkaa lukukaudeksi, joko HY:n syyslukukaudeksi 2022 tai kevätlukukaudeksi 2023.

 

Monash University, Melbourne

www.monash.edu

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat
Kielitaitovaatimus Englanti C1. Maksullisen kielitestin voi korvata seuraavasti: tarvitaan korkeintaan 5 vuotta vanha (vaihdon alkaessa) lukion päättötodistus, jossa pitkän englannin (A-kieli) arvosana vähintään 8. Lisäksi tarvitaan kielikeskuksen opettajan arvio, että englanti on C1-tasolla. (2019)
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,8 (kaikki opinnot)
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille Monashin tiedekunnat

Kurssit:

Pääasiassa undergraduate-opintoja.

Kandidaattivaiheen opiskelija voi valita vain undergraduate -kursseja.

Maisterivaiheen opiskelija voi valita undergraduate -kursseja. Maisterivaiheen kursseille (postgraduate units) pääsee vain maisterivaiheen opiskelija eli vaihtoon lähtijän pitää olla maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopistossa.

Maisterivaiheen opiskelija ei voi sekoittaa undergraduate- ja postgraduate-kursseja. Kurssit pitää valita vain yhdeltä tasolta.

 

All students (with the exception of Undergraduate Faculty of Law) must select units with a code number prefix of 1, 2 or 3 only. This corresponds to 1st, 2nd and 3rd year e.g. MGC1010 is a 1st year unit. Only undergraduate Faculty of Law students will select units with a code number prefix of ‘4’. Units with a code number prefix of ‘5’ are postgraduate units and are available only to students enrolled in a postgraduate degree at their home institution. Non-Law units with a code number prefix of ‘4’ are honours level and are not available to Exchange and Study Abroad students.

Rajoituksia:

 • Jollain aloilla on tiukat määräykset aikaisemmista opinnoista, mm. Business and Economics, Language Studies, Education (practical teaching components), Science, Marine Biology, Psychology, Pharmacy
 • Yleensä vaihto-opiskelija ei pääse 4. vuoden tai ns. "honours" -kursseille
 • Oikeustiede (Law): Monash ottaa oikeustieteeseen vain oikeustieteen pääaineopiskelijoita
 • Lääketiede (Medicine):
  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery units are not available to exchange students.
  • Clinical courses are not available to exchange students.
 • Lisätietoa rajoituksista
Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa 4 kurssia / lukukausi

4 kurssia = 24 Monash credit points (kukin kurssi 6 credit points)= n. 30 op.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 1 Monash University undergraduate credit = 1,25 ECTS

1 Monash University postgraduate credit = 1,5 ECTS

Kulutietoja Monashin kulusivu
Vaihtoaika Lukukausi tai lukuvuosi
Vaihtopaikkoja Haettavana lokakuun 2021 haussa: 6 paikkaa lukukaudeksi, HY:n syyslukukaudeksi 2022 tai kevätlukukaudeksi 2023.

 

 

University of Melbourne

 

www.unimelb.edu.au

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

     
  Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat Yksikkökohtainen vaihtosopimus: oikeustieteellinen tiedekunta
Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat Maisterivaiheen opiskelija
Kielitaitovaatimus Englanti C1. Todistaminen 2019: joko

- lukion päättötodistuksessa A-englanti vähintään arvosanalla 8

- tai kielikeskuksen opettajan antama todistus, jossa kielitaito on C1 (CEFR)

- tai maksullinen kielikoe (TOEFL tai IELTS).

Englanti C1

- lukion päättötodistuksessa A-englanti vähintään arvosanalla 8

- tai kielikeskuksen opettajan antama todistus, jossa kielitaito on C1 (CEFR)

- tai maksullinen kielikoe (TOEFL tai IELTS).

Keskiarvovaatimus Vähintään 3,8 Vähintään 3,8
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille

Melbournen tiedekunnat

Kurssit:

Kandidaattivaiheen opiskelija voi valita pääasiassa undergraduate-kursseja, opiskelija voi kuitenkin valita 1 postgraduate –kurssin (maisterivaiheen kurssin), jos on suorittanut kurssille vaaditut aikaisemmat opinnot.

Maisterivaiheen opiskelija voi valita 1 undergraduate –kurssin.

Rajoitukset:

 • Kliinisen lääketieteen ja eläinlääketieteen kursseille ei voi hakea.
 • HUOM! Law: lukuvuodelle 2022-2023 emme saaneet paikkoja Melbournen oikeustieteelliseen eli ne eivät ole haussa lokakuussa 2021 edes yliopistonlaajuisen sopimuksen kautta. (normaalivuodet: Melbourne ottaa oikeustieteeseen vain maisterivaiheen opiskelijoita tai opiskelijoita, joilla on Melbournen hakuajan päättymiseen suoritettuna vähintään kolme täyttä vuotta (180 op) oikeustieteen opintoja.)
Yksikkö vaihtoylipistossa: Melbourne Law School

Vain maisterivaiheen opiskelijoille. Notaaritutkinto tulee olla suoritettu ennen vaihdon alkamista. Vaihto-opiskelijoille avoinna olevat kurssit.

Notaaritason opiskelijat hakevat yliopistolaajuisen sopimuksen kautta, huomioi kuitenkin että oikeustieteen kurssit vaativat ainakin 3 vuoden edeltävät opinnot.

 

Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa (paikallisina kursseina) 4 kanditason kurssia / lukukausi

4 kurssia = 50 Melbourne credits (kukin kurssi 12,50 credits) =n. 30 op.

3-4 maisteritason kurssia / lukukausi. Listaa HY:n hakuvaiheessa 4 kurssia.

Kurssit ovat suuritöisiä.

3-4 maisteritason kurssia / lukukausi. Listaa HY:n hakuvaiheessa 4 kurssia. Jos sinut valitaan hakemaan Melbourneen vaihtoon, tulee sinun suorittaa vähintään 3 maisteritason (JD/LLM) kurssia.

3 maisterikurssia = 37,5 Melbourne credits (kukin kurssi 12,50  credits) =n. 30 op.

4 maisterikurssia = 50 Melbourne credits (kukin kurssi 12,50  credits) =n. 40 op.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 1 University of Melbourne undergraduate credit =  0,6 ECTS

1 University of Melbourne postgraduate credit = 0,8 ECTS

1 University of Melbourne postgraduate credit = 0,8 ECTS
Kulutietoja Melbournen kulusivu  
Vaihtoaika Lukukausi tai lukuvuosi Lukukausi
Vaihtopaikkoja Haettavana lokakuun 2021 haussa: 5 lukukausipaikkaa HY:n syyslukukaudeksi 2022 tai HY:n kevätlukukaudeksi 2023. Haettavana lokakuun 2021 haussa: ei paikkoja

 

University of New South Wales (UNSW), Sydney

https://www.unsw.edu.au/

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

ja Yksikkökohtainen vaihtosopimus: oikeustieteellinen tiedekunta - huom. oikeustieteen opiskelijoiden pitää hakea tiedekuntasopimuksen vaihtopaikkoja, ei yliopistonlaajuisia paikkoja.

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat
Kielitaitovaatimus Englanti. Maksullinen TOEFL/IELTS-testi vaaditaan.
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,5
Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille

UNSW tiedekunnat 

Kurssit

Study planner

Rajoitukset / Faculty restrictions:

Arts&Social Sciences:

 • Students wishing to take stage 3 ARTS courses must be majoring in the desired field
 • Undergraduate students can only enrol in undergraduate courses
 • Postgraduate students are not eligible to take undergraduate courses
 •  INST, GLST, DANC, EDST and Music courses are restricted to declared majors

Art & Design:

 • Courses are held at the Paddington campus, approximately 20 minutes away – a free shuttle bus service is available
 • Priority will be given to students majoring in Art/Design/Media
 • Students can take a mix of courses from Paddington and Kensington (main) campus, as long as they are aware of the travel involved

Business:

 • The following courses are not available to exchange students:

Industrial Training courses including MARK2999, MARK3999, MARK4999, FINS3100, FINS3200. MARK6xxx courses, GBAT course

Medicine:

 • Exchange students can enrol in courses from the School of Medical Science however courses in the Doctor of Medicine   program are not open to exchange students.

Science:

 • Postgraduate psychology courses are not available to exchange students.

Built Environment:

 • Studio based courses are often limited due to space and students should be flexible with subject choices.

Engineering:

 • Enrolment in Biomedical Engineering courses is extremely limited; students need to be prepared to select courses from another major

Online courses:

 • Exchange students are limited to taking one online course only

 

Yksikkökohtainen vaihtosopimus: oikeustieteellinen tiedekunta

Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille

Yksikkökohtainen vaihtosopimus

Kurssit  

 

Law restrictions:

 • Enrolment is restricted to Law Majors. Coursework is available at undergraduate and postgraduate level
 • Juris Doctor courses are open to students enrolled in a Juris Doctor Program at their home institution
 • Students are not able to take both LAWS and JURD courses simultaneously
 • Core courses, internship courses and research thesis are not available to Exchange students
Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa 3-4 kurssia / lukukausi

18 units of credit, three subjects = n. 22,5 op.

24 units of credit, four subjects = n. 30 op.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 1 University of New South Wales undergraduate credit =  1,25 ECTS

1 University of New South Wales postgraduate credit = 1,5 ECTS

Kulutietoja We recommend budgeting around AU$9,000 – AU$11,000 per half year.
Vaihtoaika Trimesters:

 • Tailored Term 1 (JT + T1 January-May): 4 courses = 24 UNSW credits = n.30 op.
 • Term 1 (T1 February-May): 3 courses = 18 UNSW credits = n. 22,5 op.
 • Term 1&2 (T1 + T2 February-August): 4 courses = 24 UNSW credits = n.30 op.
 • Tailored Term 3 (AT + T3 August-December): 4 courses = 24 UNSW credits = n.30 op.
 • Term 3 (T3 September-December): 3 courses = 18 UNSW credits = n. 22,5 op.
 • Term 3 & January Term (T3 + JT September- January): 4 courses = 24 UNSW credits = n.30 op.
Vaihtopaikkoja Ei paikkoja haettavana lokakuun 2021 haussa.

University of Sydney

www.usyd.edu.au/international

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat
Kielitaitovaatimus Englanti. Maksullisen kielitestin voi korvata korkeintaan 5 vuotta vanhalla (vaihdon alkaessa) lukion päättötodistuksella, jossa pitkän englannin (A-kieli) arvosana vähintään 8. (2020)
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,8
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille Sydneyn tiedekunnat

Kurssit: voit valita kursseja ainoastaan tästä kurssivalikoimasta.

Kandidaattivaiheen opiskelija voi valita pääasiassa undergraduate-kursseja (kandidaattivaiheen kursseja, unit codes 1000-3000), opiskelija voi kuitenkin valita 1 postgraduate-kurssin (maisterivaiheen kurssin, unit codes 4000-6000), jos on suorittanut kurssille vaaditut aikaisemmat opinnot.

Maisterivaiheen opiskelija voi valita myös undergraduate-kursseja. Postgraduate-kursseille päästäkseen pitää olla suorittanut kurssille vaaditut aikaisemmat opinnot.

Rajoitukset:

 • Medicine, Dentistry, Psychology: näillä aloilla pääsee vain undergraduate-opintoihin.
 • Law- ja Media-opinnoilla kiintiöt. Näille kursseille pääsevät vain oikeustieteen ja viestinnän pääaineopiskelijat
 • Media and Communications -tuotantokurssit eivät ole avoimia vaihto-opiskelijoille.
 • Postgraduate Business -kursseille kiintiöt
 • Music studios -opinnot vain musiikin pääaineopiskelijoille
 • Eläinlääketiede: kursseja hyvin rajoitetusti (only ANSC, VBS or VETS units on 2000 and 3000 levels).
Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa 4 kurssia / lukukausi

4 kurssia = 24 Sydney credits (kukin kurssi 6 credits) = n. 30 op.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 1 University of Sydney undergraduate credit =  1,25 ECTS

1 University of Sydney postgraduate credit = 1,5 ECTS

Kulutietoja Sydneyn arvio elinkustannuksista. Exchange-opiskelijana et maksa lukukausimaksuja (study abroad -opiskelijat maksavat)
A single student living away from home will require at least $1,754 per month for accommodation, food, utilities and entertainment.
Vaihtoaika Lukukausi tai lukuvuosi
Vaihtopaikkoja Haettavana lokakuun 2021 haussa: 2 lukukausipaikkaa HY:n kevätlukukaudeksi 2023.

 

University of Technology Sydney

www.uts.edu.au

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaattivaiheen opiskelijat
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,5
Kielitaitovaatimus Englanti. Maksullisen kielitestin voi korvata lukion päättötodistuksella, jossa pitkän englannin (A-kieli) arvosana vähintään 8. (2019)
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille

UTS tiedekunnat 

Kurssit, klikkaa alaa ja saat kurssit esiin

Rajoitukset, näihin tiedekuntiin et voit hakea:

 • Business School
 • Faculty of Design, Architecture and Building
 • Faculty of Health
Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa 4 kurssia / lukukausi

4 kurssia = 24 UTS credits (kukin kurssi 6 credits)= n. 30 op.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 1 University of Technology Sydney undergraduate credit =  1,25 ECTS

1 University of Technology Sydney postgraduate credit = 1,5 ECTS

Kulutietoja UTS:n oppaan sivu 17
Vaihtoaika Lukukausi
Vaihtopaikkoja Lokakuun 2021 haussa kaksi paikkaa lukukaudeksi, HY:n syyslukukaudeksi 2022 tai kevätlukukaudeksi 2023.

 

University of Western Australia

www.ask.uwa.edu.au

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,5
Kielitaitovaatimus Englanti. Maksullisen kielitestin voi korvata lukion päättötodistuksella, jossa pitkän englannin (A-kieli) arvosana vähintään 8. (2019)
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille

Western Australian tiedekunnat

Kurssit, Unit (course) Information

 • HUOM! UWA:ssa sana “unit” tarkoittaa kursseja ja sana “course” ohjelmaa / tutkintoa.

Rajoitukset: Faculty of Medicine and Dentistry -tiedekuntaan ei voi hakea.

Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa 4 kurssia / lukukausi

4 kurssia = 24 UWA credits (kukin kurssi 6 credits) =n. 30 op.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 1 University of Western Australia undergraduate credit =  1,25 ECTS

1 University of Western Australia postgraduate credit = 1,5 ECTS

Kulutietoja UWA:n kulusivu
Vaihtoaika Lukukausi tai lukuvuosi
Vaihtopaikkoja Ei paikkoja haettavana lokakuun 2021 haussa.

Uusi-Seelanti

Vaihtoon hakevan edellytetään olevan hyvä opiskelija eli hakijan keskiarvon (kaikki opinnot) tulee olla vähintään 3,8, jotta hakijalla on mahdollisuus sijoittua vaihtoon Uuteen-Seelantiin. Vaihtoyliopisto voi vaatia korkeampaa keskiarvoa, katso kohde-esittelyistä lisätietoa.

Vaihtokohteet voivat rajata joitain aloja vaihdon ulkopuolelle. Yleensä Uudessa-Seelannissa vaihdon ulkopuolelle rajataan kliiniset lääketieteiden alat. Tämän lisäksi voi olla ainakin osittaisia rajoituksia myös muilla aloilla, kuten oikeustieteessä, media-aloilla ja psykologiassa. Katso lisätietoa kohde-esittelystä.

Uudessa-Seelannissa suoritettavien kurssien määrä: 3-4 kurssia / lukukausi, kurssit ovat suuritöisiä.

Uudessa Seelannissa listataan suoritusotteelle myös hylätyt kurssit ja keskeytetyt kurssit.

Uuden-Seelannin vaihto koskee seuraavaa kalenterivuotta. Lukuvuosi alkaa helmikuussa ja päättyy marras-/joulukuussa. Lisäksi Victoria University of Wellington käyttää trimester-mallia eli kolmen lukukauden vuosimallia. Emme pääsääntöisesti suosittele vaihtoa trimesterille, joka sijoittuu osittain HY:n syys- ja osittain kevätlukukauden päälle (marraskuu-helmikuu), koska se yleensä sotkee opintojen aikataulutuksen HY:llä.

Uuden Seelannin kohteissa edellytetään vähintään hyvää englannin kielen taitoa, mikä tarkoittaa vähintään tasoa B2 eurooppalaisella kielitaidon viitekehyksellä (CEFR). Kielitaidon on oltava vaihtokohteen vaatimalla tasolla hakuhetkellä. Varaudu siihen, että joudut tekemään maksullisen kielitestin. Kohteisiin valitut opiskelijat saavat lisätietoja kielitaidon todistamisesta. Lue lisää kohde-esittelyistä sekä kielitaitovaatimuksista.

Vaihtoon lähtevä opiskelija sitoutuu ottamaan uusiseelantilaisen sairausvakuutuksen koko vaihdon ajaksi.

Opiskelija maksaa asumisen ja elämisen vaihtokohteessa sekä matka-, vakuutus- ja viisumikulut. Maksettavaksi tulee myös erilaisia vaihtoyliopiston hallinnollisia kuluja, jotka vaihtelevat kohteittain. Alla näet kohdekohtaisia suuntaa-antavia kulutietoja. Huomioi, että linkatut kulusivut on usein suunnattu ensisijaisesti tutkintoa muutamaksi vuodeksi tekemään tuleville opiskelijoille, ei niinkään vaihto-opiskelijoille. Siksi niissä saatetaan puhua kokonaisen vuoden kuluista ja myös lukukausimaksuista (tuition), joita vaihto-opiskelijat eivät maksa.

 

University of Otago, Dunedin

www.otago.ac.nz

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelija
Kielitaitovaatimus
 
Englanti

 • (2019) joko Kielitaitotodistus: Tämän todistuksen kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut voi kirjoittaa
 • tai maksullinen TOEFL-/IELTS-testi
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,8
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille

Otagon tiedekunnat

Kurssit, klikkaa vasemmassa palkissa Subjects and papers -kohdassa A-Z, klikkaa alaa, klikkaa Papers ja klikkaa See the full list of, saat kurssit esiin ao. alalta

Kandidaattivaiheen opiskelija voi valita vain undergraduate-kursseja.

Maisterivaiheen opiskelija voi valita undergraduate-kursseja

Rajoitukset: Alat, joihin ei voi hakea:

 • Medicine, Dentistry, Psychiatry, Physiotherapy, Pharmacology, Pharmacy or any other clinical course are not open to exchange students.
 • Some Otago courses such as MBA, Wildlife Management and Master of Science Communication are restricted in admissions.
Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa (paikallisina kursseina) 3 kurssia / lukukausi

3-4 kurssia eli papers = Otago 54–72 points (each paper 18 points) = n. 27-36 op.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 2 University of Otago undergraduate points =  1 ECTS
Kulutietoja Otagon kulusivu
Vaihtoaika Lukukausi
Vaihtopaikkoja Lokakuun 2021 haussa 4 paikkaa lukukaudeksi, kevääksi 2023.

 

University of Waikato, Hamilton

www.waikato.ac.nz

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelija
Kielitaitovaatimus
 
Englanti

 • (2019) joko Kielitaitotodistus: Tämän todistuksen kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut voi kirjoittaa
 • tai maksullinen IELTS-testi
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,8
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille

Waikaton tiedekunnat 

Kurssit eli papers

Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa (paikallisina kursseina) 3-4 kurssia / lukukausi, kurssin credit-määrästä riippuen:

Kurssi eli paper = 12-15 credit papers tai 20-credit papers

4 Waikaton 12-15-credit papers = 48-60 Waikato points = n. 24-30 HY op eli ECTS.

3 Waikaton 20-credit papers = 60 Waikato points = n. 30 HY op eli ECTS.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 12-15 credit paper = 6-7,5 ECTS

20-credit paper = 10 ECTS

Kulutietoja Waikaton kulusivu
Vaihtoaika Lukukausi
Vaihtopaikkoja Lokakuun 2021 haussa 2 paikkaa lukukaudeksi, HY:n kevätlukukaudeksi 2023.

Victoria University of Wellington

www.victoria.ac.nz/

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelija
Kielitaitovaatimus
 
Englanti
Keskiarvovaatimus Vähintään 3,8
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille

VUW:n tiedekunnat

Kurssit

Rajoituksia on kaikissa tiedekunnissa. Tarkista rajoitukset Course restrictions-tiedotteesta

Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa (paikallisina kursseina) 3 kurssia / lukukausi

Kurssi = paper

3-4 kurssia = 3-4 papers = 45-60 VUW points = n. 22,5-30 HY op eli ECTS.

Kurssit ovat suuritöisiä.

HY:n kv-koulutusyhteistyön palveluiden suosittelema muuntokerroin opintopisteille 1 Victoria University of Wellington point (credit) = 0,50 ECTS
Kulutietoja VUW:n kulusivu
Vaihtoaika Lukukausi tai lukuvuosi

Lukuvuosi on jaettu trimestereihin. Voit hakea trimester 1:lle (helmi-heinäkuu) tai trimester 2:lle (heinä-marraskuu).

Trimester 3 on VUW:n Summer School ja siihen ei voi hakea.

Vaihtopaikkoja Ei paikkoja haettavana lokakuun 2021 haussa.

 

University of Canterbury

https://www.canterbury.ac.nz/

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat

Jos sinut valitaan vaihtoon tähän yliopistoon, saat  Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apurahan.

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelija
Keskiarvovaatimus 3,8
Kielitaitovaatimus Englanti

 • Joko Kielikeskuksen englannin opettajan antama todistus, kielitaito vähintään B2, mielellään C1-tasolla CEFR-asteikolla
 • Tai TOEFL-/IELTS-testi
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille

Yleisiä neuvoja kurssivalintoihin

Linkki kurssilistaan

Useissa tiedekunnissa kandidaattitason kurssit ovat niin kutsuttuja 100, 200 ja 300 -tason kursseja ja 400-tason kurssit ovat maisterivaiheen kursseja. Ammatilliset tutkinnot ovat nelivuotisia (esimerkiksi metsätalous, sosiaalityö) ja 400-tason kurssit ovat niissä kandidaattitason kursseja, mutta kandidaattitason opiskelijalla on oltava riittävät taustatiedot, jotta hän voi ottaa näitä kursseja. 

Helsingin yliopiston minimivaatimus opintosuorituksia vaihto-opinnoissa (paikallisina kursseina) 4 kurssia / lukukausi
4 kurssia = 60 Canterbury points = n. 30 op.
Kulutietoja Canterburyn kulusivu
Vaihtoaika Lukukausi: helmi-kesäkuu tai heinä-marraskuu
Vaihtopaikkoja  Lokakuun 2021 haussa: 2 paikkaa lukukaudeksi (syksy 2022 tai kevät 2023)