Paluu tohtoriopintoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Jäivätkö opinnot kesken? Unohtuiko lukuvuosi-ilmoittautuminen? Jatko-opinto-oikeus on periaatteessa ikuinen, mutta jos opinnot ovat jääneet kesken ja olet laiminlyönyt vuosittaisen lukuvuosi-ilmoittautumisen, sinun tulee hakea jatko-opinto-oikeutesi palauttamista voidaksesi jatkaa tohtoriopintoja.

Pa­laa­mi­nen unoh­dus­lu­ku­vuo­den ai­ka­na

Lukuvuosi-ilmoittautumisesta huolehtiminen ilmoittautumisaikana (1.4.–31.8.) on jokaisen väitöskirjatutkijan vuosittainen velvollisuus. Jos ilmoittautuminen unohtuu, sinut poistetaan kirjoilta ja menetät toistaiseksi oikeuden suorittaa tohtoriopintoja. Jos huomaat unohduksen saman lukuvuoden aikana, 31.7. mennessä, sinun ei kuitenkaan vielä tarvitse erikseen hakea opinto-oikeuden palautusta. Tässä tapauksessa riittää, että maksat yliopiston määräämän uudelleenkirjoittautumismaksun ja ilmoittaudut uudelleen läsnä- tai poissaolevaksi. Tarkemmat maksu- ja ilmoittautumisohjeet löydät alempaa tältä sivulta.

Paluu myöhemmin

Jos opintosi ovat olleet tauolla pidempään ja on kulunut enemmän kuin lukuvuosi siitä, kun viimeksi ilmoittauduit yliopistoon, sinun tulee hakea kotitiedekunnaltasi jatko-opinto-oikeutesi palautusta. Jos opinto-oikeutesi päätetään palauttaa, sinun tulee maksaa uudelleenkirjoittautumismaksu ennen kuin voit ilmoittautua takaisin yliopistoon. Älä maksa maksua etukäteen vaan vasta sitten, kun olet saanut tiedekunnaltasi päätöksen opinto-oikeuden palauttamisesta.

Opinto-oikeuden palautus ei ole mikään läpihuutojuttu – varsinkaan, jos opintosi ovat olleet tauolla pitkään. Palautushakemus on siis syytä valmistella huolella. Yleensä hakemuksen liitteeksi vaaditaan päivitetty tutkimus- ja opintosuunnitelma. Varmista myös, että ohjausjärjestelysi ovat edelleen ajan tasalla ja että opinnoista pitämäsi tauon aikana ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka sinun tulisi huomioida opinto-oikeuden palautusta hakiessasi. Muista tutustua ennen hakemuksen laatimista sivun loppuosasta löytyviin oman tiedekuntasi tarkempiin ohjeisiin opinto-oikeuden palauttamisesta.

Jatko-opinto-oikeuden palautuksen hakuaika on kaikissa tiedekunnissa jatkuva.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa. Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille:

Saaja: Helsingin yliopisto
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
SWIFT (BIC): OKOYFIHH

Viite: 99113034
Pankin osoite: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland

Mikäli haluat liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi, maksa lisäksi ylioppilaskunnan jäsenmaksu.

Ilmoittautuminen

Toimita kuitti maksetusta uudelleenkirjoittautumismaksusta (sekä mahdollinen kuitti HYY:n jäsenmaksusta) opiskelijaneuvontaan. Kuittina käy verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Mikäli opinto-oikeutesi on palautettu tiedekunnan päätöksellä, toimita opiskelijaneuvontaan myös palautuspäätös.

Tiedekuntien ohjeet opinto-oikeuden palautuksen hakemiseen

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan täyttämällä oheinen hakemuslomake ja liittämällä siihen suunnitelma jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista sekä vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma. Hakemukseen tarvitaan allekirjoitukset opiskelijalta, ohjaajalta sekä vastuuhenkilöltä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös seurantaryhmän jäsenten nimet. Allekirjoitettu hakemus liitteineen palautetaan Viikin jatko-opintopalveluihin dekaanin päätöstä varten.

Hakemustutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Jatkotutkinnon suoritusoikeuden palautushakemukset käyvät myös tohtoriohjelman arvioitavina ennen päätöksen tekemistä.

Farmasian tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan toimittamalla päivitetty tutkimus- ja opintosuunnitelma tiedekunnan jatko-opintopalveluihin. Hakemukseen tarvitaan allekirjoitukset opiskelijalta, kaikilta ohjaajilta sekä pääaineen vastuuhenkilöltä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös seurantaryhmän jäsenten nimet. Allekirjoitettu hakemus liitteineen palautetaan tiedekunnan jatko-opintopalveluihin dekaanin päätöstä varten.

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan täyttämällä oheinen hakemuslomake ja liittämällä siihen opinto- ja tutkimussuunnitelma. Hakemukseen tarvitaan allekirjoitukset opiskelijalta, ohjaajalta sekä vastuuhenkilöltä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös seurantaryhmän jäsenten nimet. Allekirjoitettu hakemus liitteineen palautetaan Viikin jatko-opintopalveluihin dekaanin päätöstä varten.

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Humanistinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan oheisella hakemuslomakkeella. Täytetty hakemus sekä päivitetyt opintosuunnitelma ja tutkimussuunnitelma toimitetaan sähköpostin liitetiedostoina tiedekunnan jatko-opintopalveluihin osoitteeseen hum-postgrad@helsinki.fi. Kun hakemus on käsitelty, jatko-opintopalveluista lähetetään dekaanin päätös hakijalle.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan täyttämällä oheinen hakemuslomake ja liittämällä siihen päivitetty opintosuunnitelma ja tutkimussuunnitelma. Ohjaussopimus tulee päivittää Thessaan. Hakemus liitteineen palautetaan tiedekunnan jatko-opintopalveluihin edu-research@helsinki.fi

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Lääketieteellinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan täyttämällä oheinen hakemuslomake ja liittämällä siihen päivitetty tutkimussuunnitelma, opintosuunnitelma sekä opiskelijarekisteriote tai muun selvitys suoritetuista opinnoista. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös ohjaajien sekä seurantaryhmän jäsenten nimet. Hakemus liitteineen palautetaan sähköpostitse osoitteeseen meilahti-phd@helsinki.fi.

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan täyttämällä oheinen hakemuslomake ja liittämällä siihen opinto- ja tutkimussuunnitelma. Hakemukseen tarvitaan allekirjoitukset opiskelijalta, ohjaajalta sekä vastuuhenkilöltä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös seurantaryhmän jäsenten nimet. Allekirjoitettu hakemus liitteineen palautetaan Viikin jatko-opintopalveluihin dekaanin päätöstä varten.

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan oheisella e-lomakkeella. E-lomakkeen liitteeksi liitetään allekirjoitettu jatko-opintosuunnitelma. HUOM: lomaketta ei ole muokattu jatko-opiskelijalle, valitse tavoitteeksi FM-tutkinto, se ei haittaa tässä.

Opinto-oikeuden palautus -e-lomake

Jatko-opintosuunnitelma

Yhteystiedot: Kumpulan opiskelijapalvelut, Physicum, 2. kerros, Gustaf Hällströminkatu 2, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto, kumpula-student@helsinki.fi

Oikeustieteellinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan täyttämällä oheinen sähköinen hakemuslomake ja liittämällä siihen vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua).

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Teologinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan oheisella hakulomakkeella. Täytetty hakemus sekä päivitetyt opintosuunnitelma ja tutkimussuunnitelma toimitetaan sähköpostin liitetiedostoina tiedekunnan jatko-opintopalveluihin osoitteeseen teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi. Kun hakemus on käsitelty, jatko-opintopalveluista lähetetään dekaanin päätös hakijalle.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Jatko-opinto-oikeuden palautusta haetaan täyttämällä oheinen sähköinen hakemuslomake ja liittämällä siihen vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua).

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi