Seurantaryhmät

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tohtorikoulutettavalle nimettävän seurantaryhmän tehtävänä on seurata väitöskirjatyön edistymistä ja tutkinnon ja ohjauksen laatua.

Seurantaryhmät eivät vielä ole käytössä kaikissa tohtoriohjelmissa, mutta tullaan ottamaan käyttöön viimeistään vuoden 2020 aikana.

Seurantaryhmän tehtävät

Seurantaryhmän kokoukset järjestetään vuosittain. Kokousten tavoitteena on:

  • antaa palautetta tutkimustyön ja opintojen edistymisestä
  • tukea tohtorikoulutettavan valmistumista tavoiteajassa ja seurata, etteivät muut tehtävät estä väitöskirjatyön etenemistä tavoiteajassa
  • tehdä suosituksia työn jatkamisesta tai keskeyttämisestä ja ohjaussuhteisiin tehtävistä muutoksista
  • tukea tohtorikoulutettavaa urasuunnittelussa
  • tukea tohtorintutkinnon laadukasta etenemistä tarjoamalla asiantuntemusta väitöskirjan aihepiiristä

Kokoonpano

Seurantaryhmään kuuluu vähintään kaksi asiantuntijaa, joilla on riittävä asiantuntemus väitöskirjatyön etenemisen arviointiin. Vähintään yhdellä seurantaryhmän asiantuntijajäsenistä tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Seurantaryhmän jäsenten tulee olla sekä väitöskirjatyön ohjaajan/ohjaajien että tohtorikoulutettavan suhteen riippumattomia (esim. sukulaisuussuhde, esimies-/alaissuhteet). Seurantaryhmää koottaessa on syytä huomioida, että seurantaryhmän jäsen ei voi myöhemmin toimia väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä.

Tohtorikoulutettava valitsee seurantaryhmän jäsenet ohjaajien avustuksella näitä periaatteita ja oman tohtoriohjelmansa tarkempia ohjeita noudattaen.

Jäsenyys tohtorikoulutettavan seurantaryhmässä on luottamustehtävä.

Toimintaperiaatteet

Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa, ja jäsenet sitoutuvat tukemaan tohtorikoulutettavaa koko väitöskirjaprosessin ajan. Seurantaryhmän kokouksen järjestäminen on tohtorikoulutettavan vastuulla. Kokouksen voi halutessaan järjestää myös esim. Skypen välityksellä.

Seurantaryhmän kokouksissa tohtorikoulutettava ja ohjaaja(t) kertovat seurantaryhmälle tohtoriopintojen edistymisestä ja mahdollisista ongelmista. Seurantaryhmän tehtävänä on varmistaa, että tohtoritutkinnon suorittaminen etenee tohtorikoulutettavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti ja toisaalta tukea tohtorikoulutettavaa tulevan uran suunnittelussa. Kokouksen jälkeen tohtorikoulutettava kirjoittaa lyhyen yhteenvedon kokouksen kulusta ja raportoi tutkimustyön edistymisestä tohtoriohjelmalle. Tohtoriohjelma antaa tarvittaessa palautetta ja ohjeistusta tohtorikoulutettavalle.

Luottamuksellisuus

Kaikki seurantaryhmän kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Ohjaajat voivat osallistua seurantaryhmän tapaamiseen, mutta jokaisessa seurantaryhmän kokouksessa tulisi varata hieman aikaa sille, että sekä tohtorikoulutettava voi keskustella seurantaryhmän jäsenten kanssa ilman toisen ohjaajien läsnäoloa.

Tapaamiset ja raportointi

Alta löydät oman tohtoriohjelmasi tarkemmat ohjeet seurantaryhmän kokoamiseen, tapaamisten järjestämiseen ja tapaamisiin liittyvään raportointiin. Mikäli tohtoriohjelmasi ohjeistaa käyttämään raportointiin Thessa-työkalua, muistathan tutustua myös tähän liittyviin ohjeisiin.

Eikö tohtoriohjelmallasi vielä ole seurantaryhmän toimintaan liittyviä ohjeita? Eipä hätää – tämä tarkoittaa vain sitä, että seurantaryhmät eivät vielä ole käytössä tohtoriohjelmassasi. Kun seurantaryhmät otetaan ohjelmassasi käyttöön, saat siitä tiedon ja julkaisemme ohjelmasi asiaan liittyvät ohjeet myös täällä.

Mihin linjaukset perustuvat?

Seurantarantaryhmien käyttämisestä osana väitöskirjatutkimuksen tukea on päätetty rehtorin päätöksessä 801/2017. Yliopistolain (30§) mukaan kaikessa yliopiston toiminnassa sovellettavat yleiset esteellisyysperiaatteet on määritelty hallintolaissa (27§, 28§). Seurantaryhmän jäsenten esteellisyydestä väitöskirjan tarkastusprosessissa on päätetty rehtorin päätöksessä 498/2017.