Seurantaryhmät

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Väitöskirjatutkijalle nimettävän seurantaryhmän tehtävänä on seurata väitöskirjatyön edistymistä ja tutkinnon ja ohjauksen laatua.

Seurantaryhmätapaamiset tulee järjestää vuosittain. Tapaamisten tarkoituksena on

  • antaa palautetta tutkimustyön ja opintojen etenemisestä
  • tukea valmistumista tavoiteajassa ja seurata etteivät muut työt estä väitöstyön etenemistä
  • antaa suosituksia väitöskirjan jatkosta tai keskeytyksestä sekä ohjausmuutoksista
  • antaa tukea väitöskirjatyöntekijän urasuunnitteluun
  • tukea tohtoriopintojen laadullista etenemistä

Muista valita tohtoriohjelmasi sivuston koulutusohjelmavalikosta, jotta näet alla oman tohtoriohjelmasi tarkemmat seurantaryhmäohjeet.

Mihin linjaukset perustuvat?

Seurantaryhmien käyttämisestä osana väitöskirjatutkimuksen tukea on päätetty rehtorin päätöksessä 801/2017. Yliopistolain (30§) mukaan kaikessa yliopiston toiminnassa sovellettavat yleiset esteellisyysperiaatteet on määritelty hallintolaissa (27§, 28§). Seurantaryhmän jäsenten esteellisyydestä väitöskirjan tarkastusprosessissa on päätetty rehtorin päätöksessä 498/2017.