Tee sopimukset harjoittelusta

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kun olet löytänyt sopivan harjoittelupaikan, muista tehdä tarvittavat kirjalliset sopimukset harjoittelusta. Tästä löydät neuvoja harjoittelusopimuksiin liittyen.

Harjoittelusopimus yliopiston tukemassa harjoittelussa

Jos harjoitteluasi rahoitetaan yliopiston harjoittelutuella, harjoittelusta on tehtävä työnantajan ja yliopiston välinen harjoittelusopimus, jossa sovitaan harjoittelun kuulumisesta tutkintoon sekä harjoittelutuen laskutuksesta. 

Kun olet löytänyt harjoittelupaikan, jonka työnantaja vaatii yliopiston harjoittelutukea, tutustu harjoittelutuen hakuohjeisiin ja täytä sivulla oleva e-lomake. Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi päätöksen harjoittelutuesta ja esitäytetyn harjoittelusopimuslomakkeen noin viikon kuluessa. Toimita sopimus työnantajallesi allekirjoitettavaksi ja pyydä työnantajaa toimittamaan allekirjoitettu sopimus takaisin yliopiston urapalveluihin. Sopimus allekirjoitetaan vielä yliopistolla ja työnantajallesi toimitetaan kopio valmiista harjoittelusopimuksesta.

Yliopiston ja työnantajan välisen harjoittelusopimuksen lisäksi harjoittelusta on solmittava myös harjoittelijan ja työnantajan välinen työ- tai virkasopimus. Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus, jossa sovitaan muun muassa työtehtävistä, palkasta, työsuhteen ehdoista, työajasta ja säännöistä. 

Harjoittelusopimus ilman yliopiston tukea tehtävässä harjoittelussa

Kun suoritat työharjoittelun kokonaan työnantajan rahoittamana, ei yliopiston ja työnantajan välistä harjoittelusopimusta tarvitse tehdä. Tällöin riittää, että harjoittelusta solmitaan harjoittelijan ja työnantajan välille normaali määräaikainen työ- tai virkasopimus, jossa sovitaan muun muassa työtehtävistä, palkasta, työsuhteen ehdoista, työajasta ja säännöistä. 

Muista hyväksyttää harjoittelupaikka koulutusohjelmasi harjoittelun vastuuopettajalla ennen harjoittelun alkamista varmistuaksesi siitä, että harjoittelu on koulutusohjelmaasi sopiva.

Joskus työnantaja haluaa solmia harjoittelusopimuksen yliopiston kanssa myös silloin, kun harjoittelua ei rahoiteta yliopiston tuella. Työnantajasi pyynnöstä yliopiston ja työnantajan harjoittelusopimus voidaan tehdä myös näissä tapauksissa. 

On hyvä kuitenkin huomata, että emme tee ei-tuettuja harjoittelusopimuksia vain siksi, että harjoittelusta ei laadita mitään muuta dokumenttia harjoittelijan ja työnantajan välillä. Työsopimus, jossa sovitaan työsuhteen ehdoista, kannattaa aina tehdä, vaikka kyseessä olisi palkaton harjoittelu. Jos harjoittelun rahoitukseen ei käytetä yliopiston tukea ja työnantajasi haluaa tehdä harjoittelusopimuksen yliopiston kanssa, täytä vuoden 2023 e-lomake.

Lomakkeen täytettyäsi saat esitäytetyn harjoittelusopimuslomakkeen sähköpostiisi viikon kuluessa. Pyydä sopimukseen allekirjoitus koulutusohjelmasi harjoittelun vastuuopettajalta. Toimita sopimus tämän jälkeen työnantajallesi allekirjoitettavaksi. Työnantajasi tulisi toimittaa kopio molempien osapuolten allekirjoittamasta sopimuksesta yliopiston urapalveluihin. HUOM! Ei-tuettu harjoittelusopimus tehdään vain tutkintoon kuuluvaan harjoitteluun (saat harjoittelusta opintopisteitä). Sopimuksia ei tehdä jo päättyneisiin harjoitteluihin.

Jos olet menossa harjoitteluun ulkomaille ja haet harjoitteluun Erasmus-apurahaa, toimi tämän ohjeen mukaisesti. Saat tulostettua harjoittelusopimuksen (Learning Agreement for Traineeship) Mobility Online -järjestelmästä. 

Palkattoman harjoittelun tekemistä ei suositella. Jos kuitenkin päätät tehdä opintoihisi kuuluvan harjoittelujakson palkattomana, kannattaa harjoittelusta tehdä yliopiston ja työnantajan välinen harjoittelusopimus. Sopimuksen saat urapalveluista täyttämällä harjoittelupaikan tiedot e-lomakkeelle (katso yllä).

Harjoittelu Helsingin yliopistossa

Voit suorittaa opintoihisi kuuluvan harjoittelun myös Helsingin yliopistossa työskentelemällä. Helsingin yliopistossa tehtävän sisäisen harjoittelun rahoittamiseen ei voi käyttää yliopiston harjoittelutukea. 

Helsingin yliopistossa tehtävää harjoittelua varten ei tehdä erillistä harjoittelusopimusta, vaan määräaikainen työnantajan ja harjoittelijan välille tehtävä työsopimus riittää. Muistathan varmistaa koulutusohjelmasi harjoittelun vastuuhenkilöltä, että harjoittelu sopii sisältönsä puolesta osaksi tutkintoasi.