Harjoittelu

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Ohjeet

Usein kysytyt kysymykset

Miten toimin, kun työnantaja haluaa tiedon harjoittelutuesta jo harjoittelupaikkaa haettaessa?
Jos työnantaja haluaa jo harjoitteluhakemukseen tiedon, onko sinulla käytettävissäsi yliopiston harjoittelutuki, tarkista itse, täytätkö Harjoittelun palkkaus ja rahoitus -ohjeessa luetellut harjoittelutuen hakukelpoisuuskriteerit opiskelijalle. Jos täytät kriteerit, voit kertoa hakemuksessasi, että olet oikeutettu yliopiston harjoittelutukeen. Jos olet epävarma, täytätkö harjoittelutuen hakukriteerit, voit varmistaa asian urapalveluista sähköpostitse osoitteesta traineeships@helsinki.fi.

Ulkoasiainhallinnon (ulkoministeriö ja Suomen edustustot ulkomailla) harjoittelupaikkoja hakeville opiskelijoille voimme tehdä opiskelijan pyynnöstä ennakkovahvistuksen oikeudesta harjoittelutukeen. Vahvistus voidaan tehdä opiskelijoille, jotka täyttävät harjoittelutuen hakukelpoisuuskriteerit. Voit pyytää vahvistuksen urapalveluista sähköpostitse osoitteesta traineeships@helsinki.fi. Kerro viestissäsi, mitä paikkaa aiot hakea. Ennakkovahvistuksia harjoittelutuesta tehdään pelkästään ulkoasiainhallinnon harjoittelupaikkoihin.

Jos tulet valituksi harjoittelupaikkaan, joka edellyttää yliopiston harjoittelutuen, tee vielä varsinainen harjoittelutukihakemus e-lomakkeella.
Mistä tiedän, kuuluuko harjoittelu opintoihini?
Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin kuuluu pakollista tai vapaaehtoista harjoittelua.

Huom! Kaikkiin harjoittelun opintojaksoihin ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää yliopiston harjoittelutukea.
Mistä voin löytää harjoittelupaikan?
Avoimia harjoittelupaikkoja voit löytää monista työnhakuportaaleista.

Muista myös piilotyöpaikat! Harjoittelupaikka voi usein löytyä oman aktiivisuuden kautta. Ota siis selvää sinua kiinnostavista työnantajista ja ole heihin rohkeasti yhteydessä.
Voiko harjoittelu olla osa-aikainen?
Kyllä, harjoittelun voi suorittaa myös osa-aikaisesti työskentelemällä. Varmistathan kuitenkin, että harjoittelulle asetettu minimikesto tulee täyteen. Jos harjoittelun minimikesto on kaksi kuukautta kokoaikaista työtä, tulee vaatimuksen täyttyä myös osa-aikaisesti työskennellessä. Tämä ratkeaa helpoiten harjoittelun kokonaiskestoa pidentämällä. Esimerkiksi 50% työajalla harjoittelun tulee kestää vähintään neljä kuukautta, jos harjoittelun minimikestoksi on asetettu kaksi kuukautta kokoaikaista työtä.
Milloin voin hakea harjoittelutukea?
Voit hakea harjoittelutukea, kun olet ensin löytänyt harjoittelupaikan, joka edellyttää tukea harjoittelijan palkkaamiseksi. Tuen hakua ei ole rajoitettu määrättyyn hakuaikaan, vaan tukea voi hakea läpi vuoden. Tarkista kuitenkin koulutusohjelmastasi, missä vaiheessa opintoja voit suorittaa tuetun harjoittelun.
Voinko saada harjoittelutukea, vaikka työnantaja ei maksa minulle palkkaa?
Et, yliopiston harjoittelutuen saaminen edellyttää, että työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään Kelan määrittämän minimipalkan mukaista kuukausipalkkaa jokaiselta harjoittelukuukaudelta (1 252 €/kk vuonna 2021). Tukea ei makseta suoraan opiskelijalle, vaan työnantaja laskuttaa sen yliopistolta harjoittelun päätyttyä. Tuella siis katetaan osa kuluista, joita työnantajalle aiheutuu harjoittelijan palkkaamisesta.
Ulkomailla tehtävään palkattomaan harjoitteluun voi joissain tapauksissa hakea Erasmus-harjoittelutukea tai kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa.
Koskeeko yliopiston harjoittelutuki sekä ulkomaista että kotimaista harjoittelua?
Kyllä, harjoittelutuen voi käyttää joko ulkomailla tai Suomessa suoritettavaan harjoitteluun. Ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun on olemassa myös muita vaihtoehtoisia tukimuotoja.
Voinko hakea Erasmus-harjoittelutukea ulkomaille, vaikka olisin saanut yliopiston harjoittelutuen aiemmin?
Kyllä voit, kunhan haet tukea eri harjoitteluihin. Voit siis saada samaan harjoitteluun vain yhtä rahoitusta kerrallaan Helsingin yliopistosta. Samanaikaisesti ei voi myöskään saada rahoitusta OPH:n kautta. Harjoittelu täytyy myös aina voida sijoittaa tutkintoon.