Tohtoriopintojen vanhentuminen

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tieteenalat kehittyvät, ja opetussuunnitelmia kehitetään vastaamaan tuoreinta, tutkimukseen perustuvaa tietoa. Yliopistolla on määritelty aikarajat, joiden sisällä voit käyttää suorittamiasi opintoja tutkintoihin tai opintokokonaisuuksiin.

Kuinka vanhoja opintoja voin käyttää kokonaisuuksiin?

Tohtorintutkintoon sisältyy väitöskirjan lisäksi kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksiin voit käyttää opintoja, joiden suorituspäivästä on kulunut lukukauden tarkkuudella korkeintaan kymmenen vuotta. Jos esimerkiksi suoritat Tieteenalaopinnot -kokonaisuuden valmiiksi huhtikuussa 2022, voit käyttää kokonaisuuteen kevätlukukaudella 2012 tai sen jälkeen suoritettuja opintoja.

Kun opinnot on sidottu kokonaisuudeksi, koko kokonaisuuden vanhenemista lasketaan kokonaisuuden sisältämän tuoreimman opintojakson suorituspäivämäärästä.

Kuinka vanhoja kokonaisuuksia voin käyttää tutkintoon?

Opintokokonaisuuksien suorituspäivästä saa valmistumisen hetkellä olla kulunut (valmistumislukukauden tarkkuudella) korkeintaan kymmenen vuotta. Esimerkiksi tammikuussa 2018 suoritettu opintokokonaisuus on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2028 loppuun asti.

Opintokokonaisuuden suorituspäivä on sama kuin siihen kuuluvan viimeiseksi suoritetun opintojakson suorituspäivä.

Mitä tapahtuu, jos opintoni vanhentuvat?

Vanhentuneet opinnot / kokonaisuudet on suoritettava uudestaan, jotta niitä voi taas käyttää tutkintoon.

Vanhentuvatko lisensiaatintutkintoon sisältyvät opinnot?

Uuden tutkintojärjestelmän mukaisia opintoja koskevat vanhentumissäännöt ovat lisensiaatintutkinnoissa samat kuin tohtorintutkinnoissa. Tutkintoon ei saa sisällyttää valmistumisen hetkellä yli 10 vuotta vanhoja opintoja tai opintokokonaisuuksia.

Opinnot eivät myöskään ole "turvassa" jo valmistuneen lisensiaatintutkinnon sisällä. Aiempaan lisensiaatintutkintoon sisältyneitä opintoja ei voi käyttää tohtorintutkintoon, jos kokonaisuudet ovat vanhenneet.

Voiko vanhentuneita opintoja hyväksilukea osaamisen perusteella?

Sen paremmin Helsingin yliopistossa kuin muuallakaan suoritettuja vanhentuneita opintoja ei voi hyväksilukea osaamisen perusteella osaksi tutkintoa. Jos opintosuoritus on vanhentunut, se tulee suorittaa uudelleen.

Mistä saan neuvontaa?

Jos olet epävarma siitä, ovatko opintosi vanhenemassa ja miten sinun kannattaa toimia esimerkiksi kokonaisuuksien rekisteröinnin kanssa, ota yhteyttä oman tiedekuntasi jatko-opintopalveluihin. Jatko-opintopalvelujen henkilökunta tuntee vanhenemissääntöjen mutkat ja osaa auttaa sinua löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun tilanteeseesi.