Tuetun harjoittelun opintojaksot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yliopiston harjoittelutukea voi hakea tutkintoon kuuluvaan harjoitteluun. Tästä näet listan niistä opintojaksoista, joihin voi hakea yliopiston harjoittelutukea. Listaa päivitetään säännöllisesti, mutta jos havaitset siinä puutteita tai olet epävarma opintojakson kuulumisesta tuetun harjoittelun piiriin, otathan yhteyttä urapalveluihin traineeships@helsinki.fi.

 

Yleiset ohjeet liittyen harjoitteluun löytyy Harjoittelu-sivulta.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Biologian kandiohjelma

Opintojakson nimi: Työelämäjakso
Koodi: BIO-005
Pisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Riitta Savolainen

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

Opintojakson nimi: Työelämäjakso 1
Koodi: MOLE-002A
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Suvi Taira

Opintojakson nimi: Työelämäjakso 2
Koodi: MOLE-002B
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Suvi Taira

Ympäristötieteiden kandiohjelma

Opintojakson nimi:Työelämäjakso
Koodi: ENV-003
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Jyrki Lappalainen

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työelämäharjoittelu ekologiassa ja evoluutiobiologiassa
Koodi: EEB-009
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Perttu Seppä

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työelämäjakso 1
Koodi: GMB-003A
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Kari Keinänen ja muut maisteriohjelman vastuuprofessorit

Opintojakson nimi: Työelämäjakso 2
Koodi: GMB-003B
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Kari Keinänen ja muut maisteriohjelman vastuuprofessorit

Kasvitieteen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: IPS-009
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Saijaliisa Kangasjärvi ja muut kasvitieteen maisteriohjelman professorit ja yliopistonlehtorit.

Neurotieteen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelujakso 1
Koodi: NEU-404
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Mikael Segerstråle/ Katri Wegelius

Opintojakson nimi: Harjoittelujakso 2
Koodi: NEU-405
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Mikael Segerstråle/ Katri Wegelius

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu/ Arbetspraktik/ Internship period
Koodi: ECGS-153
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Anna-Lea Rantalainen

Eläinlääketieteellinen

Eläinlääketieteen kandiohjelma

Opintojakson nimi: Valinnainen harjoittelu
Koodi: ELK-405
Opintopisteet: 3
Harjoittelun vastuuopettaja: Emil Loikkanen

Opintojakson nimi: Valinnainen harjoittelu ulkomailla
Koodi: ELK-406
Opintopisteet: 1-6
Harjoittelun vastuuopettaja: Emil Loikkanen

Opintojakson nimi: Työharjoittelu tutkimusryhmässä
Koodi: ELK-412
Opintopisteet: 2-5
Harjoittelun vastuuopettaja: Elina Säde

Opintojakson nimi: Tutustuminen yksityisen pieneläinvastaanoton toimintaan
Koodi: ELK-413
Opintopisteet: 3
Harjoittelun vastuuopettaja: Riikka Keto-Timonen

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma

Opintojakson nimi: Valinnainen harjoittelu
Koodi: ELL-452
Opintopisteet: 3
Harjoittelun vastuuopettaja: Emil Loikkanen

Opintojakson nimi: Valinnainen harjoittelu ulkomailla
Koodi: ELL-453
Opintopisteet: 1-6
Harjoittelun vastuuopettaja: Emil Loikkanen

Opintojakson nimi: Työharjoittelu tutkimusryhmässä
Koodi: ELL-467
Opintopisteet: 2-5
Harjoittelun vastuuopettaja: Elina Säde

Farmasia

Farmaseutin koulutusohjelma

Opintojakson nimi: Farmasian valinnainen harjoittelu
Koodi: PROV-215
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Katja Leiman / Mia Siven

Proviisorin koulutusohjelma

Opintojakson nimi: Farmasian valinnainen harjoittelu
Koodi:PROV-215
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Katja Leiman / Mia Siven

Humanistinen

Filosofian kandiohjelma, käytännöllinen filosofia ja teoreettinen filosofia

Opintojakson nimi: Työelämäjakso (harjoittelu tai työelämäprojekti)
Koodi: FILK-216
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Mirja Hartimo

Kandidatprogrammet i filosofi

Opintojakson nimi: Arbetslivsperiod (praktik)
Koodi: FILK-S208
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Thomas Wallgren

Historian kandiohjelma

Opintojakson nimi: Työelämäopinnot
Koodi: HISK-252
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Risto Marjomaa / Henrika Tandefelt

Kielten kandiohjelma

Opintojakso: Työharjoittelu 
Koodi: KIK-412
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Juha Eskelinen
Huom! Jos jokin seuraavista opintojaksoista (tai siirtyjillä vanhojen tutkintorakenteiden työelämäopinnot) on suoritettu, opiskelija ei voi enää saada harjoittelutukea kandivaiheessa: KIK-412 Työharjoittelu/ KIK-413 Työelämäprojekti/ KIK-414 Työelämätaidot.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Opintojakson nimi: Työelämään orientoivat opinnot
Koodi: KOK-407S
Opintopisteet:5
Harjoittelun vastuuopettajat: Johanna Komppa (Suomen kieli) / Irene Wichmann (Suomen kieli ja kulttuuri) / Anna Hollsten (Kotimainen kirjallisuus) / Rigina Ajanki (Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit) / Maria Green-Vänttinen (Nordiska språk & Pohjoismaiset kielet) / Kristina Malmio (Nordisk litteratur)

Opintojakson nimi: Arbetslivsorientering
Koodi: KOK-407N
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettajat:Kristina Malmio (nordisk litteratur) / Maria Green-Vänttinen (nordiska språk & pohjoismaiset kielet)

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Aasian tutkimus)
Koodi: KUKA-AA224
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Tiina Airaksinen

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Lähi-idän ja islamin tutkimus)
Koodi: KUKA-LIS224
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Riikka Tuori

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Alue- ja kulttuurintutkimus)
Koodi: KUKA-AL227
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Rani-Henrik Andersson

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Arkeologia)
Koodi: KUKA-AR223
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Antti Lahelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Folkloristiikka)
Koodi: KUKA-FO225
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Kirsti Salmi-Niklander

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Kansatiede)
Koodi: KUKA-KA225
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Jenni Rinne

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Taidehistoria)
Koodi: KUKA-TA225
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Leena-Maija Rossi

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Uskontotiede)
Koodi: KUKA-US215
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Alexandra Bergholm

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

Opintojakson nimi: Työelämäopinnot (Elokuva- ja televisiotutkimus)
Koodi: TTK-EL270
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Henry Bacon

Opintojakson nimi: Työelämäopinnot (Estetiikka)
Koodi: TTK-ES270
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Oiva Kuisma

Opintojakson nimi: Työelämäopinnot (Teatteritiede)
Koodi: TTK-TE270
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Johanna Laakkonen

Opintojakson nimi: Musiikintutkijan työkenttä (Musiikkitiede)
Koodi: TTK-MU270
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Juha Torvinen

Opintojakson nimi: Työelämäopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
Koodi: TTK-YL270
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Klaus Brax

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: ALKU-322
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettajat: Tiina Airaksinen (Aasian tutkimus)/ Anu Korhonen (Euroopan kulttuurien tutkimus)/ Florencia Quesada (Latinalaisen Amerikan tutkimus)/ Hannu Juusola (Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus)/ Mikko Saikku (Pohjois-Amerikan tutkimus)

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: ALKU-323
Opintopisteet: 10
Harjoittelun vastuuopettajat: Tiina Airaksinen (Aasian tutkimus)/ Anu Korhonen (Euroopan kulttuurien tutkimus)/ Florencia Quesada (Latinalaisen Amerikan tutkimus)/ Hannu Juusola (Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus)/ Mikko Saikku (Pohjois-Amerikan tutkimus)

Master's Programme in English Studies

Opintojakson nimi: Working Life Practice
Koodi: ENG-E321
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Carla Suhr

Historian maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: HISM-331
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Kari Saastamoinen / Henrik Meinander

Master's Programme in Intercultural Encounters - ICE

Opintojakson nimi: Traineeship / Project work
Koodi: ICE-3061 / ICE-3062
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Aura Nortomaa (syyslukukausi 2021: Jana Turk)

Kielten maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelu tai työelämä-kurssi (Aasian kielet)
Koodi: KIM-AA307
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Pääkielen yliopistonlehtori/ yliopisto-opettaja tai alan professori

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Italia)
Koodi: KIM-IT316
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Enrico Garavelli

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri)
Koodi: KIM-DE305
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Jouni Rostila

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (venäjän kieli ja kirjallisuus)
Koodi: KIM-RU306
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Ekaterina Protassova

Opintojakson nimi: Työelämäjakso (Slavistiikka ja baltologia)
Koodi: KIM-SB304
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Max Wahlström

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Espanja)
Koodi: KIM-ES306
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Elina Liikanen

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Portugali)
Koodi: KIM-PO310
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Pekka Posio

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Afrikan ja Lähi-idän kielet)
Koodi: KIM-AL314
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Lotta Aunio

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Antiikin kreikka)
Koodi: KIM-AE310
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja:Mika Kajava

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Latina)
Koodi: KIM-LA310
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Anneli Luhtala

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Muinaisen Lähi-idän kielet)
Koodi: KIM-LI317
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Saana Svärd

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (Ranska)
Koodi: KIM-FR305
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Mervi Helkkula

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: KIR-327
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettajat: Anna Hollsten (kotimainen kirjallisuus), Hanna Mäkelä (yleinen kirjallisuustiede), Kristina Malmio (pohjoismainen kirjallisuus), Howard Sklar (englanninkielinen kirjallisuus), Tomi Huttunen (venäläinen kirjallisuus), Mervi Helkkula (ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri) ja Christian Rink (saksankielisten maiden kulttuuri ja kirjallisuus)

MP i Kultur och kommunikation

Opintojakson nimi: Arbetspraktik I
Koodi: MKK-342
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Derek Fewster

Opintojakson nimi: Arbetspraktik II
Koodi: MKK-343
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Derek Fewster

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: KUMA-302
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Opintosuunnan vastuuhenkilö

Opintojakson nimi: Arkistopraktikum (Folkloristiikka)
Koodi: KUMA-FO304
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Lotte Tarkka

Opintojakson nimi: Työelämäopinnot (Kansatiede)
Koodi: KUMA-KA304
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Pia Olsson

Opintojakson nimi: Työelämäopinnot, työharjoittelu tai projektikurssi (Taidehistoria)
Koodi: KUMA-TA304
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Kirsi Saarikangas

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: TRA-Y317
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Kieliparista vastaava opettaja (ks. https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/henkilokohtainen-opintosuu…)

Master's Programme in Linguistic Diversity and Digital Humanities (LingDig)

Opintojakson nimi: General Linguistics research project (Yleinen kielitiede)
Koodi: LDA-L303
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Matti Miestamo

Opintojakson nimi: Work Practice (Yleinen kielitiede)
Koodi: LDA-L305
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Matti Miestamo

Opintojakson nimi: Work Practice (Kognitiotiede)
Koodi: LDA-C322
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Anna-Mari Rusanen

Opintojakson nimi: Work Practice (Digitaaliset ihmistieteet)
Koodi: LDA-H322
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Mikko Tolonen

Opintojakson nimi: Work Practice (Kieliteknologia)
Koodi: LDA-T315
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Jörg Tiedemann

Opintojakson nimi: Research project (Kieliteknologia)
Koodi: LDA-T310
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Jörg Tiedemann

Opintojakson nimi: Work practice (Fonetiikka)
Koodi: LDA-P318
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Martti Vainio

Opintojakson nimi: Research project (Fonetiikka)
Koodi:  LDA-P316
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Juraj Simko

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työelämäorientaatio
Koodi: NOR-311
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Maria Green-Vänttinen

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelujakso
Koodi: SPT-3711
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Marjut Jyrkinen  

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelu
Koodi: SUKU-404
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Rigina Ajanki (suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, Unkarin kieli ja kulttuuri, Viron kieli ja kulttuuri)/ Johanna Komppa (suomen kieli)/ Tanja Asikainen-Kunnari (Suomen kieli ja kulttuuri)

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Kansainvälistymis- ja työelämäjakso
Koodi: TTM-450
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Hanna Korsberg   

Opintojakson nimi: Työelämäopinnot (teatteritiede)
Koodi: TTM-TE320
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Hanna Korsberg   

 

Master's Programme in Russian Studies

Opintojakson nimi: Project course II
Koodi: RUS-3120
Opintopisteet: 10
Harjoittelun vastuuopettaja: Sari Autio-Sarasmo

Opintojakson nimi:Project course II
Koodi: RUS-3121
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Sari Autio-Sarasmo

Kasvatustieteellinen

Kasvatustieteiden kandiohjelma

Opintojakson nimi: Kotitaloudellisen asiantuntijuuden kehittäminen (Kotitalousopettaja)
Koodi: EDUK541
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Pirjo Korvela (2021-22 Kati Oikarinen)

Kasvatustieteiden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelu (Yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Koodi: EDUM329
Opintopisteet: 10
Harjoittelun vastuuopettaja: Johanna Puustinen

Opintojakson nimi: Praktik (Allmän- och vuxenpedagogik)
Koodi: EDUM921
Opintopisteet:10
Harjoittelun vastuuopettaja: Harriet Zilliacus

Opintojakson nimi: Asiantuntija-ammattiin ohjaava harjoittelu (Erityispedagogiikka)
Koodi: EDUM251
Opintopisteet: 10
Harjoittelun vastuuopettaja: Olli-Pekka Malinen

Opintojakson nimi:Valinnainen harjoittelu (Erityispedagogiikka; harjoittelutukea voi hakea tähän opintojaksoon vain, jos harjoittelun tekee asiantuntijaorganisaatiossa, ei koulussa.)
Koodi: EDUM241
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Juho Honkasilta

Opintojakson nimi: Kotitaloudellisen asiantuntijuuden syventäminen (Kotitalousopettaja)
Koodi: EDUM539
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Pirjo Korvela (2021-22 Kati Oikarinen)

Opintojakson nimi: Harjoittelu II (hallinnon ja tutkimuksen painotus): Hallinnon ja kehittämistyön harjoittelu (Varhaiskasvatus)
Koodi: EDUM733
Opintopisteet: 10
Harjoittelun vastuuopettaja: Elina Fonsen

Master's Programme in Changing Education

Opintojakson nimi: Traineeship
Koodi: EDUMCE33
Opintopisteet: 10
Harjoittelun vastuuopettaja: yleiset asiat, käytäntöjen neuvonta: siltavuori-student@helsinki.fi 

Maatalous- ja metsätieteellinen

Metsätieteiden kandiohjelma

Opintojakson nimi: Kandidaatin harjoittelu
Koodi: ME-006
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: opiskelijan erikoistumisalan ohjaaja (Juha Rikala)

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelu- ja työelämäjakso
Koodi: YET-019
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Timo Sipiläinen, Jari Salo

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työelämäharjoittelu
Koodi: EKM-114
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Toni Ruuska

Elintarviketieteiden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Practical Training in Food Sciences
Koodi: FOOD-115
Opintopisteet: 2-4
Harjoittelun vastuuopettaja: Velimatti Ollilainen (elintarvikekemia) / Hanna Koivula (elintarviketeknologia) / Pekka Varmanen (maitotiede ja -teknologia) / Noora Mäkelä- Salmi (viljatiede ja -teknologia) / Per Ertbjerg (lihatiede ja -teknologia)

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelu
Koodi: HNFB-251
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Liisa Korkala

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Career orientation/ Internship
Koodi: AGERE-027
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettajat: Marko Lindroos/ Leena Rantamäki-Lahtinen

Maataloustieteiden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: AGRI-018
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettajat: Maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuuntien professorit ja yliopistonlehtorit.

Metsätieteiden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Career portfolio and internship
Koodi: FOR-002
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: opiskelijan erikoistumisalan ohjaaja (Juha Rikala)

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelu ja harjoittelukertomus / Practical training
Koodi: MMB-108
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Taina Lundell / Per Saris

Matemaattis-luonnontieteellinen

Bachelor’s Programme in Science

Opintojakson nimi: Work-life practice
Koodi: BS4003
Opintopisteet: 0-5
Harjoittelun vastuuopettaja: David Whipp

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelu (LuK-tutkinto)
Koodi: FYS4008
Opintopisteet:5
Harjoittelun vastuuopettaja: Taina Ruuskanen

Kemian kandiohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (valinnainen)
Koodi: KEK407
Opintopisteet: 1-5
Harjoittelun vastuuopettaja: Timo Repo

Opintojakson nimi: Tutkimusharjoittelu
Koodi: KEK211
Opintopisteet: 9
Harjoittelun vastuuopettaja: Timo Repo

Maantieteen kandiohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu (LuK)
Koodi: MAA-405
Opintopisteet:5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Petteri Muukkonen

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Opintojakson nimi: Harjoittelu Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa
Koodi: MAT20008
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Petri Ola

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Opintojakson nimi: Työelämäportfolio
Koodi: MFK-406
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Krista Iltanen

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Opintojakson nimi: Tietotekniikka-alan ammattitehtävissä työskentely
Koodi: TKT50005
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Kjell Lemström/Tiina Rytty

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Practical training (MSc)
Koodi: PAP401
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Kenneth Österberg

Datatieteen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Advanced work experience
Koodi: DATA10005
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Tiina Rytty

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu/ Internship
Koodi: GEOM_1005
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Mia Kotilainen

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Practical Training (MSc)
Koodi: ATM401
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Taina Ruuskanen

Opintojakson nimi: Project course in atmospheric sciences
Koodi: ATM303
Opintopisteet: 3-5
Harjoittelun vastuuopettaja: Taina Ruuskanen

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: KEM413
Opintopisteet: 1-5
Harjoittelun vastuuopettaja: Timo Repo

Maantieteen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Practical training
Koodi: GEOG-405
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Petteri Muukkonen

Master ́s Programme in Life Science Informatics

Opintojakson nimi: Work experience
Koodi: LSI30004
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Matti Pirinen

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Work experience
Koodi: MAST30004
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Petri Ola

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Practical Training (MSc)
Koodi: MATR401
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Edward Haeggström

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Practical Training (MSc)
Koodi: TCM401
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Esko Keski-Vakkuri

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Advanced Work Experience
Koodi: CSM90001
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Kjell Lemström/Tiina Rytty

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Practical training
Koodi: USP-501
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Oma HOPS-ohjaaja: Pia Bäcklund (Mat-Lu)/ Laura Kolbe (Hum.tdk)/ Johan Kotze (Bio-ymp.)/ Jani Vuolteenaho (Valt.tdk)

Oikeustieteellinen

Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu, urasuunnittelutaidot ja ammatillinen verkostoituminen
Koodi: ON-502
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Sakari Melander

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu, urasuunnittelutaidot ja ammatillinen verkostoituminen
Koodi: OTM-500
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Susanna Lindroos-Hovinheimo

Magisterprogrammet i rättsvetenskap

Opintojakson nimi: Työharjoittelu, urasuunnittelutaidot ja ammatillinen verkostoituminen
Koodi: OTM-500
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Susanna Lindroos-Hovinheimo

Master's Programme in Global Governance Law

Opintojakson nimi: Internship
Koodi: GGL-601
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Päivi Leino-Sandberg

Master's Programme in International Business Law

Opintojakson nimi: Internship
Koodi: IBL-601
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettaja: Heli Korkka-Knuts

Soc&kom

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Opintojakson nimi: Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag
Koodi: KSV-601
Opintopisteet: 10
Kurssin vastuuhenkliö: Kurssin vastuuhenkilö; opintosuunnittain, Sosiologia: Jan Wickman, Valtio-oppi ja hallinto: Stefan Sjöblom, Sosiaalipsykologia: Jan-Erik Lönnqvist, Journalistiikka ja viestintä: Jenny Stenberg-Sirén

Teologinen

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (huom. tukea haetaan omasta tiedekunnasta erillisen ohjeen mukaisesti)

Opintojakson nimi: Työelämäjakso
Koodi: TUM-402
Opintopisteet: 10
Harjoittelun vastuuopettaja: Työelämäjakso Maria Buchert & Aura Nortomaa / Timo Åvist (hakuneuvonta ja koordinointi)

Valtiotieteellinen

Master's Programme in Contemporary Societies

Opintojakson nimi: Traineeship
Koodi: COS-601
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettaja: Jukka Syvänterä (Sociology)/ Mia Silfver-Kuhalampi (Social Psychology)/ Hisayo Katsui (Social and Public Policy)/ Franklin Obeng-Odoom (Global Development Studies)/ Anni Kajanus (Social and Cultural Anthropology)/ Kimmo Vehkalahti (Social Data Science)

Opintojakson nimi: Vapaavalintainen työharjoittelu
Koodi: VALT-604M
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Jukka Syvänterä (Sociology)/ Mia Silfver-Kuhalampi (Social Psychology)/ Hisayo Katsui (Social and Public Policy)/ Franklin Obeng-Odoom (Global Development Studies)/ Anni Kajanus (Social and Cultural Anthropology)/ Kimmo Vehkalahti (Social Data Science)

 

Master's Programme in European and Nordic Studies

Opintojakson nimi: Traineeship
Koodi: ENS-603
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettaja: Hanna Tuominen

Filosofian maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: FILM-602M
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettaja: Mirja Hartimo

Master's Programme in Global Politics and Communication

Opintojakson nimi: Traineeship
Koodi: GPC-601
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettaja:Tuomo Mörä (Media and Democracy)/ Johanna Jääsaari (Governance, Organizations and Communication, Global Political Economy)

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Opintojakson nimi: Arbetspraktik
Koodi: MSV-602
Opintopisteet: 5-10
Harjoittelun vastuuopettaja: Camilla Haavisto; opintosuuntakohtaiset vastuuhenkilöt: Journalistik och kommuniaktion: Camilla Haavisto, Socialt arbete: Frida Westerback, Statskunskap med förvaltning: Jon Järviniemi, Sociologi: Tuuli Kurki, Socialpsykologi: Katarina Pettersson

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: PVM-602
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettajat: Johanna Jääsaari (politiikka ja organisaatiot, maailmanpolitiikka)/ Tuomo Mörä (viestintä)

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: SOTE-504
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettajat: Riikka Lämsä

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: SOSM-602
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettajat: Arho Toikka (yhteiskuntapolitiikka) / Janne Kivivuori (kriminologia) / Visa Heinonen (kulutus yhteiskunnassa) / Mia Silfver-Kuhalampi (sosiaalipsykologia) /Niina Metsä-Simola (väestötiede) / Jukka Syväterä (sosiologia) / Maritta Törrönen / Katri Viitasalo (sosiaalityö)

Opintojakson nimi: Vapaavalintainen työharjoittelu
Koodi: VALT-604M
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Arho Toikka (yhteiskuntapolitiikka) / Janne Kivivuori (kriminologia) / Visa Heinonen (kulutus yhteiskunnassa) / Mia Silfver-Kuhalampi (sosiaalipsykologia) /Niina Metsä-Simola (väestötiede) / Jukka Syväterä (sosiologia) / Maritta Törrönen / Katri Viitasalo (sosiaalityö)

Taloustieteen maisteriohjelma (Economics)

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: ECOM-610
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettaja: Klaus Kultti

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Opintojakson nimi: Työharjoittelu
Koodi: YM-602
Opintopisteet: 5-15
Harjoittelun vastuuopettaja: Franklin Obeng-Odoom (globaali kehitystutkimus)/ Jukka Kortti (poliittinen historia)/ Anni Kajanus (sosiaali- ja kulttuuriantropologia)/ Hanna Kuusi (talous- ja sosiaalihistoria)

Opintojakson nimi: Vapaavalintainen työharjoittelu
Koodi: VALT-604M
Opintopisteet: 5
Harjoittelun vastuuopettaja: Franklin Obeng-Odoom (globaali kehitystutkimus)/ Jukka Kortti (poliittinen historia)/ Anni Kajanus (sosiaali- ja kulttuuriantropologia)/ Hanna Kuusi (talous- ja sosiaalihistoria)