Tutkielman tekijän tiedonhankinta -verkkokurssi

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tarvitsetko lähteitä opinnäytetyötä varten? Haluatko treenata tiedonhankinnan taitoja joustavasti verkossa? Voit opiskella tiedonhankintaa ajasta ja paikasta riippumatta kirjaston verkkokurssilla. Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Sisussa.

Mikä on kurssin tarkoitus? Kenelle kurssi soveltuu?

Tiedonhankintaa tutkielman tekijälle on opinnäytteen laatimisessa tarvittavien taitojen opiskeluun tarkoitettu verkkokurssi. Kurssialue soveltuu tiedonhankinnan ja -hallinnan itseopiskeluun.

Oppimateriaali on suunniteltu Helsingin yliopiston kandidaatti- tai maisterivaiheen opintojen tueksi. Kurssi sopii kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, jotka kirjoittavat tutkielmaa.

Kurssin lähtötasona on Opiskelijan digitaidot -oppimateriaalin tiedonhankinta-osio tai vastaavat taidot.

Kurssi on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Milloin minun kannattaa osallistua kurssille ja milloin voin suorittaa sen?

Kurssille on suositeltavaa osallistua ennen ensimmäisen laajemman kirjoitelman laatimista tai viimeistään opinnäyteprosessin alussa.

Kurssin voi suorittaa ja kurssi on avoinna lukuvuoden aikana. Kesällä kurssia uudistetaan ja muokataan.

Kuinka laaja kurssi on ja kuinka kauan se kestää?

Kurssin laajuus on 14 tuntia. Kurssiin käytetty aika riippuu opiskelijan lähtötasosta ja harjoituksiin käytetystä ajasta.

Mitä opin kurssilla?

Kurssilla käsiteltävät aiheet ovat osa akateemisia taitoja, joiden harjoitteleminen ja ylläpitäminen on elinikäinen prosessi.

Verkkokurssin suorittanut osaa:

 • kuvata lyhyesti omaa aihettaan ja valita oman aiheensa kannalta keskeiset hakusanat
 • arvioida kriittisesti lähteitä ja tiedonhaun eri kanavia   
 • hyödyntää oman tieteenalansa tieteenalaopasta
 • löytää Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista oman alansa keskeiset lähteet mm. tietokannat, lehdet, kirjat 
 • kuvata tiedonhallinnan ja viitteidenhallinnan perusasioita
 • tunnistaa tekijänoikeuksien perusasiat ja Creative Commons -lisenssit

Kurssi sisältää tiedonhakua omasta aiheesta ja kurssilla esiteltyjen tiedonhankinnan työkalujen käytön harjoittelua.

Miten opiskelen kurssilla?

Kurssialue on Helsingin yliopiston Moodlessa. Voit suorittaa kurssin oman aikataulusi mukaisesti lukuvuoden aikana. 

 Kurssi koostuu seuraavista osioista:  

 • oppimateriaalit (tekstit, kuvat videot) 
 • vapaaehtoiset tehtävät, jotka tukevat oman opinnäytetyön tekemistä 
 • tentit (pakolliset jos haluat suoritusmerkinnän) 
 • kurssipalaute ja oman oppimisen arviointi (pakollinen jos haluat suoritusmerkinnän). 

Voit suorittaa tentit missä vaan järjestyksessä. Tenteissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % kokonaispistemäärästä.  

Miten ilmoittaudun kurssille?

Helsingin yliopiston opiskelijat: 

 • Voit ilmoittautua kurssille Tutkielman tekijän tiedonhankinta Sisussa koodilla LIB-200. 
 • Pääset noin kaksi tuntia Sisussa ilmoittautumisen jälkeen suoraan kurssille kurssisivun Moodle-linkistä tai Moodleen kirjauduttuasi Katsaus kursseistani -sivulta. Et tarvitse kurssiavainta. 
 • Kun olet suorittanut kurssin pakolliset tehtävät hyväksytysti, saat suorituksesta merkinnän Sisuun (suoritusten kirjaaminen kahdesti kuukaudessa). 

Linkki kurssisivulle: Tutkielman tekijän tiedonhankinta 

Opetukseen ilmoittautumisen tarkempi Sisu-ohje.

Muut kuin Helsingin yliopiston opiskelijat:

Ks. kohta "En opiskele Helsingin yliopistossa. Voinko osallistua kurssille?"

 

 

Voinko hyödyntää kurssin tutkinnossani? Saanko kurssista opintopisteitä?

Jos olet ilmoittautunut kurssille Sisussa kurssikoodilla LIB-200 ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti, saat kurssista suoritusmerkinnän Sisuun. Kurssin opintopistemäärä on 0 opintopistettä. 

Kurssi voi olla pakollisena tai valinnaisena kurssina riippuen koulutusohjelmastasi. Se voi esimerkiksi olla osasuorituksena jollain toisella kurssilla. Jos koulutusohjelmassasi edellytetään kurssin suorittamista, saat tarkemmat tiedot koulutusohjelmasi kautta.

Miten saan todistuksen kurssista?

Kurssista ei saa erillistä todistusta tai osaamismerkkiä. Jos olet ilmoittautunut kurssille Sisussa kurssikoodilla LIB-200 ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti, saat kurssista suoritusmerkinnän Sisuun (vain Helsingin yliopiston opiskelijoille).  

Voinko opiskella kurssista vain osan?

Voit opiskella osan, mutta saat suoritusmerkinnän Sisuun vain, jos olet suorittanut hyväksytysti kaikki pakolliset tehtävät.

En opiskele Helsingin yliopistossa. Voinko osallistua kurssille?

Kurssin materiaaleihin voi tutustua Moodlessa kuka tahansa vierailijana. Vierailijana Moodleen kirjautuneet eivät voi suorittaa kurssia tai tehdä tehtäviä, mutta he voivat katsoa kurssin materiaaleja.

Muiden korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta voivat tehdä kurssin tehtävät omatoimisesti, kun he kirjautuvat Moodleen haka-kirjautumisella. 

Jos et ole Helsingin yliopiston opiskelija ja haluat kirjautua kurssialueelle, löydät tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja Moodlen kurssiavaimen kurssisivulta. 

Suoritusmerkinnän Sisuun voivat saada vain Helsingin yliopiston opiskelijat.

Voit tutustua Helsingin yliopiston kirjaston kaikille avoimiin tiedonhankinnan oppimateriaaleihin ja oppaisiin kirjaston verkkosivuilla.