Työtilat

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Oikeus suorittaa tohtorintutkinto ei automaattisesti tarkoita oikeutta työtilaan yliopistolla, ja valitettavasti yliopisto voi tarjota työtilan vain osalle tohtorikoulutettavistaan. Työsuhteessa olevalle tohtorikoulutettavalle tarjotaan aina työtila, sillä työtilan järjestäminen kuuluu työnantajan normaaleihin velvollisuuksiin. Apurahatutkijoiden mahdollisuus saada työtila riippuu yksikön tilojen käyttöasteesta ja siitä, millainen sopimus apurahan myöntäjällä on yliopiston kanssa. Resurssien salliessa yksiköt voivat avata työtiloja hakuun kaikille tohtorikoulutettaville hakumenettelyn kautta.

Työsuhteessa yliopistoon

Mikäli teet tohtoriopintoja työsuhteessa yliopistoon, olet aina oikeutettu työtilaan osana työsuhdettasi. Työtilasta sovitaan tarkemmin työsopimuksen solmimisen yhteydessä.

Tohtoriopinnot apurahalla

Apurahatutkijan mahdollisuus saada työtila riippuu siitä, onko apurahan myöntäjällä puitesopimus yliopiston kanssa. Suomen kulttuurirahasto ja Helsingin yliopisto ovat solmineet puitesopimuksen, jonka nojalla Suomen kulttuurirahaston apurahalla työskenteleville tohtorikoulutettaville tehdään aina apurahatutkijan sopimus ja he voivat halutessaan saada työtilan Helsingin yliopistolta. Yliopiston tavoitteena on, että muutkin säätiöt sitoutuisivat vastaavaan puitesopimukseen.

Muilta säätiöiltä apurahaa saavien tohtorikoulutettavien osalta mahdollisuudesta työtilaan voidaan sopia erikseen osana yksikön ja tohtorikoulutettavan välistä apurahatutkijan sopimusta. Yliopisto suosittelee sopimuksen solmimista myös näissä tapauksissa, mutta sopimusten tekeminen riippuu myös kyseisen yksikön resursseista tarjota apurahatutkijoille työtila ja tavanomaiset työskentelyedellytykset.

Tarkempaa tietoa apurahatutkijan oikeuksista saat Flammasta ja oman yksikkösi henkilöstöpalveluista.

Tohtoriopinnot omalla rahoituksella

Yksiköt voivat myöntää työtiloja myös omalla rahoituksella väitöskirjaa tekeville tohtorikoulutettaville resurssien salliessa. Tilat myönnetään hakumenettelyn kautta. Hakumenettelyistä voidaan tiedottaa esimerkiksi yksikön omilla Flamma-sivuilla ja tohtorikoulutettavien sähköpostilistojen kautta. Seuraa aktiivisesti oman yksikkösi tiedotusta tulevista hakumahdollisuuksista.

Usein omaa työtilaa ei kuitenkaan ole mahdollista saada yliopiston kautta, joten tohtorikoulutettavien kannattaa selvittää myös muita vaihtoehtoja työtilan löytämiseksi. Työskentelytiloja tilapäiseen käyttöön on tarjolla esimerkiksi yliopiston oppimiskeskuksissa ja kirjastolla. Lisää tietoa näistä löydät oppimistiloja koskevasta artikkelista.