Väitöskirjan arvostelu

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kun väitöstilaisuus on pidetty ja tarvittavat lausunnot saatu, tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan asteikolla hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty (ks. Väitöskirjan laadun arviointia ja väitöskirjojen arvostelua koskevat ohjeet)  Arvostelun pohjana käytetään vastaväittäjän ja arvosanalautakunnan lausuntoja. Tiedekuntaneuvoston arvostelupäätös ei kuitenkaan ole sidottu arvosanalautakunnan lausuntoihin.

Väitöskirjan arvostelu tiedekuntaneuvostossa

Väitöskirjan arvostelulausunnoilla tarkoitetaan vastaväittäjän lausuntoa sekä arvosanalautakunnan laatimaa arvosanaehdotusta. Sekä vastaväittäjän lausunnon että arvosanaehdotuksen tulee noudatella kotitiedekuntasi asettamia väitöskirjojen arviointikriteerejä. Lausunnoissa arvioidaan sekä väitöskirjan laatua että sitä, kuinka onnistuneesti puolustit väitöskirjaa julkisessa väitöstilaisuudessa. Vastaväittäjä ja arvosanalautakunnan jäsenet saavat ennen väitöstilaisuutta tietoonsa esitarkastuslausunnot ja huomioivat myös niissä esitetyt kommentit väitöskirjaa arvioidessaan.

Vastaväittäjä ja arvosanalautakunta toimittavat lausuntonsa kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta. Jatko-opintopalvelut lähettävät lausunnot sinulle tiedoksi niiden saavuttua. Sinulla on halutessasi oikeus esittää lausunnoista kirjalliset huomautuksesi ennen kuin tiedekuntaneuvosto päättää väitöksen arvosanasta. Jatko-opintopalvelut vievät väitöskirjan automaattisesti seuraavaan mahdolliseen tiedekuntaneuvostoon hyväksyttäväksi, sinun ei erikseen tarvitse pyytää asian käsittelyä.

Tiedekuntaneuvosto päättää arvosanasta arvostelulausuntojen perusteella, mutta päätöksenteko ei ole sidottu tehtyyn arvosanaehdotukseen. Väitöskirjat hyväksytään Helsingin yliopistossa pääsääntöisesti arvosanalla hyväksytty. Jos väitöskirja on kaikkien keskeisten arviointikriteerien valossa poikkeuksellisen ansiokas ja kunnianhimoinen, sille voidaan antaa arvosana kiittäen hyväksytty.

Saat tiedon tiedekuntaneuvoston päätöksestä kokouksen jälkeen.

Jos olet tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, sinulla on oikeus hakea siihen oikaisua kirjallisesti oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 56 §).

Väitöskirjapalkinnot

Yliopisto palkitsee vuosittain ansiokkaita väitöskirjoja. Palkintoperusteissa on tieteellisten ansioiden lisäksi huomioitu tutkimuksen vaikuttavuus omalla tieteenalallaan sekä mahdollinen väitöskirjatyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Väitöskirjapalkinto on 4000 euroa. Tutustu väitöskirjapalkintojen saajiin yliopiston ulkoisilla verkkosivuilla.

Lisää tietoa

Väitöskirjojen tarkastusta ja arvostelua koskevat ohjeet ja linjaukset perustuvat rehtorin päätökseen 498/2017 (Väitöskirjan esitarkastus ja hyväksyminen sekä väitöskirjan yleiset kriteerit).