Väitöskirjan arvostelu

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Kun väitöstilaisuus on pidetty ja tarvittavat lausunnot saatu, tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan asteikolla hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksyttyArvostelun pohjana käytetään vastaväittäjän ja arvosanalautakunnan lausuntoja. Tiedekuntaneuvoston arvostelupäätös ei kuitenkaan ole sidottu arvosanalautakunnan lausuntoihin.

Väitöskirjan arvostelu tiedekuntaneuvostossa

Väitöskirjan arvostelulausunnoilla tarkoitetaan vastaväittäjän lausuntoa sekä arvosanalautakunnan laatimaa arvosanaehdotusta. Sekä vastaväittäjän lausunnon että arvosanaehdotuksen tulee noudatella kotitiedekuntasi asettamia väitöskirjojen arviointikriteerejä. Lausunnoissa arvioidaan sekä väitöskirjan laatua että sitä, kuinka onnistuneesti puolustit väitöskirjaa julkisessa väitöstilaisuudessa. Vastaväittäjä ja arvosanalautakunnan jäsenet saavat ennen väitöstilaisuutta tietoonsa esitarkastuslausunnot ja huomioivat myös niissä esitetyt kommentit väitöskirjaa arvioidessaan.

Vastaväittäjä ja arvosanalautakunta toimittavat lausuntonsa kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta. Jatko-opintopalvelut lähettävät lausunnot sinulle tiedoksi niiden saavuttua. Sinulla on halutessasi oikeus esittää lausunnoista kirjalliset huomautuksesi ennen kuin tiedekuntaneuvosto päättää väitöksen arvosanasta.

Tiedekuntaneuvosto päättää arvosanasta arvostelulausuntojen perusteella, mutta päätöksenteko ei ole sidottu tehtyyn arvosanaehdotukseen. Väitöskirjat hyväksytään Helsingin yliopistossa pääsääntöisesti arvosanalla hyväksytty. Jos väitöskirja on kaikkien keskeisten arviointikriteerien valossa poikkeuksellisen ansiokas ja kunnianhimoinen, sille voidaan antaa arvosana kiittäen hyväksytty.

Saat tiedon tiedekuntaneuvoston päätöksestä kokouksen jälkeen.

Jos olet tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, sinulla on oikeus hakea siihen oikaisua kirjallisesti oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 56 §).

Lisää tietoa

Väitöskirjojen tarkastusta ja arvostelua koskevat ohjeet ja linjaukset perustuvat rehtorin päätökseen 498/2017 (Väitöskirjan esitarkastus ja hyväksyminen sekä väitöskirjan yleiset kriteerit).