Valmistuminen ja todistus tohtorin tutkinnosta

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kun tohtorin tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja väitös on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa, on aika valmistua tohtoriksi. Voit hakea valmistumista Sisussa, kun olet suorittanut tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet ja tieto väitöskirjan hyväksymisestä on kirjattu Sisuun.

Valmistumispyynnön jättäminen

Valmistumispyyntö jätetään Sisussa oman opintosuunnitelman kautta. Tutustu ennen valmistumispyynnön jättämistä huolellisesti Sisun käyttöohjeisiin valmistumisen hakemisesta.

Huomioi myös nämä ennen valmistumispyynnön jättämistä:

  • Sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi tohtoriopiskelijaksi koko väitöskirjan tarkastusprosessin ajaksi, aina valmistumispäivään asti. Jos väittelet kesäkuukausina, muista ilmoittautua läsnäolevaksi myös syyslukukaudelle, sillä väitöskirjasi hyväksytään tiedekuntaneuvostossa vasta syksyllä. Tutkintoa ei voida myöntää opiskelijalle, joka ei ole ilmoittautunut yliopistoon.
  • Voit jättää valmistumispyynnön Sisussa vasta, kun hyväksytty väitöskirja ja tohtorintutkintoon vaadittavat opintokokonaisuudet näkyvät suoritettuina opintosuunnitelmassasi. Useimmissa tiedekunnissa kokonaisuuksien tulee olla koostettuna jo siinä vaiheessa, kun väitöskirjan esitarkastusta ollaan käynnistämässä tai viimeistään väittelyluvan myöntämisen yhteydessä. Jos sinulla on tehtynä vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia, sinun tulee ennen valmistumista hakea näiden hyväksymistä opintosuunnitelmaasi. Tutustu opintokokonaisuuksien rekisteröintiä koskevaan ohjeeseen sekä tarkista opintojen suorittamisen aikataulu oman tiedekuntasi esitarkastuksen käynnistämiseen liittyvistä ohjeista.
  • Tohtorin tutkinnon suorittaneelle, jonka väitöskirja on englanninkielinen ja jonka väitöstilaisuus on pidetty englanniksi, annetaan pyynnöstä suomen- tai ruotsinkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielinen tutkintotodistus. Samoin toimitaan silloin, kun väitöskirja ja väitöstilaisuus ovat muulla vieraalla kielellä. Mikäli väitöskirjasi ja -tilaisuutesi täyttävät edellä mainitut ehdot, muista ilmoittaa valmistumispyynnön lisätiedoissa haluatko englanninkielisen todistuksen.
  • Huom! Jos suoritat kansainvälistä kaksoistutkintoa (cotutelle), muista ilmoittaa myös tästä valmistumispyyntölomakkeella. (Ks. tarkemmat ohjeet Sisun käyttöohjeista valmistumisen hakemiseen.)

 

Valmistumispäivä

Valmistumispäivä on se päivämäärä, jolloin valmistumispyyntö on jätetty Sisussa ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen todetaan olevan kunnossa.

Saat hyväksytystä valmistumispyynnöstä ilmoituksen Sisuun.

Tutkintotodistuksen liitteet

Tutkintotodistus on kolmiosainen. Tutkintotodistuksen osat ovat todistussivu, opintosuoritusote, joka sisältää tiedot tutkintoon kuuluvista opinnoista sekä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu Diploma Supplement, jossa on tiedot yliopistosta sekä suoritetusta tutkinnosta, sen tasosta sekä asemasta Suomen koulutusjärjestelmässä.

Opintosuoritusotteen kieli määräytyy tutkintotodistuksen kielen mukaan. Lisäksi kaikille valmistuville annetaan aina englanninkielinen opintosuoritusote tutkintotodistuksen kielestä riippumatta.

Valmistumispyynnön käsittelyaika

Tutkintotodistuksen toimitusaika on noin 2–3 viikkoa valmistumispyynnön jättämisestä. Ruuhka-aikoina touko-kesäkuussa ja joulukuussa sekä loma-aikoina toimitusaika voi olla pidempi.

Tutkintotodistuksen voit noutaa oman tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteestä. Tarvittaessa todistus voidaan myös postittaa todistuspyynnössä antamaasi osoitteeseen. 

Tutkintotodistuksen jäljennöksistä ja käännöksistä löydät tietoa täältä.

Tutkinnonsuoritusoikeuden päättyminen

Tutkinnonsuoritusoikeutesi päättyy valmistumispäivään. Tämän jälkeen et voi enää suorittaa etkä rekisteröidä opintoja Helsingin yliopistossa, ellei sinulla ole toista voimassa olevaa opinto-oikeutta.

Jos olet ilmoittautunut vain syyslukukaudelle ja valmistut syyslukukauden aikana, et voi enää valmistumisen jälkeen ilmoittautua tulevalle kevätlukukaudelle.

Jos olet ylioppilaskunnan jäsen, jäsenyytesi jatkuu niin pitkään kuin läsnäoloilmoittautumisesi on voimassa (31.12. tai 31.7. asti). Voit hyödyntää opiskelijaetuja koko jäsenyytesi keston ajan.

Tiedekuntien valmistujaisjuhlat

Tiedekunnat järjestävät kerran lukukaudessa valmistujaisjuhlia, joissa juhlistetaan lukukauden kuluessa valmistuneita uusia kandeja, maistereita ja tohtoreita. Lisää tietoa oman tiedekuntasi valmistujaisjuhlasta löydät perustutkinto-opiskelijoiden valmistumisohjeiden yhteydestä.