Valmistuminen ja todistus tohtorin tutkinnosta

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Kun tohtorin tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja väitös on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa, on aika valmistua tohtoriksi. Valmistumisen käytännöt vaihtelevat hieman tiedekunnittain – joissakin tiedekunnissa sinun tulee jättää väitöskirjan hyväksymisen jälkeen tutkintotodistuspyyntö ja toisissa saat todistuksen automaattisesti, kun kaikki tarvittava on suoritettu ja tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt väitöskirjan.

Huomaathan, että sinun tulee olla ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi yliopistoon koko väitöskirjan tarkastusprosessin ajaksi, aina esitarkastuksen käynnistämisestä valmistumispäivään asti. Poissaolevaksi ilmoittautuneelle tutkintotodistus voidaan myöntää ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot väitöskirja mukaan lukien on suoritettu ja kirjattu rekisteriin jo edeltävän lukukauden aikana. Tutkintoa ei voida myöntää opiskelijalle, joka ei ole ilmoittautunut yliopistoon.

Tohtorin tutkinnon suorittaneelle, jonka väitöskirja on englanninkielinen ja jonka väitöstilaisuus on pidetty englanniksi, annetaan pyynnöstä suomen- tai ruotsinkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielinen tutkintotodistus. Samoin menetellään silloin, kun väitöskirja ja väitöstilaisuus ovat muulla vieraalla kielellä.

Tutkintotodistuksen liitteet

Tutkintotodistus koostuu todistussivusta, virallisesta opintosuoritusotteesta, jossa on kerrottu tutkintoon kuuluvat opinnot sekä kansainväliseen käyttöön tarkoitetusta englanninkielisestä diploma supplementista, jossa kerrotaan tarkemmin tutkinnon sisällöstä. Opintosuoritusotteen kieli määräytyy tutkintotodistuksen kielen mukaan – jos olet oikeutettu englanninkieliseen tutkintotodistukseen (ks. todistuksen kielestä yllä), saat myös englanninkielisen opintosuoritusotteen suomen- tai ruotsinkielisen suoritusotteen lisäksi. Uusien, tohtoriohjelmakohtaisten tutkintorakenteiden mukaan valmistuvat opiskelijat saavat aina myös englanninkielisen opintosuoritusotteen.

Tutkinnonsuoritusoikeuden päättyminen

Tutkinnonsuoritusoikeutesi päättyy valmistumispäivään. Tämän jälkeen et voi enää suorittaa etkä rekisteröidä opintoja Helsingin yliopistossa, ellei sinulla ole toista voimassaolevaa opinto-oikeutta.

Jos olet ilmoittautunut vain syyslukukaudelle ja valmistut syyslukukauden aikana, et voi enää valmistumisen jälkeen ilmoittautua tulevalle kevätlukukaudelle.

Jos olet ylioppilaskunnan jäsen, jäsenyytesi jatkuu niin pitkään kuin  läsnäoloilmoittautumisesi on voimassa (31.12. tai 31.7. asti). Voit hyödyntää opiskelijaetuja koko jäsenyytesi keston ajan.

Tiedekuntien tutkintotodistuksia koskevat ohjeet

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Tutkinnon myöntämistä varten vaaditaan voimassa oleva jatkotutkinnon suoritusoikeus bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Sinun tulee olla ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, kun jätät tutkintotodistuspyynnön. Todistus jatkotutkinnosta voidaan myöntää, kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan. Tutkintotodistusta ei kirjoiteta automaattisesti, vaan sinun tulee jättää sähköinen tutkintotodistuspyyntö Viikin opiskelijapalveluihin.

Valmistumispäivä

Valmistumispäiväksi tulee tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä tai sitä seuraava arkipäivä edellyttäen, että kaikki tutkintoon sisällytettävät suoritukset ovat hyväksytty.

Jos valmistut kevätlukukaudella 2020, jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 31.7.2020 klo 15:00. Jos valmistut syyslukukaudella 2020, jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 18.12.2020 klo 15:00.

Todistuksen toimitus

Voit valita tutkintotodistuspyyntölomakkeella todistuksen toimitettavaksi joko postitse, tai voit noutaa todistuksen Viikin opiskelijapalveluista. Jos noudat todistuksen, saat sähköpostitse noutoajat ja -paikan, kun todistus on valmis. Todistuksen toimitusaika on 2-3 viikkoa, joulukuussa ja kesä-heinäkuussa toimitusaika voi olla pidempi.

Huom. Koronapandemian vuoksi todistuksia ei ole mahdollista noutaa Viikin opiskelijapalveluista ennen 17.8.2020.

Farmasian tiedekunta

Todistus jatkotutkinnosta voidaan myöntää, kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan. Tohtoriksi ja lisensiaatiksi valmistuva täyttää sähköisen tutkintotodistuspyyntölomakkeen, johon liitetään epävirallinen opintosuoritusote. Lomake käsitellään Viikin opiskelijapalveluissa (Info-talossa). Jos jatko-opintosi eivät ole jo koottu kokonaisuudeksi esitarkastuksen yhteydessä, sinun tulee pyytää jatko-opintokokonaisuusmerkintä pääaineen vastuuprofessorilta.

Farmasian tiedekunnasta valmistuvat tohtorit kutsutaan tiedekunnan valmistumisjuhlaan, josta voi katsoa lisätietoa etukäteen perustutkinto-puolen Opiskelijan ohjeista kohdasta ’Valmistuminen - Valmistumisjuhla’. Muuta koulutusohjelmaksi esimerkiksi 'proviisorin koulutusohjelma'.

Tutkintotodistus on valmis viimeistään 2-3 viikon kuluttua todistuspyynnön jättämisestä. Tutkintotodistuksia ei kuitenkaan toimiteta heinäkuussa. Voit halutessasi saada todistuksen postitse kotiin tai noutaa sen Viikin opiskelijapalveluista aukioloaikoina. Tutkinnon suorittamispäiväksi merkitään tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä tai viimeisen suorituksen suorituspäivä.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon myöntämistä varten opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston opiskelijarekisteriin, ja hänellä tulee olla tohtorintutkinnon suoritusoikeus eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Todistus jatkotutkinnosta voidaan myöntää, kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt väitöskirjan. Tutkintotodistusta ei kirjoiteta automaattisesti vaan opiskelija täyttää sähköisen tutkintotodistuspyyntölomakkeen. Lomake käsitellään Viikin opiskelijapalveluissa (Info-talossa). Valmistumispäiväksi tulee se päivämäärä, jolloin väitöskirja on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa.

Tutkintotodistuksen toimitusaika on 2-3 viikkoa todistuspyynnön jättämisestä. Ruuhka-aikoina kesä- ja joulukuussa sekä loma-aikoina toimitusaika voi olla pidempi. Voit halutessasi saada todistuksen postitse kotiin tai noutaa sen Viikin opiskelijapalveluista aukioloaikoina.

Humanistinen tiedekunta

Saat tutkintotodistuksen automaattisesti sen jälkeen, kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt väitöskirjasi. Valmistumispäiväksi tulee tiedekuntaneuvoston kokouspäivä. Todistuksen valmistuminen kestää noin 2 viikkoa kokouspäivästä. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse tarkemmin milloin todistus on valmis noudettavaksi.

Huom! Mikäli et jostain syystä halua valmistua automaattisesti sen jälkeen, kun väitöskirja on hyväksytty, ilmoitathan asiasta hyvissä ajoin humanistisen tiedekunnan jatko-opintopalveluihin.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kun tiedekunta on hyväksynyt ja arvostellut väitöskirjan, tulee valmistuvan täyttää tutkintotodistuspyyntö. Valmis lomake tulee toimittaa Siltavuorenpenkereen opiskelijapalveluihin joko:

 • skannattuna, sähköpostin liitteenä osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi
 • Siltavuorenpenkereelle, Minerva K141D -huoneen edessä olevaan opiskelijapalveluiden postilaatikkoon
 • postitse tutkintotodistuspyyntölomakkeessa olevaan osoitteeseen

Mikäli haluat todistuksesta virallisia kopioita, kopio maksukuitista tai verkkopankista tulostettu kuitti tulee liittää tutkintotodistuspyyntöön.

Todistuksen saa 2­­–3 viikon kuluttua siitä kun todistuspyyntölomake on toimitettu opiskelijapalveluihin ja se on otettu hyväksytysti vastaan. Ruuhka-aikoina kesäkuussa ja joulukuussa käsittelyaika saattaa olla pidempi.

Valmistuneiden yhteinen juhla järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa. Näihin tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki kyseisinä lukukausina valmistuneet.

Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkintotodistusta voi hakea, kun vaadittavat opinnot on suoritettu.  Jatko-opiskelijan väitöskirja tai lisensiaatintutkimus sekä tutkinto voidaan hyväksyä samassa tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

Tutkintotodistushakemus on jätettävä tieteellisen jatkokoulutuksen tohtorintutkinnon tutkintotodistushakemuksista vastaavalle henkilölle n. kolme viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta (ks. tarkemmat päivät alempana).

Tutkintotodistusta haetaan joko paperisella tutkintotodistushakemuksella tai sähköisellä hakemuksella, joka on samalla selvitys jatko-opiskelijan opinnoista.
Huom! Koronaviruksen takia suosittelemme tekemään oheisen oheisen sähköisen hakemuksen, sillä yliopiston tilojen ollessa suljettuina emme pääse käsittelemään sinne postitse tulleita paperisia hakemuksia.

Tutkintotodistushakemukseen liitetään kopiot kurssi- ja osallistumistodistuksista, dokumentit tieteellisissä kongresseissa pidetyistä esityksistä ja todistus klinikka- tai laitoskokouksiin osallistumisesta. Ohjaajan antamasta henkilökohtaisesta ohjauksesta ei tarvitse lähettää todistusta, eikä Oodiin kirjatuista opintosuorituksista tarvitse lähettää erillistä opintosuoritusotetta. Riittää, että Oodiin kirjatut opinnot on ilmoitettu tutkintotodistushakemuksessa.

Yksittäisiä opintosuorituksia ei erikseen kirjata Oodiin opintotoimistossa, vaan kaikki tutkintoon sisällytettävät opinnot tarkistetaan ja kootaan siinä vaiheessa, kun opiskelija on jättänyt tutkintotodistushakemuksen (joko paperisen tai sähköisen) liitteineen opintotoimistoon.

 • Opintopisteiden laskemisohje
  HUOM. Yllä oleva opintopisteiden laskemisohje on tarkoitettu vanhojen tutkintovaatimusten mukaan tohtorintutkintoaan suorittaville. 1.8.2017 voimaan astuneiden tohtoriohjelmakohtaisten vaatimusten mukaan tutkintoaan suorittavien tulee noudattaa opintopisteiden laskemisessa tohtoriohjelmansa ohjeita.

Uusien tutkintovaatimusten mukaan valmistuvat (1.8.2017 jälkeen opintonsa aloittaneet tai uuteen tutkintorakenteeseen siirtyneet) hyväksyttävät opintokokonaisuudet (30 + 10 op) sähköisellä opintokokonaisuuksien rekisteröintilomakkeella

Vasta kun opintokokonaisuudet on hyväksytetty tohtoriohjelmassa, voi uusien tutkintovaatimuksien mukaan valmistuva täyttää uusien vaatimusten mukaan valmistuvan tutkintotodistushakemuksen.

 

Psykologian tohtorin tutkintoa ja filosofian tohtorin tutkinto (logopedia, psykologia)

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan valmistuvat hakevat tutkintotodistusta alta löytyvillä lomakkeilla tai sähköisellä hakemuksella. Lomake toimitetaan tiedekunnan opintotoimistoon ilman liitteitä (Lääketieteellinen tiedekunta, Tieteellinen jatkokoulutus, PL 63 (Haartmaninkatu 8), 00014 Helsingin yliopisto). Lomakkeen voi myös lähettää sähköisessä muodossa osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi. Huom. psykologian ja logopedian opiskelijoiden hakemusten tulee olla ohjaajan hyväksymiä.
Huom! Koronaviruksen takia suosittelemme tekemään oheisen sähköisen hakemuksen, sillä yliopiston tilojen ollessa suljettuina emme pääse käsittelemään sinne postitse tulleita paperisia hakemuksia.

Uusien tutkintovaatimusten mukaan valmistuvat hakevat todistusta tällä sähköisellä hakemuksella, kun ovat täyttäneet ja hyväksyttäneet ensin opintokokonaisuuksien rekisteröintilomakkeen.

 

Kun jatko-opiskelijan tutkinto on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa, hänelle lähetetään tutkintotodistus postitse 1. luokan kirjeenä n. kuukauden kuluessa valmistumisesta. Tutkintotodistuksen voi myös noutaa opintotoimistosta, mutta siitä on ilmoitettava erikseen tutkintotodistushakemusta jätettäessä. Kevätlukukaudella 2020 todistusten nouto ei ole mahdollista yliopiston tilojen ollessa suljettuna. Tänä aikana kaikki todistukset postitetaan.

 

Todistushakemusten
jättöpäivät (kevät 2020)
Tiedekuntaneuvoston
kokouspäivät
to 2.1. ti 21.1.
ma 20.1. ti 11.2.
ma 17.2. ti 10.3.
ma 16.3. ti 7.4.
ma 20.4. ti 12.5.
ma 18.5 ti 9.6

 

Todistushakemusten
jättöpäivät (syksy 2020)
Tiedekuntaneuvoston kokouspäivät
ti 3.8. ti 25.8.
ma 24.8. ti 15.9.
ma 21.9. ti 13.10.
ma 19.10. ti 10.11.
ma 23.11. ti 15.12.

 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Tutkinnon myöntämistä varten opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston opiskelijarekisteriin, ja hänellä tulee olla jatkotutkinnon suoritusoikeus maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Todistus jatkotutkinnosta voidaan myöntää, kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan.  Tutkintotodistusta ei kirjoiteta automaattisesti, vaan sinun tulee jättää sähköinen tutkintotodistuspyyntö Viikin opiskelijapalveluihin. Valmistumispäiväksi tulee se päivämäärä, jona todistuspyyntö on jätetty.

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuvat tohtorit kutsutaan tiedekunnan valmistumisjuhlaan, josta voi katsoa lisätietoa etukäteen perustutkinto-puolen Opiskelijan ohjeista kohdasta ’Valmistuminen - Valmistumisjuhla’.

Tutkintotodistuksen toimitusaika on 2-3 viikkoa todistuspyynnön jättämisestä. Ruuhka-aikoina kesä- ja joulukuussa sekä loma-aikoina toimitusaika voi olla pidempi.

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Voit valmistua, kun olet suorittanut tarvittavat jatko-opinnot ja väitöskirjasi tai lisensiaatintutkimus on hyväksytty. Jatko-opintokokonaisuudet ja väitöskirja tai lisensiaatintutkimus tulee olla rekisteröity opiskelijarekisteriin ennen tutkintotodistuspyynnön jättämistä.
 • Tutkintotodistusta haetaan täyttämällä sähköinen todistuspyyntölomake.
 • Toimitusaika on noin 2-3 viikkoa todistuspyynnön jättämisestä. Ruuhka-aikoina touko-/kesäkuussa ja joulukuussa sekä loma-aikoina toimitusaika voi olla pidempi.
Valmistuminen kevätlukukauden 2020 aikana (ohje täsmentyy kevään 2020 aikana) 
 • Voit valmistua kevätlukukauden aikana, kun olet jättänyt tutkintotodistuspyynnön 31.7.2020 mennessä ja kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot sekä väitöskirjasi tai lisensiaatintutkimus on tähän mennessä suoritettu ja kirjattu rekisteriin.
 • Varaathan riittävästi aikaa opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien rekisteröintiin.
 • Tutkintotodistuksen voit noutaa oman tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteestä. Tarvittaessa todistus voidaan myös postittaa todistuspyynnössä antamaasi osoitteeseen. Huomioithan, että tutkintotodistusten nouto on mahdollista vasta koronatilanteen jälkeen. Voit pyytää todistuksen postittamista omasta lähipalvelupisteestäsi.
Valmistumisjuhla (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)

Valmistuneille järjestetään kaksi kertaa vuodessa valmistumisjuhla (kesä- ja joulukuussa), johon ovat tervetulleita kyseisen lukukauden aikana valmistuneet/valmistuvat. Kutsu lähetetään valmistuneille sähköpostitse ja ilmoittautumislomake juhlaan julkaistaan näillä sivuilla. Muista kirjata toimiva sähköpostiosoitteesi tutkintotodistuspyyntölomakkeelle niin, että kutsu tavoittaa sinut myös valmistumisesi jälkeen. Kesäkuussa 2020 ei järjestetä valmistumisjuhlaa koronatilanteen takia.

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

Opiskelija voi pyytää tutkintotodistusta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja rekisteröity opintosuoritusrekisteriin ja väitöskirja on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa ja rekisteröity. Tutkintotodistusta haetaan sähköisellä todistuspyyntölomakkeella. Tutkinnon valmistumispäiväksi tulee päivämäärä, jolloin todistuspyyntölomake on otettu vastaan ja hyväksytty.

Tutkintotodistus valmistuu noin 3 viikossa. Saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun tutkintotodistuksesi on noudettavissa Kruununhaan opiskelijapalveluista. Ruuhka-aikoina lukukausien lopussa (joulukuussa ja kesäkuussa) kannattaa varautua pitempiin käsittelyaikoihin.

Tutkintotodistuksen voit noutaa Kruununhaan opiskelijapalveluista. Jos et pääse itse noutamaan todistusta, se voidaan noutaa valtakirjalla. Mikäli et voi noutaa todistusta, voidaan todistus postittaa sinulle todistuspyyntölomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Todistus lähetetään 2. luokan kirjeenä. Todistuspyyntölomakkeen palauttamisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa, noudatko valmiin todistuksen tiedekunnan opintotoimistosta vai postitetaanko todistus. Mikäli todistus katoaa tai vaurioituu postissa, siitä voi saada tilalle ainoastaan jäljennöksen, ei uutta alkuperäistä todistusta.

Tiedekunnasta valmistuneille opiskelijoille järjestetään kerran lukukaudessa valmistujaisjuhla.

Teologinen tiedekunta

Saat tutkintotodistuksen automaattisesti sen jälkeen, kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt väitöskirjasi. Valmistumispäiväksi tulee tiedekuntaneuvoston kokouspäivä. Todistuksen valmistuminen kestää noin 2 viikkoa kokouspäivästä. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse tarkemmin milloin todistus on valmis noudettavaksi.

Huom! Mikäli et jostain syystä halua valmistua automaattisesti sen jälkeen, kun väitöskirja on hyväksytty, ilmoitathan asiasta hyvissä ajoin teologisen tiedekunnan jatko-opintopalveluihin.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Tohtorin ja lisensiaatintutkinnon tutkintotodistusta voi hakea sähköisellä todistuspyyntölomakkeella sen jälkeen kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt tutkielman tai väitöskirjan arvosanan ja kaikki vaaditut opinnot on koottu kokonaisuudeksi.

Tutkintotodistus valmistuu noin 2-3 viikossa. Tutkinnon suorittaneille ilmoitetaan erikseen, milloin todistus on noudettavissa Kruununhaan opiskelijapalveluista. Ruuhka-aikoina lukukausien lopussa (joulukuussa ja kesäkuussa) kannattaa varautua pitempiin käsittelyaikoihin.

Valtiotieteiden tohtorin tutkintotodistukseen merkitään väitöskirjan nimi, väitöskirjasta annettu arvosana sekä jatko-opintojen laajuus (mutta ei niiden arvosanaa). Väitöskirjaa arvosteltaessa käytetään arvosanoja 'hyväksytty' ja 'kiittäen hyväksytty'.

Lisensiaatin tutkintotodistukseen merkitään pääaine ja jatko-opintojen arvostelu, lisensiaatintutkimuksen aihe sekä lisensiaatintutkimuksesta annettu arvosana. Lisensiaatintutkimuksesta annettavat arvosanat ovat 'hyväksytty' ja 'kiittäen hyväksytty'.

Valmistuneiden yhteinen juhla järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa. Näihin tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki kyseisinä lukukausina valmistuneet. Saat kutsun juhlaan sähköpostitse, eli muistathan päivittää uudet yhteystietosi WebOodiin.

Seuraa valmistujaisjuhlan tiedotusta. Juhlaan voivat osallistua opiskelijat, joiden kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot sekä tutkielma on suoritettu ja rekisteröity, ja jotka ovat jättäneet tutkintotodistuspyynnön juhlapäivään mennessä.