Valtiotieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. 

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät Sisusta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Löydät opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojakson joko sivulta Tutkinnon rakenne ja laajuus tai Sisusta, kun lisäät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarjottavien kokonaisuuksien sisällöt löytyvät wiki-alueelta, ohjelman opetussuunnitelman opintokokonaisuudet-kohdasta.

Alla mainitut 20 op:n laajuiset kokonaisuudet on tarkoitettu vain politiikan ja viestinnän kandiohjelman omille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa valinnaisena kokonaisuutena koulutusohjelman ns. 3. opintosuunnan opintoja:

 • PVK-P2001 Ohjelman valinnainen opintosuunta: Politiikka ja organisaatiot, 20 op 
 • PVK-M2001 Ohjelman valinnainen opintosuunta: Maailmanpolitiikka, 20 op
 • PVK-V2001 Ohjelman valinnainen opintosuunta: Viestintä, 20 op

Sosiaalitieteiden kandiohjelma

Muiden kuin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoiden opinnot järjestetään osittain avoimen yliopiston kautta. Avoimen yliopiston järjestämään opetukseen on varattu kiintiöt, joiden puitteissa opinnot ovat maksuttomia muiden koulutusohjelmien kuin sosiaalitieteiden kandiohjelman läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opiskelijakiintiöiden kurssikohtaisista suuruuksista ilmoitetaan kunkin kurssin kurssisivuilla. Sosiaalitieteiden perusopinnot ja sosiaalitieteiden aineopintoja -kokonaisuuksien kurssit ovat pääasiassa tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille vain avoimen yliopiston järjestämissä toteutuksissa. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston ko. kurssisivulla olevan Siirry ilmoittautumaan -painikkeen kautta (ei siis Sisussa). Lue lisää: Avoin yliopisto: Sosiaalitieteiden opinnot

Taloustieteen kandiohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

Kokonaisuuksien sisällöt löytyvät wiki-alueelta, ohjelman opetussuunnitelman opintokokonaisuudet-kohdasta.

 • YK-MOD15 Yhteiskunnallinen muutos, opintokokonaisuus (15 op)
 • YK-MOD25 Yhteiskunnallinen muutos, opintokokonaisuus (25 op)
 • YK-MOD35 Yhteiskunnallinen muutos, opintokokonaisuus (35 op)
 • YKK-515 Globaali kehitystutkimus, opintokokonaisuus (15 op)
 • YKA-515 Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • YKP-515 Poliittinen historia, opintokokonaisuus (15 op)
 • YKT-515 Talous- ja sosiaalihistoria, opintokokonaisuus (15 op)

Yhteiskuntaopin opinnot aineenopettajalle

Katso vaaditut opinnot Opiskelijan ohjeiden sivulta Opetettavan aineen opinnot aineen opettajalle

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma (European and Nordic Studies)

Filosofian maisteriohjelma (yhdessä Filosofian kandiohjelman (humanistinen tiedekunta) kanssa)

Etiikka
 • FILM-ET515 Etiikka, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-ET525 Etiikka, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-ET530 Etiikka, opintokokonaisuus, 30 op
Filosofian historia
 • FILM-FH515 Filosofian historia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-FH525 Filosofian historia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-FH530 Filosofian historia, opintokokonaisuus, 30 op
Logiikka ja kielifilosofia
 • FILM-LK515 Logiikka ja kielifilosofia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-LK525 Logiikka ja kielifilosofia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-LK530 Logiikka ja kielifilosofia, opintokokonaisuus, 30 op
Tieteenfilosofia
 • FILM-TF515 Tieteenfilosofia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-TF525 Tieteenfilosofia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-TF530 Tieteenfilosofia, opintokokonaisuus, 30 op
Tieto-oppi ja metafysiikka
 • FILM-TM515 Tieto-oppi ja metafysiikka, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-TM525 Tieto-oppi ja metafysiikka, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-TM530 Tieto-oppi ja metafysiikka, opintokokonaisuus, 30 op
Yhteiskuntafilosofia
 • FILM-YF515 Yhteiskuntafilosofia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-YF525 Yhteiskuntafilosofia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-YF530 Yhteiskuntafilosofia, opintokokonaisuus, 30 op
Yhteiskuntatieteiden filosofia
 • FILM-YT515 Yhteiskuntatieteiden filosofia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-YT525 Yhteiskuntatieteiden filosofia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-YT530 Yhteiskuntatieteiden filosofia, opintokokonaisuus, 30 op
   

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma)

Huomioi, että yhteiskuntatieteiden maisteriohjelman opetuskieli on pääasiassa ruotsi. Joitakin kursseja järjestetään englanniksi. Johtamisen kokonaisuudessa opetuskieli joillakin kursseilla myös suomi.

Johtaminen
HUOM! Johtamisen opintokokonaisuudet on avoinna seuraaville opinto-ohjelmille: Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV) Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV),Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, (SPT),Kasvatustieteiden kandiohjelma (KK/PeK), Kasvatustieteiden maisteriohjelma (KM/PeM), Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (TUM), Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY), Avoin yliopisto
 • MSV-LJ515 Johtaminen, opintokokonaisuus, 15 op
 • MSV-LJ515M Johtaminen, opintokokonaisuus, 15 op (maisteritaso)
 • MSV-LJ525 Johtaminen, opintokokonaisuus, 25 op
 • MSV-LJ525M Johtaminen, opintokokonaisuus, 25 op (maisteritaso)
Migration and Ethnic Relations
 • MSV-ME515 Migration and Ethnic Relations, opintokokonaisuus, 15 op
 • MSV-ME525 Migration and Ethnic Relations, opintokokonaisuus, 25 op
 • MSV-ME535 Migration and Ethnic Relations, opintokokonaisuus, 35 op
Sukupuolentutkimus
 • MSV-GS515 Sukupuolentutkimus, opintokokonaisuus, 15 op
 • MSV-GS525 Sukupuolentutkimus, opintokokonaisuus, 25 op
 • MSV-GS535 Sukupuolentutkimus, opintokokonaisuus, 35 op
Välfärdspolitik
 • MSV-VP515 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd, opintokokonaisuus, 15 op
 • MSV-VP525 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd, opintokokonaisuus, 25 op
Politics of Communication
 • MSV-PC515 Politics of Communication, opintokokonaisuus, 15 op

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma